0765562555

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất New 2022 được update : 2021-09-07 04:15:17

3297

Xin chàoBáo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất gồm 2 mẫu, được ban lãnh đạo cty lập ra nhằm mục đích văn bản báo cáo giải trình kết quả, kiểm điểm nhìn nhận của tập thể ban lãnh đạo trong năm vừa qua.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể cần trình diễn rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế. Sau đây mời những ban cùng theo dõi 2 mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020:

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất

Báo cáo kiểm điểm tập thể công tác thao tác lãnh đạo, Chỉ đạo của Chi bộ năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ ……….

CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON

Số: 04-BC/CBMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày …..tháng ….năm ….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂCÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..

Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng thường niên riêng với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành”;

Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng thường niên riêng với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành”năm ……;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị tại cty. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường Mầm non tiến hành kiểm điểm quy trình lãnh đạo, chỉ huy với những nội dung hầu hết trong năm ………như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, thực thi trang trọng những chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước riêng với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong cty. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% những đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty thực thi trang trọng đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mái ấm gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty đều phải có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ trình độ trách nhiệm và khả năng công tác thao tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực thi trang trọng Quy chế trình độ của trường, của ngành, thực thi tốt trách nhiệm năm học …… và năm học …….. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái tương hỗ giúp sức nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí; tham gia khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính trị, xã hội ở địa phương; thực thi tốt chính sách công khai minh bạch, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn vẹn và tổng thể của Chi bộ, những đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác thao tác và hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao gắn sát với trách nhiệm trình độ. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô tiêu tốn lãng phí, quan liêu và những biểu lộ xấu đi khác. Luôn gương mẫu đón đầu trong cuộc vận động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong Chi bộ và Nhà trường thực thi trang trọng những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ huy những mặt công tác thao tác của cty trong năm; kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm học, tích cực xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập lấy trẻ làm TT, tăng cường công tác thao tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác thao tác đào tạo và giảng dạy tu dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, phục vụ nhu yếu công nghiệp hóa tân tiến hóa giang sơn. Tạo mọi Đk cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học những lớp chính trị, trình độ nâng cao trình độ, quản trị và vận hành giáo dục.

Xây dựng và thực thi tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện trang trọng chính sách tiếp dân, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao:

+ Về số lượng: Toàn trường đã lôi kéo được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong số đó: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỷ suất 56% trẻ trong độ tuổi.

– Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỷ suất 96,3% trẻ trong độ tuổi.

– Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ suất 100% và được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng trường theo quy mô trường chuẩn Quốc gia và được góp vốn đầu tư khá đầy đủ CSVC, vật dụng trang thiết bị phục vụ cho công tác thao tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và tân tiến. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ huy đội ngũ nhân viên cấp dưới thực thi tốt công tác thao tác chăm sóc bán trú cho những cháu tại trường.

Kết quả tỷ suất trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ suất 100%, tỷ suất trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng những bữa tiệc của trẻ được tăng thêm rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực thi xây dựng bữa tiệc theo tiêu chuẩn hằng ngày cho trẻ đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là khâu quản trị và vận hành và hợp đồng mua và bán thực phẩm được thực thi theo như đúng quy trình, ngặt nghèo, do vậy trong trong năm qua nhà trường đang không xẩy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu yếu yên cầu về chất lượng giảng dạy ngày càng cao, vì vậy BCU,BGH luôn tạo ra Đk cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập những lớp tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 42 đ/c.

Trong số đó có: 36 đ/c có trình độ ĐH – CĐ đạt tỷ suất 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ suất 14%. Trong số đó có 4 đ/c đang theo học lớp ĐH từ xa. Hầu hết những đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học …….. toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trường: Đạt giải ba khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng quy mô bảo vệ vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên miền bắc việt nam” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ vạn vật thiên nhiên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến và phát triển cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thao tác xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập cho học viên”.

+ 7 đ/c đạt thương hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt thương hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV giành giải nhì, 01 đ/c GV giành giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, Quy chế thao tác:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực thi tốt quy định thao tác của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động và sinh hoạt giải trí của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức triển khai Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời hạn quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo thông tư 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực thi trang trọng Quy chế thao tác của cty, Quy chế dân chủ, toàn bộ mọi việc làm đều thực thi theo nguyên tắc công khai minh bạch – dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không còn hiện tượng kỳ lạ đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học viên; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và thực thi những trách nhiệm được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực thi đúng những quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức nhìn nhận, phân loại đúng tình hình đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục. Thực hiện trang trọng việc nhìn nhận cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và thường niên, nhìn nhận chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để sắp xếp sắp xếp những vị trí việc làm phù phù thích hợp với khả năng trình độ từng đối tượng người dùng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản trị và vận hành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo và giảng dạy, khả năng trình độ trách nhiệm, phương pháp giảng dạy và khả năng sử dụng CNTT, phục vụ với nhu yếu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác thao tác quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, chuẩn hoá, tu dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong cty. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham gia những lớp học nâng cao trình độ trình độ, lí luận chính trị. Trong năm 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng chí tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác thao tác, sinh hoạt và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của cty luôn luôn được chú trọng và tôn vinh về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, dữ thế chủ động công tác thao tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong cty, để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao theo như đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

4. Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu tốn lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác lập phải nhất quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là việc làm cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, những tổ chức triển khai đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm 2019 trong Đảng viên và quần chúng, thực thi Đk thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và quần chúng trong cty nộp Đk thi đua trên cơ sở nhận thức, tự nhìn nhận ưu khuyết điểm và Đk phấn đấu rèn luyện từng mặt rõ ràng “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” gắn với việc thực thi trách nhiệm trình độ.

Tổ chức văn bản báo cáo giải trình chuyên đề học tập và thi đua, kết phù thích hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để xem nhận kết quả phấn đấu và thực thi việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia khá đầy đủ những buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” do những cấp tổ chức triển khai, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra ngặt nghèo việc tổ chức triển khai những đợt học tập, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” góp thêm phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và tự tin về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên, thời cơ, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những tệ tham nhũng, xấu đi, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp thêm phần thực thi thắng lợi trách nhiệm năm học đã đưa ra.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực thi trách nhiệm và giải pháp hầu hết trong năm học, trong số đó có trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn ngừa xẩy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức triển khai thành viên Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quy trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Chi bộ và Nhà trường được thực thi thường xuyên theo như đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức triển khai xuyên thấu qua mỗi lần sinh hoạt Chi bộ; những Đảng viên đều Đk kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2019, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ là 1 đến 2 Đảng viên; triệu tập kiểm tra về việc thực thi Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước; thực thi cuộc vận động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; thực thi “Nêu gương”; Đảng viên thực thi chức trách, trách nhiệm được giao trong công tác thao tác trình độ; lãnh đạo, chỉ huy thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; việc shopping, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm… trong năm đã kiểm tra 21/21 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và những tổ chức triển khai đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xẩy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực thi đúng quy định, trong năm học qua có 2 Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, 18 Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm và không còn Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm của những thành viên trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết phù thích hợp với những đoàn thể tại địa phương để làm công tác thao tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác thao tác còn một số trong những thành viên chưa mạnh dạn đề xuất kiến nghị và tham mưu những giải pháp, nhằm mục đích phát huy tốt hơn thế nữa trong công tác thao tác quản trị và vận hành chỉ huy và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong những buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng thành viên, còn ngần ngại, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác thao tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số trong những thành viên còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

– Việc tham gia học tập, quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số trong những thành viên Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong cty đôi lúc còn chưa tham gia khá đầy đủ, không đảm bảo thời hạn quy định, còn đi muộn về sớm.

Xem thêm: Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành

– Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn đấy một số trong những giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc vận dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm riêng với việc làm của một số trong những Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ huy triển khai, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong cty đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn thể hiện những hạn chế về khả năng công tác thao tác, còn biểu lộ chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của những đoàn thể chính trị – xã hội đôi lúc phát huy hiệu suất cao chưa cao. Chưa triệu tập dành thời hạn để nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và những quy định của Đảng; pháp lý chủ trương của Nhà nước. Trong công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình những biểu lộ chưa tốt của một số trong những Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số trong những Đảng viên chưa cao, chưa xác lập rõ được tiềm năng, ý nghĩa của những buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được vai trò của công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy của Chi bộ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường.

Công tác tu dưỡng đội ngũ đôi lúc thực thi còn chưa hiệu suất cao, công tác thao tác tự học tự tu dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức triển khai sinh hoạt tổ nhóm trình độ gặp trở ngại vất vả về thời hạn vì nguyên do những cháu còn nhỏ.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đưa ra những giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng thành viên trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích những tập thể trong cty và từng thành viên luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu và phân tích để update những kiến thức và kỹ năng trình độ, kỹ năng sử dụng CNTT để vận dụng vào công tác thao tác quản trị và vận hành, chỉ huy, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy năm 2020 trong Chi bộ và Nhà trường không còn Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực thi tốt kế hoạch, trách nhiệm cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng tăng trưởng và tăng trưởng, trong năm học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GDvàamp;ĐT xếp hạng ở vị trí số 5/26 trường mần nin thiếu nhi trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám phụ trách của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ quan hệ trong xử lý và xử lý việc làm giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất quyết phê phán những hiện tượng kỳ lạ mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết, bảo vệ phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới.

Duy trì tốt chính sách lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới khi mới khởi đầu có tín hiệu vi phạm, nhất là biểu lộ vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường triệu tập cao hơn thế nữa nữa trong việc lãnh đạo, chỉ huy về công tác thao tác tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm mục đích tương hỗ cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhận thức đúng đắn, khá đầy đủ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số trong những bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành để nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông trải qua đó tương hỗ cho từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới tự hoàn thiện mình và nhìn nhận mức độ suy thoái và khủng hoảng để sở hữu giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế.

Đẩy mạnh công tác thao tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, phong thái Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực thi tốt công tác thao tác kiểm tra, giám sát và dữ thế chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mọi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới của cty; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong cty; nâng cao chất lượng công tác thao tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác thao tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào thực sự, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đi đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, tránh mặt, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác thao tác quản trị và vận hành Đảng viên, nhất quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp thêm phần làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch; đồng thời dữ thế chủ động ngăn ngừa những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn thế nữa trong công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn thế nữa trong công tác thao tác tăng trưởng Đảng viên là giáo viên, nhân viên cấp dưới. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên cấp dưới xuất sắc ưu tú trình làng cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi Đk thuận tiện để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có Đk tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo và giảng dạy mình để nâng cao trình độ, nhằm mục đích phục vụ những yêu cầu và trách nhiệm nêu lên trong thời kỳ thay đổi.

Cần xác lập rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực trong quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty và tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với những thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với những đoàn thể và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty về việc thực thi trách nhiệm chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng Một trong những thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, phù phù thích hợp với tình hình của cty và địa phương; quan tâm chỉ huy, để nhiều thời hạn chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ và phổ cập GDMN cho trẻ con 5 tuổi, xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục thân thiện “Lấy trẻ làm TT”. Đồng thời tiếp tục giữ vững thương hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, phấn đấu trong năm 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện – học viên tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống nâng cao”… nhất là những yếu tố tham mưu với lãnh đạo những cấp và cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

Cần làm tốt hơn thế nữa về công tác thao tác quản trị và vận hành giờ giấc thao tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

Chỉ đạo sát sao những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của tổ chức triển khai Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn thế nữa, Công đoàn cần thực thi tốt hơn thế nữa vai trò của tổ chức triển khai theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn nhìn nhận tổ chức triển khai cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự nhìn nhận chất lượng tập thể Chi bộ và đề xuất kiến nghị Đảng uỷ xã ………. xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Mầm non đạt “Chi bộ hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm” năm 2020 (Kèm theo phiếu phân tích chất lượng – Mẫu số 4)

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường MN ………. năm 2020. Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của những vị Đại biểu và những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực thi tốt công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy những trách nhiệm được giao trong thời hạn tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝHiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

…………………………………………………………………………………..

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

………., ngày ….. tháng ….năm ….

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban giám hiệu trường

PHÒNG…………TRƯỜNG……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc——————-

Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…năm………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂMCủa tập thể Ban giám hiệu trường ………………

Năm học ……….. – …………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và trách nhiệm Ban giám hiệu năm học ……….. – …………….: gồm 3 đồng chí.

a) Đồng chí…………….. – P. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

– Phụ trách chung, chỉ huy, đôn đốc kiểm tra việc triển khai trách nhiệm của những PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG.

– Phụ trách chính những ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…

b) Đồng chí …………- Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác thao tác Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, quản trị và vận hành PCGDTH, Công tác Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng chí ………………… – Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công tác thao tác Chuyên môn khối ……….; phụ trách chung về trình độ: quản trị và vận hành chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu và phân tích khoa học, đúc rút SKKN, chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục NGLL, kiểm tra việc thực thi quy định trình độ (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

Năm học ……….. – ……………., trình làng trong tình hình chính trị – xã hội của giang sơn tiếp tục ổn định với nhiều sự kiện quan trọng trình làng trong năm; toàn Đảng toàn dân đang tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số yếu tố cấp bách về xây dựng Đảng lúc bấy giờ”.

Thực hiện Chỉ thị năm học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Về trách nhiệm trọng tâm của giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ……….. – …………….; với chủ đề năm học ……….. – ……………. là “Năm học tiếp tục thay đổi quản trị và vận hành và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực nỗ lực phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những trở ngại vất vả lãnh đạo chỉ huy nhà trường hoàn thành xong tốt trách nhiệm đưa ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện những trách nhiệm năm học:

a) Việc quán triệt, phổ cập những văn bản chỉ huy cấp trên, tổ chức triển khai chỉ huy xây dựng, thực thi kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức triển khai học tập những văn bản chỉ huy năm học gồm:

+ Chỉ thị năm học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về thực thi trách nhiệm năm học ……….. – …………….;

+ Công văn số…………/SGDvàamp;ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo…………V/v hướng dẫn thực thi trách nhiệm năm học ……….. – …………….;

+ Một số văn bản khác những về phía dẫn thực thi trách nhiệm năm học của Bộ, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, của UBND huyện, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Diễn Châu riêng với bậc tiểu học.

– Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với những thành viên là trưởng những đoàn thể, giáo viên cốt cán để tham mưu giúp việc cho nhà trường nhằm mục đích đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, tính hài hoà, hợp lý về thời hạn thực thi những việc làm. Trên cơ sở phân tích điểm lưu ý tình hình, những lợi thế, khuyết điểm, thời cơ và thử thách riêng với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn những hình thức, phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường để vừa đảm bảo những yêu cầu giáo dục chung, vừa phù phù thích hợp với đặc trưng riêng của nhà trường. Từ kế hoạch tổng thể, nhà trường chỉ huy những tổ, những đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình khá đầy đủ từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch rõ ràng; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp. theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp. để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong quy trình triển khai thực thi kế hoạch, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi kế hoạch để trải qua đó nhìn nhận rút kinh nghiệm tay nghề cũng như kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch cho phù phù thích hợp với từng quy trình tăng trưởng của nhà trường.

– Tổ chức và tạo Đk cho cho CB, GV tìm hiểu thêm những thông tin, tư liệu hướng dẫn, chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học và những tài liệu khác tương quan đến công tác thao tác quản trị và vận hành và dạy học.

từ khóa quan tâm: Mẫu hợp đồng ủy quyền

– Đa số những kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của trình độ, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định nhưng chất lượng chưa thật cao

+ Việc sắp xếp một số trong những văn bản chỉ huy của trường còn chưa khoa học.

b) Về nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục:

Ưu điểm:

– Chỉ đạo thực thi trang trọng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực thi cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”. Thông qua những buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho những em, nhất là kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự học.

– Xây dựng những kế hoạch kịp thời, phù phù thích hợp với Đk nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm tay nghề trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; phân công trách nhiệm, sắp xếp sắp xếp cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, thích hợp khả năng, sở trường của mỗi cán bộ, giáo viên.

– Chú trọng công tác thao tác nâng cao trình độ trách nhiệm cho giáo viên; bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, dạy nhìn nhận, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo thực thi trang trọng dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng học viên.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GDvàamp;ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thực hiện có hiệu suất cao công tác thao tác ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong dạy học và quản trị và vận hành; đến nay đã có 100% giáo viên thành thạo soạn giáo án bằng máy vi tính; một số trong những đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

– Tập thể lãnh đạo nhà trường đã vị trí căn cứ vào chất lượng của từng lớp từ thời gian ở thời gian cuối năm học trước và đầu năm học để thống nhất tổ chức triển khai Đk chỉ tiêu và giao khoán chất lượng cho giáo viên một cách rõ ràng về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao nhiêu HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV Đk thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

– Kết quả những cuộc thi, giao lưu trong năm như sau:

+ Thi học viên giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch rõ ràng, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí khá hiệu suất cao; phối hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho học viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể.

– Tạo Đk thuận tiện cho giáo viên và học viên học tập, tích luỹ kinh nghiệm tay nghề dạy và học, đặt nhiều báo chí truyền thông chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với mái ấm gia đình để giáo dục toàn vẹn và tổng thể học viên.

Tồn tại:

– Việc chỉ huy của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên một số trong những kế hoạch triển khai chưa thường xuyên, liên tục nên đạt kết quả cao chưa thật cao

c) Về thay đổi công tác thao tác quản trị và vận hành:

Ưu điểm:

– Thực hiện quy định dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy định dân chủ cơ sở ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học; mọi chủ trương, kế hoạch và những yếu tố tương quan đến chính sách chủ trương, quyền lợi của thành viên, tập thể đều được Ban lãnh đạo công khai minh bạch một cách rõ ràng, minh bạch.

– Ban giám hiệu đã phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, bám sát trách nhiệm đã được phân công để chỉ huy những tập thể, thành viên hoạt động và sinh hoạt giải trí và phụ trách về nghành do mình phụ trách.

– Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành vi triển khai thực thi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng; quy hoạch tăng trưởng đội ngũ đến năm 2020.

– Tích cực ứng dụng CNTT trong quản trị và vận hành, dạy học, những chính sách văn bản báo cáo giải trình giữa thành viên, tập thể trong nhà trường đều được thực thi trải qua hộp thư điện tử của trường.

– Chỉ đạo những tổ trình độ, giáo viên tự chủ trong việc thực thi phân phối chương trình và thay đổi phương pháp dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập kế hoạch kiểm tra toàn vẹn và tổng thể, kiểm tra chuyên đề rõ ràng cho hàng tháng, hàng tuần; công tác thao tác kiểm tra nội đã góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao quản trị và vận hành, nề nếp dạy học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong nhà trường.

– Từng bước xây dựng và hoàn thiện những văn bản chỉ huy trong nhà trường và chỉ đạo các tổ trình độ, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp., đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố nhiều chủng loại hồ sơ sổ sách của nhà trường đảm bảo khá đầy đủ, khoa học.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm.

Tồn tại:

– Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong năm học:

Ưu điểm:

– Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai triển khai những cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học viên toàn trường, tạo thành một trào lưu có sức phủ rộng nhanh và mạnh tới từng con người, từng việc làm rõ ràng tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp thêm phần nâng cao chất lượng của trào lưu học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và trào lưu giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành trang trọng việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành vi để thực thi.

– Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ ràng, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, Đk rèn luyện, thực thi đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều thành viên đã tích cực tự học, tự tu dưỡng, tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, khả năng trình độ.

– Từ tập thể lãnh đạo đến tập. thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản đăng ký các nội dung học tập. cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập. đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp. có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc thực thi Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm sóc bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp..

– 100% CB, GV có ý thức thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối thao tác, hội họp.; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh sắc, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

– Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp. tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm thứ tư thực hiện trào lưu nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp. khang trang, sạch đẹp. hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy trào lưu đổi mới phương pháp. dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, …

– Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp. phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tồn tại:

– Việc chỉ huy thực thi những trào lưu thi đua đôi lúc còn lúng túng do kinh nghiệm tay nghề của tập thể lãnh đạo chưa nhiều. Hồ sơ triển khai thực thi những trào lưu thi đua sắp xếp chưa khoa học; một số trong những bộ hồ sơ không đủ minh chứng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí rõ ràng.

3. Tinh thần đoàn kết, tính tập sự, gương mẫu của những cán bộ trong tập thể lãnh đạo cty; tác phong, lối sống; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo riêng với việc thực thi trách nhiệm chính trị của cty:

– Chúng tôi luôn xác định rõ tập. thể Tập thể lãnh đạo phải là TT của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

– Các cá nhân cán bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Góp. phần xây dựng tập. thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

– Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được xem tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người.

4. Đánh giá chung:

– Trong năm học ……….. – ……………. Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp. phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. và chất lượng hơn.

– Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn năm trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp..

– Ban giám hiệu luôn luôn dữ thế chủ động, sáng tạo trong việc làm, thực sự là TT đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học, tập thể lãnh đạo xin nhận loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách trách nhiệm được giao.

5. Định hướng các giải pháp. khắc phục trong năm tiếp. theo:

– Tích cực tham mưu với Phòng GDvàamp;ĐT trong việc chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học riêng với nhà trường, UBND xã tăng cường góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng thêm những lớp học và những phòng hiệu suất cao không đủ.

– Xây dựng những kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường một cách rõ ràng, phù phù thích hợp với đặc trưng nhà trường; thường xuyên chỉ huy, kiểm tra nhìn nhận việc thực thi kế hoạch của những tổ chức triển khai đoàn thể và thành viên.

– Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm quản trị và vận hành; năng nổ, sáng tạo trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; xây dựng tác phong thao tác khoa học, trong công tác thao tác chỉ huy cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực đè nén cho cán bộ, giáo viên.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào những nghành công tác thao tác, tập thể lãnh đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành xong trách nhiệm năm 2020 như sau:

– Tự chấm điểm:……………..

– Tự xếp loại:……………….

Tập thể lãnh đạo…………………..trân trọng văn bản báo cáo giải trình.

Nơi nhận

– Thường trực Huyện ủy

– Lãnh đạo ban.

– Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất gồm 2 mẫu, được ban lãnh đạo cty lập ra nhằm mục đích văn bản báo cáo giải trình kết quả, kiểm điểm nhìn nhận của tập thể ban lãnh đạo trong năm vừa qua.

Nội dung trong mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể cần trình diễn rõ ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, giải trình những yếu tố được gợi ý kiểm điểm, phương hướng khắc phục những hạn chế. Sau đây mời những ban cùng theo dõi 2 mẫu văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm tập thể năm 2020:

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất

Báo cáo kiểm điểm tập thể công tác thao tác lãnh đạo, Chỉ đạo của Chi bộ năm 2020

ĐẢNG BỘ XÃ ……….

CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON

Số: 04-BC/CBMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày …..tháng ….năm ….

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂCÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM……..

Căn cứ Kế hoạch số………… ngày……….. của Huyện ủy Huyện ………….. về việc “Kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng thường niên riêng với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành”;

Thực hiện Kế hoạch ………. của Đảng ủy xã ………. về việc “Kiểm điểm, nhìn nhận, xếp loại chất lượng thường niên riêng với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể thành viên cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành”năm ……;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị tại cty. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường Mầm non tiến hành kiểm điểm quy trình lãnh đạo, chỉ huy với những nội dung hầu hết trong năm ………như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức triển khai thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức triển khai thực thi những chương trình, kế hoạch công tác thao tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ huy, quán triệt, thực thi trang trọng những chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước riêng với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong cty. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% những đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty thực thi trang trọng đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực thi trách nhiệm và trách nhiệm của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và mái ấm gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty đều phải có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ trình độ trách nhiệm và khả năng công tác thao tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực thi trang trọng Quy chế trình độ của trường, của ngành, thực thi tốt trách nhiệm năm học …… và năm học …….. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái tương hỗ giúp sức nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí; tham gia khá đầy đủ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chính trị, xã hội ở địa phương; thực thi tốt chính sách công khai minh bạch, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn vẹn và tổng thể của Chi bộ, những đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác thao tác và hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao gắn sát với trách nhiệm trình độ. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô tiêu tốn lãng phí, quan liêu và những biểu lộ xấu đi khác. Luôn gương mẫu đón đầu trong cuộc vận động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong Chi bộ và Nhà trường thực thi trang trọng những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ huy những mặt công tác thao tác của cty trong năm; kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành xong tốt trách nhiệm năm học, tích cực xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập lấy trẻ làm TT, tăng cường công tác thao tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác thao tác đào tạo và giảng dạy tu dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, phục vụ nhu yếu công nghiệp hóa tân tiến hóa giang sơn. Tạo mọi Đk cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học những lớp chính trị, trình độ nâng cao trình độ, quản trị và vận hành giáo dục.

Xây dựng và thực thi tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện trang trọng chính sách tiếp dân, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực thi những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao:

+ Về số lượng: Toàn trường đã lôi kéo được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong số đó: – Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỷ suất 56% trẻ trong độ tuổi.

– Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỷ suất 96,3% trẻ trong độ tuổi.

– Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ suất 100% và được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng trường theo quy mô trường chuẩn Quốc gia và được góp vốn đầu tư khá đầy đủ CSVC, vật dụng trang thiết bị phục vụ cho công tác thao tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và tân tiến. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ huy đội ngũ nhân viên cấp dưới thực thi tốt công tác thao tác chăm sóc bán trú cho những cháu tại trường.

Kết quả tỷ suất trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ suất 100%, tỷ suất trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng những bữa tiệc của trẻ được tăng thêm rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực thi xây dựng bữa tiệc theo tiêu chuẩn hằng ngày cho trẻ đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là khâu quản trị và vận hành và hợp đồng mua và bán thực phẩm được thực thi theo như đúng quy trình, ngặt nghèo, do vậy trong trong năm qua nhà trường đang không xẩy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu yếu yên cầu về chất lượng giảng dạy ngày càng cao, vì vậy BCU,BGH luôn tạo ra Đk cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập những lớp tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 42 đ/c.

Trong số đó có: 36 đ/c có trình độ ĐH – CĐ đạt tỷ suất 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ suất 14%. Trong số đó có 4 đ/c đang theo học lớp ĐH từ xa. Hầu hết những đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học …….. toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trường: Đạt giải ba khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng quy mô bảo vệ vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên miền bắc việt nam” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ vạn vật thiên nhiên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến và phát triển cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thao tác xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên học tập cho học viên”.

+ 7 đ/c đạt thương hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt thương hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV giành giải nhì, 01 đ/c GV giành giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực thi nguyên tắc triệu tập dân chủ và những quy định, Quy chế thao tác:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực thi tốt quy định thao tác của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động và sinh hoạt giải trí của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức triển khai Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời hạn quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo thông tư 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực thi trang trọng Quy chế thao tác của cty, Quy chế dân chủ, toàn bộ mọi việc làm đều thực thi theo nguyên tắc công khai minh bạch – dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không còn hiện tượng kỳ lạ đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học viên; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và thực thi những trách nhiệm được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực thi đúng những quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức nhìn nhận, phân loại đúng tình hình đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản trị và vận hành giáo dục. Thực hiện trang trọng việc nhìn nhận cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và thường niên, nhìn nhận chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để sắp xếp sắp xếp những vị trí việc làm phù phù thích hợp với khả năng trình độ từng đối tượng người dùng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản trị và vận hành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo và giảng dạy, khả năng trình độ trách nhiệm, phương pháp giảng dạy và khả năng sử dụng CNTT, phục vụ với nhu yếu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác thao tác quy hoạch, đào tạo và giảng dạy, chuẩn hoá, tu dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong cty. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham gia những lớp học nâng cao trình độ trình độ, lí luận chính trị. Trong năm 2020 nhà trường đã có thêm 02 đồng chí tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác thao tác, sinh hoạt và tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của cty luôn luôn được chú trọng và tôn vinh về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, dữ thế chủ động công tác thao tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong cty, để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao theo như đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

4. Việc đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và công tác thao tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu tốn lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác lập phải nhất quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là việc làm cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, những tổ chức triển khai đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” năm 2019 trong Đảng viên và quần chúng, thực thi Đk thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và quần chúng trong cty nộp Đk thi đua trên cơ sở nhận thức, tự nhìn nhận ưu khuyết điểm và Đk phấn đấu rèn luyện từng mặt rõ ràng “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” gắn với việc thực thi trách nhiệm trình độ.

Tổ chức văn bản báo cáo giải trình chuyên đề học tập và thi đua, kết phù thích hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để xem nhận kết quả phấn đấu và thực thi việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia khá đầy đủ những buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” do những cấp tổ chức triển khai, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra ngặt nghèo việc tổ chức triển khai những đợt học tập, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh” góp thêm phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và tự tin về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên, thời cơ, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những tệ tham nhũng, xấu đi, những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp thêm phần thực thi thắng lợi trách nhiệm năm học đã đưa ra.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ huy, thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ huy Nhà trường xây dựng kế hoạch thực thi công tác thao tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực thi trách nhiệm và giải pháp hầu hết trong năm học, trong số đó có trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn ngừa xẩy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức triển khai thành viên Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quy trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Chi bộ và Nhà trường được thực thi thường xuyên theo như đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức triển khai xuyên thấu qua mỗi lần sinh hoạt Chi bộ; những Đảng viên đều Đk kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2019, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ là 1 đến 2 Đảng viên; triệu tập kiểm tra về việc thực thi Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chủ trương pháp lý của Nhà nước; thực thi cuộc vận động “Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; thực thi “Nêu gương”; Đảng viên thực thi chức trách, trách nhiệm được giao trong công tác thao tác trình độ; lãnh đạo, chỉ huy thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; việc shopping, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm… trong năm đã kiểm tra 21/21 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và những tổ chức triển khai đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xẩy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực thi đúng quy định, trong năm học qua có 2 Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm, 18 Đảng viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm và không còn Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Trách nhiệm của những thành viên trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết phù thích hợp với những đoàn thể tại địa phương để làm công tác thao tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác thao tác còn một số trong những thành viên chưa mạnh dạn đề xuất kiến nghị và tham mưu những giải pháp, nhằm mục đích phát huy tốt hơn thế nữa trong công tác thao tác quản trị và vận hành chỉ huy và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong những buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng thành viên, còn ngần ngại, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác thao tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số trong những thành viên còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

– Việc tham gia học tập, quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số trong những thành viên Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới trong cty đôi lúc còn chưa tham gia khá đầy đủ, không đảm bảo thời hạn quy định, còn đi muộn về sớm.

Xem thêm: Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành

– Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn đấy một số trong những giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc vận dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm riêng với việc làm của một số trong những Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ huy triển khai, tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong cty đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn thể hiện những hạn chế về khả năng công tác thao tác, còn biểu lộ chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của những đoàn thể chính trị – xã hội đôi lúc phát huy hiệu suất cao chưa cao. Chưa triệu tập dành thời hạn để nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và những quy định của Đảng; pháp lý chủ trương của Nhà nước. Trong công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình những biểu lộ chưa tốt của một số trong những Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số trong những Đảng viên chưa cao, chưa xác lập rõ được tiềm năng, ý nghĩa của những buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được vai trò của công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy của Chi bộ trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của nhà trường.

Công tác tu dưỡng đội ngũ đôi lúc thực thi còn chưa hiệu suất cao, công tác thao tác tự học tự tu dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức triển khai sinh hoạt tổ nhóm trình độ gặp trở ngại vất vả về thời hạn vì nguyên do những cháu còn nhỏ.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đưa ra những giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng thành viên trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích những tập thể trong cty và từng thành viên luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu và phân tích để update những kiến thức và kỹ năng trình độ, kỹ năng sử dụng CNTT để vận dụng vào công tác thao tác quản trị và vận hành, chỉ huy, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy năm 2020 trong Chi bộ và Nhà trường không còn Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực thi tốt kế hoạch, trách nhiệm cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng tăng trưởng và tăng trưởng, trong năm học ….., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GDvàamp;ĐT xếp hạng ở vị trí số 5/26 trường mần nin thiếu nhi trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc.

Tự xét về Lever thực thi:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thành viên phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám phụ trách của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ quan hệ trong xử lý và xử lý việc làm giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, nhất quyết phê phán những hiện tượng kỳ lạ mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết, bảo vệ phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới.

Duy trì tốt chính sách lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới khi mới khởi đầu có tín hiệu vi phạm, nhất là biểu lộ vi phạm nguyên tắc triệu tập dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường triệu tập cao hơn thế nữa nữa trong việc lãnh đạo, chỉ huy về công tác thao tác tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm mục đích tương hỗ cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhận thức đúng đắn, khá đầy đủ những biểu lộ về suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn ngừa và đẩy lùi tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số trong những bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành để nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông trải qua đó tương hỗ cho từng cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên cấp dưới tự hoàn thiện mình và nhìn nhận mức độ suy thoái và khủng hoảng để sở hữu giải pháp khắc phục sửa chữa thay thế.

Đẩy mạnh công tác thao tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức triển khai thực thi có hiệu suất cao về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, phong thái Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực thi tốt công tác thao tác kiểm tra, giám sát và dữ thế chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mọi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên cấp dưới của cty; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong cty; nâng cao chất lượng công tác thao tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác thao tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào thực sự, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đi đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, tránh mặt, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác thao tác quản trị và vận hành Đảng viên, nhất quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp thêm phần làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch; đồng thời dữ thế chủ động ngăn ngừa những biểu lộ “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn thế nữa trong công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn thế nữa trong công tác thao tác tăng trưởng Đảng viên là giáo viên, nhân viên cấp dưới. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên cấp dưới xuất sắc ưu tú trình làng cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi Đk thuận tiện để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có Đk tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo và giảng dạy mình để nâng cao trình độ, nhằm mục đích phục vụ những yêu cầu và trách nhiệm nêu lên trong thời kỳ thay đổi.

Cần xác lập rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực trong quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty và tiếp tục thay đổi phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với những thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với những đoàn thể và giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty về việc thực thi trách nhiệm chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng Một trong những thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch rõ ràng, phù phù thích hợp với tình hình của cty và địa phương; quan tâm chỉ huy, để nhiều thời hạn chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ và phổ cập GDMN cho trẻ con 5 tuổi, xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục thân thiện “Lấy trẻ làm TT”. Đồng thời tiếp tục giữ vững thương hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, phấn đấu trong năm 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện – học viên tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa truyền thống nâng cao”… nhất là những yếu tố tham mưu với lãnh đạo những cấp và cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

Cần làm tốt hơn thế nữa về công tác thao tác quản trị và vận hành giờ giấc thao tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong cty.

Chỉ đạo sát sao những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của tổ chức triển khai Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn thế nữa, Công đoàn cần thực thi tốt hơn thế nữa vai trò của tổ chức triển khai theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn nhìn nhận tổ chức triển khai cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN ………. tự nhìn nhận chất lượng tập thể Chi bộ và đề xuất kiến nghị Đảng uỷ xã ………. xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Mầm non đạt “Chi bộ hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm” năm 2020 (Kèm theo phiếu phân tích chất lượng – Mẫu số 4)

Trên đấy là văn bản báo cáo giải trình kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường MN ………. năm 2020. Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của những vị Đại biểu và những đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực thi tốt công tác thao tác lãnh đạo, chỉ huy những trách nhiệm được giao trong thời hạn tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝHiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

…………………………………………………………………………………..

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

………., ngày ….. tháng ….năm ….

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban giám hiệu trường

PHÒNG…………TRƯỜNG……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc——————-

Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…năm………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂMCủa tập thể Ban giám hiệu trường ………………

Năm học ……….. – …………….

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và trách nhiệm Ban giám hiệu năm học ……….. – …………….: gồm 3 đồng chí.

a) Đồng chí…………….. – P. Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

– Phụ trách chung, chỉ huy, đôn đốc kiểm tra việc triển khai trách nhiệm của những PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG.

– Phụ trách chính những ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương…

b) Đồng chí …………- Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác thao tác Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, quản trị và vận hành PCGDTH, Công tác Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng chí ………………… – Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công tác thao tác Chuyên môn khối ……….; phụ trách chung về trình độ: quản trị và vận hành chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu và phân tích khoa học, đúc rút SKKN, chỉ huy những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục NGLL, kiểm tra việc thực thi quy định trình độ (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

Năm học ……….. – ……………., trình làng trong tình hình chính trị – xã hội của giang sơn tiếp tục ổn định với nhiều sự kiện quan trọng trình làng trong năm; toàn Đảng toàn dân đang tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số yếu tố cấp bách về xây dựng Đảng lúc bấy giờ”.

Thực hiện Chỉ thị năm học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Về trách nhiệm trọng tâm của giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ……….. – …………….; với chủ đề năm học ……….. – ……………. là “Năm học tiếp tục thay đổi quản trị và vận hành và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực nỗ lực phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những trở ngại vất vả lãnh đạo chỉ huy nhà trường hoàn thành xong tốt trách nhiệm đưa ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện những trách nhiệm năm học:

a) Việc quán triệt, phổ cập những văn bản chỉ huy cấp trên, tổ chức triển khai chỉ huy xây dựng, thực thi kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức triển khai học tập những văn bản chỉ huy năm học gồm:

+ Chỉ thị năm học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về thực thi trách nhiệm năm học ……….. – …………….;

+ Công văn số…………/SGDvàamp;ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo…………V/v hướng dẫn thực thi trách nhiệm năm học ……….. – …………….;

+ Một số văn bản khác những về phía dẫn thực thi trách nhiệm năm học của Bộ, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, của UBND huyện, Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Diễn Châu riêng với bậc tiểu học.

– Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với những thành viên là trưởng những đoàn thể, giáo viên cốt cán để tham mưu giúp việc cho nhà trường nhằm mục đích đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, tính hài hoà, hợp lý về thời hạn thực thi những việc làm. Trên cơ sở phân tích điểm lưu ý tình hình, những lợi thế, khuyết điểm, thời cơ và thử thách riêng với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn những hình thức, phương pháp hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường để vừa đảm bảo những yêu cầu giáo dục chung, vừa phù phù thích hợp với đặc trưng riêng của nhà trường. Từ kế hoạch tổng thể, nhà trường chỉ huy những tổ, những đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình khá đầy đủ từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch rõ ràng; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp. theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp. để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong quy trình triển khai thực thi kế hoạch, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi kế hoạch để trải qua đó nhìn nhận rút kinh nghiệm tay nghề cũng như kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch cho phù phù thích hợp với từng quy trình tăng trưởng của nhà trường.

– Tổ chức và tạo Đk cho cho CB, GV tìm hiểu thêm những thông tin, tư liệu hướng dẫn, chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học và những tài liệu khác tương quan đến công tác thao tác quản trị và vận hành và dạy học.

từ khóa quan tâm: Mẫu hợp đồng ủy quyền

– Đa số những kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của trình độ, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định nhưng chất lượng chưa thật cao

+ Việc sắp xếp một số trong những văn bản chỉ huy của trường còn chưa khoa học.

b) Về nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục:

Ưu điểm:

– Chỉ đạo thực thi trang trọng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực thi cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và trào lưu thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”. Thông qua những buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho những em, nhất là kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự học.

– Xây dựng những kế hoạch kịp thời, phù phù thích hợp với Đk nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm tay nghề trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trình độ; phân công trách nhiệm, sắp xếp sắp xếp cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, thích hợp khả năng, sở trường của mỗi cán bộ, giáo viên.

– Chú trọng công tác thao tác nâng cao trình độ trách nhiệm cho giáo viên; bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, dạy nhìn nhận, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo thực thi trang trọng dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng phù phù thích hợp với từng đối tượng người dùng học viên.

– Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GDvàamp;ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thực hiện có hiệu suất cao công tác thao tác ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin trong dạy học và quản trị và vận hành; đến nay đã có 100% giáo viên thành thạo soạn giáo án bằng máy vi tính; một số trong những đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

– Tập thể lãnh đạo nhà trường đã vị trí căn cứ vào chất lượng của từng lớp từ thời gian ở thời gian cuối năm học trước và đầu năm học để thống nhất tổ chức triển khai Đk chỉ tiêu và giao khoán chất lượng cho giáo viên một cách rõ ràng về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao nhiêu HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, … Tổ chức cho CB,GV Đk thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

– Kết quả những cuộc thi, giao lưu trong năm như sau:

+ Thi học viên giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

– Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch rõ ràng, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí khá hiệu suất cao; phối hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống và cống hiến cho học viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể.

– Tạo Đk thuận tiện cho giáo viên và học viên học tập, tích luỹ kinh nghiệm tay nghề dạy và học, đặt nhiều báo chí truyền thông chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với mái ấm gia đình để giáo dục toàn vẹn và tổng thể học viên.

Tồn tại:

– Việc chỉ huy của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên một số trong những kế hoạch triển khai chưa thường xuyên, liên tục nên đạt kết quả cao chưa thật cao

c) Về thay đổi công tác thao tác quản trị và vận hành:

Ưu điểm:

– Thực hiện quy định dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy định dân chủ cơ sở ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới học; mọi chủ trương, kế hoạch và những yếu tố tương quan đến chính sách chủ trương, quyền lợi của thành viên, tập thể đều được Ban lãnh đạo công khai minh bạch một cách rõ ràng, minh bạch.

– Ban giám hiệu đã phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, bám sát trách nhiệm đã được phân công để chỉ huy những tập thể, thành viên hoạt động và sinh hoạt giải trí và phụ trách về nghành do mình phụ trách.

– Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành vi triển khai thực thi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng; quy hoạch tăng trưởng đội ngũ đến năm 2020.

– Tích cực ứng dụng CNTT trong quản trị và vận hành, dạy học, những chính sách văn bản báo cáo giải trình giữa thành viên, tập thể trong nhà trường đều được thực thi trải qua hộp thư điện tử của trường.

– Chỉ đạo những tổ trình độ, giáo viên tự chủ trong việc thực thi phân phối chương trình và thay đổi phương pháp dạy – học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập kế hoạch kiểm tra toàn vẹn và tổng thể, kiểm tra chuyên đề rõ ràng cho hàng tháng, hàng tuần; công tác thao tác kiểm tra nội đã góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao quản trị và vận hành, nề nếp dạy học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong nhà trường.

– Từng bước xây dựng và hoàn thiện những văn bản chỉ huy trong nhà trường và chỉ đạo các tổ trình độ, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp., đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố nhiều chủng loại hồ sơ sổ sách của nhà trường đảm bảo khá đầy đủ, khoa học.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm.

Tồn tại:

– Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động: “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong năm học:

Ưu điểm:

– Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai triển khai những cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học viên toàn trường, tạo thành một trào lưu có sức phủ rộng nhanh và mạnh tới từng con người, từng việc làm rõ ràng tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp thêm phần nâng cao chất lượng của trào lưu học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và trào lưu giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành trang trọng việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành vi để thực thi.

– Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ ràng, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, Đk rèn luyện, thực thi đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều thành viên đã tích cực tự học, tự tu dưỡng, tham gia những lớp đào tạo và giảng dạy để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, khả năng trình độ.

– Từ tập thể lãnh đạo đến tập. thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản đăng ký các nội dung học tập. cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập. đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp. có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo về việc thực thi Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm sóc bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp..

– 100% CB, GV có ý thức thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, chống tiêu tốn lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối thao tác, hội họp.; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh sắc, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

– Trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp. tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm thứ tư thực hiện trào lưu nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp. khang trang, sạch đẹp. hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy trào lưu đổi mới phương pháp. dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, …

– Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp. phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tồn tại:

– Việc chỉ huy thực thi những trào lưu thi đua đôi lúc còn lúng túng do kinh nghiệm tay nghề của tập thể lãnh đạo chưa nhiều. Hồ sơ triển khai thực thi những trào lưu thi đua sắp xếp chưa khoa học; một số trong những bộ hồ sơ không đủ minh chứng cho từng hoạt động và sinh hoạt giải trí rõ ràng.

3. Tinh thần đoàn kết, tính tập sự, gương mẫu của những cán bộ trong tập thể lãnh đạo cty; tác phong, lối sống; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo riêng với việc thực thi trách nhiệm chính trị của cty:

– Chúng tôi luôn xác định rõ tập. thể Tập thể lãnh đạo phải là TT của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

– Các cá nhân cán bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Góp. phần xây dựng tập. thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

– Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được xem tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người.

4. Đánh giá chung:

– Trong năm học ……….. – ……………. Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp. phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. và chất lượng hơn.

– Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn năm trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp..

– Ban giám hiệu luôn luôn dữ thế chủ động, sáng tạo trong việc làm, thực sự là TT đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học, tập thể lãnh đạo xin nhận loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách trách nhiệm được giao.

5. Định hướng các giải pháp. khắc phục trong năm tiếp. theo:

– Tích cực tham mưu với Phòng GDvàamp;ĐT trong việc chỉ huy thực thi trách nhiệm năm học riêng với nhà trường, UBND xã tăng cường góp vốn đầu tư kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng thêm những lớp học và những phòng hiệu suất cao không đủ.

– Xây dựng những kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường một cách rõ ràng, phù phù thích hợp với đặc trưng nhà trường; thường xuyên chỉ huy, kiểm tra nhìn nhận việc thực thi kế hoạch của những tổ chức triển khai đoàn thể và thành viên.

– Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ, trách nhiệm quản trị và vận hành; năng nổ, sáng tạo trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường; xây dựng tác phong thao tác khoa học, trong công tác thao tác chỉ huy cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực đè nén cho cán bộ, giáo viên.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào những nghành công tác thao tác, tập thể lãnh đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành xong trách nhiệm năm 2020 như sau:

– Tự chấm điểm:……………..

– Tự xếp loại:……………….

Tập thể lãnh đạo…………………..trân trọng văn bản báo cáo giải trình.

Nơi nhận

– Thường trực Huyện ủy

– Lãnh đạo ban.

– Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Báo #cáo #kiểm #điểm #tập #thể #lãnh #đạo #mới #nhất