0765562555

Chia Sẻ Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất Chi tiết 2022

Bạn đang tìm cách Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 13:55:45

3680

Lượt xem:
7.134

 

    Bài viết Từ ngày thứ nhất/07/năm trong năm này khi luật sửa đổi số 106/năm trong năm này/QH13 có hiệu lực hiện hành. Cùng với một số trong những nội dung thay đổi về chủ trương thuế và quản trị và vận hành thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng khá được xem theo tỷ suất mới.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

>>  Cách chuyển lỗ trên HTKK theo thông tư tiên tiến và phát triển nhất
>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tiên tiến và phát triển nhất năm 2017

 -Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/năm trong năm này/QH13 quy định: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông tin của cơ quan quản trị và vận hành thuế, thời hạn trong quyết định hành động xử lý của cơ quan quản trị và vận hành thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.– Đối với những số tiền nợ tiền thuế phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang vận dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm năm trong năm này.-Mới nhất, ngày 25/7/năm trong năm này Bộ Tài chính có văn bản số 10135/BTC-TCT V/v thực thi Luật số 106/năm trong năm này/QH13, được bố trí theo phía dẫn rõ hơn những trường hợp tính tiền chậm nộp thuế sau ngày thứ nhất/7/năm trong năm này. Theo đó, riêng với số tiền nợ tiền thuế phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này nhưng sau ngày thứ nhất/7/năm trong năm này vẫn chưa nộp thì từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này chuyển sang vận dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.Ví dụ 1:
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BẢO NGỌC XANH có số thuế GTGT phát sinh của quý I/năm trong năm này là 150 triệu đồng, thời hạn ở đầu cuối phải nộp là 30/4/năm trong năm này, nhưng đến ngày 30/7/năm trong năm này Công ty mới thực thi nộp khoản thuế này. Như vậy, Công ty sẽ phải nộp tiền chậm nộp và phải tính theo tính theo hai mức:

Mức 1: Từ ngày thứ nhất/5/năm trong năm này đến hết ngày 30/6/năm trong năm này vận dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày.
Mức 2: Từ ngày thứ nhất/7/năm trong năm này đến ngày 29/7/năm trong năm này vận dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này nhưng sau ngày thứ nhất/7/năm trong năm này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì vận dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức thích hợp quy định của văn bản pháp lý từng thời kỳ) từ thời điểm ngày phải nộp theo quy định của pháp lý đến hết ngày 30/6/năm trong năm này và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ thời điểm ngày thứ nhất/7/năm trong năm này đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.Ví dụ 2:Công ty Cp Thiết bị điện Hưng Phát đã khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm năm ngoái và đến hết ngày 31/3/năm trong năm này đã nộp hết số thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai. Tuy nhiên, đến ngày 25/7/năm trong năm này Công ty phát hiện khai sai và phải làm tờ khai tương hỗ update, số thuế TNDN phải nộp thêm là 250 triệu đồng. Như vậy: Số tiền thuế phải nộp tương hỗ update (250 triệu đồng) cũng tiếp tục vận dụng mức tính tiền chậm nộp theo hai mức:Mức 1: Từ ngày thứ nhất/4/năm trong năm này đến ngày 30/6/năm trong năm này vận dụng mức tính chậm nộp là 0,05%/ngày.

Mức 2: Từ ngày thứ nhất/7/năm trong năm này đến ngày 25/7/năm trong năm này vận dụng mức tính chậm nộp 0,03%/ngày.
 
KẾT LUẬN:
 a. Trước ngày một/1/năm ngoái mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:
 

Số tiền phạt
      = 
 Số tiền thuế chậm nộp
        X 
 0.05%
       X 
Số ngày chậm nộp

 – Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:
 

Số tiền phạt
 = 
 Số tiền thuế chậm nộp
 X 
 0.07%
 X 
Tổng số ngày chậm nộp – 90

 b. Từ ngày một/1/năm ngoái mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

Số tiền phạt
 = 
 Số tiền thuế chậm nộp
 X 
 0.05%
 X 
Số ngày chậm nộp

 c. Từ ngày một/7/năm trong năm này mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:
 

Số tiền phạt
 = 
 Số tiền thuế chậm nộp
 X 
 0.03%
 X 
Số ngày chậm nộp

>>  Cách chuyển lỗ trên HTKK theo thông tư tiên tiến và phát triển nhất
>>  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tiên tiến và phát triển nhất năm 2017

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Dịch Vụ TM kế toán thuế trọn gói tại Hà Nam chuyên nghiệp, giá rẻ
Sử dụng hoá đơn chưa thông tin phát hành có bị phạt ko
VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số trong những điều Luật Thuế GTGT
Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Hòa Long Bắc Ninh
Dịch Vụ TM quét dọn và sắp xếp sổ sách kế toán tại Tân Yên tốt nhất
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Hoàn Kiếm Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
Phụ lục Thông tư 47.năm ngoái.TT-BLĐTBXH
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán thuế tại Kinh Bắc CHẤT LƯỢNG TỐT
Các phím tắt thường dùng trong word
Sơ đồ thông tin tài khoản 418 – Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông tư 200


Bạn đang mò mẩn bài Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất 2022

Với việc Pro đọc nội dung bài viết Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download HD Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN tiên tiến và phát triển nhất phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan hoặc Join Groups zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Mức #phạt #nộp #chậm #tiền #thuế #TNDN #mới #nhất