0765562555

Mẹo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT Free 2022

Pro đang Search từ khóa Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT khá đầy đủ trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 23:26:06

3221

Lượt xem:
9.099

Ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính phát hành Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

dọc thêm:

>> Doanh nghiệp có nên đề xuất kiến nghị Hoàn thuế GTGT ko?
>>  Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT điện tử

Tải thông tư tại đây: Thông tư 219.2013.TT-BTC

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 219/2013/TT-BTC                                                                Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 31 tháng 12 năm trước đó đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm trước đó đó;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị ngày càng tăng như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng người dùng chịu thuế, đối tượng người dùng ko chịu thuế, người nộp thuế, vị trí căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ, hoàn thuế và nơi nộp thuế giá trị ngày càng tăng.

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT) là thành phầm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại và tiêu dùng ở Việt Nam (gồm có cả thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế), trừ những đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

Điều 3. Người nộp thuế

Người nộp thuế GTGT là tổ chức triển khai, thành viên sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, ko phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức triển khai marketing thương mại (sau này gọi là cơ sở marketing thương mại) và tổ chức triển khai, thành viên nhập khẩu thành phầm & hàng hóa, mua dịch vụ từ quốc tế chịu thuế GTGT (sau này gọi là người nhập khẩu) gồm có:

1. Các tổ chức triển khai marketing thương mại được xây dựng và Đk marketing thương mại theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp lý marketing thương mại chuyên ngành khác;

2. Các tổ chức triển khai kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai sự nghiệp và những tổ chức triển khai khác;

3. Các doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và bên quốc tế tham gia hợp tác marketing thương mại theo Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Việt Nam (nay là Luật góp vốn đầu tư); những tổ chức triển khai, thành viên quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại ở Việt Nam nhưng ko xây dựng pháp nhân tại Việt Nam;

4. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình, nhóm người marketing thương mại độc lập và những đối tượng người dùng khác có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, nhập khẩu;

5. Tổ chức, thành viên sản xuất marketing thương mại tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với thành phầm & hàng hóa) của tổ chức triển khai quốc tế ko có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thành viên ở quốc tế là đối tượng người dùng ko cư trú tại Việt Nam thì tổ chức triển khai, thành viên mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Quy định về cơ sở thường trú và đối tượng người dùng ko cư trú thực thi theo pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp lý về thuế thu nhập thành viên.

6. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được xây dựng để hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán thành phầm hóa và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan trực tiếp đến mua và bán thành phầm hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp lý về khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế tài chính.

Ví dụ 1: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanko là doanh nghiệp chế xuất. Ngoài hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất để xuất khẩu Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanko còn được cấp phép thực thi quyền nhập khẩu để đẩy ra hoặc để xuất khẩu, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanko phải xây dựng Trụ sở để thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí này theo quy định của pháp lý thì Chi nhánh hạch toán riêng và kê khai, nộp thuế GTGT riêng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí này, ko hạch toán chung vào hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất để xuất khẩu.

Khi nhập khẩu thành phầm & hàng hóa để thực thi phân phối (đẩy ra), Chi nhánh Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanko thực thi kê khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và khi đẩy ra (gồm có cả xuất khẩu), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sanko sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Điều 4. Đối tượng ko chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (gồm có cả thành phầm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, món ăn thủy hải sản nuôi trồng, đánh bắt cá chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì của tổ chức triển khai, thành viên tự sản xuất, đánh bắt cá đẩy ra và ở khâu nhập khẩu.

Các thành phầm mới qua sơ chế thường là thành phầm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, dữ gìn và bảo vệ lạnh (ướp lạnh, ướp đông), dữ gìn và bảo vệ bằng khí sunfuro, dữ gìn và bảo vệ theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch dữ gìn và bảo vệ khác và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo như hình thức nhận tiền công từ Công ty B hoặc bán lại thành phầm cho Công ty B thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và thành phầm heo đẩy ra cho Công ty B thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty B đẩy ra hoặc đưa vào chế biến để đẩy ra thì thành phầm đẩy ra thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo quy định.

2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, gồm có trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật tư di truyền ở những khâu nuôi trồng, nhập khẩu và marketing thương mại thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT là thành phầm do những cơ sở nhập khẩu, marketing thương mại thương mại có giấy Đk marketing thương mại giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản trị và vận hành nhà nước cấp. Đối với thành phầm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước phát hành tiêu chuẩn, chất lượng phải phục vụ những Đk do nhà nước quy định.

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch thành phầm nông nghiệp.

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần đó đó là Na-tri-clo-rua (NaCl).

5. Nhà ở thuộc về nhà nước do Nhà nước đẩy ra cho những người dân đang thuê.

6. Chuyển quyền sử dụng đất.

7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, những dịch vụ bảo hiểm khác tương quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, những dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và những dụng cụ thiết yếu khác phục vụ trực tiếp đánh bắt cá thủy sản; tái bảo hiểm.

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng nhà nước, marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán sau này:

a) Dịch Vụ TM cấp tín dụng thanh toán gồm những hình thức:

– Cho vay;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở có mức giá khác;

– Bảo lãnh ngân hàng nhà nước;

– Cho thuê tài chính;

– Phát hành thẻ tín dụng thanh toán.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thu nhiều chủng loại phí tương quan đến phát hành thẻ tín dụng thanh toán thì những khoản phí thu từ người tiêu dùng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng thanh toán (phí phát hành thẻ) theo quy định cho vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán riêng với những người tiêu dùng như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu tổ chức triển khai lại nợ, quản trị và vận hành khoản vay và những khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Các khoản phí thanh toán giao dịch thanh toán thẻ thường thì ko thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng thanh toán, phí phục vụ bản sao hóa đơn thanh toán giao dịch thanh toán, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông tin mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng thanh toán, phí hủy thẻ tín dụng thanh toán, phí quy đổi loại thẻ tín dụng thanh toán và những khoản phí khác thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

– Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế riêng với những ngân hàng nhà nước được phép thực thi thanh toán quốc tế;

– Bán tài sản bảo vệ tiền vay do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc do cơ quan thi hành án thực thi theo quy định của pháp lý về xử lý tài sản bảo vệ tiền vay.

Trường hợp hết thời hạn trả nợ, người dân có tài năng sản bảo vệ ko trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để tổ chức triển khai tín dụng thanh toán xử lý tài sản bảo vệ tiền vay theo quy định của pháp lý thì những bên thực thi thủ tục chuyển giao tài sản bảo vệ theo quy định.

Trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác người dân có tài năng sản bảo vệ tự bán tài sản bảo vệ để trả nợ, nếu người dân có tài năng sản bảo vệ là người nộp thuế GTGT và tài sản đem bán thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận tài sản bảo vệ để thay thế cho việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm trả nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất marketing thương mại theo quy định. Khi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bán tài sản phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nếu tài sản thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Ví dụ 3: Tháng 3/năm trước đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp ngân hàng dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị để vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng B, thời hạn vay là một năm (hạn trả nợ là ngày 31/3/năm ngoái). Đến ngày 31/3/năm ngoái, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A ko trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi chuyển giao tài sản, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A thực thi thủ tục chuyển giao tài sản bảo vệ theo quy định của pháp lý về việc xử lý tài sản bảo vệ. Ngân hàng B bán tài sản bảo vệ tiền vay để tịch thu nợ thì tài sản đẩy ra thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

– Dịch Vụ TM phục vụ thông tin tín dụng thanh toán do cty, tổ chức triển khai thuộc Ngân hàng nhà nước phục vụ cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để sử dụng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước.

Ví dụ 4: Tổ chức X là cty thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước được cho phép thực thi dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán. Năm năm trước đó, tổ chức triển khai X ký hợp đồng phục vụ thông tin tín dụng thanh toán cho một số trong những ngân hàng nhà nước thương mại phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán và phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại thì lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT, lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại ko theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

– Hình thức cấp tín dụng thanh toán khác theo quy định của pháp lý.

b) Hoạt động cho vay vốn ngân hàng riêng lẻ, ko phải hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, phục vụ thường xuyên của người nộp thuế ko phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

Ví dụ 5: Công ty Cp VC có tiền nhàn rỗi trong thời điểm tạm thời chưa phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Công ty Cp VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được trao khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty Cp VC nhận được thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

c) Kinh doanh sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán gồm có: Môi giới sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, tự doanh sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, bảo lãnh phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, tư vấn góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, quản trị và vận hành quỹ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, quản trị và vận hành công ty góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, dịch vụ tổ chức triển khai thị trường của sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán hoặc TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, dịch vụ tương quan đến sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Đk, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho người tiêu dùng vay tiền để thực thi thanh toán giao dịch thanh toán ký quỹ, ứng trước tiền bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định của pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

Hoạt động phục vụ thông tin, tổ chức triển khai đấu giá Cp của những tổ chức triển khai phát hành, tương hỗ kỹ thuật phục vụ thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

d) Chuyển nhượng vốn gồm có việc chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vốn đầu tư vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác (ko phân biệt có xây dựng hay ko xây dựng pháp nhân mới), chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn và những hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn khác theo quy định của pháp lý, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất marketing thương mại và doanh nghiệp mua thừa kế toàn bộ quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp lý.

Ví dụ 6: Tháng 4/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A góp vốn bằng máy móc, thiết bị để xây dựng Công ty Cp B, giá trị vốn góp của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A được Hội đồng giao nhận vốn góp của những bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ VNĐ, bằng 25% số vốn của Công ty Cp B. Tháng 11/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A bán phần vốn góp tại Công ty Cp B cho Quỹ Đầu tư ABB với giá 4 tỷ VNĐ thì số tiền 4 tỷ VNĐ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A thu được là lệch giá chuyển nhượng ủy quyền vốn thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

đ) Bán nợ;

e) Kinh doanh ngoại tệ;

g) Dịch Vụ TM tài chính phái sinh gồm có: hóan đổi lãi suất vay; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; những dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp lý;

h) Bán tài sản bảo vệ của số tiền nợ của tổ chức triển khai mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do nhà nước xây dựng để xử lý nợ xấu của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Việt Nam.

9. Dịch Vụ TM y tế, dịch vụ thú y, gồm có dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho những người dân và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi hiệu suất cao cho những người dân bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của những cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho những người dân bệnh.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) gồm có cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

10. Dịch Vụ TM bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của nhà nước; Dịch Vụ TM bưu chính, viễn thông từ quốc tế vào Việt Nam (chiều đến).

11. Dịch Vụ TM duy trì vườn thú, vườn hoa, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này ko phân biệt nguồn kinh phí góp vốn đầu tư chi trả. Cụ thể:

a) Dịch Vụ TM duy trì vườn thú, vườn hoa, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng, gồm có hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở những khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng vương quốc, vườn vương quốc;

b) Chiếu sáng công cộng gồm có chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên. Doanh thu ko chịu thuế là lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chiếu sáng công cộng;

c) Dịch Vụ TM tang lễ của những cơ sở có hiệu suất cao marketing thương mại dịch vụ tang lễ gồm có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cho thuê nhà tang lễ, xe xe hơi phục vụ tang lễ, mai táng, hỏa táng, cải táng, di tán mộ, chăm sóc mộ.

12. Duy tu, sửa chữa thay thế, xây dựng bằng nguồn vốn góp phần của nhân dân (gồm có cả vốn góp phần, tài trợ của tổ chức triển khai, thành viên), vốn viện trợ nhân đạo riêng với những khu công trình xây dựng văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, khu công trình xây dựng phục vụ công cộng, hạ tầng và nhà tại cho đối tượng người dùng chủ trương xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn góp phần của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác ko vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho khu công trình xây dựng thì đối tượng người dùng ko chịu thuế là toàn bộ giá trị khu công trình xây dựng.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn góp phần của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho khu công trình xây dựng thì toàn bộ giá trị khu công trình xây dựng thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

Đối tượng chủ trương xã hội gồm có: người dân có công theo quy định của pháp lý về người dân có công; đối tượng người dùng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp khác theo quy định của pháp lý.

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp lý gồm có cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy những nghề khác nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ văn hóa truyền thống, kiến thức và kỹ năng trình độ nghề nghiệp.

Trường hợp những cơ sở dạy học những cấp từ mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học viên và những khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học viên và những khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học viên, sinh viên, học viên; hoạt động và sinh hoạt giải trí đào tạo và giảng dạy (gồm có cả việc tổ chức triển khai thi và cấp giấy trong quy trình đào tạo và giảng dạy) do cơ sở đào tạo và giảng dạy phục vụ thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo và giảng dạy ko trực tiếp tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy mà chỉ tổ chức triển khai thi, cấp giấy trong quy trình đào tạo và giảng dạy thì hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thi và cấp giấy cũng thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế. Trường hợp phục vụ dịch vụ thi và cấp giấy ko thuộc quy trình đào tạo và giảng dạy thì thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo và giảng dạy X được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy để cấp giấy hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo và giảng dạy X giao trách nhiệm đào tạo và giảng dạy cho cty Y thực thi, Trung tâm đào tạo và giảng dạy X tổ chức triển khai thi và cấp giấy hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai thi và cấp giấy của Trung tâm đào tạo và giảng dạy X thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp lý, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc bản địa thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, tài liệu điện tử; tiền, in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành.

Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước phục vụ trách nhiệm chính trị theo chuyên đề, chủ đề, phục vụ những ngày kỷ niệm, ngày truyền thống cuội nguồn của những tổ chức triển khai, những cấp, những ngành, địa phương; nhiều chủng loại sách thống kê, tuyên truyền trào lưu người tốt việc tốt; sách in những bài phát biểu, nghiên cứu và phân tích lý luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Sách giáo khoa là sách vốn để làm giảng dạy và học tập trong toàn bộ những cấp từ mần nin thiếu nhi đến trung học phổ thông (gồm có cả sách tìm hiểu thêm dùng cho giáo viên và học viên phù phù thích hợp với nội dung chương trình giáo dục).

Giáo trình là sách vốn để làm giảng dạy và học tập trong những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Sách văn bản pháp lý là sách in những văn bản quy phạm pháp lý của Nhà nước.

Sách khoa học-kỹ thuật là sách vốn để làm trình làng, hướng dẫn những kiến thức và kỹ năng khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuất và những ngành khoa học, kỹ thuật.

Sách in bằng chữ dân tộc bản địa thiểu số gồm có cả sách in tuy nhiên ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc bản địa thiểu số.

Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh, áp phích, nhiều chủng loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục tiêu tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ.

16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện theo những tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và những tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải lối đi bộ.

17. Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong những trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học, tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ dầu, khí đốt;

c) Tàu bay (gồm có cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp hoặc thuê của quốc tế để sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại, cho thuê, cho thuê lại.

Để xác lập thành phầm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan những hồ sơ theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm thăm dò, tăng trưởng mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp hoặc thuê của quốc tế để sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành.

18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh.

a) Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phát hành.

Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT phải là những thành phầm hoàn hảo nhất, đồng điệu hoặc những bộ phận, linh phụ kiện, vỏ hộp chuyên vốn để làm lắp ráp, dữ gìn và bảo vệ thành phầm hoàn hảo nhất. Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh phải sửa chữa thay thế thì dịch vụ sửa chữa thay thế vũ khí, khí tài do những doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực thi thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

b) Vũ khí, khí tài (kể cả vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên dùng phục vụ cho quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo hạn ngạch thường niên được Thủ tướng nhà nước phê duyệt.

Hồ sơ, thủ tục riêng với vũ khí, khí tài nhập khẩu ko phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

19. Hàng nhập khẩu và thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra cho những tổ chức triển khai, thành viên để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả trong những trường hợp sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả và phải được Bộ Tài chính hoặc Sở Tài đúng chuẩn nhận;

b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội-nghề nghiệp, cty vũ trang nhân dân thực thi theo quy định của pháp lý về quà biếu, quà tặng;

c) Quà biếu, quà tặng cho thành viên tại Việt Nam thực thi theo quy định của pháp lý về quà biếu, quà tặng;

d) Đồ dùng của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý về ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng là vật dụng của người Việt Nam định cư ở quốc tế khi về nước mang theo;

đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn tư trang miễn thuế;

Mức thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuế nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hóa nhập khẩu của tổ chức triển khai, thành viên thuộc đối tượng người dùng miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý về ưu đãi miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp đối tượng người dùng miễn trừ ngoại giao mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 7 Điều 18 Thông tư này.

Đối tượng, thành phầm & hàng hóa, thủ tục hồ sơ để được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao hướng dẫn tại Điều này thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thực thi hoàn thuế GTGT riêng với cơ quan đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế tại Việt Nam.

e) Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả cho Việt Nam.

Thủ tục để những tổ chức triển khai quốc tế, người quốc tế mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả cho Việt Nam ko chịu thuế GTGT: những tổ chức triển khai quốc tế, người quốc tế phải có văn bản gửi cho cơ sở bán thành phầm, trong số đó ghi rõ tên tổ chức triển khai quốc tế, người quốc tế mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về khoản viện trợ này.

Khi bán thành phầm, cơ sở marketing thương mại phải lập hóa đơn theo quy định của pháp lý về hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ là hàng đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế để viện trợ ko hoàn trả, viện trợ nhân đạo ko tính thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ chức triển khai quốc tế hoặc của cơ quan đại diện thay mặt thay mặt của Việt Nam để làm vị trí căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ ko hoàn trả, viện trợ nhân đạo có thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này.

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật tư, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên quốc tế.

Hàng hóa, dịch vụ được mua và bán giữa quốc tế với những khu phi thuế quan và Một trong những khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan gồm có: khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế tài chính thương mại đặc biệt quan trọng, khu thương mại – công nghiệp và những khu vực kinh tế tài chính khác được xây dựng và được hưởng những ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng nhà nước. Quan hệ mua và bán trao đổi thành phầm & hàng hóa Một trong những khu này với bên phía ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác lập và xử lý ko thu thuế GTGT trong những trường hợp này thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

21. Chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ tiên tiến và phát triển, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền; trường hợp ko tách riêng được thì thuế GTGT được xem trên cả phần giá trị công nghệ tiên tiến và phát triển, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính gồm có thành phầm ứng dụng và dịch vụ ứng dụng theo quy định của pháp lý.

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và nhiều chủng loại vàng không được chế tác thành thành phầm mỹ nghệ, đồ trang sức đẹp hay thành phầm khác.

Vàng dạng thỏi, miếng và nhiều chủng loại vàng chưa chế tác được xác lập theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành, marketing thương mại vàng.

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác.

Tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác, gồm có cả tài nguyên đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua quy trình cắt, xẻ.

Ví dụ 8: Cơ sở marketing thương mại A xuất khẩu thành phầm đá tự nhiên dưới dạng đá khối, đá phiến thì thành phầm đá tự nhiên xuất khẩu thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Ví dụ 9: Cơ sở marketing thương mại B xuất khẩu đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột thì thành phầm đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột xuất khẩu thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở marketing thương mại xuất khẩu bột đá siêu mịn (theo tiêu chuẩn của cơ quan có thẩm quyền), bột đá siêu mịn có tráng phủ axít, những thành phầm này được xác lập là thành phầm đã qua chế trở thành thành phầm khác thì khi xuất khẩu ko thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

24. Sản phẩm tự tạo vốn để làm thay thế cho bộ phận khung hình của người bệnh, gồm có cả thành phầm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong khung hình người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho những người dân tàn tật.

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, thành viên marketing thương mại có mức lệch giá thường niên từ một trăm triệu đồng trở xuống.

Việc xác lập hộ, thành viên marketing thương mại thuộc hay ko thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT thực thi theo phía dẫn của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

26. Các thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Hàng hóa bán miễn thuế ở những shop bán thành phầm miễn thuế theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

b) Hàng dự trữ vương quốc do cơ quan dự trữ vương quốc đẩy ra.

c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu tiền phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp lý về phí và lệ phí.

d) Rà phá bom mìn, vật nổ do những cty quốc phòng thực thi riêng với những khu công trình xây dựng được góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Hàng hóa thuộc diện ko chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều này nếu thay đổi mục tiêu sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hải quan nơi Đk tờ khai hải quan. Tổ chức, thành viên bán thành phầm hóa ra thị trường trong nước phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp theo quy định.

Điều 5. Các trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, thành viên nhận những khoản thu về bồi thường bằng tiền (gồm có cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị tịch thu đất theo quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền tương hỗ, tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền phát thải và những khoản thu tài chính khác.

Cơ sở marketing thương mại khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền tương hỗ nhận được, tiền chuyển nhượng ủy quyền quyền phát thải và những khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở marketing thương mại chi tiền, vị trí căn cứ mục tiêu chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như riêng với bán thành phầm hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhận tiền của tổ chức triển khai, thành viên để thực thi dịch vụ cho tổ chức triển khai, thành viên như sửa chữa thay thế, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 10: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pvàamp;C nhận được khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ xưa tức từ việc mua Cp của những doanh nghiệp khác. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Pvàamp;C ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với khoản tiền lãi từ việc mua trái phiếu và tiền cổ xưa tức nhận được.

Ví dụ 11: Doanh nghiệp A nhận được khoản bồi thường thiệt hại do bị hủy hợp đồng từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì doanh nghiệp A lập chứng từ thu và ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với khoản tiền trên.

Ví dụ 12: Doanh nghiệp X shopping của doanh nghiệp Y, doanh nghiệp X có ứng trước cho doanh nghiệp Y một khoản tiền và được doanh nghiệp Y trả lãi cho khoản tiền ứng trước đó thì doanh nghiệp X ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với khoản lãi nhận được.

Ví dụ 13: Doanh nghiệp X bán thành phầm cho doanh nghiệp Z, tổng giá thanh toán là 440 triệu đồng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp Z thanh toán trả chậm trong vòng 3 tháng, lãi suất vay trả chậm là một trong%/tháng/tổng giá thanh toán của hợp đồng. Sau 3 tháng, doanh nghiệp X nhận được từ doanh nghiệp Z tổng mức thanh toán của hợp đồng là 440 triệu đồng và số tiền lãi chậm trả là 13,2 triệu đồng (440 triệu đồng x 1% x 3 tháng) thì doanh nghiệp X ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với khoản tiền 13,2 triệu đồng này.

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro không mong muốn bảo hiểm xẩy ra, doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp lý về bảo hiểm. Công ty B ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

Ví dụ 15: Công ty Cp Sữa ABC có chi tiền cho những nhà phân phối (là tổ chức triển khai, thành viên marketing thương mại) để thực thi chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp lý về hoạt động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày thành phầm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực thi dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán thành phầm và xác lập số thuế phải nộp theo tỷ suất (%) trên lệch giá theo quy định.

2. Tổ chức, thành viên sản xuất, marketing thương mại tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức triển khai quốc tế ko có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thành viên ở quốc tế là đối tượng người dùng ko cư trú tại Việt Nam, gồm có những trường hợp: sửa chữa thay thế phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ, máy móc, thiết bị (gồm có cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến góp vốn đầu tư và thương mại; môi giới bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế; đào tạo và giảng dạy; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với quốc tế mà những dịch vụ này được thực thi ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của quốc tế theo quy định của pháp lý.

3. Tổ chức, thành viên ko marketing thương mại, ko phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

Ví dụ 16: Ông A là thành viên ko marketing thương mại bán 01 xe hơi 4 chỗ ngồi cho ông B với giá là 600 triệu đồng thì ông A ko phải kê khai, tính thuế GTGT riêng với số tiền bán xe hơi thu được.

Ví dụ 17: Ông E là thành viên ko marketing thương mại thế chấp ngân hàng 01 xe hơi 5 chỗ ngồi cho ngân hàng nhà nước VC để vay tiền. Đến thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, Ông E ko thanh toán được cho ngân hàng nhà nước VC nên tài sản là xe hơi thế chấp ngân hàng bị bán phát mại để tịch thu nợ thì khoản tiền thu được từ bán phát mại chiếc ôtô thế chấp ngân hàng nêu trên ko phải kê khai, tính thuế GTGT.

4. Tổ chức, thành viên chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị ngày càng tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty Cp P thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/năm trước đó, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã hoàn thành xong được 90% so với đề án thiết kế và giá trị góp vốn đầu tư là 26 tỷ VNĐ. Do gặp trở ngại vất vả về tài chính, Công ty Cp P quyết định hành động chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ dự án công trình bất Động sản đang góp vốn đầu tư cho Công ty Cp X với giá chuyển nhượng ủy quyền là 28 tỷ VNĐ. Công ty Cp X nhận chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty Cp P ko phải kê khai, nộp thuế GTGT riêng với giá trị dự án công trình bất Động sản chuyển nhượng ủy quyền cho Công ty Cp X.

5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, món ăn thủy hải sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu marketing thương mại thương mại ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá cả là giá ko có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT ko ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì cho những đối tượng người dùng khác ví như hộ, thành viên marketing thương mại và những tổ chức triển khai, thành viên khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, thành viên marketing thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt cá chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì ở khâu marketing thương mại thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ suất 1% trên lệch giá.

Ví dụ 19: Công ty lương thực B là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thu mua gạo của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp trồng đẩy ra thì ở khâu thu mua của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp trồng đẩy ra thì gạo thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C thì Công ty lương thực B ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT riêng với số gạo đẩy ra cho Công ty XNK C.

Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D (là doanh nghiệp sản xuất bún, bánh phở) thì Công ty lương thực B ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT riêng với số gạo đẩy ra cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D.

Trên hóa đơn GTGT lập, giao cho Công ty XNK C, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D, Công ty lương thực B ghi rõ giá cả là giá ko có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT ko ghi, gạch bỏ.

Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho những người dân tiêu dùng thì kê khai, nộp thuế GTGT theo mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo phía dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Ví dụ 20: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A là CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mua cafe nhân của nông dân trồng cafe, tiếp theo đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A bán số cafe nhân này cho hộ marketing thương mại H thì lệch giá của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A từ bán cafe nhân cho hộ marketing thương mại H vận dụng mức thuế suất 5%.

Ví dụ 21: Hộ ông X sau khoản thời hạn thu mua lá chè của hộ trồng chè đã đẩy ra cho hộ ông Y thì hộ ông X phải tính, nộp thuế GTGT theo tỷ suất 1% trên lệch giá cả lá chè cho hộ ông Y.

Trường hợp thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì đẩy ra cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người tiêu dùng phải kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn để ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo phía dẫn tại khoản này.

6. Tài sản cố định và thắt chặt đang sử dụng, đã thực thi trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở marketing thương mại và những cty thành viên do một cơ sở marketing thương mại sở hữu 100% vốn hoặc Một trong những cty thành viên do một cơ sở marketing thương mại sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì ko phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở marketing thương mại có tài năng sản cố định và thắt chặt điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định và thắt chặt khi điều chuyển đã thực thi nhìn nhận lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở marketing thương mại ko phải kê khai, nộp thuế trong những trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để xây dựng doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất marketing thương mại, hợp đồng link kinh doanh, link; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của những bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức triển khai có hiệu suất cao định giá theo quy định của pháp lý), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b) Điều chuyển tài sản Một trong những cty hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển Một trong những cty thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở marketing thương mại; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp thì cơ sở marketing thương mại có tài năng sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và ko phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển Một trong những cty hạch toán độc lập hoặc Một trong những cty thành viên có tư cách pháp nhân khá đầy đủ trong cùng một cơ sở marketing thương mại thì cơ sở marketing thương mại có tài năng sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.

c) Thu đòi người thứ 3 của hoạt động và sinh hoạt giải trí bảo hiểm.

d) Các khoản thu hộ ko tương quan đến việc bán thành phầm hóa, dịch vụ của cơ sở marketing thương mại.

đ) Doanh thu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và lệch giá hoa hồng được hưởng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý bán giá chuẩn quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số kiến thiết, vé máy bay, xe hơi, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải lối đi bộ quốc tế; đại lý của những dịch vụ ngành hàng ko, hàng hải mà được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ và lệch giá hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý bán thành phầm hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT.

Chương II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Mục 1

 CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 6. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá tính thuế và thuế suất.

Điều 7. Giá tính thuế

1. Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, marketing thương mại đẩy ra là giá cả chưa tồn tại thuế GTGT. Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ nhất là giá cả đã có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng nhưng chưa tồn tại thuế GTGT.

Đối với thành phầm & hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là giá cả đã có thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng; riêng với thành phầm & hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là giá cả đã có thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng.

2. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác lập theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Trường hợp thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế GTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu xác lập theo mức thuế phải nộp sau khoản thời hạn đã được miễn, giảm.

3. Đối với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở marketing thương mại tự sản xuất) vốn để làm trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt này.

Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 thành phầm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá cả (chưa tồn tại thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy tờ mời ghi rõ ko thu tiền) xem những cuộc màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, trình diễn thời trang, thi người mẫu và người mẫu, tranh tài thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo quy định của pháp lý thì giá tính thuế được xác lập bằng ko (0). Cơ sở tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tự xác lập và tự phụ trách về số lượng giấy mời, list tổ chức triển khai, thành viên mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước lúc trình làng chương trình màn biểu diễn, tranh tài thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền riêng với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ 23: Công ty Cp X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức triển khai cuộc thi “Người đẹp Việt Nam năm 20xx”, ngoài số vé in để bán thu tiền cho người theo dõi, Công ty có in một số trong những giấy mời để biếu, tặng ko thu tiền để mời một số trong những đại biểu đến tham gia và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời này còn có list tổ chức triển khai, thành viên nhận. Khi khai thuế giá trị ngày càng tăng, giá tính thuế riêng với số giấy mời biếu, tặng được xác lập bằng ko (0). Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty Cp X vẫn thu tiền khi biếu, tặng giấy mời thì Công ty Cp X bị xử lý theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

4. Giá tính thuế riêng với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Đối với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cơ sở marketing thương mại xuất hoặc phục vụ sử dụng cho tiêu dùng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại (tiêu dùng nội bộ), là giá tính thuế GTGT của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh việc tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ. Cơ sở marketing thương mại được kê khai, khấu trừ riêng với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất thành phầm & hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quy trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, marketing thương mại ko phải tính, nộp thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định và thắt chặt (tài sản cố định và thắt chặt tự làm) để phục vụ sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao, cơ sở marketing thương mại ko phải lập hóa đơn. Thuế GTGT nguồn vào hình thành nên tài sản cố định và thắt chặt tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Đối với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cơ sở marketing thương mại xuất để dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT là giá cả của thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh việc tiêu dùng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 thành phầm quạt lắp vào những phân xưởng sản xuất, giá cả (chưa tồn tại thuế GTGT) của loại quạt này là một triệu đồng/chiếc, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Giá tính thuế GTGT là một triệu x 50 = 50.000.000 đồng.

Đơn vị A lập hóa đơn GTGT ghi giá tính thuế GTGT là 50.000.000 đồng, thuế GTGT là 5.000.000 đồng. Đơn vị A được kê khai, khấu trừ thuế riêng với hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ.

Ví dụ 25: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa tồn tại thuế GTGT 1 chai nước khoáng đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước khoáng đóng chai phục vụ cho chuyến tham quan của con em của tớ Công ty thì Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT riêng với 300 chai nước khoáng xuất dùng ko phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.

Ví dụ 26: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quy trình sản xuất thì cơ sở B ko phải tính và nộp thuế GTGT riêng với sợi xuất cho phân xưởng may.

Ví dụ 27: Công ty Cp AP mua nguyên vật tư để sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào lúc mua nguyên vật tư. Thức ăn chăn nuôi sản xuất ra, một phần được đẩy ra thị trường, một phần được sử dụng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí chăn nuôi của Công ty thì khi xuất thức ăn phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí chăn nuôi Công ty Cp AP lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT riêng với lượng thức ăn chăn nuôi xuất dùng phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí chăn nuôi và ko kê khai khấu trừ thuế GTGT nguồn vào riêng với hóa đơn GTGT ghi lượng thức ăn xuất dùng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí chăn nuôi.

Ví dụ 28: Công ty Cp P tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực sản xuất marketing thương mại. Công ty Cp P ko có cty, tổ, đội trực thuộc thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng này. Khi hoàn thành xong, nghiệm thu sát hoạch nhà nghỉ giữa ca, Công ty Cp P ko phải lập hóa đơn. Thuế GTGT nguồn vào hình thành nhà nghỉ giữa ca được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Riêng riêng với cơ sở marketing thương mại có sử dụng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất marketing thương mại như vận tải lối đi bộ, hàng ko, đường tàu, bưu chính viễn thông ko phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở marketing thương mại phải có văn bản quy định rõ đối tượng người dùng và mức khống chế thành phầm & hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

5. Đối với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm khuyến mại theo quy định của pháp lý về thương mại, giá tính thuế được xác lập bằng ko (0); trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm khuyến mại nhưng ko thực thi theo quy định của pháp lý về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại rõ ràng được thực thi như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, phục vụ dịch vụ mẫu để người tiêu dùng dùng thử ko phải trả tiền, tặng thành phầm & hàng hóa cho người tiêu dùng, phục vụ dịch vụ ko thu tiền thì giá tính thuế riêng với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác lập bằng 0.

Ví dụ 29: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P sản xuất nước ngọt có ga, năm năm trước đó Công ty có thực thi đợt khuyến mại vào tháng 5/năm trước đó và tháng 12/năm trước đó theo như hình thức mua 10 thành phầm tặng 1 thành phầm. Chương trình khuyến mại vào tháng 5/năm trước này được thực thi theo như đúng trình tự, thủ tục khuyến mại được thực thi theo quy định của pháp lý về thương mại. Theo đó, riêng với số thành phầm tặng kèm lúc mua thành phầm trong tháng 5/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P xác lập giá tính thuế bằng ko (0).

Trường hợp chương trình khuyến mại vào tháng 12/năm trước đó ko được thực thi theo như đúng trình tự, thủ tục khuyến mại theo quy định của pháp lý về thương mại, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P phải kê khai, tính thuế GTGT riêng với số thành phầm tặng kèm lúc mua thành phầm trong tháng 12/năm trước đó.

b) Đối với hình thức bán thành phầm, phục vụ dịch vụ với giá thấp hơn giá cả thành phầm, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá cả đã giảm vận dụng trong thời hạn khuyến mại đã Đk hoặc thông tin.

Ví dụ 30: Công ty N hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề viễn thông, chuyên bán nhiều chủng loại thẻ cào di động. Công ty thực thi Đk khuyến mại theo quy định của pháp lý về thương mại dưới hình thức bán thành phầm thấp hơn giá cả trước đó cho thời hạn từ thời điểm ngày một/4/năm trước đó đến hết ngày 20/4/năm trước đó, Từ đó, giá cả một thẻ cào mệnh giá là 100.000 đồng (đã gồm có thuế GTGT) trong thời hạn khuyến mại được bán với giá 90.000 đồng.

Giá tính thuế GTGT riêng với một thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trong thời hạn khuyến mại được xem như sau:

c) Đối với những hình thức khuyến mại bán thành phầm, phục vụ dịch vụ có kèm theo phiếu shopping, phiếu sử dụng dịch vụ thì ko phải kê khai, tính thuế GTGT riêng với phiếu shopping, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

6. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện đi lại vận chuyển, máy móc, thiết bị là số tiền cho thuê chưa tồn tại thuế GTGT.

Trường hợp cho thuê theo như hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho thuở nào hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa tồn tại thuế GTGT.

Giá cho thuê tài sản do những bên thỏa thuận hợp tác được xác lập theo hợp đồng. Trường hợp pháp lý có quy định về khung giá thuê thì giá thuê được xác lập trong phạm vi khung giá quy định.

7. Đối với thành phầm & hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá cả trả một lần chưa tồn tại thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa đó, ko gồm có khoản lãi trả góp, lãi trả chậm.

Ví dụ 31: Công ty marketing thương mại xe máy bán xe X loại 100 cc, giá cả trả góp chưa tồn tại thuế GTGT là 25,5 triệu đồng/chiếc (trong số đó giá cả xe là 25 triệu đồng, lãi trả góp là 0,5 triệu đồng) thì giá tính thuế GTGT là 25 triệu đồng.

8. Đối với gia công thành phầm & hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa tồn tại thuế GTGT, gồm có cả tiền công, ngân sách về nhiên liệu, động lực, vật tư phụ và ngân sách khác phục vụ cho việc gia công thành phầm & hàng hóa.

9. Đối với xây dựng, lắp ráp, là giá trị khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng hay phần việc làm thực thi chuyển giao chưa tồn tại thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp ráp có bao thầu nguyên vật tư là giá xây dựng, lắp ráp gồm có cả giá trị nguyên vật tư chưa tồn tại thuế GTGT.

Ví dụ 32: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng khu công trình xây dựng gồm có cả giá trị nguyên vật tư, tổng mức thanh toán chưa tồn tại thuế GTGT là một trong.500 triệu đồng, trong số đó giá trị vật tư xây dựng chưa tồn tại thuế GTGT là một trong.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT là một trong.500 triệu đồng.

b) Trường hợp xây dựng, lắp ráp ko bao thầu nguyên vật tư, máy móc, thiết bị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp ráp ko gồm có mức giá trị nguyên vật tư và máy móc, thiết bị chưa tồn tại thuế GTGT.

Ví dụ 33: Công ty xây dựng B nhận thầu xây dựng khu công trình xây dựng ko bao thầu giá trị vật tư xây dựng, tổng mức khu công trình xây dựng chưa tồn tại thuế GTGT là một trong.500 triệu đồng, giá trị nguyên vật tư, vật tư xây dựng do chủ góp vốn đầu tư A phục vụ chưa tồn tại thuế GTGT là một trong.000 triệu đồng thì giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là 500 triệu đồng (1.500 triệu đồng – 1.000 triệu đồng).

c) Trường hợp xây dựng, lắp ráp thực thi thanh toán theo khuôn khổ khu công trình xây dựng hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong chuyển giao là giá tính theo giá trị khuôn khổ khu công trình xây dựng hoặc giá trị khối lượng việc làm hoàn thành xong chuyển giao chưa tồn tại thuế GTGT.

Ví dụ 34: Công ty dệt X (gọi là bên A) thuê Công ty xây dựng Y (gọi là bên B) thực thi xây dựng lắp ráp mở rộng xưởng sản xuất.

Tổng giá trị khu công trình xây dựng chưa tồn tại thuế GTGT là 200 tỷ VNĐ, trong số đó:

– Giá trị xây lắp: 80 tỷ VNĐ

– Giá trị thiết bị bên B phục vụ và lắp ráp: 120 tỷ VNĐ

– Thuế GTGT 10%: 20 tỷ VNĐ = (80 + 120) x 10%

– Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: 220 tỷ VNĐ

– Bên A:

+ Nhận chuyển giao nhà xưởng, hạch toán tăng giá trị TSCĐ để tính khấu hao là 200 tỷ VNĐ (giá trị ko có thuế GTGT)

+ Tiền thuế GTGT 20 tỷ VNĐ được kê khai, khấu trừ vào thuế đầu ra của thành phầm & hàng hóa đẩy ra hoặc đề xuất kiến nghị hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp bên A nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao và đồng ý thanh toán cho bên B theo từng khuôn khổ khu công trình xây dựng (giả định phần giá trị xây lắp 80 tỷ VNĐ nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao và được đồng ý thanh toán trước) thì giá tính thuế GTGT là 80 tỷ VNĐ.

10. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng ủy quyền bất động sản trừ (-) giá thành của đất bán được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định rõ ràng như sau:

a.1) Trường hợp được Nhà nước giao đất để góp vốn đầu tư hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá thành của đất bán được trừ để tính thuế GTGT gồm có tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (ko kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và ngân sách bồi thường, giải phóng mặt phẳng theo quy định pháp lý.

Ví dụ 35: Năm năm trước đó Công ty marketing thương mại bất động sản A được Nhà nước giao đất để góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng xây dựng nhà để bán. Tiền sử dụng đất phải nộp (chưa trừ tiền sử dụng đất được miễn giảm, chưa trừ ngân sách bồi thường giải phóng mặt phẳng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) là 30 tỷ VNĐ. Dự án được giảm 20% số tiền sử dụng đất phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng mặt phẳng theo phương án đã được duyệt là 15 tỷ VNĐ.

Tổng giá trị đất được trừ được xác lập như sau:

– Tiền sử dụng đất được miễn giảm là: 30 tỷ x 20% = 6 tỷ (đồng);

– Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (ko kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) là: 30 tỷ – 6 tỷ – 15 tỷ = 9 tỷ (đồng);

– Tổng giá thành của đất bán được trừ để tính thuế GTGT gồm có tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (ko kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và ngân sách bồi thường giải phóng mặt phẳng là: 9 tỷ + 15 tỷ = 24 tỷ (đồng). Tổng giá thành của đất bán được trừ được phân loại cho số mét vuông đất được phép marketing thương mại.

a.2) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất của Nhà nước, giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá thành của đất bán trúng đấu giá.

a.3) Trường hợp thuê đất để góp vốn đầu tư hạ tầng khiến cho thuê, xây dựng nhà để bán, giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (ko gồm có tiền thuê đất được miễn, giảm) và ngân sách đền bù, giải phóng mặt phẳng theo quy định pháp lý. Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, Tính từ lúc ngày thứ nhất/7/năm trước đó thực thi theo quy định tại Luật Đất đai năm trước đó đó.

Ví dụ 36: Công ty Cp VN-KR có ngành nghề marketing thương mại góp vốn đầu tư, marketing thương mại hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Công ty được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp để thực thi dự án công trình bất Động sản; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000 mét vuông, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho toàn bộ thời hạn thuê là 82.000đ/ mét vuông. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ VNĐ. Công ty ko được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, Công ty ký hợp đồng cho nhà góp vốn đầu tư thuê lại với thời hạn thuê là 30 năm, diện tích s quy hoạnh đất cho thuê là 16.500 mét vuông, đơn giá cho thuê tại thời gian ký hợp đồng là 650.000đ/mét vuông cho toàn bộ thời hạn thuê, giá đã gồm có thuế GTGT).

Giá đã có thuế GTGT riêng với tiền thu từ cho thuê hạ tầng trong cả thời hạn cho thuê (30 năm) riêng với Công ty Cp VN-KR cho nhà góp vốn đầu tư thuê được xác lập là:

16.500 mét vuông x (650.000 – (82.000đ/mét vuông : 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ VNĐ.

Giá chưa tồn tại thuế GTGT được xác lập là:  = 9,012 tỷ VNĐ.

Thuế GTGT là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ VNĐ.

a.4) Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của những tổ chức triển khai, thành viên thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế GTGT là giá thành của đất bán tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gồm có cả giá trị hạ tầng (nếu có); cơ sở marketing thương mại ko được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào của hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ ko chịu thuế GTGT.

Nếu giá thành của đất bán được trừ ko gồm có mức giá trị hạ tầng thì cơ sở marketing thương mại được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ ko chịu thuế giá trị ngày càng tăng.

Trường hợp ko xác lập giá tốt thành của đất bán tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời gian ký hợp đồng nhận chuyển nhượng ủy quyền.

Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng ủy quyền (mua) 200m2 đất của thành viên B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng ủy quyền là 6 tỷ VNĐ. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất có công chứng phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho thành viên B số tiền 6 tỷ VNĐ. Công ty A ko góp vốn đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất nền trống này. Tháng 10/năm trước đó, Công ty A chuyển nhượng ủy quyền mảnh đất nền trống mua từ thành viên B nêu trên với giá 9 tỷ VNĐ (bán lại với giá 9 tỷ VNĐ) thì Công ty A thực thi lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá thành của đất bán được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá thành của đất bán tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền (6 tỷ VNĐ).

Ví dụ 38: Tháng 11/2013, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A nhận chuyển nhượng ủy quyền 300m2 đất kèm theo nhà xưởng trên đất của thành viên B với trị giá là 10 tỷ VNĐ và ko có đủ hồ sơ sách vở để xác lập giá thành của đất bán tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền. Đến tháng bốn/năm trước đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A chuyển nhượng ủy quyền 300m2 đất này kèm nhà xưởng trên đất với trị giá là 14 tỷ VNĐ thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá thành của đất bán do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền (tháng 11/2013).

Ví dụ 39:

Tháng 9 năm trước đó đó Công ty B mua 2000 mét vuông đất đã có một phần hạ tầng từ Công ty marketing thương mại bất động sản A tổng giá thanh toán là 62 tỷ VNĐ (trong số đó giá thành của đất bán ko chịu thuế GTGT là 40 tỷ VNĐ, đơn giá là 20 triệu đồng/1m2).

Trên hóa đơn Công ty A ghi:

– Giá chuyển nhượng ủy quyền chưa tồn tại thuế GTGT: 60 tỷ VNĐ

– Giá đất ko chịu thuế GTGT: 40 tỷ VNĐ

– Thuế GTGT riêng với hạ tầng: 2 tỷ VNĐ

– Tổng giá thanh toán: 62 tỷ VNĐ

Công ty A phải kê khai thuế GTGT phải nộp như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ

Giả sử thuế GTGT nguồn vào để xây dựng hạ tầng của Công ty A là một trong,5 tỷ VNĐ đủ Đk để khấu trừ thì:

Thuế GTGT phải nộp = 2 tỷ – 1,5 tỷ = 0,5 tỷ (đồng)

Công ty B tiếp tục xây dựng hạ tầng và xây dựng 10 căn biệt thự hạng sang (diện tích s quy hoạnh sàn 200 mét vuông/biệt thự hạng sang) để bán. Tổng số thuế GTGT nguồn vào để xây biệt thự hạng sang là 3 tỷ VNĐ.

Ngày đầu Tiên/4/năm ngoái, Công ty B ký hợp đồng bán 01 căn biệt thự hạng sang cho người tiêu dùng C, giá chuyển nhượng ủy quyền 01 căn biệt thự hạng sang chưa tồn tại thuế GTGT là 10 tỷ VNĐ, giá thành của đất bán được trừ khi xác lập giá tính thuế GTGT riêng với 01 căn biệt thự hạng sang đẩy ra:

– Giá trị quyền sử dụng đất (chưa gồm có mức giá trị hạ tầng) tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền từ Công ty A cho 01 căn biệt thự hạng sang là: 20 triệu x 200 mét vuông = 4 tỷ (đồng)

– Giá trị hạ tầng phân loại cho 01 căn biệt thự hạng sang là:

(20 tỷ : 2000 mét vuông) x 200 mét vuông = 2 tỷ (đồng)

– Giá trị quyền sử dụng đất (gồm có cả giá trị hạ tầng) tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền từ Công ty A được trừ khi xác lập giá tính thuế của 01 căn biệt thự hạng sang đẩy ra là: 6 tỷ VNĐ.

Trên hóa đơn Công ty B ghi:

– Giá chuyển nhượng ủy quyền 01 căn biệt thự hạng sang: 10 tỷ VNĐ

– Giá đất được trừ ko chịu thuế GTGT: 6 tỷ VNĐ

– Thuế GTGT là 0,4 tỷ VNĐ [(10 tỷ – 6 tỷ) x 10%]

– Tổng giá thanh toán: 10,4 tỷ VNĐ

Giả sử trong tháng Công ty B bán hết 10 căn biệt thự hạng sang. Khi Công ty B kê khai, nộp thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT đầu ra – số thuế nguồn vào được khấu trừ = 0,4 tỷ x 10 căn – 3 tỷ = 1 tỷ (đồng).

Tiền thuế GTGT riêng với giá trị hạ tầng ghi trên hóa đơn nhận chuyển nhượng ủy quyền từ Công ty A riêng với 10 biệt thự hạng sang là 2 tỷ VNĐ ko được kê khai, khấu trừ.

Trường hợp Công ty B xác lập giá trị quyền sử dụng đất ko gồm có cả giá trị hạ tầng tại thời gian nhận chuyển nhượng ủy quyền từ Công ty A được trừ khi xác lập giá tính thuế của 01 căn biệt thự hạng sang đẩy ra là 4 tỷ VNĐ. Trên hóa đơn Công ty B ghi:

– Giá chuyển nhượng ủy quyền 01 căn biệt thự hạng sang: 10 tỷ VNĐ

– Giá đất được trừ ko chịu thuế GTGT: 4 tỷ VNĐ

– Thuế GTGT là 0,6 tỷ VNĐ [(10 tỷ – 4 tỷ) x 10%]

– Tổng giá thanh toán: 10,6 tỷ VNĐ

Giả sử trong tháng bốn/năm ngoái, Công ty B bán hết 10 căn biệt thự hạng sang. Khi Công ty B kê khai, nộp thuế GTGT, số thuế GTGT phải nộp = số thuế GTGT đầu ra – số thuế nguồn vào được khấu trừ (gồm thuế GTGT nguồn vào để xây biệt thự hạng sang và thuế GTGT nguồn vào riêng với giá trị hạ tầng) = 0,6 tỷ VNĐ x 10 căn biệt thự hạng sang – 3 tỷ VNĐ – 2 tỷ VNĐ (thuế GTGT nguồn vào của hạ tầng) = 1 tỷ VNĐ.

a.5) Trường hợp cơ sở marketing thương mại bất động sản thực thi theo như hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá tại thời gian ký hợp đồng BT theo quy định của pháp lý; nếu tại thời gian ký hợp đồng BT chưa xác lập giá tốt thì giá thành của đất bán được trừ là giá đựng thanh toán khu công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động theo quy định của pháp lý.

Ví dụ 40: Công ty Cp P ký hợp đồng BT với UBND tỉnh A về việc xây dựng cầu đổi lấy giá trị đất; giá thanh toán khu công trình xây dựng được UBND tỉnh A xác lập tại thời gian ký hợp đồng theo quy định của pháp lý là 2.000 tỷ VNĐ, đổi lại Công ty Cp P được UBND tỉnh A giao cho 500 ha đất tại huyện Y thuộc địa phận tỉnh. Công ty Cp P sử dụng 500 ha đất để xây nhà ở để bán thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế GTGT được xác lập là 2.000 tỷ VNĐ.

a.6) Trường hợp doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản có nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất nông nghiệp của người dân theo hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, tiếp theo này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng sang thành đất ở để xây dựng chung cư, nhà tại… để bán thì giá thành của đất bán được trừ khi tính thuế GTGT là giá thành của đất bán nông nghiệp nhận chuyển nhượng ủy quyền từ người dân và những ngân sách khác gồm có: khoản tiền sử dụng đất nộp NSNN để chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thuế thu nhập thành viên nộp thay người dân có đất chuyển nhượng ủy quyền (nếu những bên có thỏa thuận hợp tác doanh nghiệp marketing thương mại bất động sản nộp thay).

a.7) Trường hợp xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư để bán thì giá thành của đất bán được trừ tính cho 1m2 nhà để bán tốt xác lập bằng giá thành của đất bán được trừ theo quy định từ điểm a.1 đến a.6 nêu trên chia (:) số mét vuông sàn xây dựng ko gồm có diện tích s quy hoạnh dùng chung như hiên chạy, cầu thang, tầng hầm dưới đất, khu công trình xây dựng xây dựng dưới mặt đất.

b) Trường hợp xây dựng, marketing thương mại hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê, giá tính thuế GTGT là số tiền thu được theo tiến độ thực thi dự án công trình bất Động sản hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ (-) giá thành của đất bán được trừ tương ứng với tỷ suất % số tiền thu được trên tổng mức hợp đồng.

11. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí đại lý, môi giới mua và bán thành phầm hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt này chưa tồn tại thuế GTGT.

12. Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải lối đi bộ, vé xổ số kiến thiết thiết kế… thì giá chưa tồn tại thuế được xác lập như sau:

13. Đối với điện của những nhà máy sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gồm có cả điện của nhà máy sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc những tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác lập số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy sản xuất được xem bằng 60% giá cả điện thương phẩm trung bình năm trước đó, chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng. Trường hợp chưa xác lập giá tốt cả điện thương phẩm trung bình năm trước đó thì theo giá tạm tính của Tập đoàn thông tin nhưng ko thấp hơn giá cả điện thương phẩm trung bình của năm trước đó liền kề. Khi xác lập giá tốt cả điện thương phẩm trung bình năm trước đó thì kê khai kiểm soát và điều chỉnh chênh lệch vào kỳ kê khai của tháng đã có mức giá chính thức. Việc xác lập giá cả điện thương phẩm trung bình năm trước đó chậm nhất ko quá ngày 31/3 của năm tiếp theo.

14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại vui chơi có đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động và sinh hoạt giải trí này đã gồm có cả thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

Giá tính thuế được xem theo công thức sau:

Ví dụ 41: Cơ sở marketing thương mại dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau:

– Số tiền thu được do đổi cho người tiêu dùng trước lúc tập luyện tại quầy đổi tiền là: 43 tỷ VNĐ.

– Số tiền đổi trả lại cho người tiêu dùng sau khoản thời hạn tập luyện là: 10 tỷ VNĐ.

Số tiền cơ sở marketing thương mại thực thu: 43 tỷ VNĐ – 10 tỷ VNĐ = 33 tỷ VNĐ

Số tiền 33 tỷ VNĐ là lệch giá của cơ sở marketing thương mại đã gồm có thuế GTGT và thuế TTĐB.

Giá tính thuế GTGT được xem như sau:

15. Đối với vận tải lối đi bộ, bốc xếp là giá cước vận tải lối đi bộ, bốc xếp chưa tồn tại thuế GTGT, ko phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải lối đi bộ, bốc xếp hay thuê lại.

16. Đối với dịch vụ du lịch theo như hình thức lữ hành, hợp đồng ký với những người tiêu dùng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác lập là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác lập theo công thức sau:

Trường hợp giá trọn gói gồm có cả những khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ quốc tế vào Việt Nam, từ Việt Nam đi quốc tế, những ngân sách ăn, nghỉ, thăm quan và một số trong những khoản chi ở quốc tế khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì những khoản thu của người tiêu dùng về để chi cho những khoản trên được xem giảm trừ trong giá (lệch giá) tính thuế GTGT. Thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí du lịch trọn gói được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định.

Ví dụ 42: Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực thi hợp đồng du lịch với Thái Lan theo như hình thức trọn gói 50 khách du lịch trong 05 ngày tại Việt Nam với tổng số tiền thanh toán là 32.000 USD. Phía Việt Nam phải lo ngân sách toàn bộ vé máy bay, ăn, ở, thăm quan theo chương trình thỏa thuận hợp tác; trong số đó riêng tiền vé máy bay đi từ Thái Lan sang Việt Nam và ngược lại hết 10.000 USD. Tỷ giá 1USD = 20.000 đồng Việt Nam.

Giá tính thuế GTGT theo hợp đồng này được xác lập như sau:

+ Doanh thu chịu thuế GTGT là:

( 32.000 USD – 10.000 USD) x 20.000 đồng = 440.000.000 đồng

+ Giá tính thuế GTGT là:

Công ty Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh được kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí du lịch chịu thuế GTGT.

Ví dụ 43: Công ty du lịch Tp Hà Nội Thủ Đô thực thi hợp đồng đưa khách du lịch từ Việt Nam đi Trung Quốc thu theo giá trọn gói là 400 USD/người đi trong năm ngày, Công ty du lịch Tp Hà Nội Thủ Đô phải chi trả cho Công ty du lịch Trung Quốc 300 USD/người thì giá (lệch giá) tính thuế của Công ty du lịch Tp Hà Nội Thủ Đô là 100 USD/người (400 USD – 300 USD).

17. Đối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này gồm có tiền lãi phải thu từ cho vay vốn ngân hàng cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán thành phầm cầm đồ (nếu có) được xác lập là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế được xác lập theo công thức sau:

Ví dụ 44: Công ty marketing thương mại cầm đồ trong kỳ tính thuế có lệch giá cầm đồ là 110 triệu đồng.

Giá tính thuế GTGT được xác lập bằng:

18. Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo như giá chuẩn phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá cả này được xác lập là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và lệch giá của cơ sở. Các trường hợp bán ko theo giá bìa thì thuế GTGT tính trên giá đẩy ra.

19. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí in, giá tính thuế là tiền công in. Trường hợp cơ sở in thực thi những hợp đồng in, giá thanh toán gồm có cả tiền công in và tiền giấy in thì giá tính thuế gồm có cả tiền giấy.

20. Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa tồn tại thuế GTGT.

21. Đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này, giá tính thuế là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng.

22. Giá tính thuế riêng với nhiều chủng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này gồm có cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở marketing thương mại được hưởng.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại vận dụng hình thức chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá cả đã chiết khấu thương mại dành riêng cho người tiêu dùng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại vị trí căn cứ vào số lượng, lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của thành phầm & hàng hóa đã bán tốt tính kiểm soát và điều chỉnh trên hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ của lần mua ở đầu cuối hoặc kỳ tiếp theo. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh kèm bảng kê những số hóa đơn cần kiểm soát và điều chỉnh, số tiền, tiền thuế kiểm soát và điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai kiểm soát và điều chỉnh lệch giá mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào.

Giá tính thuế được xác lập bằng đồng đúc Việt Nam. Trường hợp người nộp thuế có lệch giá bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán trung bình trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời gian phát sinh lệch giá đựng xác lập giá tính thuế.

Điều 8. Thời điểm xác lập thuế GTGT

1. Đối với bán thành phầm hóa là thời gian chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với phục vụ dịch vụ là thời gian hoàn thành xong việc phục vụ dịch vụ hoặc thời gian lập hóa đơn phục vụ dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với dịch vụ viễn thông là thời gian hoàn thành xong việc đối soát tài liệu về cước dịch vụ link viễn thông theo hợp đồng kinh tế tài chính Một trong những cơ sở marketing thương mại dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất ko quá 2 tháng Tính từ lúc tháng phát sinh cước dịch vụ link viễn thông.

3. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ đeo tay để ghi trên hóa đơn tính tiền.

4. Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản, xây dựng hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê là thời gian thu tiền theo tiến độ thực thi dự án công trình bất Động sản hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở marketing thương mại thực thi khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

5. Đối với xây dựng, lắp ráp, gồm có cả đóng tàu, là thời gian nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng, khối lượng xây dựng, lắp ráp hoàn thành xong, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

6. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là thời gian Đk tờ khai hải quan.

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: vận dụng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp khu công trình xây dựng ở quốc tế và ở trong khu phi thuế quan; vận tải lối đi bộ quốc tế; thành phầm & hàng hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ những trường hợp ko vận dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là thành phầm & hàng hóa, dịch vụ được bán, phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan; thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho người tiêu dùng quốc tế theo quy định của pháp lý.

a) Hàng hóa xuất khẩu gồm có:

– Hàng hóa xuất khẩu ra quốc tế, kể cả ủy thác xuất khẩu;

– Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng nhà nước; hàng đẩy ra cho shop miễn thuế;

– Hàng hóa bán mà điểm giao, nhận thành phầm & hàng hóa ở ngoài Việt Nam;

– Phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa thay thế, bảo dưỡng phương tiện đi lại, máy móc thiết bị cho bên quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam;

– Các trường hợp sẽ là xuất khẩu theo quy định của pháp lý:

+ Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp lý thương mại về hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán thành phầm hóa quốc tế và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đại lý mua, bán, gia công thành phầm & hàng hóa với quốc tế.

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp lý.

+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở quốc tế.

b) Dịch Vụ TM xuất khẩu gồm có dịch vụ phục vụ trực tiếp cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; phục vụ trực tiếp cho tổ chức triển khai, thành viên ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở quốc tế là người quốc tế ko cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở quốc tế và ở ngoài Việt Nam trong thời hạn trình làng việc phục vụ dịch vụ. Tổ chức, thành viên trong khu phi thuế quan là tổ chức triển khai, thành viên có Đk marketing thương mại và những trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

Trường hợp phục vụ dịch vụ mà hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ vừa trình làng tại Việt Nam, vừa trình làng ở ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ vận dụng riêng với phần giá trị dịch vụ thực thi ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp phục vụ dịch vụ bảo hiểm cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được vận dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng ko xác lập riêng phần giá trị dịch vụ thực thi tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác lập theo tỷ suất (%) ngân sách phát sinh tại Việt Nam trên tổng ngân sách.

Cơ sở marketing thương mại phục vụ dịch vụ là người nộp thuế tại Việt Nam phải có tài năng liệu chứng tỏ dịch vụ thực thi ở ngoài Việt Nam.

Ví dụ 45: Công ty B ký hợp đồng với Công ty C về việc phục vụ dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở Cam-pu-chia của Công ty C (Công ty B và công ty C là những doanh nghiệp Việt Nam). Hợp đồng có phát sinh những dịch vụ thực thi ở Việt Nam và những dịch vụ thực thi tại Cam-pu-chia thì giá trị phần dịch vụ thực thi tại Cam-pu-chia được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%; riêng với phần lệch giá dịch vụ thực thi tại Việt Nam, Công ty B phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định.

Ví dụ 46: Công ty D phục vụ dịch vụ tư vấn, khảo sát, lập văn bản báo cáo giải trình khả thi riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại Lào cho Công ty X. Giá trị hợp đồng Công ty D nhận được là 5 tỷ VNĐ đã gồm có thuế GTGT cho phần dịch vụ thực thi tại Việt Nam. Hợp đồng giữa 2 doanh nghiệp ko xác lập được lệch giá thực thi tại Việt Nam và lệch giá thực thi tại Lào. Công ty D tính toán được những ngân sách thực thi ở Lào (ngân sách khảo sát, thăm dò) là một trong,5 tỷ VNĐ và ngân sách thực thi ở Việt Nam (tổng hợp, lập văn bản báo cáo giải trình) là 2,5 tỷ VNĐ.

Doanh thu riêng với phần dịch vụ thực thi tại Việt Nam đã gồm có thuế GTGT được xác lập như sau:

Trường hợp Công ty D có tài năng liệu chứng tỏ Công ty cử cán bộ sang Lào thực thi khảo sát, thăm dò và có sách vở chứng tỏ Công ty mua một số trong những thành phầm & hàng hóa phục vụ việc khảo sát, thăm dò tại Lào thì lệch giá riêng với phần dịch vụ thực thi tại Lào được vận dụng thuế suất 0% và được xác lập bằng 1,875 tỷ VNĐ (5 – 3,125 = 1,875 tỷ VNĐ).

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này gồm có vận tải lối đi bộ hành khách, tư trang, thành phầm & hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra quốc tế hoặc từ quốc tế đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở quốc tế, ko phân biệt có phương tiện đi lại trực tiếp vận tải lối đi bộ hay ko có phương tiện đi lại. Trường hợp, hợp đồng vận tải lối đi bộ quốc tế gồm có cả chặng vận tải lối đi bộ trong nước thì vận tải lối đi bộ quốc tế gồm có cả chặng trong nước.

Ví dụ 47: Công ty vận tải lối đi bộ X tại Việt Nam có tàu vận tải lối đi bộ quốc tế, Công ty nhận vận chuyển thành phầm & hàng hóa từ Sin-ga-po đến Nước Hàn. Doanh thu thu được từ vận chuyển thành phầm & hàng hóa từ Sin-ga-po đến Nước Hàn là lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ quốc tế.

d) Dịch Vụ TM của ngành hàng ko, hàng hải phục vụ trực tiếp cho tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc trải qua đại lý, gồm có:

Các dịch vụ của ngành hàng ko vận dụng thuế suất 0%: Dịch Vụ TM phục vụ suất ăn hàng ko; dịch vụ cất hạ cánh tàu bay; dịch vụ sân đậu tàu bay; dịch vụ bảo mật thông tin an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu bảo mật thông tin an ninh hành khách, tư trang và thành phầm & hàng hóa; dịch vụ băng chuyền tư trang tận nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đẩy tàu bay; dịch vụ dẫn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hành quản lý bay đi, đến; dịch vụ vận chuyển tổ lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kiểm đếm thành phầm & hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng ko Việt Nam (passenger service charges).

Các dịch vụ của ngành hàng hải vận dụng thuế suất 0%: Dịch Vụ TM lai dắt tàu biển; hoa tiêu hàng hải; cứu hộ cứu nạn hàng hải; cầu cảng, bến phao; bốc xếp; buộc cởi dây; đóng mở nắp hầm hàng; vệ sinh hầm tàu; kiểm đếm, giao nhận; đăng kiểm.

đ) Các thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác:

– Hoạt động xây dựng, lắp ráp khu công trình xây dựng ở quốc tế hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ những trường hợp ko vận dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này;

– Dịch Vụ TM sửa chữa thay thế tàu bay, tàu biển phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế.

2. Điều kiện vận dụng thuế suất 0%:

a) Đối với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền thành phầm & hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước và những chứng từ khác theo quy định của pháp lý;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

Riêng riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa bán mà điểm giao, nhận thành phầm & hàng hóa ở ngoài Việt Nam, cơ sở marketing thương mại (bên bán) phải có tài năng liệu chứng tỏ việc giao, nhận thành phầm & hàng hóa ở ngoài Việt Nam như: hợp đồng mua thành phầm & hàng hóa ký với bên bán thành phầm hóa ở quốc tế; hợp đồng bán thành phầm hóa ký với bên shopping; chứng từ chứng tỏ thành phầm & hàng hóa được giao, nhận ở ngoài Việt Nam như: hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế, vận đơn, phiếu đóng gói, giấy ghi nhận nguồn gốc…; chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước gồm: chứng từ qua ngân hàng nhà nước của cơ sở marketing thương mại thanh toán cho bên bán thành phầm hóa ở quốc tế; chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của bên mua thành phầm & hàng hóa thanh toán cho cơ sở marketing thương mại.

Ví dụ 48: Công ty A và Công ty B (là những doanh nghiệp Việt Nam) ký hợp đồng mua và bán dầu nhờn. Công ty A mua dầu nhờn của những công ty ở Sin-ga-po, tiếp theo đó đẩy ra cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po. Trường hợp Công ty A có: Hợp đồng mua dầu nhờn ký với những công ty ở Sin-ga-po, hợp đồng bán thành phầm giữa Công ty A và Công ty B; chứng từ chứng tỏ thành phầm & hàng hóa đã giao cho Công ty B tại cảng biển Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước do Công ty A chuyển cho những công ty bán dầu nhờn ở Sin-ga-po, chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước do Công ty B thanh toán cho Công ty A thì lệch giá do Công ty A nhận được từ bán dầu nhờn cho Công ty B được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước và những chứng từ khác theo quy định của pháp lý;

Riêng riêng với dịch vụ sửa chữa thay thế tàu bay, tàu biển phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, để được vận dụng thuế suất 0%, ngoài những Đk về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa thay thế xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

c) Đối với vận tải lối đi bộ quốc tế:

– Có hợp đồng vận chuyển hành khách, tư trang, thành phầm & hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra quốc tế hoặc từ quốc tế đến Việt Nam hoặc cả điểm đi và điểm đến chọn lựa ở quốc tế theo những hình thức phù phù thích hợp với quy định của pháp lý. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở marketing thương mại vận tải lối đi bộ quốc tế thực thi theo những quy định của pháp lý về vận tải lối đi bộ.

– Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước hoặc những hình thức thanh toán khác sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là thành viên, có chứng từ thanh toán trực tiếp.

d) Đối với dịch vụ của ngành hàng ko, hàng hải:

d.1) Dịch Vụ TM của ngành hàng ko vận dụng thuế suất 0% được thực thi trong khu vực cảng hàng ko quốc tế, trường bay, nhà ga thành phầm & hàng hóa hàng ko quốc tế và phục vụ những Đk sau:

– Có hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai ở quốc tế, hãng hàng ko quốc tế hoặc yêu cầu phục vụ dịch vụ của tổ chức triển khai ở quốc tế, hãng hàng ko quốc tế;

– Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng nhà nước hoặc những hình thức thanh toán khác sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp những dịch vụ phục vụ cho tổ chức triển khai quốc tế, hãng hàng ko quốc tế phát sinh ko thường xuyên, ko theo lịch trình và ko có hợp đồng, phải có chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức triển khai quốc tế, hãng hàng ko quốc tế.

Các Đk về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên ko vận dụng riêng với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàng ko Việt Nam (passenger service charges).

d.2) Dịch Vụ TM của ngành hàng hải vận dụng thuế suất 0% thực thi tại khu vực cảng và phục vụ những Đk sau:

– Có hợp đồng phục vụ dịch vụ với tổ chức triển khai ở quốc tế, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu phục vụ dịch vụ của tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc người đại lý tàu biển;

– Có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng nhà nước của tổ chức triển khai ở quốc tế hoặc có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng nhà nước của người đại lý tàu biển cho cơ sở phục vụ dịch vụ hoặc những hình thức thanh toán khác sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

3. Các trường hợp ko vận dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra quốc tế; chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế; chuyển nhượng ủy quyền vốn, cấp tín dụng thanh toán, góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ra quốc tế; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra quốc tế (gồm có cả dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan; phục vụ thẻ cào điện thoại cảm ứng di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra quốc tế hoặc đưa vào khu phi thuế quan); thành phầm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác; thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho thành viên ko Đk marketing thương mại trong khu phi thuế quan, trừ những trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng nhà nước;

– Xăng, dầu đẩy ra cho xe xe hơi của cơ sở marketing thương mại trong khu phi thuế quan mua tại trong nước;

– Xe xe hơi đẩy ra cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở marketing thương mại phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên ở trong khu phi thuế quan gồm có: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ phục vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

– Các dịch vụ sau phục vụ tại Việt Nam cho tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế ko được vận dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, văn hóa truyền thống, vui chơi, hội nghị, khách sạn, đào tạo và giảng dạy, quảng cáo, du lịch lữ hành;

+ Dịch Vụ TM thanh toán qua mạng;

+ Dịch Vụ TM phục vụ gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ thành phầm, thành phầm & hàng hóa tại Việt Nam.

Điều 10. Thuế suất 5%

1. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, ko gồm có nhiều chủng loại nước uống đóng chai, đóng bình và nhiều chủng loại nước giải khát khác thuộc đối tượng người dùng vận dụng mức thuế suất 10%.

2. Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng gồm có:

a) Phân bón là nhiều chủng loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và nhiều chủng loại phân bón khác;

b) Quặng để sản xuất phân bón là những quặng làm nguyên vật tư để sản xuất phân bón như quặng Apatít vốn để làm sản xuất phân lân, đất bùn làm phân vi sinh;

c) Thuốc phòng trừ sâu bệnh gồm có thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành và nhiều chủng loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác;

d) Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

3. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thức ăn chăn nuôi, gồm có nhiều chủng loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu nhiều chủng loại, bột cá, bột xương, bột tôm và nhiều chủng loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.

4. Dịch Vụ TM đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, dữ gìn và bảo vệ thành phầm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).

Dịch Vụ TM sơ chế, dữ gìn và bảo vệ thành phầm nông nghiệp gồm phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, xay xát, dữ gìn và bảo vệ lạnh, ướp muối và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác theo phía dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, món ăn thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, dữ gìn và bảo vệ (hình thức sơ chế, dữ gìn và bảo vệ theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu marketing thương mại thương mại, trừ những trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này gồm có cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.

6. Mủ cao su đặc sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá gồm có nhiều chủng loại lưới đánh cá, nhiều chủng loại sợi, dây giềng loại chuyên vốn để làm đan lưới đánh cá ko phân biệt nguyên vật tư sản xuất.

7. Thực phẩm tươi sống ở khâu marketing thương mại thương mại; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu marketing thương mại thương mại, trừ gỗ, măng và những thành phầm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm nhiều chủng loại thực phẩm không được làm chín hoặc chế trở thành thành phầm khác, chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, ướp đông, phơi khô mà qua sơ chế vẫn còn đấy là một thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá và những thành phầm thủy sản, món ăn thủy hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì vận dụng thuế suất 10%.

Lâm sản chưa qua chế biến gồm có những thành phầm từ rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm: tuy nhiên, mây, tre, nứa, luồng, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và nhiều chủng loại lâm sản khác.

Ví dụ 49: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A sản xuất cá bò tươi tẩm gia vị theo quy trình: cá bò tươi đánh bắt cá về được cắt phi-lê, tiếp theo đó tẩm ướp với đường, muối, solpitol, đóng gói, cấp đông thì món đồ cá bò tươi tẩm gia vị ko thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất 5% mà thuộc đối tượng người dùng vận dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm có gỉ đường, bã mía, bã bùn.

9. Sản phẩm bằng đay, cói, tre, tuy nhiên, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và những thành phầm thủ công khác sản xuất bằng nguyên vật tư tận dụng từ nông nghiệp là nhiều chủng loại thành phầm được sản xuất, chế biến từ nguyên vật tư đó đó là đay, cói, tre, tuy nhiên, mây, trúc, chít, nứa, luồng, lá như: thảm đay, sợi đay, bao đay, thảm sơ dừa, chiếu sản xuất bằng đay, cói; chổi chít, dây thừng, dây buộc làm bằng tre nứa, xơ dừa; rèm, mành bằng tre, trúc, nứa, chổi tre, nón lá; đũa tre, đũa luồng; bông sơ chế; giấy in báo.

10. Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, gồm có máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập phối hợp, máy thu hoạch thành phầm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu.

11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: nhiều chủng loại máy soi, chiếu, chụp vốn để làm khám, chữa bệnh; những thiết bị, dụng cụ chuyên vốn để làm mổ, điều trị vết thương, xe hơi cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và những dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh gồm có thuốc thành phẩm, nguyên vật tư làm thuốc, trừ thực phẩm hiệu suất cao; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (ko gồm có mỹ phẩm).

12. Giáo cụ vốn để làm giảng dạy và học tập gồm có nhiều chủng loại quy mô, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và phân tích, thí nghiệm khoa học.

13. Hoạt động văn hóa truyền thống, triển lãm, thể dục, thể thao; màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim.

a) Hoạt động văn hóa truyền thống, triển lãm và thể dục, thể thao, trừ những khoản lệch giá như: bán thành phầm hóa, cho thuê sân bãi, quầy bán hàng tại hội chợ, triển lãm.

b) Hoạt động màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp như: tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc; hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khác và dịch vụ tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của những nhà hát hoặc đoàn tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc, kịch, xiếc có giấy phép hoạt động và sinh hoạt giải trí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

c) Sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim, trừ những thành phầm nêu tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.

14. Đồ chơi cho trẻ con; Sách nhiều chủng loại, trừ sách ko chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này.

15. Dịch Vụ TM khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển là những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt phục vụ, tương hỗ kỹ thuật cho việc nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển; những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và thống kê, chất lượng thành phầm, thành phầm & hàng hóa, bảo mật thông tin cao bức xạ, hạt nhân và nguồn tích điện nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, phổ cập, ứng dụng apps thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển trong những nghành kinh tế tài chính – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển quy định tại Luật Khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển, ko gồm có trò chơi trực tuyến và dịch vụ vui chơi trên Internet.

16. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội theo quy định của Luật nhà tại. Nhà ở xã hội là nhà tại do Nhà nước hoặc tổ chức triển khai, thành viên thuộc những thành phần kinh tế tài chính góp vốn đầu tư xây dựng và phục vụ những tiêu chuẩn về nhà tại, về giá nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng người dùng, Đk được mua, được thuê, được thuê mua nhà tại xã hội theo quy định của pháp lý về nhà tại.

Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% vận dụng riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được vận dụng thống nhất cho từng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ở những khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại.

Ví dụ 50: Hàng may mặc vận dụng thuế suất là 10% thì món đồ này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay marketing thương mại thương mại đều vận dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được tịch thu để tái chế, sử dụng lại khi đẩy ra vận dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của món đồ phế liệu, phế phẩm đẩy ra.

Cơ sở marketing thương mại nhiều loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT rất khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định riêng với từng loại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở marketing thương mại ko xác lập theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất tốt nhất của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, marketing thương mại.

Trong quy trình thực thi, nếu có trường hợp mức thuế giá trị ngày càng tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ko phù phù thích hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT vận dụng ko thống nhất riêng với cùng một loại thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương văn bản báo cáo giải trình về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực thi thống nhất.

Mục 2

 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

1. Phương pháp khấu trừ thuế vận dụng riêng với cơ sở marketing thương mại thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ gồm có:

a) Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có lệch giá thường niên từ bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ từ một tỷ VNĐ trở lên và thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở marketing thương mại Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

c) Tổ chức, thành viên quốc tế phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

2. Doanh thu thường niên từ một tỷ VNĐ trở lên làm vị trí căn cứ xác lập cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ theo phía dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác lập như sau:

a) Doanh thu thường niên do cơ sở marketing thương mại tự xác lập vị trí căn cứ vào tổng số chỉ tiêu “Tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ thời điểm tháng 11 năm trước đó đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác lập phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý IV năm trước đó đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác lập phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian vận dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Ví dụ 51: Doanh nghiệp A được xây dựng từ thời điểm năm 2011 và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí trong năm trước đó đó. Để xác lập phương pháp tính thuế GTGT cho năm năm trước đó và năm năm ngoái, doanh nghiệp A xác lập mức lệch giá như sau:

Cộng chỉ tiêu “Tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2013).

Trường hợp tổng lệch giá Theo phong cách xác lập trên từ là 1 tỷ VNĐ trở lên, doanh nghiệp A vận dụng phương pháp khấu trừ thuế trong hai năm (năm năm trước đó và năm năm ngoái).

Trường hợp tổng lệch giá Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ, doanh nghiệp A chuyển sang vận dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong hai năm (năm năm trước đó và năm năm ngoái), trừ trường hợp doanh nghiệp A Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều này.

b) Trường hợp doanh nghiệp mới xây dựng trong năm trước đó đó hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong năm trước đó đó ko đủ 12 tháng thì xác lập lệch giá ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế hàng tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại chia (:) số tháng hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại và nhân với (x) 12 tháng. Trường hợp Theo phong cách xác lập như trên, lệch giá ước tính từ là 1 tỷ VNĐ trở lên thì doanh nghiệp vận dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp lệch giá ước tính Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp vận dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ 52: Doanh nghiệp B xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí từ thời điểm tháng 3/2013. Để xác lập phương pháp tính thuế cho năm năm trước đó, năm ngoái, doanh nghiệp B thực thi tính lệch giá ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế hàng tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, tiếp theo đó nhân với (x) 12 tháng.

Trường hợp kết quả xác lập được từ là 1 tỷ VNĐ trở lên thì doanh nghiệp B vận dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp lệch giá ước tính Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp B vận dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm năm trước đó, năm ngoái, trừ trường hợp doanh nghiệp B Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Trường hợp doanh nghiệp thực thi khai thuế theo quý từ thời điểm tháng 7 năm trước đó đó thì cách xác lập lệch giá của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng lệch giá của HHDV đẩy ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế hàng tháng 10, 11, 12 thời gian năm 2012, 6 tháng thời điểm đầu xuân mới trước đó đó và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 năm trước đó đó. Trường hợp Theo phong cách xác lập như trên, lệch giá từ là 1 tỷ VNĐ trở lên thì doanh nghiệp vận dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp lệch giá Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp vận dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

d) Đối với cơ sở marketing thương mại tạm nghỉ marketing thương mại trong cả năm thì xác lập theo lệch giá của năm trước đó năm tạm nghỉ marketing thương mại.

Đối với cơ sở marketing thương mại tạm nghỉ marketing thương mại thuở nào gian trong năm thì xác lập lệch giá theo số tháng, quý thực marketing thương mại theo phía dẫn tại điểm b khoản này.

Trường hợp năm trước đó năm tạm nghỉ marketing thương mại cơ sở marketing thương mại marketing thương mại ko đủ 12 tháng thì xác lập lệch giá theo số tháng, quý thực marketing thương mại theo phía dẫn tại điểm b khoản này.

3. Cơ sở marketing thương mại Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế, gồm có:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có lệch giá thường niên từ bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ VNĐ đã thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng có thực thi góp vốn đầu tư, shopping tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị có mức giá trị từ là 1 tỷ VNĐ trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị trước lúc xây dựng (ko gồm có xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở marketing thương mại ko hoạt động và sinh hoạt giải trí vận tải lối đi bộ, du lịch, khách sạn); tổ chức triển khai quốc tế, thành viên quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

d) Tổ chức kinh tế tài chính khác hạch toán được thuế GTGT nguồn vào, đầu ra ko gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã.

Doanh nghiệp, hợp tác xã hướng dẫn tại điểm a khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp khấu trừ thuế cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 thường niên.

Cơ sở marketing thương mại hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp cùng với hồ sơ Đk thuế.

Cơ sở marketing thương mại hướng dẫn tại điểm d khoản này phải gửi Thông báo về việc vận dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trước thời điểm ngày 20 tháng 12 của năm trước đó liền kề năm người nộp thuế thực thi phương pháp tính thuế mới.

Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Thông báo về việc vận dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan thuế phải có văn bản thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở marketing thương mại biết việc chấp thuận đồng ý hay ko chấp thuận đồng ý Thông báo về việc vận dụng phương pháp khấu trừ thuế.

4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở marketing thương mại có hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng hoạt động và sinh hoạt giải trí này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng khác ko thuộc những trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì vận dụng phương pháp tính trực tiếp theo phía dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

Trường hợp hết năm dương lịch thứ nhất từ khi xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã có lệch giá từ là 1 tỷ VNĐ trở lên Theo phong cách xác lập tại khoản 2 Điều này và thực thi khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì vận dụng phương pháp khấu trừ thuế. Thủ tục quy đổi phương pháp tính thuế thực thi theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Trường hợp hết năm dương lịch thứ nhất từ khi xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã ko đạt tới lệch giá từ một tỷ VNĐ trở lên thì tiếp tục vận dụng phương pháp tính trực tiếp.

Ví dụ 53: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X xây dựng và khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí từ thời điểm tháng bốn/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ vận dụng phương pháp tính trực tiếp những kỳ tính thuế GTGT trong năm năm trước đó. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X xác lập lệch giá như sau:

Lấy chỉ tiêu tổng lệch giá trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ thời điểm tháng bốn đến hết tháng 11 năm năm trước đó chia cho 8 tháng, tiếp theo đó nhân với 12 tháng.

Trường hợp lệch giá ước tính xác lập được từ là 1 tỷ VNĐ trở lên thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X chuyển sang vận dụng phương pháp khấu trừ thuế từ thời điểm ngày một/1/năm ngoái và cho hai năm năm ngoái, năm trong năm này. Trường hợp lệch giá ước tính Theo phong cách xác lập trên chưa tới 1 tỷ VNĐ thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X tiếp tục vận dụng phương pháp tính trực tiếp trong năm năm ngoái và năm năm trong năm này. Việc xác lập phương pháp tính thuế GTGT của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thương mại dịch vụ X trong năm 2017, 2018 tùy từng lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của Công ty trong năm năm trong năm này.

5. Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp
=
Số thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ

Trong số đó:

a) Số thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng.

Thuế giá trị ngày càng tăng ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng bằng giá tính thuế của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế đẩy ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó.

Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác lập bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế quy định tại khoản 12 Điều 7 Thông tư này.

Cơ sở marketing thương mại thuộc đối tượng người dùng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán thành phầm hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra. Khi lập hóa đơn bán thành phầm hóa, dịch vụ, cơ sở marketing thương mại phải ghi rõ giá cả chưa tồn tại thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người tiêu dùng phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc trưng), ko ghi giá chưa tồn tại thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Ví dụ 54: Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá cả chưa tồn tại thuế GTGT riêng với sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% bằng 1.100.000 đồng/tấn, nhưng khi bán có một số trong những hóa đơn doanh nghiệp chỉ ghi giá cả là 12.100.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên lệch giá cả tốt xác lập bằng: 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 đồng/tấn thay vì tính trên giá chưa tồn tại thuế là 11.000.000 đồng/tấn.

Cơ sở marketing thương mại phải chấp hành chính sách kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng mà cơ sở marketing thương mại chưa tự kiểm soát và điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở marketing thương mại bán thành phầm hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thế nữa thuế suất đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT.

b) Thuế GTGT nguồn vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (gồm có cả tài sản cố định và thắt chặt) dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên giấy tờ nộp thuế của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía quốc tế theo phía dẫn của Bộ Tài chính vận dụng riêng với những tổ chức triển khai quốc tế ko có tư cách pháp nhân Việt Nam và thành viên quốc tế marketing thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào là loại được sử dụng chứng từ đặc trưng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì cơ sở được vị trí căn cứ vào giá đã có thuế và phương pháp tính hướng dẫn tại khoản 12 Điều 7 Thông tư này để xác lập giá chưa tồn tại thuế và thuế GTGT nguồn vào.

Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ được xác lập theo nguyên tắc, Đk khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Thông tư này.

Ví dụ 55: Trong kỳ, Công ty A thanh toán dịch vụ nguồn vào được xem khấu trừ là loại đặc trưng:

Tổng giá thanh toán 110 triệu đồng (giá có thuế GTGT), dịch vụ này chịu thuế là 10%, số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ tính như sau:

Giá chưa tồn tại thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.

Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng mà những cơ sở marketing thương mại chưa tự kiểm soát và điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở marketing thương mại mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thế nữa thuế suất đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT. Trường hợp xác lập được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo như đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Đối với cơ sở marketing thương mại bán thành phầm hóa, dịch vụ: Trường hợp cơ sở marketing thương mại khi nhập khẩu thành phầm & hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi đẩy ra cho những người dân tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT đẩy ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu đẩy ra trong nước) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT và cơ sở marketing thương mại ko thể thu thêm được tiền của người tiêu dùng thì số tiền đã thu của người tiêu dùng theo hóa đơn GTGT được xác lập là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế GTGT để làm cơ sở xác lập đúng số thuế GTGT phải nộp và xác lập lệch giá tính thuế TNDN.

Ví dụ 56: Trong tháng 3 năm năm trước đó, cơ sở marketing thương mại A (là đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) nhập khẩu thành phầm mang tên “CHAIR MM” và đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu với mức thuế suất là 5%. Tháng 5/năm trước đó, cơ sở marketing thương mại A bán 01 thành phầm “CHAIR MM” cho người tiêu dùng B, giá chưa tồn tại thuế GTGT là 100 triệu đồng. Do khi nhập khẩu đã vận dụng thuế suất thuế GTGT 5% nên cơ sở marketing thương mại A lập hóa đơn GTGT giao cho người tiêu dùng B ghi: giá tính thuế là 100 triệu đồng; thuế suất thuế GTGT là 5% và thuế GTGT là 5 triệu đồng, tổng giá thanh toán có thuế GTGT là 105 triệu đồng. Khách hàng B đã thanh toán đủ 105 triệu đồng.

Năm năm ngoái, cơ quan thuế kiểm tra phát hiện cơ sở marketing thương mại A vận dụng sai thuế suất thuế GTGT riêng với thành phầm “CHAIR MM” đẩy ra cho người tiêu dùng B (thuế suất thuế GTGT đúng phải là 10%). Do thanh toán giao dịch thanh toán giữa cơ sở marketing thương mại A và người tiêu dùng B đã kết thúc nên cơ sở marketing thương mại A ko có vị trí căn cứ để thu thêm tiền của người tiêu dùng B (người tiêu dùng B ko đồng ý thanh toán tương hỗ update tiền thuế tăng thêm). Cơ quan thuế xác lập lại số thuế GTGT mà cơ sở marketing thương mại A phải nộp và xác lập lệch giá tính thuế TNDN như sau:

Tổng giá thanh toán người tiêu dùng B đã trả 105 triệu đồng được xác lập là giá đã có thuế GTGT theo mức thuế suất 10%, số thuế GTGT phải nộp đúng được xác lập như sau:

Số thuế GTGT cơ sở marketing thương mại A còn phải nộp tương hỗ update là:

9,545 triệu – 5 triệu = 4, 545 triệu đồng.

Doanh thu tính thuế TNDN của món đồ “CHAIR MM” đẩy ra cho người tiêu dùng B được xác lập là:

105 triệu – 9,545 triệu = 95, 455 triệu đồng.

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng

1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị ngày càng tăng nhân với thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 10% vận dụng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Giá trị ngày càng tăng của vàng, bạc, đá quý được xác lập bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý đẩy ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý đẩy ra là giá thực tiễn bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, gồm có cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị ngày càng tăng và những khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán tốt hưởng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác lập bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua và bán, chế tác vàng, bạc, đá quý đẩy ra tương ứng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị ngày càng tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được xem bù trừ vào giá trị ngày càng tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp ko có phát sinh giá trị ngày càng tăng dương (+) hoặc giá trị ngày càng tăng dương (+) ko đủ bù trừ giá trị ngày càng tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị ngày càng tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị ngày càng tăng âm (-) ko được kết chuyển tiếp sang năm tiếp theo.

2. Số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng bằng tỷ suất % nhân với lệch giá vận dụng như sau:

a) Đối tượng vận dụng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động và sinh hoạt giải trí có lệch giá thường niên dưới mức ngưỡng lệch giá một tỷ VNĐ, trừ trường hợp Đk tự nguyện vận dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới xây dựng, trừ trường hợp Đk tự nguyện theo phía dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

– Hộ, thành viên marketing thương mại;

– Tổ chức, thành viên quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam ko theo Luật Đầu tư và những tổ chức triển khai khác ko thực thi hoặc thực thi ko khá đầy đủ chính sách kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý, trừ những tổ chức triển khai, thành viên quốc tế phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng và khai thác dầu khí.

– Tổ chức kinh tế tài chính khác ko phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp Đk nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên lệch giá được quy định theo từng hoạt động và sinh hoạt giải trí như sau:

– Phân phối, phục vụ thành phầm & hàng hóa: 1%;

– Dịch Vụ TM, xây dựng ko bao thầu nguyên vật tư: 5%;

– Sản xuất, vận tải lối đi bộ, dịch vụ có gắn với thành phầm & hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật tư: 3%;

– Hoạt động marketing thương mại khác: 2%.

c) Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán thành phầm hóa, dịch vụ thực tiễn ghi trên hóa đơn bán thành phầm riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT gồm có những khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở marketing thương mại được hưởng.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT và lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì ko vận dụng tỷ suất (%) trên lệch giá riêng với lệch giá này.

Ví dụ 57: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A có lệch giá phát sinh từ hoạt động và sinh hoạt giải trí bán ứng dụng máy tính và dịch vụ tư vấn xây dựng doanh nghiệp thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A ko phải nộp thuế GTGT theo tỷ suất (%) trên lệch giá từ hoạt động và sinh hoạt giải trí bán ứng dụng máy tính (do ứng dụng máy tính thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ suất 5% trên lệch giá từ dịch vụ tư vấn xây dựng doanh nghiệp.

Cơ sở marketing thương mại nhiều ngành nghề có mức tỷ suất rất khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với những mức tỷ suất theo quy định; trường hợp người nộp thuế ko xác lập được lệch giá theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng marketing thương mại trọn gói gồm có những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tại nhiều nhóm tỷ suất rất khác nhau mà ko tách được thì sẽ vận dụng mức tỷ suất tốt nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, marketing thương mại.

3. Đối với hộ, thành viên marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác lập lệch giá, thuế GTGT phải nộp theo tỷ suất % trên lệch giá của hộ khoán theo phía dẫn tại khoản 2 Điều này vị trí căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở tài liệu của cơ quan thuế, kết quả khảo sát lệch giá thực tiễn và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

Trường hợp hộ, thành viên nộp thuế theo phương pháp khoán marketing thương mại nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác lập số thuế phải nộp theo tỷ suất của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính.

4. Bảng khuôn khổ ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ suất % trên lệch giá hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều này được phát hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

Mục 1

KHẤU TRỪ THUẾ

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào

1. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT nguồn vào ko được bồi thường của thành phầm & hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất ko được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, những trường hợp tổn thất ko được bảo hiểm bồi thường, thành phầm & hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở marketing thương mại phải có đủ hồ sơ, tài liệu chứng tỏ những trường hợp tổn thất ko được bồi thường để khấu trừ thuế.

Trường hợp thành phầm & hàng hóa có hao hụt tự nhiên do tính chất lý hóa trong quy trình vận chuyển, bơm rót như xăng, dầu… thì được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT nguồn vào của số lượng thành phầm & hàng hóa thực tiễn hao hụt tự nhiên ko vượt quá định mức hao hụt theo quy định. Số thuế GTGT nguồn vào của số lượng thành phầm & hàng hóa hao hụt vượt định mức ko được khấu trừ, hoàn thuế.

Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định và thắt chặt là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, Tolet, bể nước phục vụ cho những người dân lao động trong khu vực sản xuất, marketing thương mại và nhà tại, trạm y tế cho công nhân thao tác trong những khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp nhà tại cho công nhân thao tác trong những khu công nghiệp do cơ sở marketing thương mại đi thuê thực thi theo quy định của pháp lý về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà tại công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT riêng với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở marketing thương mại xây dựng hoặc mua nhà tại ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân thao tác trong những khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực thi theo quy định của pháp lý về tiêu chuẩn thiết kế nhà tại công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có những Chuyên Viên quốc tế sang Việt Nam công tác thao tác, giữ những chức vụ quản trị và vận hành tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở marketing thương mại tại Việt Nam thì cơ sở marketing thương mại ko được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho những Chuyên Viên quốc tế này.

Trường hợp những Chuyên Viên quốc tế vẫn là nhân viên cấp dưới của doanh nghiệp ở quốc tế, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở quốc tế, được doanh nghiệp ở quốc tế trả lương và hưởng những chính sách của doanh nghiệp ở quốc tế trong thời hạn sang Việt Nam công tác thao tác, giữa doanh nghiệp ở quốc tế và cơ sở marketing thương mại tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu những ngân sách về chỗ ở cho những Chuyên Viên quốc tế trong thời hạn công tác thao tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho những Chuyên Viên quốc tế thao tác tại Việt Nam do cơ sở marketing thương mại tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.

2. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định và thắt chặt) sử dụng đồng thời cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ và ko được khấu trừ; trường hợp ko hạch toán riêng được thì thuế nguồn vào được khấu trừ tính theo tỷ suất (%) giữa lệch giá chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra ko hạch toán riêng được.

Cơ sở marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân loại số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và thắt chặt mua vào được khấu trừ trong tháng, thời gian ở thời gian cuối năm cơ sở marketing thương mại thực thi tính phân loại số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ của năm để kê khai kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT nguồn vào đã tạm phân loại khấu trừ theo tháng.

3. Thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT nguồn vào khác tương quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa thay thế trong những trường hợp sau này ko được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt hoặc ngân sách được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định và thắt chặt chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, doanh nghiệp marketing thương mại tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo và giảng dạy; tàu bay gia dụng, du thuyền ko sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn.

Tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ xe hơi sử dụng vào marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ (giá chưa tồn tại thuế GTGT) thì số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ ko được khấu trừ.

4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trong những trường hợp rõ ràng như sau:

a) Đối với cơ sở sản xuất marketing thương mại tổ chức triển khai sản xuất khép kín, hạch toán triệu tập có sử dụng thành phầm thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT qua những khâu để sản xuất ra món đồ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT nguồn vào tại những khâu được khấu trừ toàn bộ.

Ví dụ 58: Doanh nghiệp X góp vốn đầu tư xây dựng vùng nguyên vật tư và nhà máy sản xuất để sản xuất, chế biến phi lê cá tra, cá ba sa, tôm ướp đông xuất khẩu. Doanh nghiệp tổ chức triển khai sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, kể cả trường hợp thuê gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp góp vốn đầu tư toàn bộ giống, ao, hồ, hàng rào, khối mạng lưới hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên, vật tư nguồn vào khác ví như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế biến tôm, cá để xuất khẩu. Doanh nghiệp X được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt và của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào ko hình thành tài sản cố định và thắt chặt tại toàn bộ những khâu sản xuất, chế biến.

Ví dụ 59: Doanh nghiệp Y góp vốn đầu tư xây dựng vùng nguyên vật tư và nhà máy sản xuất để sản xuất, chế biến những thành phầm từ sữa tươi sống (sữa tươi tiệt trùng, sữa chua, pho mát,…). Doanh nghiệp tổ chức triển khai sản xuất khép kín từ khâu chăn nuôi, kể cả trường hợp thuê gia công chăn nuôi mà doanh nghiệp góp vốn đầu tư toàn bộ con giống (bò, dê), chuồng, trại, hàng rào, trang thiết bị vắt sữa, khối mạng lưới hệ thống vệ sinh chuồng, trại và nguyên, vật tư nguồn vào khác ví như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y, đến khâu chế trở thành những thành phầm từ sữa. Doanh nghiệp Y được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt và của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào ko hình thành tài sản cố định và thắt chặt tại toàn bộ những khâu sản xuất, chế biến.

b) Đối với cơ sở sản xuất marketing thương mại có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thực thi góp vốn đầu tư theo nhiều quy trình, gồm có cả cơ sở sản xuất, marketing thương mại mới xây dựng, có phương án sản xuất, marketing thương mại tổ chức triển khai sản xuất khép kín, hạch toán triệu tập và sử dụng thành phầm thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT để sản xuất ra món đồ chịu thuế GTGT nhưng trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản có phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT nguồn vào trong quy trình góp vốn đầu tư để hình thành tài sản cố định và thắt chặt được khấu trừ toàn bộ. Cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào ko sử dụng cho góp vốn đầu tư tài sản cố định và thắt chặt phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT để kê khai khấu trừ theo tỷ suất (%) giữa lệch giá chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra.

Đối với cơ sở marketing thương mại có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất thành phầm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ quy trình góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT nguồn vào phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng tiếp theo đó xác lập ko đủ Đk, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp ko thực thi kiểm soát và điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực thi truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải trọn vẹn phụ trách trước pháp lý về những nội dung đã văn bản báo cáo giải trình, cam kết giải trình với cơ quan thuế tương quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở có bán thành phầm hóa là thành phầm nông, lâm, thủy món ăn thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thường thì thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được xem khấu trừ theo tỷ suất (%) lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra.

Ví dụ 60: Doanh nghiệp A có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư vườn cây cao su đặc, có phát sinh số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ở khâu góp vốn đầu tư XDCB, doanh nghiệp chưa tồn tại thành phầm làm nguyên vật tư để tiếp tục sản xuất chế biến ra thành phầm chịu thuế GTGT (gồm có cả thành phầm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc thành phầm đã qua chế biến thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT) nhưng có dự án công trình bất Động sản xây dựng nhà máy sản xuất chế biến mủ cao su đặc (thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT) và cam kết thành phầm trồng trọt tiếp tục chế biến ra thành phầm chịu thuế GTGT thì Công ty được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT nguồn vào.

Trường hợp doanh nghiệp bán mủ cao su đặc của toàn bộ dự án công trình bất Động sản thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp ko được khấu trừ thuế.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng một phần mủ cao su đặc khai thác của dự án công trình bất Động sản vào sản xuất thành phầm chịu thuế GTGT, một phần đẩy ra thì thực thi khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như sau:

– Thuế GTGT nguồn vào của TSCĐ (vườn cây cao su đặc, nhà máy sản xuất chế biến…): doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ (gồm có cả thuế GTGT phát sinh trong quy trình góp vốn đầu tư XDCB).

– Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ: thực thi khấu trừ theo tỷ suất (%) lệch giá thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra.

c) Đối với cơ sở sản xuất marketing thương mại có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, gồm có cả cơ sở sản xuất, marketing thương mại mới xây dựng, vừa góp vốn đầu tư vào sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT, vừa góp vốn đầu tư vào sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ suất (%) giữa lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra theo phương án sản xuất, marketing thương mại của cơ sở marketing thương mại. Số thuế tạm khấu trừ được kiểm soát và điều chỉnh theo tỷ suất (%) giữa lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra trong ba năm Tính từ lúc năm thứ nhất có lệch giá.

Ví dụ 61: Doanh nghiệp Z xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư vào nghành vận tải lối đi bộ. Phương án sản xuất marketing thương mại theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của doanh nghiệp có lệch giá từ vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và ko bằng xe buýt, từ bán quảng cáo và dịch vụ sửa chữa thay thế, bảo dưỡng phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ; trong số đó lệch giá từ vận tải lối đi bộ hành khách công cộng bằng xe buýt chiếm tỷ trọng 30% tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra. Giai đoạn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản shopping phương tiện đi lại, xây dựng trạm chờ, nhà xưởng kéo dãn trong 02 năm từ thời điểm tháng 6/năm trước đó đến tháng 5/năm trong năm này. Trong thời hạn 02 năm này, số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt trong quy trình góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản và của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng doanh nghiệp (ngân sách xây dựng doanh nghiệp) được tạm khấu trừ theo tỷ suất 70% và được hoàn thuế theo quy định (Riêng thuế GTGT của tài sản cố định và thắt chặt là xe xe hơi Đk sử dụng làm xe buýt công cộng ko khấu trừ). Doanh nghiệp thành lập và sinh hoạt giải trí có lệch giá từ thời điểm tháng 6/năm trong năm này. Đến hết tháng 5/2019, tỷ trọng lệch giá từ vận tải lối đi bộ hành khách công cộng bằng xe buýt trong thời hạn 03 năm từ thời điểm tháng 6 năm năm trong năm này chiếm 35% tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra thì doanh nghiệp kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế giá trị ngày càng tăng của tài sản cố định và thắt chặt đã được khấu trừ, hoàn thuế tương ứng với tỷ suất 5% (= 70% – 65%) và tính nộp số kiểm soát và điều chỉnh giảm khấu trừ, hoàn thuế này vào số thuế GTGT của kỳ khai thuế tháng 5/2019. Doanh nghiệp ko bị xử phạt chậm nộp và ko bị tính lãi chậm nộp riêng với số thuế giá trị ngày càng tăng của tài sản cố định và thắt chặt được khấu trừ phải kiểm soát và điều chỉnh giảm.

5. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa (kể cả thành phầm & hàng hóa mua ngoài hoặc thành phầm & hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng khiến cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới những hình thức, phục vụ cho sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế.

7. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này ko được khấu trừ, trừ những trường hợp sau:

a) Thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở marketing thương mại mua vào để sản xuất marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn trả hướng dẫn tại khoản 19 Điều 4 Thông tư này được khấu trừ toàn bộ;

b) Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, tăng trưởng mỏ dầu khí đến ngày khai thác thứ nhất hoặc ngày sản xuất thứ nhất được khấu trừ toàn bộ.

8. Thuế GTGT nguồn vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác lập số thuế phải nộp của kỳ đó, ko phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại phát hiện số thuế GTGT nguồn vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ tương hỗ update trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

9. Số thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ, cơ sở marketing thương mại được hạch toán vào ngân sách để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt, trừ số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ko có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt.

10. Văn phòng Tổng công ty, tập đoàn lớn lớn ko trực tiếp hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và những cty hành chính vì sự nghiệp trực thuộc như: Bệnh viện, Trạm xá, Nhà nghỉ điều dưỡng, Viện, Trường đào tạo và giảng dạy… ko phải là người nộp thuế GTGT thì ko được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty này.

Trường hợp những cty này còn có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải Đk, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí này.

Ví dụ 62: Văn phòng Tổng công ty A ko trực tiếp sản xuất, marketing thương mại, sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư do những cơ sở trực thuộc góp phần để hoạt động và sinh hoạt giải trí nhưng Văn phòng Tổng công ty có cho thuê nhà (văn phòng) phần ko sử dụng hết thì Văn phòng Tổng công ty phải hạch toán, kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động và sinh hoạt giải trí cho thuê văn phòng. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí của Văn phòng Tổng công ty ko được khấu trừ hay hoàn thuế.

11. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí phục vụ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.

12. Cơ sở marketing thương mại được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên khác mà hóa đơn mang tên tổ chức triển khai, thành viên được ủy quyền gồm có những trường hợp sau này:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho những người dân tham gia bảo hiểm sửa chữa thay thế tài sản; ngân sách sửa chữa thay thế tài sản cùng những vật tư, phụ tùng thay thế có hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực thi thanh toán cho những người dân tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm thanh toán theo hóa đơn GTGT thay mặt đứng tên người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán cho những người dân tham gia bảo hiểm có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

b) Trước khi xây dựng doanh nghiệp, những sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức triển khai, thành viên thực thi chi hộ một số trong những khoản ngân sách tương quan đến việc xây dựng doanh nghiệp, shopping thành phầm & hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào theo hóa đơn GTGT thay mặt đứng tên tổ chức triển khai, thành viên được ủy quyền và phải thực thi thanh toán cho tổ chức triển khai, thành viên được ủy quyền qua ngân hàng nhà nước riêng với những hóa đơn có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

13. Trường hợp thành viên, tổ chức triển khai ko marketing thương mại có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty Cp thì chứng từ riêng với tài sản góp vốn là biên bản ghi nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới sắm, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp đồng ý thì trị giá vốn góp được xác lập theo trị giá ghi trên hóa đơn gồm có cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn.

14. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh Tính từ lúc kỳ thứ nhất kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng được xem số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời hạn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời hạn nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo phía dẫn tại Điều 18 Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp lý có hiệu lực hiện hành trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.

Ví dụ 63: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A đang vận dụng phương pháp khấu trừ thuế trong năm năm trước đó, năm năm ngoái và ko đủ Đk để vận dụng phương pháp khấu trừ thuế từ thời điểm ngày một/1/năm trong năm này. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A đã có hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tháng 11/năm trước đó đến hết kỳ tính thuế tháng 10/năm ngoái (kết thúc thời gian xác lập lệch giá đựng xác lập phương pháp tính thuế của năm năm trong năm này và năm 2017), số thuế đề xuất kiến nghị hoàn là 350 triệu đồng và trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/năm ngoái, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A có số thuế nguồn vào không được khấu trừ là 50 triệu đồng. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn A được cơ quan thuế xem xét xử lý và xử lý hoàn thuế theo quy định riêng với hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế đã gửi cơ quan thuế (số thuế đề xuất kiến nghị hoàn là 350 triệu đồng); số thuế nguồn vào không được khấu trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 11/năm ngoái là 50 triệu đồng được tiếp tục kết chuyển sang kỳ tính thuế tháng 12/năm ngoái. Trường hợp tại Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12/năm ngoái, Công ty còn số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế TNDN.

15. Cơ sở marketing thương mại ko được xem khấu trừ thuế GTGT nguồn vào riêng với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng ko đúng quy định của pháp lý như: hóa đơn GTGT ko ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc trưng được sử dụng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn ko ghi hoặc ghi ko đúng một trong những chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên ko xác lập được người bán;

– Hóa đơn ko ghi hoặc ghi ko đúng một trong những chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng nên ko xác lập được người tiêu dùng (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (ko có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị ko giá chuẩn trị thực tiễn của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

16. Các trường hợp đặc trưng khác thực thi theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào

1. Có hóa đơn giá trị ngày càng tăng hợp pháp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị ngày càng tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía quốc tế theo phía dẫn của Bộ Tài chính vận dụng riêng với những tổ chức triển khai quốc tế ko có tư cách pháp nhân Việt Nam và thành viên quốc tế marketing thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (gồm có cả thành phầm & hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng mức thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước và chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được hiểu là có chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán (thông tin tài khoản của bên mua và thông tin tài khoản của bên bán phải là thông tin tài khoản đã Đk hoặc thông tin với cơ quan thuế) mở tại những tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán phù phù thích hợp với quy định của pháp lý hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng thanh toán, sim điện thoại cảm ứng (ví điện tử) và những hình thức thanh toán khác theo quy định (gồm có cả trường hợp bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang thông tin tài khoản bên bán nếu thông tin tài khoản này đã được Đk thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế).

a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào thông tin tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo những hình thức ko phù phù thích hợp với quy định của pháp lý hiện hành ko đủ Đk để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì ko được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở marketing thương mại kê khai vào mục thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko đủ Đk khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào.

c) Đối với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có mức giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ vào hợp đồng mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa tới thời gian thanh toán theo hợp đồng hoặc trước thời điểm ngày 31 tháng 12 thường niên riêng với trường hợp thời gian thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT nguồn vào.

Đến thời gian thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 thường niên riêng với trường hợp thời gian thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, nếu ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì ko được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào, cơ sở marketing thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ của giá trị thành phầm & hàng hóa ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Sau khi cơ sở marketing thương mại đã kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước, cơ sở marketing thương mại mới đã có được chứng từ chứng tỏ việc thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở marketing thương mại được khai tương hỗ update.

Trường hợp đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 thường niên, cơ sở marketing thương mại ko thực thi kiểm soát và điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước lúc cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định hành động kiểm tra tại trụ sở, cơ sở marketing thương mại có khá đầy đủ chứng từ chứng tỏ đã thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì nếu việc ko kiểm soát và điều chỉnh giảm ko dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở marketing thương mại bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nếu việc ko kiểm soát và điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở marketing thương mại bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định hành động xử lý ko đồng ý cho khấu trừ thuế riêng với những hóa đơn GTGT ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước, sau khoản thời hạn có quyết định hành động xử lý của cơ quan thuế cơ sở marketing thương mại mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì:

– Đối với những hóa đơn GTGT cơ sở marketing thương mại đã kiểm soát và điều chỉnh giảm trước lúc cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở marketing thương mại được khai tương hỗ update thuế GTGT.

– Đối với những hóa đơn GTGT cơ sở marketing thương mại đã ko kiểm soát và điều chỉnh giảm trước lúc cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở marketing thương mại được khai tương hỗ update nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước trong thời hạn 6 tháng Tính từ lúc tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Ví dụ 64:

Trong năm năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB có phát sinh những hóa đơn GTGT shopping theo hợp đồng trả chậm như sau:

– Hóa đơn GTGT shopping tháng 3/năm trước đó, thời hạn thanh toán là ngày 20/9/năm trước đó.

– Hóa đơn GTGT shopping tháng bốn/năm trước đó, thời hạn thanh toán là ngày 20/10/năm trước đó.

– Hóa đơn GTGT shopping tháng 5/năm trước đó, thời hạn thanh toán là ngày 20/11/năm trước đó.

– Hóa đơn GTGT shopping tháng 6/năm trước đó, thời hạn thanh toán là ngày 20/12/năm trước đó.

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khi nhận được hóa đơn GTGT shopping. Đến thời gian thanh toán theo những hợp đồng, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB được lựa chọn kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm theo từng hóa đơn hoặc đến ngày 31/12/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB vẫn chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì trong kỳ kê khai thuế tháng 12/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ANB thực thi tổng hợp kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm cho toàn bộ 4 hóa đơn GTGT shopping nói trên theo quy định của pháp lý về quản trị và vận hành thuế.

Ví dụ 65:

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super có tình hình như sau:

Tháng 2, 3 năm năm trước đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super có hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 31/10/năm trước đó. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán phục vụ, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế GTGT tháng 2, tháng 3 năm năm trước đó. Đến thời hạn trả (ngày 31/10/năm trước đó) do có trở ngại vất vả về tài chính nên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super chưa thanh toán theo như đúng thời hạn trong hợp đồng. Trong kỳ kê khai tháng 10/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super đã tự kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm theo quy định riêng với số thuế GTGT nguồn vào đã khấu trừ, đồng thời đã khai tăng nguồn lực vốn tính thuế TNDN khoản ngân sách tương ứng số thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ kiểm soát và điều chỉnh giảm.

Tháng 4 năm năm ngoái, cơ quan thuế phát hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super. Đối với hóa đơn GTGT shopping trong tháng 2, tháng 3 năm năm trước đó theo hợp đồng trả chậm với thời hạn thanh toán là ngày 31/10/năm trước đó, do Công ty đã tự kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai khấu trừ theo quy định nên Đoàn kiểm tra ghi nhận số liệu đã kiểm soát và điều chỉnh giảm.

Tháng 5 năm năm ngoái cơ quan thuế phát hành Quyết định xử lý về thuế GTGT riêng với Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super (trong Quyết định ko có nội dung xử lý về thuế GTGT của những hóa đơn GTGT shopping trong tháng 2, tháng 3 năm năm trước đó theo hợp đồng trả chậm với thời hạn thanh toán là ngày 31/10/năm trước đó do Đoàn kiểm tra đã ghi nhận số liệu kế toán đã kiểm soát và điều chỉnh giảm).

Tháng 12 năm năm ngoái Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT shopping của tháng 2, 3 năm năm trước đó (thời hạn thanh toán là ngày 31/10/năm trước đó) thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super được khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thuế GTGT. Đồng thời Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Super thực thi kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách tính thuế TNDN tương ứng.

Ví dụ 66:

Tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK có tình hình như sau:

Tháng 3, 4 năm năm trước đó Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK có hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 30/9/năm trước đó. Căn cứ hóa đơn GTGT do người bán phục vụ, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK đã kê khai khấu trừ thuế GTGT trên Tờ khai thuế tháng 3, tháng bốn năm năm trước đó. Đến thời hạn trả (ngày 30/9/năm trước đó), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK ko trọn vẹn có thể thanh toán, tuy nhiên, Công ty đã ko kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm. Đến thời gian ngày 31/12/năm trước đó, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK cũng ko kê khai kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

Tháng 4 năm năm ngoái, cơ quan thuế phát hành Quyết định kiểm tra về thuế GTGT tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK, thời kỳ kiểm tra là năm năm trước đó. Tại thời gian kiểm tra, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK ko xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa theo hợp đồng thanh toán trả chậm, thời hạn trả là ngày 30/9/năm trước đó. Đoàn kiểm tra xử lý ko chấp thuận đồng ý cho Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK được kê khai khấu trừ thuế GTGT riêng với những hóa đơn ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

Tháng 5 năm năm ngoái cơ quan thuế đã phát hành Quyết định xử lý truy thu thuế GTGT tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK.

Trường hợp trong tháng 10 năm năm ngoái Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT shopping của tháng 3 năm năm trước đó (thời hạn trả là trong tháng 9 năm năm trước đó) thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK được khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thuế GTGT do thời gian có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước trong thời hạn 6 tháng Tính từ lúc lúc cơ quan thuế phát hành Quyết định xử lý truy thu thuế.

Trường hợp trong tháng 12 năm năm ngoái, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với hợp đồng thanh toán trả chậm của hóa đơn GTGT shopping của tháng bốn năm năm trước đó (thời hạn thanh toán là ngày 30/9/năm trước đó) thì Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn YKK ko được khai kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update thuế GTGT do thời gian có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước đã quá thời hạn 6 tháng Tính từ lúc lúc cơ quan thuế phát hành Quyết định xử lý truy thu thuế.

Ví dụ 67:

Tháng 9/năm trước đó, Cục thuế tỉnh B qua kiểm tra việc chấp hành pháp lý thuế đã phát hành Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính riêng với Công ty Cp PNG. Tại Quyết định xử lý có nội dung tịch thu tiền hoàn thuế GTGT 460 triệu đồng là khoản tiền thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên Công ty đã thực thi kê khai, khấu trừ nhưng đến thời gian kiểm tra đã quá thời hạn thanh toán theo hợp đồng mà chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của cục hồ sơ đã được hoàn thuế của kỳ hoàn từ thời điểm tháng 8/2013 đến tháng 8/năm trước đó. Công ty Cp PNG đã chấp hành nộp khá đầy đủ vào NSNN số tiền thuế truy thu.

Trong tháng 10/năm trước đó, Công ty Cp PNG có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với hóa đơn mua thành phầm & hàng hóa theo hợp đồng đã quá hạn thanh toán tương ứng với số thuế GTGT 460 triệu đồng đã biết thành cơ quan thuế tịch thu thì trong tháng 10/năm trước đó, Công ty Cp PNG được kê khai tương hỗ update kiểm soát và điều chỉnh theo quy định.

4. Các trường hợp thanh toán ko dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT nguồn vào gồm:

a) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định rõ ràng trong hợp đồng thì phải có biên bản so sánh số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ nợ công qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ nợ công của ba (3) bên làm vị trí căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ nợ công như vay, mượn tiền; cấn trừ nợ công qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định rõ ràng trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên cho vay vốn ngân hàng sang thông tin tài khoản của bên đi vay riêng với khoản vay bằng tiền gồm có cả trường hợp bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán tương hỗ cho những người dân tiêu dùng, hoặc nhờ người tiêu dùng chi hộ.

c) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng nhà nước (gồm có cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước cho bên thứ ba do bên xuất bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Trường hợp sau khoản thời hạn thực thi những hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn sót lại được thanh toán bằng tiền có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế riêng với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Khi kê khai hóa đơn thuế GTGT nguồn vào, cơ sở marketing thương mại ghi rõ phương thức thanh toán được quy định rõ ràng trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào.

d) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào thông tin tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực thi cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, tài sản do tổ chức triển khai, thành viên khác đang sở hữu (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì cũng khá được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào.

Ví dụ 68:

Công ty A shopping của Công ty B và Công ty A vẫn đang còn nợ tiền hàng của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B vẫn đang còn nợ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế thực thi thu tiền, tài sản của Công ty B do Công ty A đang sở hữu để thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì khi Công ty A chuyển tiền vào thông tin tài khoản thu ngân sách cũng khá sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước, số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với lệch giá của thành phầm & hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ.

Ví dụ 69:

Công ty C thực thi ký hợp đồng kinh tế tài chính với Công ty D về việc phục vụ thành phầm & hàng hóa và Công ty D vẫn đang còn nợ tiền hàng của Công ty C.

Thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu thu toàn bộ số tiền mà Công ty D vẫn đang còn nợ Công ty C để chuyển vào thông tin tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tại Kho bạc Nhà nước để xử lý và xử lý “Tranh chấp hợp đồng mua và bán thành phầm hóa” giữa Công ty C và đối tác chiến lược.

Khi Công ty D chuyển trả số tiền vào thông tin tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (việc chuyển tiền này ko được quy định rõ ràng trong hợp đồng mua và bán giữa Công ty C và Công ty D) thì trường hợp này cũng khá sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước, số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với lệch giá của thành phầm & hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ.

5. Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của một nhà phục vụ có mức giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng mức từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế riêng với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Nhà phục vụ là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ những trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT nguồn vào phải có đủ Đk và những thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, rõ ràng như sau:

1. Hợp đồng bán thành phầm hóa, gia công thành phầm & hàng hóa (riêng với trường hợp gia công thành phầm & hàng hóa), phục vụ dịch vụ cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế. Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản so sánh nợ công định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu có ghi rõ: số lượng, chủng loại thành phầm, giá trị hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với quốc tế; số, ngày, số tiền ghi trên giấy tờ thanh toán qua ngân hàng nhà nước với quốc tế của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên giấy tờ thanh toán của bên nhận ủy thác xuất khẩu thanh toán cho bên ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ khai hải quan thành phầm & hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.

2. Tờ khai hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với cơ sở marketing thương mại xuất khẩu thành phầm ứng dụng dưới những hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở tài liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT nguồn vào, cơ sở marketing thương mại phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như riêng với thành phầm & hàng hóa thường thì.

Riêng những trường hợp sau ko cần tờ khai hải quan:

– Đối với cơ sở marketing thương mại xuất khẩu dịch vụ, ứng dụng qua phương tiện đi lại điện tử thì ko nên phải có tờ khai hải quan. Cơ sở marketing thương mại phải thực thi khá đầy đủ những quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được được dịch vụ, ứng dụng xuất khẩu qua phương tiện đi lại điện tử theo như đúng quy định của pháp lý về thương mại điện tử.

– Hoạt động xây dựng, lắp ráp khu công trình xây dựng ở quốc tế hoặc ở trong khu phi thuế quan.

– Cơ sở marketing thương mại phục vụ điện, nước, văn phòng phẩm và thành phầm & hàng hóa phục vụ sinh hoạt hằng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (gồm có cả bảo lãnh lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng nhà nước

a) Thanh toán qua ngân hàng nhà nước là việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên nhập khẩu sang thông tin tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng nhà nước theo những hình thức thanh toán phù phù thích hợp với thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và quy định của ngân hàng nhà nước. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng nhà nước bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được được từ thông tin tài khoản của ngân hàng nhà nước bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở marketing thương mại phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Trường hợp ủy thác xuất khẩu thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của phía quốc tế cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng nhà nước cho bên ủy thác. Trường hợp bên quốc tế thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu thì bên ủy thác phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước và việc thanh toán như trên phải được quy định trong hợp đồng.

b) Các trường hợp thanh toán sau này cũng khá sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước:

b.1) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền vay nợ quốc tế cơ sở marketing thương mại phải có đủ Đk, thủ tục, hồ sơ như sau:

– Hợp đồng vay nợ (riêng với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm); hoặc giấy xác nhận Đk khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (riêng với những khoản vay trên 01 năm).

– Chứng từ chuyển tiền của phía quốc tế vào Việt Nam qua ngân hàng nhà nước.

Phương thức thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cấn trừ vào số tiền nợ vay quốc tế phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

– Bản xác nhận của phía quốc tế về cấn trừ số tiền nợ vay.

– Trường hợp sau khoản thời hạn cấn trừ giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu vào số tiền nợ vay của quốc tế có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo phía dẫn tại điểm này.

b.2) Trường hợp cơ sở marketing thương mại xuất khẩu sử dụng tiền thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn với cơ sở nhập khẩu ở quốc tế, cơ sở marketing thương mại phải có đủ Đk thủ tục, hồ sơ như sau:

– Hợp đồng góp vốn.

– Việc sử dụng tiền thanh toán thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để góp vốn vào cơ sở nhập khẩu ở quốc tế phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

– Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ hơn lệch giá thành phầm & hàng hóa xuất khẩu thì số tiền chênh lệch phải thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo phía dẫn tại điểm này.

b.3) Trường hợp phía quốc tế ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế thực thi thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng – nếu có).

b.4) Trường hợp phía quốc tế yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức triển khai ở Việt Nam thanh toán bù trừ nợ công với phía quốc tế bằng thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước số tiền phía quốc tế phải thanh toán cho cơ sở marketing thương mại xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ nợ công nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng- nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng nhà nước bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được được từ thông tin tài khoản của bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản so sánh nợ công có xác nhận của bên quốc tế và bên thứ 3.

b.5) Trường hợp phía quốc tế (bên nhập khẩu) ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế thực thi thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tổ chức triển khai ở Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ nợ công với bên thứ ba bằng việc thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước số tiền bên nhập khẩu phải thanh toán cho cơ sở marketing thương mại Việt Nam xuất khẩu thì cơ sở marketing thương mại xuất khẩu phải có đủ những Đk, hồ sơ như sau:

– Hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng – nếu có) quy định việc ủy quyền thanh toán, bù trừ nợ công Một trong những bên.

– Chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng nhà nước về số tiền cơ sở marketing thương mại Việt Nam xuất khẩu nhận được từ thông tin tài khoản của bên thứ tư.

– Bản so sánh nợ công có xác nhận của những bên tương quan (giữa cơ sở marketing thương mại xuất khẩu với bên nhập khẩu, giữa bên thứ ba ở quốc tế với bên thứ tư là tổ chức triển khai ở Việt Nam).

b.6) Trường hợp phía quốc tế ủy quyền cho Văn phòng đại diện thay mặt thay mặt tại Việt Nam thực thi thanh toán vào thông tin tài khoản của bên xuất khẩu và việc ủy quyền thanh toán nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng – nếu có).

b.7) Trường hợp phía quốc tế (trừ trường hợp phía quốc tế là thành viên) thanh toán từ thông tin tài khoản tiền gửi vãng lai của phía quốc tế mở tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng- nếu có). Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng nhà nước bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được được từ thông tin tài khoản vãng lai của người tiêu dùng phía quốc tế đã ký kết hợp đồng.

Trường hợp xuất khẩu cho những người dân tiêu dùng phía quốc tế là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán trải qua thông tin tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được xác lập là thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua thông tin tài khoản vãng lai, cần phối phù thích hợp với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người tiêu dùng phía quốc tế mở thông tin tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực thi đúng mục tiêu và phù phù thích hợp với quy định của pháp lý.

b.8) Trường hợp phía quốc tế thanh toán qua ngân hàng nhà nước nhưng số tiền thanh toán trên giấy tờ ko phù phù thích hợp với số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì:

– Nếu số tiền thanh toán trên giấy tờ thanh toán qua ngân hàng nhà nước có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại phải giải trình rõ nguyên do như: phí chuyển tiền của ngân hàng nhà nước, kiểm soát và điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu vắng (riêng với trường hợp này phải có văn bản thỏa thuận hợp tác giảm giá giữa bên mua và bán)…;

– Nếu số tiền thanh toán trên giấy tờ thanh toán qua ngân hàng nhà nước có trị giá to nhiều hơn số tiền phải thanh toán như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại phải giải trình rõ nguyên do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng…

Cơ sở marketing thương mại phải cam kết phụ trách trước pháp lý về những nguyên do giải trình với cơ quan thuế và những văn bản kiểm soát và điều chỉnh (nếu có).

b.9) Trường hợp phía quốc tế thanh toán qua ngân hàng nhà nước nhưng chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước ko đúng tên ngân hàng nhà nước phải thanh toán đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, nếu nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù phù thích hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được đồng ý là chứng từ thanh toán hợp lệ.

b.10) Trường hợp cơ sở marketing thương mại xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ cho bên quốc tế (bên thứ hai), đồng thời nhập khẩu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ với bên quốc tế khác hoặc shopping với tổ chức triển khai, thành viên ở Việt Nam (bên thứ ba); nếu cơ sở marketing thương mại có thỏa thuận hợp tác với bên thứ hai và bên thứ ba về việc bên thứ hai thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước cho bên thứ ba số tiền mà cơ sở marketing thương mại còn phải thanh toán cho bên thứ ba thì việc bù trừ thanh toán Một trong những bên phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng shopping (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng – nếu có) và cơ sở marketing thương mại phải xuất trình bản so sánh nợ công có xác nhận của những bên tương quan (giữa cơ sở marketing thương mại với bên thứ hai, giữa cơ sở marketing thương mại với bên thứ ba).

b.11) Trường hợp thành phầm & hàng hóa xuất khẩu ra quốc tế nhưng vì nguyên do khách quan phía quốc tế từ chối ko nhận hàng và cơ sở marketing thương mại tìm kiếm được người tiêu dùng mới cùng vương quốc với những người tiêu dùng ký phối hợp đồng mua và bán ban sơ để bán lô hàng trên thì hồ sơ hoàn thuế gồm toàn bộ hồ sơ xuất khẩu tương quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với những người tiêu dùng ban sơ (hợp đồng, tờ khai hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, hóa đơn), công văn giải trình của cơ sở marketing thương mại nguyên do có sự sai khác tên người tiêu dùng mua (trong số đó cơ sở marketing thương mại cam kết tự phụ trách về tính chất đúng chuẩn của thông tin, đảm bảo ko có gian lận), toàn bộ hồ sơ xuất khẩu tương quan đến hợp đồng xuất khẩu ký kết với những người tiêu dùng mới (hợp đồng, hóa đơn bán thành phầm, chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo quy định và những chứng từ khác – nếu có).

c) Các trường hợp thanh toán khác riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của nhà nước:

c.1) Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở marketing thương mại xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động.

c.2) Trường hợp cơ sở marketing thương mại xuất khẩu thành phầm & hàng hóa để bán tại hội chợ, triển lãm ở quốc tế, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ tại nước tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm thương mại cơ sở marketing thương mại phải có chứng từ kê khai với cơ quan Hải quan về tiền ngoại tệ thu được do bán thành phầm hóa chuyển về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng nhà nước tại Việt Nam.

c.3) Trường hợp xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ để trả nợ quốc tế cho nhà nước thì phải có xác nhận của ngân hàng nhà nước ngoại thương về lô hàng xuất khẩu đã được phía quốc tế đồng ý trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đã được gửi cho phía quốc tế để trừ nợ; chứng từ thanh toán thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

c.4) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng là trường hợp xuất khẩu thành phầm & hàng hóa (kể cả gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức triển khai, thành viên quốc tế (gọi tắt là phía quốc tế) nhưng việc thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía quốc tế bằng hình thức bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia công thành phầm & hàng hóa xuất khẩu với giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua của phía quốc tế.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau:

– Phương thức thanh toán riêng với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

– Hợp đồng mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của phía quốc tế.

– Tờ khai hải quan về thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

– Văn bản xác nhận với phía quốc tế về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía quốc tế.

– Trường hợp sau khoản thời hạn thanh toán bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực thi thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo phía dẫn tại khoản này.

c.5) Trường hợp xuất khẩu thành phầm & hàng hóa sang những nước có chung biên giới theo quy định của Thủ tướng nhà nước về việc quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại biên giới với những nước có chung biên giới thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

c.6) Một số trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có hình thức thanh toán khác theo quy định của pháp lý có tương quan.

d) Các trường hợp xuất khẩu ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được khấu trừ, hoàn thuế:

d.1) Đối với trường hợp bên quốc tế mất kĩ năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ nguyên do và được sử dụng một trong số những sách vở sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước:

– Tờ khai hải quan thành phầm & hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã Đk với cơ quan hải quan tại nước nhập khẩu thành phầm & hàng hóa (01 bản sao); hoặc

– Đơn khởi kiện đến tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người tiêu dùng cư trú kèm giấy thông tin hoặc kèm sách vở có tính chất xác nhận của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc

– Phán quyết thắng kiện của tòa án quốc tế cho cơ sở marketing thương mại (01 bản sao); hoặc

– Giấy tờ của tổ chức triển khai có thẩm quyền quốc tế xác nhận (hoặc thông tin) bên mua quốc tế phá sản hoặc mất kĩ năng thanh toán (01 bản sao).

d.2) Đối với trường hợp thành phầm & hàng hóa xuất khẩu ko đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy, cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ nguyên do và được sử dụng biên bản tiêu hủy (hoặc sách vở xác nhận việc tiêu hủy) thành phầm & hàng hóa ở quốc tế của cơ quan thực thi tiêu hủy (01 bản sao), kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước riêng với ngân sách tiêu hủy thuộc trách nhiệm chi trả của cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa hoặc kèm sách vở chứng tỏ ngân sách tiêu hủy thuộc trách nhiệm của người tiêu dùng hoặc bên thứ ba (01 bản sao).

Trường hợp người nhập khẩu thành phầm & hàng hóa phải đứng ra làm thủ tục tiêu hủy tại quốc tế thì biên bản tiêu hủy (hoặc sách vở xác nhận việc tiêu hủy) ghi tên người nhập khẩu thành phầm & hàng hóa.

d.3) Đối với trường hợp thành phầm & hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất, cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ nguyên do và được sử dụng một trong số những sách vở sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước:

– Giấy xác nhận việc tổn thất ngoài biên giới Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền tương quan (01 bản sao); hoặc

– Biên bản xác lập tổn thất thành phầm & hàng hóa trong quy trình vận chuyển ngoài biên giới Việt Nam nêu rõ nguyên nhân tổn thất (01 bản sao).

Nếu cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa đã nhận được được tiền bồi thường thành phầm & hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất ngoài biên giới Việt Nam thì phải gửi kèm chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước về số tiền nhận được (01 bản sao).

Bản sao nhiều chủng loại sách vở hướng dẫn tại những điểm d.1, d.2 và d.3 khoản này bản sao có xác nhận sao y bản chính của cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa. Trường hợp ngôn từ sử dụng trong những chứng từ, sách vở xác nhận của bên thứ ba thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước ko phải là tiếng Anh hoặc ko có tiếng Anh thì phải có 01 bản dịch công chứng gửi kèm. Trường hợp những bên tương quan phát hành, sử dụng và tàng trữ chứng từ dưới dạng điện tử thì phải có bản in bằng giấy.

Cơ sở xuất khẩu thành phầm & hàng hóa tự chịu trọn vẹn trách nhiệm về tính chất đúng chuẩn của nhiều chủng loại sách vở thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước cho những trường hợp nêu trên.

4. Hóa đơn GTGT bán thành phầm hóa, dịch vụ hoặc hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn riêng với tiền gia công của thành phầm & hàng hóa gia công.

Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT nguồn vào riêng với một số trong những trường hợp thành phầm & hàng hóa được xem xuất khẩu

1. Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp lý thương mại về hoạt động và sinh hoạt giải trí mua, bán thành phầm hóa quốc tế và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đại lý mua, bán, gia công thành phầm & hàng hóa với quốc tế:

a) Hợp đồng gia công xuất khẩu và những phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với quốc tế, trong số đó ghi rõ cơ sở nhận hàng tại Việt Nam.

b) Hóa đơn GTGT ghi rõ giá gia công và số lượng hàng gia công trả quốc tế (theo giá quy định trong hợp đồng ký với quốc tế) và tên cơ sở nhận hàng theo chỉ định của phía quốc tế.

c) Phiếu chuyển giao thành phầm gia công chuyển tiếp (gọi tắt là Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận của bên giao, bên nhận thành phầm gia công chuyển tiếp và xác nhận của Hải quan quản trị và vận hành hợp đồng gia công của bên giao, bên nhận.

d) Hàng hóa gia công cho quốc tế phải thanh toán qua Ngân hàng theo phía dẫn tại Điều 16 Thông tư này.

Về thủ tục giao nhận thành phầm gia công chuyển tiếp và Phiếu chuyển tiếp thực thi theo phía dẫn của Tổng cục Hải quan.

Ví dụ 70: Công ty A ký hợp đồng gia công với quốc tế 200.000 đôi đế giầy xuất khẩu. Giá gia công là 800 triệu đồng. Hợp đồng ghi rõ giao đế giầy cho Công ty B tại Việt Nam để sản xuất ra giầy hoàn hảo nhất.

Trường hợp này Công ty A thuộc đối tượng người dùng gia công hàng xuất khẩu chuyển tiếp. Khi lập chứng từ chuyển giao thành phầm đế giầy cho Công ty B, Công ty A ghi rõ số lượng, chủng loại, quy cách thành phầm đã giao, toàn bộ lệch giá gia công đế giầy 800 triệu đồng nhận được xem thuế GTGT là 0%.

2. Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp lý:

a) Hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc hợp đồng gia công có chỉ định Giao hàng tại Việt Nam;

b) Tờ khai hải quan thành phầm & hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan;

c) Hóa đơn giá trị ngày càng tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu ghi rõ tên người tiêu dùng phía quốc tế, tên doanh nghiệp nhận hàng và khu vực Giao hàng tại Việt Nam;

d) Hàng hóa đẩy ra cho thương nhân quốc tế nhưng Giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng nhà nước bằng ngoại tệ tự do quy đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo phía dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này. Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ được phía quốc tế ủy quyền thanh toán cho những người dân xuất khẩu tại chỗ thì đồng xu tiền thanh toán thực thi theo quy định của pháp lý về ngoại hối.

đ) Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải phù phù thích hợp với quy định tại giấy phép góp vốn đầu tư.

3. Hàng hóa, vật tư do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế thì thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực thi khu công trình xây dựng xây dựng tại quốc tế được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT nguồn vào phải phục vụ những Đk sau:

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù phù thích hợp với Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế phê duyệt.

c) Hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

4. Hàng hóa, vật tư do cơ sở marketing thương mại trong nước đẩy ra cho doanh nghiệp Việt Nam để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế và thực thi Giao thành phầm & hàng hóa tại quốc tế theo Hợp đồng ký kết thì thủ tục hồ sơ để cơ sở marketing thương mại trong nước bán thành phầm thực thi khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT nguồn vào riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu phải phục vụ những Đk sau:

a) Tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Hàng hóa, vật tư xuất khẩu phải phù phù thích hợp với Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế do Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế phê duyệt.

c) Hợp đồng mua và bán ký giữa cơ sở marketing thương mại trong nước và doanh nghiệp Việt Nam thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế, trong số đó có ghi rõ về Đk Giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá thành phầm & hàng hóa.

d) Hợp đồng ủy thác (trường hợp ủy thác xuất khẩu).

đ) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

e) Hóa đơn GTGT bán thành phầm hóa.

Các trường hợp cơ sở marketing thương mại có thành phầm & hàng hóa xuất khẩu hoặc thành phầm & hàng hóa được xem xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu) nhưng ko có đủ những thủ tục, hồ sơ khác riêng với từng trường hợp rõ ràng thì ko phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng ko được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào. Riêng riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa gia công chuyển tiếp và thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, nếu ko có đủ một trong những thủ tục, hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế GTGT như thành phầm & hàng hóa tiêu thụ trong nước. Đối với cơ sở marketing thương mại có dịch vụ xuất khẩu nếu ko phục vụ Đk về thanh toán qua ngân hàng nhà nước hoặc được xem thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì ko được vận dụng thuế suất thuế GTGT 0%, ko phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng ko được khấu trừ thuế nguồn vào.

Mục 2

HOÀN THUẾ

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau tối thiểu mười hai tháng tính từ thời điểm tháng thứ nhất hoặc sau tối thiểu bốn quý tính từ quý thứ nhất phát sinh số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết mà vẫn còn đấy số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế.

Ví dụ 71: Doanh nghiệp A thực thi kê khai thuế GTGT theo tháng có số thuế GTGT nguồn vào, đầu ra như sau:

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A lũy kế sau 12 tháng tính từ thời điểm tháng thứ nhất có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết (tháng 5/năm trước đó) đến tháng bốn/năm ngoái vẫn còn đấy số thuế nguồn vào chưa khấu trừ hết. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế GTGT với số thuế tối đa là 190 triệu đồng.

Ví dụ 72: Doanh nghiệp B thực thi kê khai thuế GTGT theo tháng có số thuế GTGT nguồn vào, đầu ra như sau:

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp B có tháng 1/năm trước đó, tháng 2/năm trước đó và tháng 3/năm trước đó có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết chuyển sang tháng bốn/năm trước đó để tiếp tục khấu trừ. Tháng 4/năm trước đó, doanh nghiệp B phát sinh số thuế phải nộp là 10 triệu đồng. Tháng 5/năm ngoái doanh nghiệp B lại sở hữu số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết, lũy kế sau 12 tháng tính từ thời điểm tháng 5/năm trước đó đến tháng bốn/năm ngoái, doanh nghiệp B vẫn còn đấy số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì doanh nghiệp B thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế GTGT với số thuế tối đa là 180 triệu đồng.

Ví dụ 73: Doanh nghiệp C thực thi kê khai thuế GTGT theo quý có số thuế GTGT nguồn vào, đầu ra như sau:

 

Theo ví dụ trên, doanh nghiệp C lũy kế sau 4 quý tính từ quý thứ nhất có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết (quý 2/năm trước đó) đến quý 1/năm ngoái vẫn còn đấy số thuế nguồn vào chưa khấu trừ hết. Doanh nghiệp C thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế GTGT với số thuế tối đa là 70 triệu đồng.

2. Cơ sở marketing thương mại mới xây dựng từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án công trình bất Động sản tìm kiếm thăm dò và tăng trưởng mỏ dầu khí đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, nếu thời hạn góp vốn đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho góp vốn đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho góp vốn đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

3. Hoàn thuế GTGT riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới

a) Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì cơ sở marketing thương mại thực thi kê khai riêng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới mà không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại không được khấu trừ hết và số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Ví dụ 74: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Tp Hà Nội Thủ Đô, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó là 400 triệu đồng.

Ví dụ 75: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Hải Phòng Đất Cảng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ 76: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C ko thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 5/năm trước đó.

Ví dụ 77: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế thì cơ sở marketing thương mại lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại không được khấu trừ hết và số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Riêng riêng với dự án công trình bất Động sản quan trọng vương quốc do Quốc hội quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án công trình bất Động sản thì ko thực thi kết chuyển mà thực thi theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở có con dấu theo quy định của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, có tài năng khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi Đk thuế. Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Dự án góp vốn đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư. Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ko thuộc đối tượng người dùng được phê duyệt theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư thì phải có phương án góp vốn đầu tư được người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt.

Ví dụ 78: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Tp Hà Nội Thủ Đô trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó là 400 triệu đồng.

Ví dụ 79: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Thái Bình, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Hải Phòng Đất Cảng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ 80: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C ko thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 5/năm trước đó.

Ví dụ 81: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ sở marketing thương mại trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng), quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở marketing thương mại trong tháng/quý vừa có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế GTGT cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT nguồn vào được hoàn cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập như sau:

Riêng riêng với cơ sở marketing thương mại thương mại mua thành phầm & hàng hóa để thực thi xuất khẩu thì số thuế GTGT nguồn vào được hoàn cho thành phầm & hàng hóa xuất khẩu được xác lập như sau:

Nếu số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân loại như trên không được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở marketing thương mại ko được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.

Ví dụ 82:

Tháng 3/năm trước đó Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp X có số liệu:

– Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang: 0,15 tỷ VNĐ.

– Thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng: 4,8 tỷ VNĐ.

– Tổng lệch giá (TDT) là 21,6 tỷ, trong số đó: lệch giá xuất khẩu (DTXK) là 13,2 tỷ VNĐ, lệch giá cả trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ VNĐ.

Tỷ lệ % DTXK/TDT = 13,2/21,6 x 100% = 61%.

– Thuế GTGT đầu ra của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước là 0,84 tỷ VNĐ.

Số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu được xác lập như sau:

Như vậy số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng là 4,11 tỷ VNĐ.

– Xác định số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu

Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu =   4,11 tỷ VNĐ x 61%  =  2,507 tỷ VNĐ

Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu (sau khoản thời hạn bù trừ và sau khoản thời hạn phân loại) chưa khấu trừ hết là 2,507 tỷ VNĐ to nhiều hơn (>) 300 triệu đồng, Từ đó doanh nghiệp được hoàn 2,507 tỷ VNĐ tiền thuế GTGT theo tháng/quý. Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước ko được hoàn theo tháng là một trong,603 tỷ VNĐ (1,603 tỷ = 4,11 tỷ – 2,507 tỷ) được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

Ví dụ 83:

Tháng 3/năm trước đó Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp thương mại XNK X có số liệu:

– Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang: 200 triệu đồng.

– Thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng: 4,8 tỷ VNĐ.

– Tổng lệch giá (TDT) là 21,6 tỷ, trong số đó: lệch giá xuất khẩu (DTXK) là 13,2 tỷ VNĐ, lệch giá cả trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ VNĐ.

Tỷ lệ % DTXK/TDT = 13,2/21,6 x 100% = 61%.

– Thuế GTGT đầu ra của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước là 840 triệu đồng.

– Giá trị thành phầm & hàng hóa tồn kho có thuế GTGT nguồn vào thời điểm cuối thời gian tháng 3/năm trước đó là 10 tỷ VNĐ, tương tự thuế GTGT nguồn vào đã kê khai, khấu trừ là một trong tỷ VNĐ (thuế suất là 10%)

Số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu được xác lập như sau:

Số thuế GTGT nguồn vào còn được khấu trừ sau khoản thời hạn loại trừ số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, nguyên vật tư còn tồn kho là:

4.160 triệu đồng – 1.000 triệu đồng = 3.160 triệu đồng

– Xác định số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu = 3.160 triệu đồng x 61% = 1.927,6 triệu đồng

Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu (sau khoản thời hạn bù trừ và sau khoản thời hạn phân loại) chưa khấu trừ hết là một trong.927,6 triệu đồng to nhiều hơn (>) 300 triệu, Từ đó, doanh nghiệp được hoàn 1.927,6 triệu đồng xu tiền thuế GTGT theo tháng/quý. Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước và tồn kho ko được hoàn theo tháng là 2.232,4 triệu đồng (2.232,4 triệu đồng = 4.160 triệu đồng – 1.927,6 triệu đồng) được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trong những trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu; riêng với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế, là doanh nghiệp có thành phầm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở marketing thương mại có thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

5. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng khi quy đổi sở hữu, quy đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí có số thuế giá trị ngày càng tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ hết.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại giải thể ko phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì ko thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở marketing thương mại đã được hoàn thuế cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì phải truy hoàn số thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước.

6. Hoàn thuế GTGT riêng với những chương trình, dự án công trình bất Động sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) ko hoàn trả hoặc viện trợ ko hoàn trả, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án công trình bất Động sản sử dụng vốn ODA ko hoàn trả: chủ chương trình, dự án công trình bất Động sản hoặc nhà thầu chính, tổ chức triển khai do phía nhà tài trợ quốc tế chỉ định việc quản trị và vận hành chương trình, dự án công trình bất Động sản được hoàn trả số thuế GTGT đã trả riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án công trình bất Động sản.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế để sở hữ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án công trình bất Động sản viện trợ ko hoàn trả, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đó.

Ví dụ 84: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để shopping viện trợ nhân đạo cho nhân dân những tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa tồn tại thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ tiến hành hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả riêng với những chương trình, dự án công trình bất Động sản sử dụng nguồn vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) ko hoàn trả thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính.

7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lý về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị ngày càng tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng hoặc trên giấy tờ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị ngày càng tăng.

8. Người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế mang hộ chiếu hoặc sách vở nhập cư do cơ quan có thẩm quyền quốc tế cấp được hoàn thuế riêng với thành phầm & hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. Việc hoàn thuế GTGT thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT riêng với thành phầm & hàng hóa của người quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.

9. Cơ sở marketing thương mại có quyết định hành động xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý và trường hợp hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

1. Các cơ sở marketing thương mại, tổ chức triển khai thuộc đối tượng người dùng được hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc giấy phép góp vốn đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định hành động xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo như đúng quy định của pháp lý, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp lý về kế toán; có tài năng khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước theo mã số thuế của cơ sở marketing thương mại.

2. Các trường hợp cơ sở marketing thương mại đã kê khai đề xuất kiến nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì ko được kết chuyển số thuế nguồn vào đã đề xuất kiến nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp theo.

3. Thủ tục hoàn thuế GTGT thực thi theo quy định tại Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 20. Nơi nộp thuế.

1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, marketing thương mại.

2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

3. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã vận dụng phương pháp trực tiếp có cơ sở sản xuất ở tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sở chính hoặc có hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh thì doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ suất % trên lệch giá riêng với lệch giá phát sinh ở ngoại tỉnh tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán thành phầm vãng lai. Doanh nghiệp, hợp tác xã ko phải nộp thuế GTGT theo tỷ suất % trên lệch giá tại trụ sở chính riêng với lệch giá phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế.

4. Trường hợp cơ sở marketing thương mại dịch vụ viễn thông có marketing thương mại dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính và xây dựng Trụ sở hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cùng tham gia marketing thương mại dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương đó thì cơ sở marketing thương mại dịch vụ viễn thông thực thi khai, nộp thuế GTGT riêng với dịch vụ viễn thông cước trả sau như sau:

– Khai thuế GTGT riêng với lệch giá dịch vụ viễn thông cước trả sau của toàn cơ sở marketing thương mại với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp trụ sở chính.

– Nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại địa phương nơi có Trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có Trụ sở hạch toán phụ thuộc được xác lập theo tỷ suất 2% (riêng với dịch vụ viễn thông cước trả sau chịu thuế GTGT với thuế suất 10%) trên lệch giá (chưa tồn tại thuế GTGT) dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi có Trụ sở hạch toán phụ thuộc.

5. Việc khai thuế, nộp thuế GTGT được thực thi theo quy định tại Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm năm trước đó, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

2. Đối với trường hợp từ thời điểm ngày một/7/2013, cơ sở marketing thương mại thực thi khai thuế GTGT theo quý thì đến trước kỳ tính thuế tháng 1/năm trước đó (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/năm trước đó (riêng với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT nguồn vào chưa khấu trừ hết.

Ví dụ 85: Doanh nghiệp A tháng 5/2013, tháng 6/2013 thực thi khai thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực thi khai thuế theo quý thì nếu tháng 5/2013, tháng 6/2013 và quý 3/2013 đều phát sinh số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì hết quý 3/2013 doanh nghiệp A được hoàn thuế GTGT.

Ví dụ 86: Doanh nghiệp B tháng 6/2013 thực thi khai thuế theo tháng, đến quý 3/2013 thực thi khai thuế theo quý thì nếu tháng 6/2013, quý 3/2013 và quý IV/2013 đều phát sinh số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì hết quý IV/2013 doanh nghiệp B được hoàn thuế GTGT.

3. Trường hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/năm trước đó (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/năm trước đó (riêng với trường hợp kê khai theo quý), những cơ sở marketing thương mại đủ Đk được hoàn thuế theo phía dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế GTGT theo phía dẫn của Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013 (riêng với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc đến hết kỳ tính thuế quý IV/2013 (riêng với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở marketing thương mại chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết ko được hoàn của năm trước đó này được chuyển tiếp sang năm năm trước đó để kê khai khấu trừ và vận dụng hoàn thuế theo phía dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

Ví dụ 87: Doanh nghiệp A có 3 tháng (10/2013, 11/2013, 12/2013) đều phát sinh số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì doanh nghiệp A được hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Ví dụ 88: Doanh nghiệp B trong tháng 10/2013 phát sinh số thuế GTGT phải nộp, tháng 11/2013 và tháng 12/2013 mới có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết, đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013, doanh nghiệp B ko đủ Đk hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng 11, 12/2013 được chuyển tiếp sang năm năm trước đó để xét hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

Ví dụ 89: Doanh nghiệp C quý 3/2013 phát sinh số thuế phải nộp, quý IV/2013 có số thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ hết thì số thuế GTGT không được khấu trừ hết của quý IV/2013 được chuyển tiếp sang năm năm trước đó để xét hoàn thuế GTGT theo phía dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

4. Đối với hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa là tài sản cố định và thắt chặt phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì cơ sở marketing thương mại thực thi khấu trừ theo phía dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính; riêng với hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa là tài sản cố định và thắt chặt phát sinh Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì cơ sở marketing thương mại thực thi khấu trừ theo phía dẫn tại Thông tư này.

5. Đối với hóa đơn GTGT mua thành phầm & hàng hóa là thành phầm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì đề xuất kiến nghị Cục thuế yêu cầu những cơ sở marketing thương mại thực thi kê khai tại Bảng kê thành phầm & hàng hóa dịch vụ mua vào theo Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 12 năm trước đó đó hoặc quý IV năm trước đó đó để nộp cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.

Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT

1. Cơ quan Thuế phụ trách tổ chức triển khai thực thi quản trị và vận hành thu thuế giá trị ngày càng tăng và hoàn thuế GTGT riêng với cơ sở marketing thương mại.

2. Cơ quan Hải quan phụ trách tổ chức triển khai thực thi quản trị và vận hành thu thuế GTGT riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

Trong quy trình thực thi, nếu có trở ngại vất vả, vướng mắc, đề xuất kiến nghị những cty, cơ sở marketing thương mại phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xử lý và xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;
– Văn phòng quản trị nước, Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Văn phòng Ban chỉ huy Trung ương về phòng chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của những Đoàn thể;
– HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Các cty thuộc Bộ;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT; TCT (VT, CS).Hien

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số trong những điều Luật Thuế GTGT
Mẫu sổ rõ ràng vật tư, dụng cụ, SP, thành phầm & hàng hóa S10-Doanh Nghiệp theo Thông tư 200
Kế toán cần sẵn sàng sẵn sàng gì trước lúc kết thúc năm 2017
Địa chỉ học kế toán tổng hợp tại Từ Liêm TỐT và RẺ
Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đã có được làm giám đốc Công ty khác ko?
Cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá net
Tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý có nên phải nộp ko?
Công ty làm dịch vụ văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Khắc Niệm Bắc Ninh
Hệ thống những văn bản về Thuế GTGT tiên tiến và phát triển nhất
Dịch Vụ TM văn bản báo cáo giải trình thuế giá rẻ


Pro đang tìm hiểu thêm postt Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT 2022

Với việc Pro xem post Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Download hướng dẫn Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Quý khách đang tìm link google drive mega để Download tài liệu Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi hoặc tham gia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Thông #tư #2192013TTBTC #hướng #dẫn #thi #hành #Luật #Thuế #GTGT