0765562555

Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại Mới nhất 2022 được update : 2021-09-07 18:58:46

3156

Xin chàoHoá học 9 Bài 16 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về những tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 51.

Việc giải Hóa 9 bài 16 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

Lý thuyết Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại I. Tác dụng với phi kim

1. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

2. Với lưu huỳnh

– Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)

2Al + 2S Al2S3

3. Phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

II. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

III. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Giải bài tập Hóa 9 Bài 16 trang 51 Câu 1

Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ và viết những phuwong trình hóa học minh họa với sắt kẽm kim loại magie.

Gợi ý đáp án

Kim loại có những tính chất hóa học chung:

1. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với phi kim:

2Mg + O2 → 2MgO

Mg + Cl2 → MgCl2

2. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với dung dịch axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

3. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với dung dịch muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Câu 2

Hãy hoàn thành xong những phương trình hóa học sau này:

a) … + HCl -⇒ MgCl2 + H2

Xem thêm: Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

b) … + AgNO3 ⇒ Cu(NO3)2 + Ag

c) … + … ⇒ ZnO

d) … + Cl2 ⇒ HgCl2

e) … + S ⇒ K2S.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học xẩy ra Một trong những cặp chất sau này:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bạc nitrat.

c) Natri + lưu huỳnh.

d) Canxi + clo.

Gợi ý đáp án

Các phương trình phản ứng hóa học:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Câu 4

Dựa vào tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại, hãy viết những phương trình hóa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:

Gợi ý đáp án

(1) Mg + Cl2 → MgCl2

(2) 2Mg + O2 → 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Câu 5

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học xẩy ra, khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

Tham khảo: Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (16 mẫu)

b) Cho một đinh sắt vào trong ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4.

Gợi ý đáp án

a) Khối màu nâu tạo thành:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b) Dung dịch CuCl2 nhạt màu xanh, sắt kẽm kim loại red color bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn tan dần, dung dịch CuSO4 nhạt màu xanh, sắt kẽm kim loại red color bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Câu 6

Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới lúc kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ Phần Trăm của dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

1 mol   1 mol           1 mol             1 mol

?           0,0125                 mol ?

Theo phương trình:

Theo phương trình:

Ta có: mdd sau pứ =

Câu 7

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm một,52 g. Hãy xác lập nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Gợi ý đáp án

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Gọi x là số mol Cu phản ứng

Theo phương trình ta có: nAg sinh ra = 2nCu pư = 2x mol

Khối lượng lá đồng tăng thêm một,52g ⇒ mAg sinh ra – mCu pư = 1,52

⇒ 108. 2x – 64x = 1,52 ⇒ x = 0,01 (mol)

Theo pt nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

Nồng độ dung dịch AgNO3: M

Hoá học 9 Bài 16 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về những tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 2 trang 51.

Việc giải Hóa 9 bài 16 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại

Lý thuyết Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại I. Tác dụng với phi kim

1. Với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

2. Với lưu huỳnh

– Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)

2Al + 2S Al2S3

3. Phản ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

II. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có sắt kẽm kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

III. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Giải bài tập Hóa 9 Bài 16 trang 51 Câu 1

Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ và viết những phuwong trình hóa học minh họa với sắt kẽm kim loại magie.

Gợi ý đáp án

Kim loại có những tính chất hóa học chung:

1. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với phi kim:

2Mg + O2 → 2MgO

Mg + Cl2 → MgCl2

2. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với dung dịch axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

3. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với dung dịch muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Câu 2

Hãy hoàn thành xong những phương trình hóa học sau này:

a) … + HCl -⇒ MgCl2 + H2

Xem thêm: Soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

b) … + AgNO3 ⇒ Cu(NO3)2 + Ag

c) … + … ⇒ ZnO

d) … + Cl2 ⇒ HgCl2

e) … + S ⇒ K2S.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Câu 3

Viết những phương trình hóa học xẩy ra Một trong những cặp chất sau này:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bạc nitrat.

c) Natri + lưu huỳnh.

d) Canxi + clo.

Gợi ý đáp án

Các phương trình phản ứng hóa học:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Câu 4

Dựa vào tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại, hãy viết những phương trình hóa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:

Gợi ý đáp án

(1) Mg + Cl2 → MgCl2

(2) 2Mg + O2 → 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Câu 5

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học xẩy ra, khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

Tham khảo: Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (16 mẫu)

b) Cho một đinh sắt vào trong ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuSO4.

Gợi ý đáp án

a) Khối màu nâu tạo thành:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b) Dung dịch CuCl2 nhạt màu xanh, sắt kẽm kim loại red color bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn tan dần, dung dịch CuSO4 nhạt màu xanh, sắt kẽm kim loại red color bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Câu 6

Ngâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho tới lúc kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ Phần Trăm của dung dịch sau phản ứng.

Gợi ý đáp án

1 mol   1 mol           1 mol             1 mol

?           0,0125                 mol ?

Theo phương trình:

Theo phương trình:

Ta có: mdd sau pứ =

Câu 7

Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm một,52 g. Hãy xác lập nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Gợi ý đáp án

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

Gọi x là số mol Cu phản ứng

Theo phương trình ta có: nAg sinh ra = 2nCu pư = 2x mol

Khối lượng lá đồng tăng thêm một,52g ⇒ mAg sinh ra – mCu pư = 1,52

⇒ 108. 2x – 64x = 1,52 ⇒ x = 0,01 (mol)

Theo pt nAgNO3 = 2.nCu = 2. 0,01 = 0,02 mol

Nồng độ dung dịch AgNO3: M


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game tài liệu Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Hoá học 9 Bài 16: Tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc ThamGia Groups zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Tính #chất #hóa #học #của #kim #loại