0765562555

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 05:46:36

3463

p. >Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi, giúp những em học viên lớp 9 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Từ đó những em sẽ làm quen với cấu trúc đề thi, để khi nhảy vào làm bài thi học kì 2 không hề chút kinh ngạc nào nữa!

Đề thi gồm có những bài toán thường gặp với mức độ từ cơ bản tới nâng cao trong đề thi học kì 2 lớp 9. Bên cạnh đề thi môn Toán, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL TL

1.Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021

Phương trình số 1 hai ẩn

Hệ phương trình số 1 hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng; thế

Bài1a

1

Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình

2.Hàm số y=ax2 (a≠0)

-Phương trình bậc hai một ẩn

Đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0)

Bài2a

1

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm và định lí vi ét

Bài2b

Bài1b

Bài3a

Bài3b

4

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình.

3.Góc với đường tròn

Góc ở tâm, số đo cung; Liên hệ giữa cung và dây; Góc nội tiếp; Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; góc có đỉnh bên trong, ngoài đường tròn.Tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt, hình tròn trụ.

Bài5a

1,5đ

Bài5b

1,5đ

2

4.Hình trụ -Hình nón- hình cầu

Hình trụ, diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình trụ.

Bài4a

0,5đ

Bài4b

0,5đ

2

Hình nón-diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình nón.

TỔNG SỐ

3

4

3,5đ

3

3,5đ

10

10đ

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận ra + 35% thông hiểu + 35% vận dụng, toàn bộ những câu được thiết kế dạng tự luận.

b) Đại số và hình học có tỉ lệ điểm là 6: 4

c) Cấu trúc vướng mắc: số câu 05 gồm 10 ý

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

Bài 1. (2,0 điểm)

a)Giải hệ phương trình sau:

b)Giải phương trình: x2– 5x + 4 = 0

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5×2 có đồ thị (P).

từ khóa quan tâm: Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 74

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx +2m – 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m

b) Với những giá trị nào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a)Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Bài NỘI DUNG ĐIỂM

1

a) Giải hệ phương trình

Từ PT (2) x = 4y – 7 (*)

thế vào PT (1) Ta có 2(4y – 7) – 3y = 18y – 14 – 3y = 1 5y = 15y = 3.

Thế vào (*) x = 4.3 – 7 = 5.

Vậy HPT có một nghiệm: (x;y) = (5; 3)

b) x2 – 5x + 4 = 0

(a=1; b=-5; c=4) vì a+b+c=1+(-5)+4=0

Theo hệ thức Vi -ét ta có x1=1; x2 = 4

Phương trình đã cho có 2 nghiệm 1;4

(giải cách khác đúng vẫn cho điểm)

1,0đ

0,5

0,5

1,0đ

0,5

0,25

0,25

2

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số. y= 0,5×2

+ Lập bảng giá trị đúng 5 cặp điểm:

x

-2

-1

0

1

2

y = 0,5×2

2

1/2

0

1/2

2

+ Vẽ đúng đồ thị :

b)Tìm tọa độ giao điểm của và .

+ Pt hoành độ giao điểm của và : 0,5×2 = x +4

+ x1 = -2 => y1 = 2 A( -2; 2)

x2 = 4 => y2 = 8 B (4;8)

Vậy 2 giao điểm của và là (-2; 2) , (4; 8)

1,0đ

0,5

0,5

1,0đ

0,25

0,25

0,25

0,25

………………………

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Chủ đề Cấp độ tư duy Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL

Đồ thị hàm số y=ax+b

Xác định được điểm cắt trục tung, điểm cắt trục hoành và vẽ được đồ thị hàm số

y= ax+ b

Câu Bài 4b 1 Điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ 5% 5%

Hàm số bậc hai và đồ thị-Phương trình bậc hai một ẩn.

Hệ PTBN một ẩn

từ khóa quan tâm: Soạn bài Mùa lúa chín trang 66

Nhận biết được PTBH một ẩn và nghiệm của PT, hệ PTBN một ẩn

Biết giá tốt trị lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số y= ax2 và tìm kiếm được thông số kỹ thuật a khi có điểm thuộc đồ thị.

Xác định được xem chất của hàm số y=ax2 và số nghiệm của PTBH.

Vận dụng được Hệ thức Viet vào giải toán.

Tìm được vị trí tương đối của đường thẳng và Parabol bằng tính toán

Câu a.1; 3 Bài 1 a.2; 4 Bài 4b b.3;4;c3 Bài 2,3, 4a c.4 13 Điểm 0,5 1 0,5 0,5 0,75 2,5 0,25 5 Tỉ lệ 5% 10% 5% 5% 7,5% 25% 2,5% 60%

Góc riêng với đường tròn- Tứ giác nội tiếp

Hiểu được phương pháp tính số đo của góc riêng với đường tròn

Vận dụng được kiến thức và kỹ năng về góc riêng với đường tròn, tứ giác nội tiếp vào giải toán

Liên hệ một số trong những kiến thức và kỹ năng đã học vận dụng vào giải toán

Câu b.1;2 5a;b 5c 6 Điểm 0,5 2 0,5 3 Tỉ lệ 5% 20% 5% 30%

Độ dài đường tròn, diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ

Tính được độ dài đường tròn và diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ

Câu c.1;2 2 Điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ 5% 5% Tổng câu 2 1 4 2 5 5 1 2 22 Tổng điểm 0,5 1 1 1 1,25 4 0,25 1 10 Tỉ lệ 15% 20% 52,5% 12,5% 100% Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

I – Hãy khoanh tròn vào vần âm đầu câu mà em chọn đúng nhất ? (mỗi câu 0,25đ)

Câu 1. Trong những phương trình sau , phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. x2-2x = 0

B. (y+2)(x2 -2x +3) = 0

C. 2x -5 = 0

D. 6x – y = 8

Câu 2. Cho hàm số y = 2×2 . Kết luận nào sau này là đúng?

A. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa là giá trị lớn số 1 của hàm số

B. y = 0 là giá trị lớn số 1 của hàm số

C. y = 0 là giá trị không xác lập

D. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 3. Phương trình x2 – 8x +7 = 0 có nghiệm đúng là?

A x1= – 1; x2= 7

B. x1=1; x2= 7

C. x1=1; x2= -7

D. x1=-1; x2= -7

Câu 4. Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax2. Hệ số a bằng:

A. 4

B. – 2

C. 1

D. 2

II. Nối mỗi câu ở cột A với một đáp án ở cột B để được xác lập đúng (mỗi câu 0,25 đ)

Cột A Cột B Nối cột

Câu 5. Góc ở tâm của một đường tròn có số đo bằng 360, góc nội tiếp cùng chắn cung đó có số đo bằng

A.900

5+ ….

Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

B. 180

6 + …

Câu 7. Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:

C.a và c trái dấu

7 + ….

Câu 8. Hàm số y= 3×2 đồng biến khi

D. x > 0

8 + …

III. Đánh dấu ( X) vào ô thích hợp ( mỗi câu 0,25 điểm)

Nội dung Đ S Câu 9. Hình tròn có đường kính 2cm. Diện tích của nó bằng π cm. … … Câu 10. Hình tròn có đường kính 2cm. Chu vi của nó bằng 2π cm. … … Câu 11.Vị trí của đồ thị hàm số y = -x2 ở phía trên trục hoành và nhận trục tung làm trục đối xứng. … … Câu 12. Đường thẳng y = 2x-1 tiếp xúc với parabol y = x2 tại điểm ( 1; 1) … …

B – TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 13. (1điểm) Giải phương trình và hệ phương trình.

a) 2×2– 3x + 1 = 0

Câu 14. ( 1 điểm) Tìm hai số u và v biết: u + v = 8; u.v = 15

Câu 15. (1,5 điểm) Cho hàm số y = x2 và y = -x +2

a/ Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phương pháp đại số.

b/ Vẽ đồ thị minh họa tọa độ giao điểm của hai hàm số trên.

Câu 16. ( 1 điểm) Một nhà kho có diện tích s quy hoạnh 960 mét vuông, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 68m. Tính chiều dài và chiều rộng của nhà kho.

Câu 17. ( 2,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC). Đường tròn (O; ) cắt AB và AC lần lượt tại E và D. Gọi H là giao điểm của BD và CE; AH cắt BC tại I.

a/ Chứng minh AI vuông góc với BC

b/ EC là phân giác của góc IED

c/ Chứng minh BE. BA = BI. BC.

d/ Cho biết BC = 16cm. Tính BE. BA+ CD. CA.

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)

I – Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng ( mỗi câu 0, 25 đ )

Câu 1 2 3 4 Đáp án A D B D

II. Nối mỗi câu ở cột A với một đáp án ở cột B để được xác lập đúng(mỗi câu 0,25 đ)

Câu 5 6 7 8 Đáp án B A C D

III. Đánh dấu ( X) vào ô thích hợp ( mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 9 10 11 12 Đáp án Đ Đ S S

……………..

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra có đáp án rõ ràng kèm theo bảng ma trận đề thi, giúp những em học viên lớp 9 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện. Từ đó những em sẽ làm quen với cấu trúc đề thi, để khi nhảy vào làm bài thi học kì 2 không hề chút kinh ngạc nào nữa!

Đề thi gồm có những bài toán thường gặp với mức độ từ cơ bản tới nâng cao trong đề thi học kì 2 lớp 9. Bên cạnh đề thi môn Toán, những em trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn lớp 9.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 – Đề 1 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL TL

1.Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021

Phương trình số 1 hai ẩn

Hệ phương trình số 1 hai ẩn

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng; thế

Bài1a

1

Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình

2.Hàm số y=ax2 (a≠0)

-Phương trình bậc hai một ẩn

Đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0)

Bài2a

1

Phương trình bậc hai một ẩn

Công thức nghiệm và định lí vi ét

Bài2b

Bài1b

Bài3a

Bài3b

4

Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình.

3.Góc với đường tròn

Góc ở tâm, số đo cung; Liên hệ giữa cung và dây; Góc nội tiếp; Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung; góc có đỉnh bên trong, ngoài đường tròn.Tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình quạt, hình tròn trụ.

Bài5a

1,5đ

Bài5b

1,5đ

2

4.Hình trụ -Hình nón- hình cầu

Hình trụ, diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình trụ.

Bài4a

0,5đ

Bài4b

0,5đ

2

Hình nón-diện tích s quy hoạnh xung quanh và thể tích hình nón.

TỔNG SỐ

3

4

3,5đ

3

3,5đ

10

10đ

Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 30% nhận ra + 35% thông hiểu + 35% vận dụng, toàn bộ những câu được thiết kế dạng tự luận.

b) Đại số và hình học có tỉ lệ điểm là 6: 4

c) Cấu trúc vướng mắc: số câu 05 gồm 10 ý

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

Bài 1. (2,0 điểm)

a)Giải hệ phương trình sau:

b)Giải phương trình: x2– 5x + 4 = 0

Bài 2 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 0,5×2 có đồ thị (P).

từ khóa quan tâm: Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam trang 74

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.

b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng d có phương trình y = x + 4

Bài 3 (2,0 điểm) Cho phương trình x2 – 2mx +2m – 2 = 0 (1), (m là tham số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m

b) Với những giá trị nào của tham số m thì x12+ x22= 12.

Bài 4: (1,0đ) Một hình trụ có nửa đường kính đường tròn đáy là 6cm, độ cao 9cm. Hãy tính:

a)Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)

Bài 5: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:

a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được

b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của góc BCF

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Bài NỘI DUNG ĐIỂM

1

a) Giải hệ phương trình

Từ PT (2) x = 4y – 7 (*)

thế vào PT (1) Ta có 2(4y – 7) – 3y = 18y – 14 – 3y = 1 5y = 15y = 3.

Thế vào (*) x = 4.3 – 7 = 5.

Vậy HPT có một nghiệm: (x;y) = (5; 3)

b) x2 – 5x + 4 = 0

(a=1; b=-5; c=4) vì a+b+c=1+(-5)+4=0

Theo hệ thức Vi -ét ta có x1=1; x2 = 4

Phương trình đã cho có 2 nghiệm 1;4

(giải cách khác đúng vẫn cho điểm)

1,0đ

0,5

0,5

1,0đ

0,5

0,25

0,25

2

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số. y= 0,5×2

+ Lập bảng giá trị đúng 5 cặp điểm:

x

-2

-1

0

1

2

y = 0,5×2

2

1/2

0

1/2

2

+ Vẽ đúng đồ thị :

b)Tìm tọa độ giao điểm của và .

+ Pt hoành độ giao điểm của và : 0,5×2 = x +4

+ x1 = -2 => y1 = 2 A( -2; 2)

x2 = 4 => y2 = 8 B (4;8)

Vậy 2 giao điểm của và là (-2; 2) , (4; 8)

1,0đ

0,5

0,5

1,0đ

0,25

0,25

0,25

0,25

………………………

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 – Đề 2 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Chủ đề Cấp độ tư duy Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao TN TL TN TL TN TL TN TL

Đồ thị hàm số y=ax+b

Xác định được điểm cắt trục tung, điểm cắt trục hoành và vẽ được đồ thị hàm số

y= ax+ b

Câu Bài 4b 1 Điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ 5% 5%

Hàm số bậc hai và đồ thị-Phương trình bậc hai một ẩn.

Hệ PTBN một ẩn

từ khóa quan tâm: Soạn bài Mùa lúa chín trang 66

Nhận biết được PTBH một ẩn và nghiệm của PT, hệ PTBN một ẩn

Biết giá tốt trị lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số y= ax2 và tìm kiếm được thông số kỹ thuật a khi có điểm thuộc đồ thị.

Xác định được xem chất của hàm số y=ax2 và số nghiệm của PTBH.

Vận dụng được Hệ thức Viet vào giải toán.

Tìm được vị trí tương đối của đường thẳng và Parabol bằng tính toán

Câu a.1; 3 Bài 1 a.2; 4 Bài 4b b.3;4;c3 Bài 2,3, 4a c.4 13 Điểm 0,5 1 0,5 0,5 0,75 2,5 0,25 5 Tỉ lệ 5% 10% 5% 5% 7,5% 25% 2,5% 60%

Góc riêng với đường tròn- Tứ giác nội tiếp

Hiểu được phương pháp tính số đo của góc riêng với đường tròn

Vận dụng được kiến thức và kỹ năng về góc riêng với đường tròn, tứ giác nội tiếp vào giải toán

Liên hệ một số trong những kiến thức và kỹ năng đã học vận dụng vào giải toán

Câu b.1;2 5a;b 5c 6 Điểm 0,5 2 0,5 3 Tỉ lệ 5% 20% 5% 30%

Độ dài đường tròn, diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ

Tính được độ dài đường tròn và diện tích s quy hoạnh hình tròn trụ

Câu c.1;2 2 Điểm 0,5 0,5 Tỉ lệ 5% 5% Tổng câu 2 1 4 2 5 5 1 2 22 Tổng điểm 0,5 1 1 1 1,25 4 0,25 1 10 Tỉ lệ 15% 20% 52,5% 12,5% 100% Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9

I – Hãy khoanh tròn vào vần âm đầu câu mà em chọn đúng nhất ? (mỗi câu 0,25đ)

Câu 1. Trong những phương trình sau , phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. x2-2x = 0

B. (y+2)(x2 -2x +3) = 0

C. 2x -5 = 0

D. 6x – y = 8

Câu 2. Cho hàm số y = 2×2 . Kết luận nào sau này là đúng?

A. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số, vừa là giá trị lớn số 1 của hàm số

B. y = 0 là giá trị lớn số 1 của hàm số

C. y = 0 là giá trị không xác lập

D. y = 0 là giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 3. Phương trình x2 – 8x +7 = 0 có nghiệm đúng là?

A x1= – 1; x2= 7

B. x1=1; x2= 7

C. x1=1; x2= -7

D. x1=-1; x2= -7

Câu 4. Điểm M(-1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y= ax2. Hệ số a bằng:

A. 4

B. – 2

C. 1

D. 2

II. Nối mỗi câu ở cột A với một đáp án ở cột B để được xác lập đúng (mỗi câu 0,25 đ)

Cột A Cột B Nối cột

Câu 5. Góc ở tâm của một đường tròn có số đo bằng 360, góc nội tiếp cùng chắn cung đó có số đo bằng

A.900

5+ ….

Câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng

B. 180

6 + …

Câu 7. Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:

C.a và c trái dấu

7 + ….

Câu 8. Hàm số y= 3×2 đồng biến khi

D. x > 0

8 + …

III. Đánh dấu ( X) vào ô thích hợp ( mỗi câu 0,25 điểm)

Nội dung Đ S Câu 9. Hình tròn có đường kính 2cm. Diện tích của nó bằng π cm. … … Câu 10. Hình tròn có đường kính 2cm. Chu vi của nó bằng 2π cm. … … Câu 11.Vị trí của đồ thị hàm số y = -x2 ở phía trên trục hoành và nhận trục tung làm trục đối xứng. … … Câu 12. Đường thẳng y = 2x-1 tiếp xúc với parabol y = x2 tại điểm ( 1; 1) … …

B – TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 13. (1điểm) Giải phương trình và hệ phương trình.

a) 2×2– 3x + 1 = 0

Câu 14. ( 1 điểm) Tìm hai số u và v biết: u + v = 8; u.v = 15

Câu 15. (1,5 điểm) Cho hàm số y = x2 và y = -x +2

a/ Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị trên bằng phương pháp đại số.

b/ Vẽ đồ thị minh họa tọa độ giao điểm của hai hàm số trên.

Câu 16. ( 1 điểm) Một nhà kho có diện tích s quy hoạnh 960 mét vuông, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 68m. Tính chiều dài và chiều rộng của nhà kho.

Câu 17. ( 2,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ( AB < AC). Đường tròn (O; ) cắt AB và AC lần lượt tại E và D. Gọi H là giao điểm của BD và CE; AH cắt BC tại I.

a/ Chứng minh AI vuông góc với BC

b/ EC là phân giác của góc IED

c/ Chứng minh BE. BA = BI. BC.

d/ Cho biết BC = 16cm. Tính BE. BA+ CD. CA.

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3 điểm)

I – Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng ( mỗi câu 0, 25 đ )

Câu 1 2 3 4 Đáp án A D B D

II. Nối mỗi câu ở cột A với một đáp án ở cột B để được xác lập đúng(mỗi câu 0,25 đ)

Câu 5 6 7 8 Đáp án B A C D

III. Đánh dấu ( X) vào ô thích hợp ( mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 9 10 11 12 Đáp án Đ Đ S S

……………..

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem postt Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #năm