0765562555

Mẹo Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP Mới nhất 2022

Bạn đang tìm cách Mẹo Hướng dẫn HD Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 00:28:15

3230

Lượt xem:
4.930

Ngày 27/02/năm ngoái Bộ Tài chính phát hành Thông tư số 26/năm ngoái/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị ngày càng tăng và quản trị và vận hành thuế tại Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng hai năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những nghị định về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Thông tư có hiệu lực hiện hành từ 01/01/năm ngoái (Kể từ thời điểm ngày Luật số 71/năm trước đó/QH13 về sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế có hiệu lực hiện hành thi hành)

 

Tải Thông tư tại đây: Thông tư 26.năm ngoái.TT-BTC

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26/năm ngoái/TT-BTC                                                            Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 27 tháng 02 năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về thuế giá trị ngày càng tăng và quản trị và vận hành thuế tại Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12 tháng hai năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những nghị định về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Luật số 71/năm trước đó/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17/1/năm trước đó của nhà nước quy định về hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi về thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT), quản trị và vận hành thuế và hóa đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ như sau:

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó và Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt (gồm có cả thành phầm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, món ăn thủy hải sản nuôi trồng, đánh bắt cá chưa chế trở thành những thành phầm khác hoặc chỉ qua sơ chế thường thì của tổ chức triển khai, thành viên tự sản xuất, đánh bắt cá đẩy ra và ở khâu nhập khẩu.

Các thành phầm mới qua sơ chế thường là thành phầm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, dữ gìn và bảo vệ lạnh (ướp lạnh, ướp đông), dữ gìn và bảo vệ bằng khí sunfuro, dữ gìn và bảo vệ theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch dữ gìn và bảo vệ khác và những hình thức dữ gìn và bảo vệ thường thì khác.

Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng nuôi heo với Công ty B theo như hình thức Công ty B giao cho Công ty A con giống, thức ăn, thuốc thú y, Công ty A giao, đẩy ra cho Công ty B thành phầm heo thì tiền công nuôi heo nhận từ Công ty B và thành phầm heo Công ty A giao, đẩy ra cho Công ty B thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Sản phẩm heo Công ty B nhận lại từ Công ty A: nếu Công ty B đẩy ra heo (nguyên con) hoặc thịt heo tươi sống thì thành phầm đẩy ra thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT, nếu Công ty B đưa heo vào chế trở thành thành phầm như xúc xích, thịt hun khói, giò hoặc thành những thành phầm chế biến khác thì thành phầm đẩy ra thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT theo quy định.”

2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là nhiều chủng loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và nhiều chủng loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, gồm có nhiều chủng loại thành phầm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu nhiều chủng loại, bột cá, bột xương, bột tôm, nhiều chủng loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, những chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của nhà nước về quản trị và vận hành thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/năm trước đó/TT-BNNPTNT ngày 24/12/năm trước đó của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tàu đánh bắt cá xa bờ là tàu có hiệu suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác món ăn thủy hải sản hoặc dịch vụ phục vụ hầu cần phục vụ khai thác món ăn thủy hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, dữ gìn và bảo vệ thành phầm cho tàu cá có tổng hiệu suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác món ăn thủy hải sản hoặc dịch vụ phục vụ hầu cần phục vụ khai thác món ăn thủy hải sản;

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; khối mạng lưới hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cafe, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cafe; máy, thiết bị sơ chế cafe, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cafe, tiêu, điều…), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và nhiều chủng loại máy chuyên dùng khác.”

3. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Điều 8 Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính) như sau:

“a) Dịch Vụ TM cấp tín dụng thanh toán gồm những hình thức:

– Cho vay;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở có mức giá khác;

– Bảo lãnh ngân hàng nhà nước;

– Cho thuê tài chính;

– Phát hành thẻ tín dụng thanh toán.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thu nhiều chủng loại phí tương quan đến phát hành thẻ tín dụng thanh toán thì những khoản phí thu từ người tiêu dùng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng thanh toán (phí phát hành thẻ) theo quy định cho vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán riêng với những người tiêu dùng như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu tổ chức triển khai lại nợ, quản trị và vận hành khoản vay và những khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT).

 Các khoản phí thanh toán giao dịch thanh toán thẻ thường thì ko thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng thanh toán, phí phục vụ bản sao hoá đơn thanh toán giao dịch thanh toán, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông tin mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng thanh toán, phí huỷ thẻ tín dụng thanh toán, phí quy đổi loại thẻ tín dụng thanh toán và những khoản phí khác thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

– Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế riêng với những ngân hàng nhà nước được phép thực thi thanh toán quốc tế;

– Bán tài sản bảo vệ tiền vay do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn ngân hàng tự bán tài sản bảo vệ theo ủy quyền của bên cho vay vốn ngân hàng để trả nợ khoản vay có bảo vệ, rõ ràng:

+ Tài sản bảo vệ tiền vay được bán là tài sản thuộc thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ đã được Đk với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý về Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ.

+ Việc xử lý tài sản bảo vệ tiền vay thực thi theo quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ.

Trường hợp hết thời hạn trả nợ, người dân có tài năng sản bảo vệ ko trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để tổ chức triển khai tín dụng thanh toán xử lý tài sản bảo vệ tiền vay theo quy định của pháp lý, những bên thực thi thủ tục chuyển giao tài sản bảo vệ theo quy định của pháp lý thì ko phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận tài sản bảo vệ để thay thế cho việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm trả nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất marketing thương mại theo quy định. Khi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bán tài sản phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nếu tài sản thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Ví dụ 3: Tháng 3/năm ngoái, Doanh nghiệp A là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp ngân hàng dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị để vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng B, thời hạn vay là một năm (hạn trả nợ là ngày 31/3/năm trong năm này). Đến ngày 31/3/năm trong năm này, Doanh nghiệp A ko trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi chuyển giao tài sản, Doanh nghiệp A ko phải lập hóa đơn. Ngân hàng B bán tài sản bảo vệ tiền vay để tịch thu nợ thì tài sản đẩy ra thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3a: Tháng 12/năm trước đó, Doanh nghiệp B là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp ngân hàng nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng thương mại C, thời hạn vay là một năm, hạn trả nợ là ngày 15/12/năm trong năm này, Ngân hàng thương mại C và Doanh nghiệp B có Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ (thế chấp ngân hàng nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất) với cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 15/12/năm trong năm này, Doanh nghiệp B ko trọn vẹn có thể trả nợ và Ngân hàng thương mại C có văn bản đồng ý không hề thế chấp ngân hàng để Doanh nghiệp B được bán nhà đất xưởng để trả nợ ngân hàng nhà nước, tháng 1/2017, doanh nghiệp B bán nhà đất xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà xưởng bán thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT.

– Dịch Vụ TM phục vụ thông tin tín dụng thanh toán do cty, tổ chức triển khai thuộc Ngân hàng nhà nước phục vụ cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để sử dụng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.

Ví dụ 4: Tổ chức X là cty thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước được cho phép thực thi dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán. Năm năm trước đó, tổ chức triển khai X ký hợp đồng phục vụ thông tin tín dụng thanh toán cho một số trong những ngân hàng nhà nước thương mại phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán và phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại thì lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế GTGT, lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại ko theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

– Hình thức cấp tín dụng thanh toán khác theo quy định của pháp lý.”

4. Bổ sung điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7 như sau:

“a.8) Trường hợp cơ sở marketing thương mại nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức triển khai, thành viên theo quy định của pháp lý thì giá thành của đất bán được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất thấp hơn giá thành của đất bán nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá thành của đất bán theo giá chuyển nhượng ủy quyền .

a.9) Trường hợp cơ sở marketing thương mại bất động sản ký hợp đồng với hộ mái ấm gia đình, thành viên có đất nông nghiệp để hoán đổi đất nông nghiệp thành đất ở, việc hoán đổi này phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về đất đai thì khi giao đất ở cho những hộ mái ấm gia đình, thành viên, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng ủy quyền trừ (-) giá thành của đất bán được trừ theo quy định. Giá chuyển nhượng ủy quyền là giá đền bù tương ứng với diện tích s quy hoạnh đất nông nghiệp bị tịch thu theo phương án do cơ quan hiệu suất cao phê duyệt.”

5. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Các trường hợp ko vận dụng mức thuế suất 0% gồm:

– Tái bảo hiểm ra quốc tế; chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế; chuyển nhượng ủy quyền vốn, cấp tín dụng thanh toán, góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ra quốc tế; dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra quốc tế (gồm có cả dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên trong khu phi thuế quan; phục vụ thẻ cào điện thoại cảm ứng di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra quốc tế hoặc đưa vào khu phi thuế quan); thành phầm xuất khẩu là tài nguyên, tài nguyên khai thác chưa chế trở thành thành phầm khác; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu; hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho thành viên ko Đk marketing thương mại trong khu phi thuế quan, trừ những trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng nhà nước.

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu tiếp theo đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu ko phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng ko được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào.”

6. Sửa đổi khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng gồm có:

a) Quặng để sản xuất phân bón là những quặng làm nguyên vật tư để sản xuất phân bón như quặng Apatít vốn để làm sản xuất phân lân, đất bùn làm phân vi sinh;

b) Thuốc phòng trừ sâu bệnh gồm có thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành và nhiều chủng loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác;

c) Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.”

7. Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10.

8. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 11 Điều 10 như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: nhiều chủng loại máy soi, chiếu, chụp vốn để làm khám, chữa bệnh; những thiết bị, dụng cụ chuyên vốn để làm mổ, điều trị vết thương, xe hơi cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và những dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh gồm có thuốc thành phẩm, nguyên vật tư làm thuốc, trừ thực phẩm hiệu suất cao; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (ko gồm có mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.”

9. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định và thắt chặt) sử dụng đồng thời cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở marketing thương mại phải hạch toán riêng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ và ko được khấu trừ; trường hợp ko hạch toán riêng được thì thuế nguồn vào được khấu trừ tính theo tỷ suất (%) giữa lệch giá chịu thuế GTGT, lệch giá ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng lệch giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra gồm có cả lệch giá ko phải kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Cơ sở marketing thương mại thành phầm & hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân loại số thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và thắt chặt mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, thời gian ở thời gian cuối năm cơ sở marketing thương mại thực thi tính phân loại số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ của năm để kê khai kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT nguồn vào đã tạm phân loại khấu trừ theo tháng/quý.”

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:

“14a. Số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và thắt chặt phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt cá xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước ko được kê khai, khấu trừ mà tính vào ngân sách được trừ khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị ngày càng tăng của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và thắt chặt mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 tháng năm ngoái phục vụ Đk khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

10. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 15 (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó và Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào

1. Có hóa đơn giá trị ngày càng tăng hợp pháp của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị ngày càng tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía quốc tế theo phía dẫn của Bộ Tài chính vận dụng riêng với những tổ chức triển khai quốc tế ko có tư cách pháp nhân Việt Nam và thành viên quốc tế marketing thương mại hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào (gồm có cả thành phầm & hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ những trường hợp giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có mức giá trị dưới hai mươi triệu đồng, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở marketing thương mại nhập khẩu thành phầm & hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức triển khai, thành viên ở quốc tế.

Chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước và chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước được hiểu là có chứng từ chứng tỏ việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản của bên bán (thông tin tài khoản của bên mua và thông tin tài khoản của bên bán phải là thông tin tài khoản đã Đk hoặc thông tin với cơ quan thuế. Bên mua ko nên phải Đk hoặc thông tin với cơ quan thuế thông tin tài khoản tiền vay tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán vốn để làm thanh toán cho nhà phục vụ) mở tại những tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ thanh toán theo những hình thức thanh toán phù phù thích hợp với quy định của pháp lý hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng nhà nước, thẻ tín dụng thanh toán, sim điện thoại cảm ứng (ví điện tử) và những hình thức thanh toán khác theo quy định (gồm có cả trường hợp bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua sang thông tin tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ thông tin tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang thông tin tài khoản bên bán nếu thông tin tài khoản này đã được Đk thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan thuế).

a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào thông tin tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo những hình thức ko phù phù thích hợp với quy định của pháp lý hiện hành ko đủ Đk để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT riêng với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì ko được khấu trừ.

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có mức giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ vào hợp đồng shopping hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào. Trường hợp chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa tới thời gian thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở marketing thương mại ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở marketing thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ ko có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ  tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).

4. Các trường hợp thanh toán ko dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT nguồn vào gồm:

a) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định rõ ràng trong hợp đồng thì phải có biên bản so sánh số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đẩy ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ nợ công qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ nợ công của ba (3) bên làm vị trí căn cứ khấu trừ thuế.

b) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ nợ công như vay, mượn tiền; cấn trừ nợ công qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định rõ ràng trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiền dưới hình thức văn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ thông tin tài khoản của bên cho vay vốn ngân hàng sang thông tin tài khoản của bên đi vay riêng với khoản vay bằng tiền gồm có cả trường hợp bù trừ giữa giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán tương hỗ cho những người dân tiêu dùng, hoặc nhờ người tiêu dùng chi hộ.

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng nhà nước (gồm có cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng nhà nước cho bên thứ ba do bên xuất bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định rõ ràng trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Trường hợp sau khoản thời hạn thực thi những hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn sót lại được thanh toán bằng tiền có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế riêng với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

d) Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào thông tin tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực thi cưỡng chế bằng giải pháp thu tiền, tài sản do tổ chức triển khai, thành viên khác đang sở hữu (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì cũng khá được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào.

Ví dụ 68:

Công ty A shopping của Công ty B và Công ty A vẫn đang còn nợ tiền hàng của Công ty B. Tuy nhiên Công ty B vẫn đang còn nợ tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Căn cứ Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế thực thi thu tiền, tài sản của Công ty B do Công ty A đang sở hữu để thi hành quyết định hành động hành chính thuế thì khi Công ty A chuyển tiền vào thông tin tài khoản thu ngân sách cũng khá sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước, số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với lệch giá của thành phầm & hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ.

Ví dụ 69:

Công ty C thực thi ký hợp đồng kinh tế tài chính với Công ty D về việc phục vụ thành phầm & hàng hóa và Công ty D vẫn đang còn nợ tiền hàng của Công ty C.

Thực hiện Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu thu toàn bộ số tiền mà Công ty D vẫn đang còn nợ Công ty C để chuyển vào thông tin tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tại Kho bạc Nhà nước để xử lý và xử lý “Tranh chấp hợp đồng mua và bán thành phầm hóa” giữa Công ty C và đối tác chiến lược.

Khi Công ty D chuyển trả số tiền vào thông tin tài khoản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (việc chuyển tiền này ko được quy định rõ ràng trong hợp đồng mua và bán giữa Công ty C và Công ty D) thì trường hợp này cũng khá sẽ là thanh toán qua ngân hàng nhà nước, số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với lệch giá của thành phầm & hàng hóa mua vào được kê khai, khấu trừ.

5. Trường hợp mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ của một nhà phục vụ có mức giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng mức từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế riêng với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước. Nhà phục vụ là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở marketing thương mại có những shop là những cty phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở marketing thương mại, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt những shop của cơ sở marketing thương mại và có đóng dấu treo của từng shop thì mỗi shop là một nhà phục vụ.”

11. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b.7 Khoản 3 Điều 16 như sau:

“b.7) Trường hợp phía quốc tế (trừ trường hợp phía quốc tế là thành viên) thanh toán từ thông tin tài khoản tiền gửi vãng lai của phía quốc tế mở tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tại Việt Nam thì việc thanh toán này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng- nếu có). Chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng nhà nước bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được được từ thông tin tài khoản vãng lai của người tiêu dùng phía quốc tế đã ký kết hợp đồng.

Trường hợp xuất khẩu cho những người dân tiêu dùng phía quốc tế là doanh nghiệp tư nhân và việc thanh toán trải qua thông tin tài khoản vãng lai của chủ doanh nghiệp tư nhân mở tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ở Việt Nam và được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng-nếu có) thì được xác lập là thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

Cơ quan thuế khi kiểm tra việc khấu trừ, hoàn thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua thông tin tài khoản vãng lai, cần phối phù thích hợp với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người tiêu dùng phía quốc tế mở thông tin tài khoản để đảm bảo việc thanh toán, chuyển tiền thực thi đúng mục tiêu và phù phù thích hợp với quy định của pháp lý. Người nhập cư mang tiền qua biên giới phải kê khai rõ số tiền mang theo là tiền thanh toán rõ ràng riêng với từng hợp đồng mua và bán thành phầm hóa và tờ khai xuất khẩu thành phầm & hàng hóa; đồng thời xuất trình hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, tờ khai xuất khẩu để công chức hải quan kiểm tra, so sánh. Trường hợp người nhập cư ko phải là người đại diện thay mặt thay mặt doanh nghiệp quốc tế trực tiếp ký hợp đồng mua và bán với doanh nghiệp Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền (bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cùng với bản chính bằng tiếng của nước có đường biên giới giới cửa khẩu tiếp giáp) của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế đã ký kết hợp đồng mua và bán nêu trên. Giấy ủy quyền này chỉ vận dụng cho một lần mang tiền vào Việt Nam và phải ghi rõ số lượng tiền mang vào theo hợp đồng mua và bán rõ ràng.”

12. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 18 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3 như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư

a) Cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong quy trình góp vốn đầu tư thì cơ sở marketing thương mại thực thi kê khai riêng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mà không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại không được khấu trừ hết và số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Ví dụ 74: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại Tp Hà Nội Thủ Đô, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó là 400 triệu đồng.

Ví dụ 75: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại Hải Phòng Đất Cảng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ 76: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C ko thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 5/năm trước đó.

Ví dụ 77: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp cơ sở marketing thương mại đang hoạt động và sinh hoạt giải trí thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới (trừ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế thì cơ sở marketing thương mại lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại trong kỳ của cơ sở marketing thương mại.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở marketing thương mại có số thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại không được khấu trừ hết và số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế theo phía dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Riêng riêng với dự án công trình bất Động sản quan trọng vương quốc do Quốc hội quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án công trình bất Động sản thì ko thực thi kết chuyển mà thực thi theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại có quyết định hành động xây dựng những Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản hoặc Trụ sở đóng tại những tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản trị và vận hành một hoặc nhiều dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở có con dấu theo quy định của pháp lý, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp lý về kế toán, có tài năng khoản gửi tại ngân hàng nhà nước, đã Đk thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án công trình bất Động sản, Trụ sở phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi Đk thuế. Khi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư để xây dựng doanh nghiệp đã hoàn thành xong và hoàn tất những thủ tục về Đk marketing thương mại, Đk nộp thuế, cơ sở marketing thương mại là chủ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng phát sinh, số thuế giá trị ngày càng tăng đã hoàn, số thuế giá trị ngày càng tăng không được hoàn của dự án công trình bất Động sản để chuyển giao cho doanh nghiệp mới xây dựng để doanh nghiệp mới thực thi kê khai, nộp thuế và đề xuất kiến nghị hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo quy định với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

Dự án góp vốn đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư. Trường hợp dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ko thuộc đối tượng người dùng được phê duyệt theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư thì phải có phương án góp vốn đầu tư được người dân có thẩm quyền ra quyết định hành động góp vốn đầu tư phê duyệt.

Ví dụ 78: Công ty A có trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty A thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Tp Hà Nội Thủ Đô trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (900 triệu đồng), vậy Công ty A c̣n phải nộp trong kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó là 400 triệu đồng.

Ví dụ 79: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng Đất Cảng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Thái Bình, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty B thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại Hải Phòng Đất Cảng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty B có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

Ví dụ 80: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty C thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó Công ty C có số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới không được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C ko thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, Công ty C thực thi kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư của kỳ kê khai tháng 5/năm trước đó.

Ví dụ 81: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, tháng 3/năm trước đó, Công ty có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án công trình bất Động sản đang trong quy trình góp vốn đầu tư, chưa thành lập và sinh hoạt giải trí, chưa Đk marketing thương mại, chưa Đk thuế, Công ty D thực thi kê khai riêng thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư này tại thành phố Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành riêng cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Tháng 4/năm trước đó số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại mà Công ty đang thực thi là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng bốn/năm trước đó, số thuế GTGT nguồn vào của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, số thuế GTGT không được khấu trừ hết của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại đang thực thi (100 triệu đồng) thì được xét hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

b) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 4 Điều 18 như sau:

“4. Cơ sở marketing thương mại trong tháng (riêng với trường hợp kê khai theo tháng), quý (riêng với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở marketing thương mại trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT nguồn vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

Số thuế GTGT nguồn vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác lập như sau:

 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý
=
Thuế GTGT đầu ra của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Tổng số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ trong tháng/quý (gồm có: thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ thời điểm tháng/quý trước chuyển sang)

 

Nếu số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân loại như trên không được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở marketing thương mại ko được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo; nếu số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý.

Ví dụ 82:

Tháng 3/năm trước đó Tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp X có số liệu:

– Thuế GTGT kỳ trước chuyển sang: 0,15 tỷ VNĐ.

– Thuế GTGT nguồn vào phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu, phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nước chịu thuế phát sinh trong tháng: 4,8 tỷ VNĐ.

– Tổng lệch giá (TDT) là 21,6 tỷ, trong số đó: lệch giá xuất khẩu (DTXK) là 13,2 tỷ VNĐ, lệch giá cả trong nước chịu thuế GTGT là 8,4 tỷ VNĐ.

Tỷ lệ % DTXK/TDT = 13,2/21,6 x 100% = 61%.

– Thuế GTGT đầu ra của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước là 0,84 tỷ VNĐ.

Số thuế GTGT được hoàn theo tháng của hàng xuất khẩu được xác lập như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng = 0,84 tỷ VNĐ – (0,15 + 4,8) tỷ VNĐ = – 4,11 tỷ VNĐ

Như vậy số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng là 4,11 tỷ VNĐ.

– Xác định số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu:

Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu = 4,11 tỷ VNĐ x 61%  =    2,507 tỷ VNĐ

Số thuế GTGT nguồn vào của hàng xuất khẩu (sau khoản thời hạn bù trừ và sau khoản thời hạn phân loại) chưa khấu trừ hết là 2,507 tỷ VNĐ to nhiều hơn (>) 300 triệu đồng, Từ đó doanh nghiệp được hoàn 2,507 tỷ VNĐ tiền thuế GTGT theo tháng/quý. Số thuế GTGT nguồn vào của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ bán trong nước ko được hoàn theo tháng là một trong,603 tỷ VNĐ (1,603 tỷ = 4,11 tỷ – 2,507 tỷ) được chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trong những trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có thành phầm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu; riêng với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu để thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế, là doanh nghiệp có thành phầm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực thi khu công trình xây dựng xây dựng ở quốc tế; riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở marketing thương mại có thành phầm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.”

c) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 5 Điều 18 như sau:

“5. Cơ sở marketing thương mại nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng khi quy đổi sở hữu, quy đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí có số thuế giá trị ngày càng tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào không được khấu trừ hết.

Cơ sở marketing thương mại trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phát sinh thuế giá trị ngày càng tăng đầu ra của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính theo dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì chưa phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế giá trị ngày càng tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở marketing thương mại phải thông tin với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại sau khoản thời hạn làm khá đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp lý về giải thể, phá sản thì riêng với số thuế GTGT đã được hoàn thực thi theo quy định của pháp lý về giải thể, phá sản và quản trị và vận hành thuế; riêng với số thuế GTGT không được hoàn thì ko được xử lý và xử lý hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở marketing thương mại chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí và ko phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì ko phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của tài sản đẩy ra.

Ví dụ 83: Năm năm ngoái, doanh nghiệp A trong quy trình góp vốn đầu tư chưa thành lập và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, doanh nghiệp A có phát sinh số thuế GTGT nguồn vào của quy trình góp vốn đầu tư đã được cơ quan thuế hoàn trong tháng 8/năm ngoái là 700 triệu đồng. Do trở ngại vất vả, tháng 2/năm trong năm này doanh nghiệp A quyết định hành động giải thể và có văn bản gửi cơ quan thuế về việc sẽ giải thể thì trong quy trình doanh nghiệp A chưa hoàn thành xong thủ tục pháp lý để giải thể, cơ quan thuế chưa tịch thu lại thuế GTGT đã hoàn. Hai mươi ngày trước lúc doanh nghiệp A có đủ thủ tục pháp lý để giải thể chính thức vào tháng 10/năm trong năm này, doanh nghiệp thực thi bán một (01) tài sản đã góp vốn đầu tư thì doanh nghiệp A ko phải kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế GTGT nguồn vào tương ứng của tài sản đẩy ra (số thuế đã được cơ quan thuế hoàn). Đối với những tài sản ko đẩy ra, doanh nghiệp A phải kê khai kiểm soát và điều chỉnh để nộp lại số thuế GTGT đã được hoàn.”

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/năm trước đó/TT-BTC ngày 10/10/năm trước đó) như sau:

1. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 11 (đã được sửa đổi, tương hỗ update theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó của Bộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh gồm có cả thuế GTGT từ là 1 tỷ VNĐ trở lên, và chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà ko xây dựng cty trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau này gọi là marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản trị và vận hành tại địa phương có hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai và chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa phận quản trị và vận hành, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định hành động về nơi kê khai thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ thường trực Hải Phòng Đất Cảng ký hợp đồng phục vụ xi-măng cho Công ty B có trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô. Theo hợp đồng, thành phầm & hàng hóa sẽ tiến hành Công ty A giao tại khu công trình xây dựng mà công ty B đang xây dựng tại Tp Hà Nội Thủ Đô. Hoạt động bán thành phầm này ko được gọi là bán thành phầm vãng lai ngoại tỉnh. Công ty A thực thi kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng Đất Cảng, ko phải thực thi kê khai thuế GTGT tại Tp Hà Nội Thủ Đô riêng với lệch giá từ hợp đồng bán thành phầm cho Công ty B.

Ví dụ 17: Công ty B có trụ thường trực thành phố Hồ Chí Minh có những kho hàng tại Hải Phòng Đất Cảng, Nghệ An ko có hiệu suất cao marketing thương mại. Khi Công ty B xuất bán thành phầm hóa tại kho ở Hải Phòng Đất Cảng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B ko phải kê khai thuế GTGT tại địa phương nơi có những kho hàng (Hải Phòng Đất Cảng, Nghệ An).

Ví dụ 18:

– Công ty A có trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô ký hợp đồng với Công ty B chỉ để thực thi tư vấn, khảo sát, thiết kế khu công trình xây dựng được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủ góp vốn đầu tư thì hoạt động và sinh hoạt giải trí này ko phải hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp ngoại tỉnh. Công ty A thực thi khai thuế GTGT riêng với hợp đồng này tại trụ sở chính tại Tp Hà Nội Thủ Đô, ko phải thực thi kê khai thuế GTGT tại Sơn La.

– Công ty A có trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô ký hợp đồng với Công ty C để thực thi khu công trình xây dựng được xây dựng (trong số đó có gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí khảo sát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ góp vốn đầu tư, giá trị khu công trình xây dựng gồm có cả thuế GTGT trên 1 tỷ VNĐ thì Công ty A thực thi khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh riêng với hợp đồng này tại Sơn La.

– Công ty A có trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô ký hợp đồng với Công ty Y để thực thi khu công trình xây dựng được xây dựng (trong số đó có gồm có cả hoạt động và sinh hoạt giải trí khảo sát, thiết kế) tại Yên Bái mà Công ty C là chủ góp vốn đầu tư, giá trị khu công trình xây dựng gồm có cả thuế GTGT là 770 triệu đồng thì Công ty A ko phải thực thi khai thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh riêng với hợp đồng này tại Sơn La

Ví dụ 19: Công ty B trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô bán máy điều hoà cho khách tại Hòa Bình (gồm có cả lắp ráp) thì Công ty B ko phải kê khai thuế GTGT tại Hoà Bình.

Ví dụ 20: Công ty A có trụ thường trực Tp Hà Nội Thủ Đô mua 10 căn phòng thuộc 1 dự án công trình bất Động sản của Công ty B tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Công ty A bán lại những căn phòng này và thực thi xuất hóa đơn cho người tiêu dùng C thì Công ty A phải thực thi kê khai, nộp thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh theo tỷ suất % lệch giá với cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh.”

b) Sửa đổi điểm e khoản 1 như sau:

“Trường hợp người nộp thuế có khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp ngoại tỉnh tương quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông vận tải lối đi bộ, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,…, ko xác lập được lệch giá của khu công trình xây dựng ở từng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế khai thuế giá trị ngày càng tăng của lệch giá xây dựng, lắp ráp ngoại tỉnh chung với hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tại trụ sở chính và nộp thuế GTGT cho những tỉnh nơi có khu công trình xây dựng trải qua. Số thuế GTGT phải nộp cho những tỉnh được xem theo tỷ suất (%) giá trị góp vốn đầu tư của khu công trình xây dựng tại từng tỉnh do người nộp thuế tự xác lập nhân (x) với 2% lệch giá chưa tồn tại thuế GTGT của hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng khu công trình xây dựng.

Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng khu công trình xây dựng liên tỉnh được trừ (-) vào số thuế phải nộp trên Tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Người nộp thuế lập Bảng phân loại số thuế GTGT phải nộp cho những địa phương nơi có khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp liên tỉnh (mẫu số 01-7/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này) và sao gửi kèm theo Tờ khai thuế GTGT cho Cục Thuế nơi được hưởng thu nhập thuế GTGT.”

c) Sửa đổi điểm b Khoản 3 Điều 11 như sau:

“b) Hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng tháng, quý vận dụng phương pháp khấu trừ thuế:

– Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo mẫu số 01/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này (thay thế cho mẫu Tờ khai thuế giá trị tăng theo mẫu số 01/GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó của Bộ Tài chính).

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

– Bảng tổng hợp số thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp của lệch giá marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Bảng phân loại thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho những địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc ko thực thi hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Bảng phân loại số thuế GTGT phải nộp cho những địa phương nơi có khu công trình xây dựng xây dựng, lắp ráp liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này.”

d) Sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 11 như sau:

 “b) Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên lệch giá là Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng mẫu số 04/GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.”

e) Sửa đổi Khoản 6 Điều 11 như sau:

“6. Khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai và chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh ko thuộc trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này.

a) Người nộp thuế marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị ngày càng tăng tạm tính theo tỷ suất 2% riêng với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 10% hoặc theo tỷ suất 1% riêng với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 5% trên lệch giá hàng hoá chưa tồn tại thuế giá trị ngày càng tăng với cơ quan Thuế quản trị và vận hành địa phương nơi có hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo mẫu số 05/GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh lệch giá. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế trọn vẹn có thể Đk với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng.

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp lệch giá phát sinh và số thuế giá trị ngày càng tăng đã nộp của lệch giá marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của lệch giá marketing thương mại xây dựng, lắp ráp, bán thành phầm vãng lai, chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng

– Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng theo mẫu số 01/TTĐB phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính.”

3. Sửa đổi Điều 20 như sau:

a) Sửa đổi điểm d Khoản 3 Điều 20 như sau:

“d) Khai thuế riêng với hãng vận tải lối đi bộ quốc tế

Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển thành phầm & hàng hóa cho những hãng vận tải lối đi bộ quốc tế (sau này gọi chung là đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ) có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho những hãng vận tải lối đi bộ quốc tế.

Hồ sơ khai thuế riêng với hãng vận tải lối đi bộ quốc tế được nộp cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp bên đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ.

Khai thuế riêng với hãng vận tải lối đi bộ quốc tế là tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.”

b) Sửa đổi điểm d2 khoản 3 Điều 20 như sau:

“d.2) Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp. định:

Trường hợp hãng vận tải quốc tế thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế do vận dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và nước, vùng lãnh thổ khác thì thực thi thêm những thủ tục sau:

Tại Tờ khai thuế riêng với hãng vận tải lối đi bộ quốc tế, hãng vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế phải gửi cho cơ quan thuế hồ sơ thông tin thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo mẫu số 01/HTQT phát hành kèm theo Thông tư này;

– Bản gốc (hoặc bản chụp đã được xác nhận) Giấy ghi nhận cư trú do cơ quan thuế của nước, vùng lãnh thổ nơi hãng tàu quốc tế cư trú cấp cho năm tính thuế ngay trước năm thông tin thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế tại Việt Nam hoặc Văn phòng Đại diện của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế có trách nhiệm tàng trữ những hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy định của Luật kế toán, Nghị khuynh hướng dẫn Luật kế toán và Bộ Luật Hàng hải và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trường hợp hãng vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế ủy quyền cho đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp thực thi thủ tục vận dụng Hiệp định phải nộp thêm bản gốc giấy ủy quyền.

Kết thúc năm, hãng vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế gửi cơ quan thuế Giấy ghi nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của hãng sản xuất tàu cho năm đó.

Trường hợp năm trước đó này đã thông tin thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định, thì trong năm tiếp theo hãng vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế chỉ việc thông tin bất kỳ sự thay đổi nào về những thông tin đã thông tin tại mẫu số 01/HTQT của năm trước đó đó và phục vụ những tài liệu tương ứng với việc thay đổi.

Trường hợp những hãng vận tải lối đi bộ quốc tế có những đại lý tại nhiều địa phương ở Việt Nam hoặc những đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế có những Trụ sở hoặc văn phòng đại diện thay mặt thay mặt (sau này gọi chung là Trụ sở) tại nhiều địa phương ở Việt Nam thì những hãng vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được xác nhận) Giấy ghi nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự cho Cục Thuế địa phương nơi đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế có trụ sở chính; gửi bản chụp Giấy ghi nhận cư trú đã hợp pháp hóa lãnh sự tại những Cục Thuế địa phương nơi hãng vận tải lối đi bộ quốc tế có Trụ sở và ghi rõ nơi đã nộp bản gốc (hoặc bản chụp đã được xác nhận) trong Thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định”.

4. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 27 như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác lập lệch giá, ngân sách, giá tính thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước.

1. Người nộp thuế thực thi nộp thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước bằng đồng đúc Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp lý.

2. Trường hợp người nộp thuế có trách nhiệm và trách nhiệm phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩm quyền được cho phép nộp thuế bằng đồng đúc Việt Nam thì người nộp thuế và cơ quan quản trị và vận hành thuế vị trí căn cứ số tiền VNĐ trên giấy tờ nộp tiền vào ngân sách nhà nước và tỷ giá quy định tại Khoản này để quy đổi thành số tiền bằng ngoại tệ để thanh toán cho khoản trách nhiệm và trách nhiệm phải nộp bằng ngoại tệ, rõ ràng như sau:

Trường hợp nộp tiền tại ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Kho bạc Nhà nước thì vận dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người nộp thuế mở thông tin tài khoản tại thời gian người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Công ty X là người nộp thuế có trách nhiệm và trách nhiệm phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩm quyền được cho phép nộp thuế bằng đồng đúc Việt Nam. Công ty X mở thông tin tài khoản tại 3 ngân hàng nhà nước là Ngân hàng A, Ngân hàng B và Ngân hàng C. Ngày 21/3/năm ngoái, tỷ giá mua vào đồng đồng $ mỹ tại Ngân hàng A là 21.300 VND/USD, tại Ngân hàng B là 21.310 VND/USD, tại Ngân hàng C là 21.305 VND/USD. Ngày 21/3/năm ngoái, Công ty X nộp thuế bằng đồng đúc Việt Nam tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán D hoặc Kho bạc Nhà nước quận E thì Công ty X được vận dụng tỷ giá mua vào của một trong ba ngân hàng nhà nước A, B, C. Nếu Công ty X nộp thuế bằng đồng đúc Việt Nam tại Ngân hàng A thì vận dụng tỉ giá là 21.300 VND/USD.

3. Trường hợp phát sinh lệch giá, ngân sách, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn theo phía dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/năm trước đó/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm năm trước đó hướng dẫn về chính sách kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn để hạch toán lệch giá là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở thông tin tài khoản.

– Tỷ giá thanh toán giao dịch thanh toán thực tiễn để hạch toán ngân sách là tỷ giá đẩy ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở thông tin tài khoản tại thời gian phát sinh thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp rõ ràng khác thực thi theo phía dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/năm trước đó/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm năm trước đó.”

5. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31 (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“1. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây tác động trực tiếp đến sản xuất, marketing thương mại do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở thao tác, tiền, những sách vở có mức giá trị như tiền.

Tai nạn bất thần là việc ko may xẩy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên phía ngoài gây ra làm tác động trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của người nộp thuế, ko phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp lý. Những trường hợp sẽ là tai nạn không mong muốn bất thần gồm có: tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ; tai nạn không mong muốn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời hạn và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; những trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực thi theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý”.

“d) Không trọn vẹn có thể nộp thuế đúng hạn do gặp trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác.”

6. Bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính và khoản 2 Điều 21 Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC 10/10/năm trước đó của Bộ Tài chính

Đối với những trường hợp gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế đã phát hành quyết định hành động gia hạn nộp thuế trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái thì được tiếp tục thực thi đến khi hết hiệu lực hiện hành của quyết định hành động.

7. Sửa đổi, tương hỗ update điểm d khoản 3 Điều 31 như sau:

“d) Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

– Văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN phát hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

– Văn bản của cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong số đó: xác nhận trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng và những nguyên nhân gây ra trở ngại vất vả này mà người nộp thuế ko trọn vẹn có thể nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề xuất kiến nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn;

– Bản sao những văn bản về gia hạn, xoá nợ, miễn thuế, giảm thuế riêng với những người nộp thuế của cơ quan thuế phát hành trong thời hạn 02 (hai) năm trước đó đó (nếu có);

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có tác động đến sản xuất marketing thương mại của người nộp thuế khi thực thi quyết định hành động (nếu có).”

8. Sửa đổi điểm b.2 khoản 2 Điều 32 như sau:

“b.2) Nộp thay cho những người dân nộp thuế trong trường hợp quá thời hạn nộp dần tiền thuế từng tháng mà người nộp thuế chưa nộp, gồm có: số tiền thuế được nộp dần và số tiền chậm nộp tính theo mức 0,05% mỗi ngày.”

9. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 2 Điều 34 như sau:

“2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái thì tiền chậm nộp được xem theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái nhưng sau ngày thứ nhất/01/năm ngoái vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản trị và vận hành thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật quản trị và vận hành thuế số 21/2012/QH13, từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những luật về thuế số 71/năm trước đó/QH13.

Ví dụ 44: Người nộp thuế B nợ 100 triệu đồng xu tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/năm trước đó, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/năm trước đó (do ngày 20/9/năm trước đó và ngày 21/9/năm trước đó là ngày nghỉ). Ngày 20/01/năm ngoái người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được xem từ thời điểm ngày 23/9/năm trước đó đến ngày 20/01/năm ngoái, số tiền chậm nộp phải nộp là 6,2 triệu đồng. Cụ thể như sau:

– Trước ngày thứ nhất/01/năm ngoái tiền chậm nộp được xem như sau:

+ Từ ngày 23/9/năm trước đó đến ngày 21/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là 90 ngày: 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

+ Từ ngày 22/12/năm trước đó đến ngày 31/12/năm trước đó, số ngày chậm nộp là 10 ngày: 100 triệu x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.

– Từ ngày thứ nhất/01/năm ngoái đến ngày 20/01/năm ngoái, số ngày chậm nộp là 20 ngày: 100 triệu x 0,05% x 20 ngày = 1 triệu đồng.”

“e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái nhưng sau ngày thứ nhất/01/năm ngoái, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì vận dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ thời điểm ngày phải nộp theo quy định của pháp lý đến ngày người nộp thuế nộp tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước.”

10. Bổ sung Điều 34a như sau:

“Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế phục vụ hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không được cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau này gọi chung là người nộp thuế) nên ko nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì ko phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp người nộp thuế phục vụ hàng hoá, dịch vụ được thanh toán một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần còn sót lại từ nguồn ngoài ngân sách, nhưng không được cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên ko nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế ko phải nộp tiền chậm nộp riêng với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

Đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước là cty mở thông tin tài khoản tại Kho bạc nhà nước được giao dự trù chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Ví dụ: Người nộp thuế A phục vụ thành phầm & hàng hóa X cho cty B (cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước) giá trị thành phầm & hàng hóa X là 100 triệu đồng, trong số đó 40 triệu được thanh toán từ NSNN, 60 triệu được thanh toán từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Người nộp thuế A không được cty B thanh toán 100 triệu đồng.

Người nộp thuế A nợ thuế là 70 triệu đồng, người nộp thuế A thuộc trường hợp ko phải nộp tiền chậm nộp riêng với số thuế là 40 triệu đồng.

2. Phạm vi số tiền thuế và thời hạn ko tính tiền chậm nộp tiền thuế riêng với trường hợp người nộp thuế phục vụ hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không được cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán

a) Không tính tiền chậm nộp riêng với số tiền thuế còn nợ, số tiền thuế nợ này ko vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế nợ thuế của nhiều kỳ kê khai thuế thì tổng số thuế nợ của những kỳ kê khai ko vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán.

b) Thời gian ko tính chậm nộp tiền thuế được xem từ thời điểm ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán cho những người dân nộp thuế và ko vượt quá thời hạn ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế.

3. Trình tự, thủ tục ko tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp ko phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này phục vụ cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp văn bản xác nhận của cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế không được thanh toán theo mẫu số 01/TCN phát hành kèm theo Thông tư này.

b) Cơ quan thuế phát hành quyết định hành động về việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế, thời hạn kiểm tra tối đa là 03 ngày thao tác. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác lập:

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp ko phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế phát hành thông tin về việc người nộp thuế ko phải nộp tiền chậm nộp thuế.

– Nếu người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thì cơ quan thuế phát hành thông tin về việc người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp thuế (thông tin tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp) và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế theo quy định của pháp lý.

Ví dụ:

Ngày 20/02/năm ngoái, người nộp thuế A nộp tờ khai thuế GTGT, số thuế phải nộp là 30 triệu đồng. Tại thời gian này, ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế A số tiền là 100 triệu đồng. Sau khi kiểm tra, cơ quan thuế xác lập người nộp thuế A thuộc trường hợp ko phải nộp tiền chậm nộp riêng với số thuế GTGT 30 triệu đồng đến khi được ngân sách nhà nước thanh toán.

Đến ngày 31/3/năm ngoái, người nộp thuế A nộp quyết toán thuế TNDN, số tiền thuế TNDN phải nộp là 80 triệu đồng. Tại thời gian này, ngân sách nhà nước vẫn chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế A số tiền 100 triệu đồng. Người nộp thuế A tiếp tục thuộc trường hợp ko phải nộp tiền chậm nộp riêng với số thuế TNDN 70 triệu đồng đến khi được ngân sách nhà nước thanh toán. Số tiền thuế còn sót lại là 10 triệu đồng, nếu người nộp thuế A chưa nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải tính tiền chậm nộp.

c) Sau khi được ngân sách nhà nước thanh toán, người nộp thuế thực thi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước và thông tin cho cơ quan thuế theo mẫu số 02/TCN phát hành kèm theo Thông tư này để cơ quan thuế có cơ sở tính lại những khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và xác lập đúng chuẩn số ngày ko phải nộp tiền chậm nộp của người nộp thuế.

4. Trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau khoản thời hạn được cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán cho những người dân nộp thuế.

5. Trách nhiệm của cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước có trách nhiệm xác nhận tình trạng thanh toán cho những người dân nộp thuế và phụ trách trước pháp lý về việc xác nhận này.

6. Trách nhiệm của cơ quan thuế

a) Cơ quan thuế thực thi giám sát việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế, nếu phát hiện người nộp thuế được cty sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nhưng ko nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế phát hành thông tin tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp, Từ đó tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày tiếp theo đó ngày người nộp thuế được thanh toán và thực thi cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế theo quy định của pháp lý.

b) Cơ quan thuế chưa thực thi giải pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính thuế riêng với trường hợp ko tính tiền chậm nộp theo quy định tại Điều này.

7. Trách nhiệm của cơ quan Kho bạc nhà nước

Cơ quan Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối phù thích hợp với cơ quan thuế trong việc phục vụ thông tin về tình hình thanh toán nguồn vốn ngân sách nhà nước.”

11. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 35 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2 như sau:

“2. Xác định số tiền chậm nộp được miễn

a) Trường hợp người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần, dịch bệnh: số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời gian xẩy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần, dịch bệnh và số tiền chậm nộp được miễn này ko vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.

b) Trường hợp người nộp thuế bị bệnh hiểm nghèo: số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời gian mắc bệnh hiểm nghèo và số tiền chậm nộp được miễn này ko vượt quá ngân sách khám, chữa bệnh.”

c) Trường hợp NNT gặp bất khả kháng khác: số tiền chậm nộp được miễn tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời gian gây ra tình trạng bất khả kháng khác và số tiền chậm nộp được miễn này ko vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại.”

b) Sửa đổi, tương hỗ update điểm b.1, b.2 khoản 3 như sau:

“b.1) Trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần, dịch bệnh, phải có:

– Biên bản xác lập mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền như Hội đồng định giá do Sở Tài chính xây dựng, hoặc những công ty định giá chuyên nghiệp phục vụ dịch vụ định giá theo hợp đồng, hoặc Trung tâm định giá của Sở Tài chính;

– Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xẩy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần và thời gian xẩy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần, dịch bệnh của một trong những cty, tổ chức triển khai sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản trị và vận hành Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế tài chính nơi xẩy ra thiên tai, hoả hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần hoặc tổ chức triển khai cứu hộ cứu nạn, cứu nạn;

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có);

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên phải bồi thường (nếu có).

b.2) Trường hợp thành viên bị bệnh hiểm nghèo thì phải có xác nhận đã khám chữa bệnh trên sổ y bạ, thời gian xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh được xây dựng theo quy định của pháp lý; ngân sách khám, chữa bệnh có khá đầy đủ chứng từ theo quy định; hồ sơ thanh toán ngân sách khám, chữa bệnh của cơ quan bảo hiểm (nếu có).”

c) Bổ sung Khoản 5 vào Điều 35 như sau:

“5. Trình tự xử lý và xử lý hồ sơ miễn tiền chậm nộp

a) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày Tính từ lúc ngày xẩy ra gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác thường nộp thuế phải lập hồ sơ đề xuất kiến nghị miễn tiền chậm nộp gửi đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

b) Trường hợp hồ sơ đề xuất kiến nghị miễn tiền chậm nộp gần khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin bằng văn bản cho những người dân nộp thuế đề xuất kiến nghị giải trình hoặc tương hỗ update hồ sơ. Người nộp thuế phải giải trình hoặc tương hỗ update hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ quan thuế phát hành văn bản giải trình hoặc tương hỗ update hồ sơ.

Nếu người nộp thuế ko hoàn hảo nhất hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế thì người nộp thuế ko thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp.

c) Trường hợp hồ sơ đề xuất kiến nghị miễn tiền chậm nộp khá đầy đủ, trong thời hạn 10 (mười) ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp phát hành văn bản gửi người nộp thuế:

c.1) Văn bản ko chấp thuận đồng ý đề xuất kiến nghị của người nộp thuế nếu người nộp thuế ko đủ Đk được miễn tiền chậm nộp.

c.2) Quyết định về việc miễn tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thuộc trường hợp được miễn tiền chậm nộp.”

12. Sửa đổi Điều 40 như sau:

“Điều 40. Hoàn thành trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

1. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở quốc tế, người Việt Nam định cư ở quốc tế, người quốc tế trước lúc xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế.

2. Cơ quan quản trị và vận hành xuất nhập cư có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của thành viên khi có thông tin bằng văn bản hoặc thông tin điện tử từ cơ quan quản trị và vận hành thuế về việc người dự kiến xuất cảnh chưa hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế theo quy định của pháp lý trước lúc xuất cảnh.”

13. Sửa đổi khoản 2 Điều 54 như sau:

“2. Hồ sơ hoàn thuế

– Giấy đề xuất kiến nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo mẫu số 02/ĐNHT phát hành kèm theo Thông tư này.

– Bản gốc (hoặc bản chụp đã được xác nhận) Giấy ghi nhận cư trú do cơ quan thuế của nước cư trú cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (ghi rõ là đối tượng người dùng cư trú trong năm tính thuế nào).

– Bản chụp hợp đồng kinh tế tài chính, hợp đồng phục vụ dịch vụ, hợp đồng đại lý, hợp đồng uỷ thác, hợp đồng chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển hay hợp đồng lao động ký với tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam, giấy ghi nhận tiền gửi tại Việt Nam, giấy ghi nhận góp vốn vào Công ty tại Việt Nam (tuỳ theo loại thu nhập trong từng trường hợp rõ ràng) có xác nhận của người nộp thuế.

– Xác nhận của tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam ký phối hợp đồng về thời hạn và tình hình hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn theo hợp đồng (trừ trường hợp hoàn thuế riêng với hãng vận tải lối đi bộ quốc tế).

– Giấy ủy quyền trong trường hợp tổ chức triển khai, thành viên uỷ quyền cho đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp thực thi thủ tục vận dụng Hiệp định. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên lập giấy uỷ quyền để uỷ quyền cho đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp thực thi thủ tục hoàn thuế vào thông tin tài khoản của đối tượng người dùng khác cần thực thi thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc uỷ quyền được thực thi ở quốc tế) hoặc công chứng (nếu việc uỷ quyền được thực thi tại Việt Nam) theo quy định.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên ko thể phục vụ đủ những thông tin hoặc những tài liệu theo yêu cầu của Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định, đề xuất kiến nghị giải trình rõ ràng tại Giấy đề xuất kiến nghị hoàn thuế theo Hiệp định mẫu số 02/ĐNHT nêu trên để cơ quan thuế xem xét, quyết định hành động.”

14. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 58 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2 như sau:

“2. Các trường hợp thuộc diện kiểm tra trước lúc hoàn thuế

– Hoàn thuế theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Riêng riêng với hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của những hãng vận tải lối đi bộ quốc tế thì thực thi theo phía dẫn tại điểm b Khoản 14 Điều 2 Thông tư này.

– Người nộp thuế đề xuất kiến nghị hoàn thuế lần đầu, trừ trường hợp đề xuất kiến nghị hoàn thuế thu nhập thành viên. Người nộp thuế đề xuất kiến nghị hoàn thuế lần đầu thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là người nộp thuế có hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu và thuộc đối tượng người dùng, trường hợp được hoàn thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế lần đầu nhưng ko thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì lần đề xuất kiến nghị hoàn thuế tiếp theo đó theo vẫn xác lập là đề xuất kiến nghị hoàn thuế lần đầu.

– Người nộp thuế đề xuất kiến nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 (hai) năm, Tính từ lúc thời gian bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế.

Trường hợp người nộp thuế có nhiều lần đề xuất kiến nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 (hai) năm, nếu trong lần đề xuất kiến nghị hoàn thuế thứ nhất tính từ sau thời gian bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế ko có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế, hoặc hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế và khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế thì những lần đề xuất kiến nghị hoàn thuế tiếp theo, hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế ko thuộc diện kiểm tra trước lúc hoàn thuế. Trường hợp phát hiện những lần đề xuất kiến nghị hoàn thuế tiếp theo, người nộp thuế vẫn vẫn đang còn hành vi khai sai riêng với hồ sơ hoàn thuế, hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại khoản 33 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế, Điều 108 Luật Quản lý thuế và khoản 34 Điều 1 Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế thì hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế vẫn thuộc đối tượng người dùng kiểm tra trước hoàn theo như đúng thời hạn 02 (hai) năm Tính từ lúc thời gian bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế.

– Hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế ko thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo quy định, gồm có cả thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua và bán trong trong nước và thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu. Quy định này ko vận dụng riêng với hồ sơ hoàn thuế GTGT, rõ ràng: Trường hợp thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trong bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị hoàn thuế GTGT ko thực thi thanh toán qua ngân hàng nhà nước theo quy định của pháp lý thuế GTGT thì cơ quan thuế ko phải thực thi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trước lúc hoàn thuế và xử lý ko hoàn thuế GTGT riêng với số thuế GTGT tương quan đến thành phầm & hàng hóa, dịch vụ này.

– Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, quy đổi hình thức sở hữu, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

– Hết thời hạn theo thông tin bằng văn bản của cơ quan thuế nhưng người nộp thuế ko giải trình, tương hỗ update hồ sơ hoàn thuế; hoặc có giải trình, tương hỗ update lần hai nhưng ko chứng tỏ được số thuế đã khai là đúng. Quy định này ko vận dụng riêng với phần thành phầm & hàng hóa, dịch vụ đủ Đk và thủ tục hoàn thuế theo quy định.”

b) Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 4 như sau:

“4. Kiểm tra sau hoàn thuế riêng với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

a) Việc kiểm tra sau hoàn thuế phải được thực thi trong thời hạn 01 (một) năm, Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hoàn thuế riêng với những trường hợp sau:

– Cơ sở marketing thương mại kê khai lỗ 02 (hai) năm liên tục liền kề trước năm có quyết định hành động hoàn thuế hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu tính đến năm liền kề trước năm có quyết định hành động hoàn thuế. Số lỗ được xác lập theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; trường hợp có biên bản thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản trị và vận hành nhà nước có thẩm quyền thì số lỗ được xác lập theo kết luận thanh tra, kiểm tra.

– Cơ sở marketing thương mại được hoàn thuế từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản, marketing thương mại thương mại, dịch vụ. Trường hợp cơ sở sản xuất marketing thương mại ngành nghề tổng hợp ko tách riêng được số thuế được hoàn từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản, thương mại, dịch vụ mà có tỷ suất lệch giá của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bất động sản, thương mại, dịch vụ trên tổng lệch giá của toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của cơ sở sản xuất marketing thương mại của kỳ phát sinh số thuế đề xuất kiến nghị hoàn từ trên 50% trở lên thì vận dụng kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 (một) năm, Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hoàn thuế.

– Cơ sở marketing thương mại thay đổi trụ sở từ 02 (hai) lần trở lên trong vòng 12 (mười hai) tháng Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hoàn thuế trở về trước;

– Cơ sở marketing thương mại có sự thay đổi không bình thường về lệch giá tính thuế và số thuế được hoàn trong quy trình 12 (mười hai) tháng, Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hoàn thuế trở về trước.

– Các hãng vận tải lối đi bộ quốc tế đề xuất kiến nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

b) Đối với trường hợp ko thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực thi theo nguyên tắc quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn trong thời hạn 10 (mười) năm, Tính từ lúc ngày có quyết định hành động hoàn thuế.”

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm năm trước đó của nhà nước quy định về hoá đơn bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4 như sau:

“k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ quốc tế thì chữ quốc tế được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Chữ số ghi trên hóa đơn là những chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Người bán tốt lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải để dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng cty phải để dấu phẩy (,) sau chữ số hàng cty hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng cty trên giấy tờ kế toán;

Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt ko dấu thì những chữ viết ko dấu trên hóa đơn phải đảm bảo ko dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn

Mỗi mẫu hoá đơn sử dụng của một tổ chức triển khai, thành viên phải có cùng kích thước (trừ trường hợp hoá đơn tự in trên máy tính tiền được in từ giấy cuộn ko nhất thiết cố định và thắt chặt độ dài, độ dài của hoá đơn tùy từng độ dài của khuôn khổ hàng hoá đẩy ra).”

2. Sửa đổi gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6 như sau:

“- Có văn bản đề xuất kiến nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp xác nhận đủ Đk. Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp phải có ý kiến về Đk sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 5 ngày thao tác cơ quan quản trị và vận hành thuế trực tiếp ko có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải phụ trách về việc ko có ý kiến bằng văn bản vấn đáp doanh nghiệp.”

3. Bổ sung khoản 4 vào Điều 7 như sau:

“4. Người nộp thuế (gồm có cả tổ chức triển khai và thành viên) marketing thương mại thuộc trường hợp rủi ro không mong muốn cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. Các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được thực thi theo phía dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

4. Sửa đổi khổ cuối điểm b Khoản 1 Điều 8 như sau:

“Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận được đề xuất kiến nghị của tổ chức triển khai, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 5 ngày thao tác cơ quan quản trị và vận hành thuế trực tiếp ko có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải phụ trách về việc ko có ý kiến bằng văn bản vấn đáp doanh nghiệp.”

5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên cty phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại cảm ứng, nhiều chủng loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (riêng với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức triển khai phục vụ ứng dụng tự in hoá đơn (riêng với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức triển khai trung gian phục vụ giải pháp hoá đơn điện tử (riêng với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý và dấu của cty.

Trường hợp những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và những Trụ sở ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sử dụng chứng từ thanh toán giao dịch thanh toán kiêm hoá đơn thu tiền phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản trị và vận hành, Đk cấu trúc tạo số hoá đơn, ko phải Đk trước số lượng phát hành.

 Đối với những số hoá đơn đã thực thi thông tin phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay thay tên, địa chỉ nhưng ko thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp, nếu tổ chức triển khai marketing thương mại vẫn vẫn đang còn nhu yếu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực thi đóng dấu tên, địa mới chỉ vào cạnh bên tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp, nếu tổ chức triển khai có nhu yếu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp văn bản báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa mới chỉ lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này) và thông tin kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong số đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức triển khai ko có nhu yếu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực thi huỷ những số hoá đơn chưa sử dụng và thông tin kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực thi thông tin phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông tin phát hành, tổ chức triển khai marketing thương mại phải thực thi thông tin phát hành mới theo phía dẫn tại khoản này.”

6. Bổ sung khoản 2 vào Điều 14 như sau:

“2. Người nộp thuế (gồm có cả tổ chức triển khai và thành viên) marketing thương mại trong nghành nghề nhà hàng quán ăn, khách sạn, siêu thị và một số trong những thành phầm & hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng khối mạng lưới hệ thống máy tính tiền, khối mạng lưới hệ thống setup ứng dụng bán thành phầm để thanh toán thì thực thi link với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.”

7. Sửa đổi, tương hỗ update Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, tương hỗ update điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán thành phầm hóa, dịch vụ, gồm có cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ vốn để làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ vốn để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quy trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh; ko được tẩy xóa, sửa chữa thay thế; phải dùng cùng màu mực, loại mực ko phai, ko sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, ko ngắt quãng, ko viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì ko phải gạch chéo.”

b) Sửa đổi, tương hỗ update điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người tiêu dùng”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người tiêu dùng và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người tiêu dùng phải viết khá đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác lập đúng người tiêu dùng, người bán.

Trường hợp tên, địa chỉ người tiêu dùng quá dài, trên hóa đơn người bán tốt viết ngắn gọn một số trong những danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q.”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “Trách Nhiệm Hữu Hạn”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo khá đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác lập được đúng chuẩn tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù phù thích hợp với Đk marketing thương mại, Đk thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức triển khai bán thành phầm có cty trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán thành phầm thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của cty trực thuộc. Trường hợp cty trực thuộc ko có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người tiêu dùng ko lấy hóa đơn hoặc ko phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người tiêu dùng ko lấy hoá đơn” hoặc “người tiêu dùng ko phục vụ tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng riêng với những cty marketing thương mại nhỏ lẻ xăng dầu, nếu người tiêu dùng ko yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày cty phải lập chung một hoá đơn cho tổng lệch giá người tiêu dùng ko lấy hoá đơn phát sinh trong thời gian ngày.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người tiêu dùng nhưng ghi đúng mã số thuế người tiêu dùng thì những bên lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và ko phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực thi theo phía dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

8. Ban hành kèm theo Thông tư này bộ sưu tập sau:

a) Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) loại dành riêng cho tổ chức triển khai, doanh nghiệp thay thế cho mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC) phát hành kèm theo Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính.

b) Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB02/AC) loại dành riêng cho Cục Thuế thay thế cho mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB02/AC) phát hành kèm theo Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính.

c) Mẫu Báo cáo về việc nhận in/phục vụ ứng dụng tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC) thay thế cho mẫu Báo cáo về việc nhận in/phục vụ ứng dụng tự in hóa đơn (mẫu số BC01/AC) phát hành kèm theo Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó của Bộ Tài chính.

9. Sửa đổi, tương hỗ update điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ riêng với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng riêng với tổ chức triển khai kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với thành phầm, thành phầm & hàng hóa, dịch vụ vốn để làm khuyến mại theo quy định của pháp lý về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực thi theo phía dẫn của pháp lý về thuế GTGT.

Đối với hàng hoá, dịch vụ vốn để làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho những người dân lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán thành phầm), trên hoá đơn ghi khá đầy đủ những chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán thành phầm hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng.”

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Luật số 71/năm trước đó/QH13 về sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và Nghị định số 12/năm ngoái/NĐ-CP ngày 12/2/năm ngoái của nhà nước quy rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế có hiệu lực hiện hành thi hành.

2. Đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước thời điểm ngày có hiệu lực hiện hành vận dụng của Luật số 71/năm trước đó/QH13 (nhiều chủng loại máy quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, tương hỗ update tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này) nhưng thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày Luật số 71/năm trước đó/QH13 có hiệu lực hiện hành vận dụng thì những bên thực thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

3. Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt cá xa bờ được ký trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái theo giá đã có thuế GTGT nhưng đến thời gian ngày 31/12/năm trước đó chưa hoàn thành xong, chuyển giao mà thời gian hoàn thành xong, chuyển giao thực tiễn sau ngày thứ nhất/01/năm ngoái thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt cá xa bờ thực thi theo phía dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.

4. Bãi bỏ những nội dung tương quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ thành phầm & hàng hóa, dịch vụ mua vào, đẩy ra và những nội dung quy định về tỷ giá khi xác lập lệch giá, giá tính thuế tại:

– Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày thứ 8/12/2011 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng.

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước.

– Thông tư số 119/năm trước đó/TT-BTC ngày 25/8/năm trước đó của Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC ngày 31/3/năm trước đó và Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính để cải cách, đơn thuần và giản dị những thủ tục hành chính về thuế.

5. Đối với những hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được nộp cho cơ quan thuế trước Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành, đại lý của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế tại Việt Nam hoặc văn phòng đại diện thay mặt thay mặt của hãng sản xuất vận tải lối đi bộ quốc tế thực thi tàng trữ những hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy định tại Thông tư này.

6. Trong quy trình thực thi, nếu những văn bản tương quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo văn bản mới được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy những cty hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi đúng theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những tổ chức triển khai, thành viên thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Tổ chức, thành viên thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
 Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
 những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

Các từ khóa tương quan

Bảng giá dịch vụ văn bản báo cáo giải trình thuế
Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế NK
Cách quy đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ thời điểm tháng sang quý và ngược lại
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói Uy tín Giá rẻ tại Tiền An Bắc Ninh
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói tại Thanh Trì Tp Hà Nội Thủ Đô CHẤT LƯỢNG
Một số điều kế toán cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệp
Thông tư 195/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TTĐB
Nghị định 155/năm trong năm này/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong LV Bảo vệ Môi trường
Sơ đồ KT mua TSCĐ là quyền SD đất cùng nhà cửa, vật kiến trúc (TK211) TT200
Bảng giá dịch vụ kế toán tại Bắc Ninh


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn xem bài Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down tài liệu Thông tư 26/năm ngoái/TT-BTC Hướng dẫn thuế GTGT, quản trị và vận hành thuế tại 12/năm ngoái/NĐ-CP phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại binhfluan or Join Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #262015TTBTC #Hướng #dẫn #thuế #GTGT #quản #lý #thuế #tại #122015NĐCP