0765562555

Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 New 2022 được update : 2021-09-07 16:55:51

3134

Xin chàoChính tả bài Ai có lỗi? trang 14 hướng dẫn những em học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về nghe, viết đúng bài chính tả, trình diễn đúng. Đồng thời cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tớ.

Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bài tập đọc Ai có lỗi, Khi mẹ vắng nhà – Tuần 2 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 14 Câu 1

Nghe- viết: Ai có lỗi? (đoạn 3)

Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng này được viết ra làm sao?

Xem thêm: C00 gồm những môn nào?

Trả lời:

Cơn giận lắng xuống. Tôi khởi đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tên riêng là: Cô-rét-ti Tên riêng này được viết hoa chữ thứ nhất và có dấu gạch ngang. Câu 2

Tìm những từ ngữ chứa tiếng:

a) Có vần uêch.

b) Có vần uyu.

M: nguệch ngoạc,…

M: ngã khuỵu,…

Xem thêm: C00 gồm những môn nào?

Trả lời:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch, huếch hoác

b) Có vần uyu: khuỷu tay, ngã khuỵu

Câu 3

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)

– (xấu, sấu): cây …., chữ …..

– (sẻ, xẻ): san …, … gỗ.

– (sắn, xắn): …. tay áo, củ …..

b)

– (căn, căng): kiêu …., …. dặn.

Xem thêm: Địa lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

– (nhằn, nhằng): nhọc ….., lằng ……..

– (vắn, vắng): ……. mặt, ….. tắt

Trả lời:

a)

– (xấu, sấu): cây sấu, chữ xấu.

– (sẻ, xẻ): san sẻ, xẻ gỗ.

– (sắn, xắn): xắn tay áo, củ sắn.

b)

– (căn, căng): kiêu căng, căn dặn.

– (nhằn, nhằng): nhọc nhằn, lằng nhằng.

– (vắn, vắng): vắng mặt, vắn tắt

Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 hướng dẫn những em học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về nghe, viết đúng bài chính tả, trình diễn đúng. Đồng thời cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tớ.

Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm bài tập đọc Ai có lỗi, Khi mẹ vắng nhà – Tuần 2 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 14 Câu 1

Nghe- viết: Ai có lỗi? (đoạn 3)

Tìm tên riêng trong bài chính tả. Tên riêng này được viết ra làm sao?

Xem thêm: C00 gồm những môn nào?

Trả lời:

Cơn giận lắng xuống. Tôi khởi đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tên riêng là: Cô-rét-ti Tên riêng này được viết hoa chữ thứ nhất và có dấu gạch ngang. Câu 2

Tìm những từ ngữ chứa tiếng:

a) Có vần uêch.

b) Có vần uyu.

M: nguệch ngoạc,…

M: ngã khuỵu,…

Xem thêm: C00 gồm những môn nào?

Trả lời:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch, huếch hoác

b) Có vần uyu: khuỷu tay, ngã khuỵu

Câu 3

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)

– (xấu, sấu): cây …., chữ …..

– (sẻ, xẻ): san …, … gỗ.

– (sắn, xắn): …. tay áo, củ …..

b)

– (căn, căng): kiêu …., …. dặn.

Xem thêm: Địa lí lớp 4 Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

– (nhằn, nhằng): nhọc ….., lằng ……..

– (vắn, vắng): ……. mặt, ….. tắt

Trả lời:

a)

– (xấu, sấu): cây sấu, chữ xấu.

– (sẻ, xẻ): san sẻ, xẻ gỗ.

– (sắn, xắn): xắn tay áo, củ sắn.

b)

– (căn, căng): kiêu căng, căn dặn.

– (nhằn, nhằng): nhọc nhằn, lằng nhằng.

– (vắn, vắng): vắng mặt, vắn tắt


Bạn đang xem bài Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 2022

Với việc Bạn đọc bài Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Chính tả bài Ai có lỗi? trang 14 Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc Join Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Chính #tả #bài #có #lỗi #trang