0765562555

Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ New 2022 được update : 2021-09-08 12:01:22

3259

Xin chàoĐịa lí 9 Bài 10 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp vẽ và phân tích biểu đồ về sự việc thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo nhiều chủng loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 38.

Soạn Địa lí 9 Bài 10 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Giải bài tập SGK Địa lí 9 trang 38 Câu 1

Cho bảng số liệu

Các nhóm cây 1990 2002 Cây lương thực 9040,0 12831,4 Cây công nghiệp 6474,6 8320,3 Cây thực phẩm, cây ăn quả 1199,3 2337,3 1366,1 2173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng những nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có nửa đường kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự việc thay đổi quy mô diện tích s quy hoạnh và tỉ trọng diện tích s quy hoạnh gieo trồng của những nhóm cây.

Lời giải:

a) – Xử lí số liệu

Ta có, phương pháp tính cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng từng nhóm cây trong tổng số cây như sau:

% cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh cây Lương thực (hoặc cây khác) = (Diện tích cây Lương thực (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích s quy hoạnh) x 100% = ?%

⇒ Ta được bảng kết quả khá đầy đủ như sau:

Bảng. Cơ cấu diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo nhóm cây (%)

Loại cây 1990 2002 Tổng số 100,0 100,0 Cây lượng thực 71,6 64,9 Cây công nghiệp 13,3 18,2 Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 15,1 16,9

-Vẽ biểu đồ:

b) Nhận xét

Xem thêm: Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án

– Diện tích trồng trọt tăng mạnh từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở toàn bộ những cây:

+ Cây lương thực tăng từ 6474,6 ha lên 8320,3 ha.

+ Cây công nghiệp tăng từ 1199,3 ha lên 2337,3 ha.

+ Cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác tăng từ 1366,1 ha lên 2173,8 ha.

– Cơ cấu diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo những nhóm cây ở việt nam năm 1990- 2002 có sự thay đổi:

+ Giảm diện tích s quy hoạnh cây lương thực giảm tỉ trọng từ 71,6% (năm 1995) lên 64,8% (năm 2002).

+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp và cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác: cây công nghiệp tăng 13,3% lên 18,2%; cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác khác tăng 15,1 % (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy cơ cấu tổ chức triển khai ngành trồng trọt có sự thay đổi dẫn xóa thế độc canh cây lúa trong trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích s quy hoạnh cây công nghiệp và cây khác; Giảm diện tích s quy hoạnh cây lương thực tuy nhiên cây lương thực vẫn giữa vai trò chủ yếu ngành trồng trọt của việt nam.

Dựa vào bảng số liệu 10.2 (SGK trang 38):

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia cầm và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100%)

Năm Trâu (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Bò (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Lợn (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Gia cầm (triệu con) Chỉ số tăng trưởng (%) 1990 2854,1 100 3116,9 100 12260,5 100 107,4 100 1995 2926,8 103,8 3638,9 116,7 16306,4 133,0 142,1 132,3 2000 2897,2 101,5 4127,9 132,4 20193,8 164,7 196,1 182,6 2002 2814,4 98,6 4062,9 130,4 23169,5 189,0 233,3 217,2

a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ bốn đường màn biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua trong năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ. Hãy nhận xét và lý giải tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng ? Tại sao đàn trâu không tăng?

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Các loại phản ứng hóa học lớp 8

a. Vẽ biểu đồ

b) – Nhận xét: Trong quy trình 1990 – 2002 số lượng đàn gia súc gia cầm của toàn bộ chúng ta có Xu thế tăng:

+ Số lượng lợn từ 12260,5 nghìn con (năm 1990) lên 27373,3 nghìn con (năm 2010) , chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 189% so với năm 1990.

+ Số lượng bò từ 3116,9 nghìn con (năm 1990) lên 4062,9 nghìn con (năm 2002), chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 130,4 % so với năm 1990.

+ Số lượng trâu hầu như không tăng có xu thế giảm nhẹ.

+ Số lượng gia cầm tăng từ 107,4 triệu con (năm 1990) lên 233,3 triệu con (năm 2002) Chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 217,2% so với năm 1990.

Như vậy đàn gia cầm và đàn lợn có vận tốc tăng nhanh, đàn bốc vận tốc tăng trung bình đang trâu hầu như không tăng.

– Giải thích:

+ Đàn lợn, gia cầm tăng do:

– Mức sống nhân dân được cải tổ nên nhu yếu về thực phẩm động vật hoang dã tăng.

– Dữ liệu thức ăn cho ngành chăn nuôi được nâng cao, ccas dịch vụ thú y tăng trưởng.

– Chính sách khuyến khích tăng trưởng chăn nuôi của Nhà nước.

– Thịt lợn, trứng và thịt gia cầm là nhiều chủng loại thực phẩm truyền thống cuội nguồn và phổ cập của dân cư việt nam.

– Nhờ những thành tựu của ngành sản xuất lương thực, nên nguồn thức ăn cho đàn lợn và đàn gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

+ Trâu không tăng: vì trâu được nuôi hầu hết để lấy sức kéo, việc tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp đã tác động tới sự tăng trưởng của đàn trâu.

Địa lí 9 Bài 10 giúp những em học viên lớp 9 biết phương pháp vẽ và phân tích biểu đồ về sự việc thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo nhiều chủng loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Địa lí 9 trang 38.

Soạn Địa lí 9 Bài 10 giúp những em học viên nắm chắc kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề hơn, tự tin giơ tay phát biểu xây dựng bài. Điều này vừa giúp những em hiểu bài hơn vừa tạo ra thiện cảm trong mắt của những thầy cô. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban tìm hiểu thêm và tải tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ

Cho bảng số liệu

Các nhóm cây 1990 2002 Cây lương thực 9040,0 12831,4 Cây công nghiệp 6474,6 8320,3 Cây thực phẩm, cây ăn quả 1199,3 2337,3 1366,1 2173,8

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng những nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có nửa đường kính là 20 mm; biểu đồ năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.

b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự việc thay đổi quy mô diện tích s quy hoạnh và tỉ trọng diện tích s quy hoạnh gieo trồng của những nhóm cây.

Lời giải:

a) – Xử lí số liệu

Ta có, phương pháp tính cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh gieo trồng từng nhóm cây trong tổng số cây như sau:

% cơ cấu tổ chức triển khai diện tích s quy hoạnh cây Lương thực (hoặc cây khác) = (Diện tích cây Lương thực (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích s quy hoạnh) x 100% = ?%

⇒ Ta được bảng kết quả khá đầy đủ như sau:

Bảng. Cơ cấu diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo nhóm cây (%)

Loại cây 1990 2002 Tổng số 100,0 100,0 Cây lượng thực 71,6 64,9 Cây công nghiệp 13,3 18,2 Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 15,1 16,9

-Vẽ biểu đồ:

b) Nhận xét

Xem thêm: Top 6 Đề thi học kì 2 Toán lớp hai năm học 2020-2021 kèm đáp án

– Diện tích trồng trọt tăng mạnh từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở toàn bộ những cây:

+ Cây lương thực tăng từ 6474,6 ha lên 8320,3 ha.

+ Cây công nghiệp tăng từ 1199,3 ha lên 2337,3 ha.

+ Cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác tăng từ 1366,1 ha lên 2173,8 ha.

– Cơ cấu diện tích s quy hoạnh gieo trồng phân theo những nhóm cây ở việt nam năm 1990- 2002 có sự thay đổi:

+ Giảm diện tích s quy hoạnh cây lương thực giảm tỉ trọng từ 71,6% (năm 1995) lên 64,8% (năm 2002).

+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp và cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác: cây công nghiệp tăng 13,3% lên 18,2%; cây ăn quả, cây thực phẩm, cây khác khác tăng 15,1 % (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy cơ cấu tổ chức triển khai ngành trồng trọt có sự thay đổi dẫn xóa thế độc canh cây lúa trong trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích s quy hoạnh cây công nghiệp và cây khác; Giảm diện tích s quy hoạnh cây lương thực tuy nhiên cây lương thực vẫn giữa vai trò chủ yếu ngành trồng trọt của việt nam.

Dựa vào bảng số liệu 10.2 (SGK trang 38):

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia cầm và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100%)

Năm Trâu (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Bò (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Lợn (nghìn con) Chỉ số tăng trưởng (%) Gia cầm (triệu con) Chỉ số tăng trưởng (%) 1990 2854,1 100 3116,9 100 12260,5 100 107,4 100 1995 2926,8 103,8 3638,9 116,7 16306,4 133,0 142,1 132,3 2000 2897,2 101,5 4127,9 132,4 20193,8 164,7 196,1 182,6 2002 2814,4 98,6 4062,9 130,4 23169,5 189,0 233,3 217,2

a) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ bốn đường màn biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua trong năm 1990, 1995, 2000, 2002

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ. Hãy nhận xét và lý giải tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng ? Tại sao đàn trâu không tăng?

Gợi ý đáp án

Xem thêm: Các loại phản ứng hóa học lớp 8

a. Vẽ biểu đồ

b) – Nhận xét: Trong quy trình 1990 – 2002 số lượng đàn gia súc gia cầm của toàn bộ chúng ta có Xu thế tăng:

+ Số lượng lợn từ 12260,5 nghìn con (năm 1990) lên 27373,3 nghìn con (năm 2010) , chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 189% so với năm 1990.

+ Số lượng bò từ 3116,9 nghìn con (năm 1990) lên 4062,9 nghìn con (năm 2002), chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 130,4 % so với năm 1990.

+ Số lượng trâu hầu như không tăng có xu thế giảm nhẹ.

+ Số lượng gia cầm tăng từ 107,4 triệu con (năm 1990) lên 233,3 triệu con (năm 2002) Chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 217,2% so với năm 1990.

Như vậy đàn gia cầm và đàn lợn có vận tốc tăng nhanh, đàn bốc vận tốc tăng trung bình đang trâu hầu như không tăng.

– Giải thích:

+ Đàn lợn, gia cầm tăng do:

– Mức sống nhân dân được cải tổ nên nhu yếu về thực phẩm động vật hoang dã tăng.

– Dữ liệu thức ăn cho ngành chăn nuôi được nâng cao, ccas dịch vụ thú y tăng trưởng.

– Chính sách khuyến khích tăng trưởng chăn nuôi của Nhà nước.

– Thịt lợn, trứng và thịt gia cầm là nhiều chủng loại thực phẩm truyền thống cuội nguồn và phổ cập của dân cư việt nam.

– Nhờ những thành tựu của ngành sản xuất lương thực, nên nguồn thức ăn cho đàn lợn và đàn gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

+ Trâu không tăng: vì trâu được nuôi hầu hết để lấy sức kéo, việc tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp đã tác động tới sự tăng trưởng của đàn trâu.


Bạn đang đọc nội dung bài viết Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Địa lí 9 Bài 10: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or Join Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#Địa #lí #Bài #Thực #hành #Vẽ #và #phân #tích #biểu #đồ