0765562555

File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020 FULL 2022 được update : 2021-09-04 15:17:37

3124

Xin chàoThuế thu nhập thành viên (TNCN) là loại thuế tính theo tháng, trọn vẹn có thể kê khai theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Nhằm giúp kế toán, nhân sự tính tiền thuế thu nhập thành viên nhanh gọn, đúng chuẩn nhất, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm file Excel tính thuế thu nhập thành viên năm 2020 này.

Tính thuế thu nhập thành viên bằng file Excel:

Bạn đang xem: File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020

Cách tính thuế TNCN 2020: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%) Giảm trừ bản thân: 11.000.000đ Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 4.400.000đ

Cách tính thuế TNCN 2019: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%) Giảm trừ bản thân: 9.000.000đ Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 3.600.000đ Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tháng – Bảo hiểm bắt buộc – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ người phụ thuộc.

Xem thêm: Quyển lý lịch viên chức

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020, mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng thêm 11 triệu đồng, thay vì 9 triệu đồng như trước, tương ứng cho từng người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức thuế TNCN mà người lao động phải nộp sẽ giảm. Trong trường hợp thu nhập của thành viên dưới 11 triệu đồng thì chắc như đinh sẽ không còn phải đóng thuế TNCN.

Mức giảm trừ gia cảnh mới này được vận dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Tức hàng tháng của năm 2020 mà người lao động đã tạm nộp theo mức cũ sẽ tiến hành xác lập lại khi quyết toán thuế thu nhập thành viên năm 2020.

Bảng thuế phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành và mới Thu nhập/tháng Có 1 người phụ thuộc Có 2 người phụ thuộc Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới 10 0 0 0 0 15 0,12 0 0 0 20 0,49 0,23 0,19 0,01 25 1,11 0,71 0,63 0,27 30 1,86 1,44 1,23 0,78 35 2,83 2,2 2,11 1,53 40 3,83 3,27 3,11 2,39 45 4,85 4,27 4,11 3,39 50 6,1 5,4 5,2 4,39 60 8,6 7,9 7,7 6,8 70 11,37 10,53 10,29 9,3 80 14,37 13,53 13,29 12,21 90 17,37 16,53 16,29 15,21 100 20,74 19,76 19,48 18,22 150 38,24 37,26 36,98 35,72

Mức thuế vận dụng riêng với Thu nhập chịu thuế ban hãy tìm hiểu thêm bảng phía dưới.

Bảng mức thuế thu nhập thành viên

Thuế thu nhập thành viên được vận dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Công thức tính số thuế phải nộp 1 Đến 5 5 Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5% 2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% – 250.000 đ 3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% – 750.000 đ 4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% – 1.650.000 đ 5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% – 3.250.000 đ 6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% – 5.850.000 đ 7 Trên 80 35 TNTT x 35% – 9.850.000 đ

từ khóa quan tâm: Tờ khai y tế

Cách tính thuế thu nhập thành viên trong file Excel này rất đơn thuần và giản dị, ban chỉ việc nhập thu nhập tính thuế hàng tháng, số người phụ thuộc là có ngay kết quả. File Excel tính nhanh thuế thu nhập thành viên năm 2020 được lập nhờ vào những văn bản quy phạm pháp lý sau này:

Luật thuế thu nhập thành viên 2007, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2009. Luật thuế thu nhập thành viên sửa đổi thời gian năm 2012, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013. Luật sửa đổi những Luật về Thuế năm năm trước đó, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái.

Thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập thành viên trừ những khoản góp phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp riêng với một số trong những ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập thành viên.

Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập thành viên đã quy định về thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế, trừ những khoản góp phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp riêng với một số trong những ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập thành viên.

Bảng tính thuế thu nhập thành viên theo lương NET

Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không gồm có thuế TNCN, BHXH, BHYT… Vì vậy, trước lúc tính thuế TNCN theo lương NET nên phải quy đổi thu nhập không gồm có thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ(riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) Thu nhập tính thuế 1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95 2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9 3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85 4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8 5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75 6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7 7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Thuế thu nhập thành viên (TNCN) là loại thuế tính theo tháng, trọn vẹn có thể kê khai theo tháng hoặc theo quý nhưng quyết toán theo năm. Nhằm giúp kế toán, nhân sự tính tiền thuế thu nhập thành viên nhanh gọn, đúng chuẩn nhất, những ban cũng trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm file Excel tính thuế thu nhập thành viên năm 2020 này.

Tính thuế thu nhập thành viên bằng file Excel:

Bạn đang xem: File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020

Cách tính thuế TNCN 2020: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%) Giảm trừ bản thân: 11.000.000đ Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 4.400.000đ

Cách tính thuế TNCN 2019: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%) ⇒ Bảo hiểm bắt buộc = Lương đóng BH * (8% + 1,5% + 1%) Giảm trừ bản thân: 9.000.000đ Giảm trừ người phụ thuộc: Số người phụ thuộc x 3.600.000đ Thu nhập chịu thuế = Thu nhập tháng – Bảo hiểm bắt buộc – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ người phụ thuộc.

Xem thêm: Quyển lý lịch viên chức

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020, mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng thêm 11 triệu đồng, thay vì 9 triệu đồng như trước, tương ứng cho từng người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức thuế TNCN mà người lao động phải nộp sẽ giảm. Trong trường hợp thu nhập của thành viên dưới 11 triệu đồng thì chắc như đinh sẽ không còn phải đóng thuế TNCN.

Mức giảm trừ gia cảnh mới này được vận dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Tức hàng tháng của năm 2020 mà người lao động đã tạm nộp theo mức cũ sẽ tiến hành xác lập lại khi quyết toán thuế thu nhập thành viên năm 2020.

Bảng thuế phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh hiện hành và mới Thu nhập/tháng Có 1 người phụ thuộc Có 2 người phụ thuộc Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới Mức GTGC hiện hành Mức GTGC mới 10 0 0 0 0 15 0,12 0 0 0 20 0,49 0,23 0,19 0,01 25 1,11 0,71 0,63 0,27 30 1,86 1,44 1,23 0,78 35 2,83 2,2 2,11 1,53 40 3,83 3,27 3,11 2,39 45 4,85 4,27 4,11 3,39 50 6,1 5,4 5,2 4,39 60 8,6 7,9 7,7 6,8 70 11,37 10,53 10,29 9,3 80 14,37 13,53 13,29 12,21 90 17,37 16,53 16,29 15,21 100 20,74 19,76 19,48 18,22 150 38,24 37,26 36,98 35,72

Mức thuế vận dụng riêng với Thu nhập chịu thuế ban hãy tìm hiểu thêm bảng phía dưới.

Bảng mức thuế thu nhập thành viên

Thuế thu nhập thành viên được vận dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Công thức tính số thuế phải nộp 1 Đến 5 5 Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5% 2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% – 250.000 đ 3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% – 750.000 đ 4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% – 1.650.000 đ 5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% – 3.250.000 đ 6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% – 5.850.000 đ 7 Trên 80 35 TNTT x 35% – 9.850.000 đ

từ khóa quan tâm: Tờ khai y tế

Cách tính thuế thu nhập thành viên trong file Excel này rất đơn thuần và giản dị, ban chỉ việc nhập thu nhập tính thuế hàng tháng, số người phụ thuộc là có ngay kết quả. File Excel tính nhanh thuế thu nhập thành viên năm 2020 được lập nhờ vào những văn bản quy phạm pháp lý sau này:

Luật thuế thu nhập thành viên 2007, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2009. Luật thuế thu nhập thành viên sửa đổi thời gian năm 2012, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2013. Luật sửa đổi những Luật về Thuế năm năm trước đó, có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái.

Thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập thành viên trừ những khoản góp phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp riêng với một số trong những ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập thành viên.

Tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập thành viên đã quy định về thu nhập tính thuế riêng với thu nhập từ marketing thương mại, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế, trừ những khoản góp phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp riêng với một số trong những ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, những khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập thành viên.

Bảng tính thuế thu nhập thành viên theo lương NET

Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không gồm có thuế TNCN, BHXH, BHYT… Vì vậy, trước lúc tính thuế TNCN theo lương NET nên phải quy đổi thu nhập không gồm có thuế thành thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi Phụ lục 02/PL-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ(riêng với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

STT Thu nhập làm vị trí căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ) Thu nhập tính thuế 1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95 2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9 3 Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ (TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85 4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8 5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75 6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7 7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65

Bạn đang mò mẩn bài File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game HD File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu File Excel tính thuế thu nhập thành viên 2020 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or tham gia Groups zalo để được trợ giúp miễn phí
#File #Excel #tính #thuế #thu #nhập #cá #nhân