0765562555

Tài khoản của Quý quý khách đã biết thành vô hiệu hóa Facebook thông tin

Mời Quý quý khách tìm hiểu thêm nội dung bài viết

Tài khoản của Quý quý khách đã biết thành vô hiệu hóa Facebook thông tin

Mới nhất được update : 2021-09-03 13:04:19

3385

Tài khoản của Quý quý khách đã biết thành vô hiệu hóa vào 01 tháng 9, 2021. Nếu nhận định rằng thông tin tài khoản của tớ bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn, Quý quý khách cũng trọn vẹn có thể gửi thêm thông tin qua Trung tâm trợ giúp trong vòng tối đa 30 ngày Tính từ lúc lúc thông tin tài khoản bị vô hiệu hóa. Sau khoảng chừng thời hạn này, thông tin tài khoản của những Quý quý khách sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và những Quý quý khách sẽ không còn thể yêu cầu xem xét lại nữa. ” 
Bài viết đã được update rõ ràng thêm tại đây:
Cổng Mở FB Tài khoản của Quý quý khách đã biết thành vô hiệu hóa Facebook thông tin
 

 


Tài khoản của Quý quý khách đã biết thành vô hiệu hóa Facebook thông tin 2022

#Tài #khoản #của #Quý quý khách #đã #bị #vô #hiệu #hóa #Facebook #thông #báo