0765562555

Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ FULL 2022 được update : 2021-09-08 00:55:04

3407

Xin chàoHoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học của bazơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 25.

Việc giải Hóa 9 bài 7 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Lý thuyết Tính chất hóa học của bazơ I. Phân loại bazơ

Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia bazơ thành 2 loại:

– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2.

– Bazơ không tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3…

II. Tính chất hóa học của bazơ

1) Tác dụng với chất thông tư màu.

– Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.

– Dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu đổi sang red color.

2) Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) + oxit axit → muối + nước

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 ↓ + H2O

3) Tác dụng của bazơ với axit: Bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Phản ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hòa.

4) Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối

Dung dịch bazơ tác dụng được với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaOH

5) Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 7 trang 25 Câu 1

Có phải toàn bộ những chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của vài ba chất kiềm.

Có phải toàn bộ những bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của những bazơ để minh họa.

Gợi ý đáp án 

Kiềm (hay còn gọi là dung dich bazo) là những bazo tan được trong nước nên:

– Tất cả những chất kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba(OH)2, KOH.

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 4 Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ hai con mắt

– Không phải toàn bộ những bazơ đều là chất kiềm. Ví dụ: Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)3 … Vì những bazơ này đều là bazơ không tan.

Câu 2

Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết thêm thêm những bazơ nào:

a) Tác dụng được với dung dịch HCl?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Tác dụng được với CO2?

d) Đổi màu quỳ tím thành xanh?

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án 

a) Tất cả những bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao là những bazo không tan : Cu(OH)2

Cu(OH)2 CuO + H2O

c) Tác dụng với CO2 là những dung dịch bazo (kiểm) NaOH, Ba(OH)2

CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

d) Đổi màu quỳ tím thành xanh: những kiềm NaOH, Ba(OH)2.

Từ những chất có sẵn là: Na2O, CaO, H2O. Hãy viết những phương trình hóa học điều chế những dung dịch bazơ.

Gợi ý đáp án 

Điều chế những dung dịch bazơ (kiềm):

Tham khảo: Viết về thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô bằng tiếng Anh (6 Mẫu)

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2.

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4. Chỉ được sử dụng quỳ tím, làm thế nào nhận ra dung dịch đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án 

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– Cho quỳ tím vào từng mẫu thử của những dung dịch trên, kết quả phân thành hai nhóm:

Nhóm I: Quỳ tím đổi màu thành xanh: Ba(OH)2 và NaOH.

Nhóm II: Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2SO4.

– Phân biệt những chất trong những nhóm: Lấy từng chất của nhóm I đổ vào từng chất của nhóm II, ta nhận thấy có hai chất đổ vào nhau cho kết tủa trắng là Ba(OH)2 và Na2SO4 hai chất còn sót lại không phản ứng là NaOH và NaCl.

NaCl Na2SO4 Ba(OH)2 x Kết tủa trắng NaOH x x

PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH.

Câu 5

Cho 15,5g natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần vốn để làm trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Gợi ý đáp án 

Số mol Na2O = 15,5:62 = 0,25 mol

a) Na2O + H2O → 2NaOH

0,25 → 0,5 (mol)

500 ml = 500/1000= 0,5 lít; CM NaOH = 0,5/0,5 = 1M.

b) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

0,5 → 0,25 0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25×98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = 24,5.100/20= 122,5 g

mdd, ml = mdd,g = Dg/ml = 122,5/1,14 ≈ 107,5 ml

Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về phân loại, tính chất hóa học của bazơ. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 25.

Việc giải Hóa 9 bài 7 trước lúc tới lớp những em nhanh gọn nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn soạn giáo án cho học viên của tớ. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Lý thuyết Tính chất hóa học của bazơ I. Phân loại bazơ

Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, người ta chia bazơ thành 2 loại:

– Bazơ tan được trong nước tạo thành dung dịch bazơ (gọi là kiềm): LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2.

– Bazơ không tan: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3…

II. Tính chất hóa học của bazơ

1) Tác dụng với chất thông tư màu.

– Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu xanh.

– Dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu đổi sang red color.

2) Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit

Dung dịch bazơ (kiềm) + oxit axit → muối + nước

Ví dụ:

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 ↓ + H2O

3) Tác dụng của bazơ với axit: Bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

NaOH + HCl → NaCl + H2O Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Phản ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hòa.

4) Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối

Dung dịch bazơ tác dụng được với nhiều dung dịch muối tạo thành muối mới và bazơ mới.

Ví dụ:

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ Ba(OH)2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaOH

5) Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 7 trang 25 Câu 1

Có phải toàn bộ những chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hóa học của vài ba chất kiềm.

Có phải toàn bộ những bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hóa học của những bazơ để minh họa.

Gợi ý đáp án 

Kiềm (hay còn gọi là dung dich bazo) là những bazo tan được trong nước nên:

– Tất cả những chất kiềm đều là bazơ. Ví dụ: NaOH, Ba(OH)2, KOH.

từ khóa quan tâm: Khoa học lớp 4 Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ hai con mắt

– Không phải toàn bộ những bazơ đều là chất kiềm. Ví dụ: Al(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)3 … Vì những bazơ này đều là bazơ không tan.

Câu 2

Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết thêm thêm những bazơ nào:

a) Tác dụng được với dung dịch HCl?

b) Bị nhiệt phân hủy?

c) Tác dụng được với CO2?

d) Đổi màu quỳ tím thành xanh?

Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án 

a) Tất cả những bazơ đã cho đều phản ứng với dung dịch HCl.

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

b) Bị phân hủy ở nhiệt độ cao là những bazo không tan : Cu(OH)2

Cu(OH)2 CuO + H2O

c) Tác dụng với CO2 là những dung dịch bazo (kiểm) NaOH, Ba(OH)2

CO2 + NaOH → NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2

d) Đổi màu quỳ tím thành xanh: những kiềm NaOH, Ba(OH)2.

Từ những chất có sẵn là: Na2O, CaO, H2O. Hãy viết những phương trình hóa học điều chế những dung dịch bazơ.

Gợi ý đáp án 

Điều chế những dung dịch bazơ (kiềm):

Tham khảo: Viết về thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô bằng tiếng Anh (6 Mẫu)

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2.

Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4. Chỉ được sử dụng quỳ tím, làm thế nào nhận ra dung dịch đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết những phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án 

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự:

– Cho quỳ tím vào từng mẫu thử của những dung dịch trên, kết quả phân thành hai nhóm:

Nhóm I: Quỳ tím đổi màu thành xanh: Ba(OH)2 và NaOH.

Nhóm II: Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2SO4.

– Phân biệt những chất trong những nhóm: Lấy từng chất của nhóm I đổ vào từng chất của nhóm II, ta nhận thấy có hai chất đổ vào nhau cho kết tủa trắng là Ba(OH)2 và Na2SO4 hai chất còn sót lại không phản ứng là NaOH và NaCl.

NaCl Na2SO4 Ba(OH)2 x Kết tủa trắng NaOH x x

PTHH: Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaOH.

Câu 5

Cho 15,5g natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20%, có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần vốn để làm trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Gợi ý đáp án 

Số mol Na2O = 15,5:62 = 0,25 mol

a) Na2O + H2O → 2NaOH

0,25 → 0,5 (mol)

500 ml = 500/1000= 0,5 lít; CM NaOH = 0,5/0,5 = 1M.

b) 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

0,5 → 0,25 0,25 (mol)

mH2SO4 = 0,25×98 = 24,5 g

mdd H2SO4 = 24,5.100/20= 122,5 g

mdd, ml = mdd,g = Dg/ml = 122,5/1,14 ≈ 107,5 ml


Bạn đang mò mẩn postt Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Hoá học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ Free mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi or tham gia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Hoá #học #Bài #Tính #chất #hóa #học #của #bazơ