0765562555

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Hướng dẫn 36-HD/BTCTW Chi tiết 2022 được update : 2021-09-04 14:14:34

3764

Xin chàoNgày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương phát hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác thao tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó quy định rõ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:

Bạn đang xem: Hướng dẫn 36-HD/BTCTW

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu; có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng nhân dân. Liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số: 36-HD/BTCTW

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN 36-HD/BTCTW

CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo kết luận số 174- TB/TW ngày thứ 8/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của nhà nước quy định về tuổi nghỉ hưu khi thực thi lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số trong những nội dung về công tác thao tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1- Lãnh đạo thực thi Chỉ thị và Kết luận của Bộ Chính trị

Ban thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (sau này gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy) xây dựng ban chỉ huy để lãnh đạo công tác thao tác bầu cử; chỉ huy xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh trong quy trình sẵn sàng sẵn sàng và tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ở địa phương. Thành phần ban chỉ huy gồm: ban thường vụ cấp ủy, đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố. Trưởng ban chỉ huy là đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Ban thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy; những ban và cơ quan của Trung ương Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy những cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương tổ chức triển khai hội nghị cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan, cty để quán triệt thực thi Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và những quy định, hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần tham gia hội nghị do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo những cty, cty ở Trung ương xem xét, quyết định hành động.

2- Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV

2.1. Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo vệ những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, rõ ràng: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, có đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu Quốc hội. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác thao tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà quốc tế đảm bảo những tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu vượt trội, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có khả năng phân tích, hoạch định chủ trương, xây dựng pháp lý, có trình độ, kinh nghiệm tay nghề thực tiễn phù phù thích hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không trình làng và đưa vào list ứng cử người dân có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực tối cao; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; hiện giờ đang bị thanh tra, kiểm tra tín hiệu vi phạm; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty để xẩy ra vụ, việc tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mất đoàn kết; những người dân vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có yếu tố về chính trị không được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người dân không xứng danh, những người dân chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

2.2. Về tiêu chuẩn, Đk của đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải phục vụ những yêu cầu, Đk sau:

– Có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên.

– Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở những cty của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành xong tốt trách nhiệm ở chức vụ từ vụ trưởng và tương tự, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương tự trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức vụ Thứ trưởng và tương tự trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành xong tốt trách nhiệm ở chức vụ cục trưởng, vụ trưởng và tương tự, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh[1] và tương tự trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

– Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng phi hành đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên, nói chung có quy hoạch một trong những chức vụ sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương tự trở lên.

– Đối với một số trong những nghành thiết yếu phải cơ cấu tổ chức triển khai đại biểu Quốc hội nhưng không còn nhân sự cấp vụ trưởng và tương tự phục vụ yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối phù thích hợp với những cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động từng trường hợp rõ ràng, bảo vệ đúng quy định[2].

– Về độ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc tối thiểu trọn một khóa, nam sinh từ thời điểm tháng 02/1966, nữ sinh từ thời điểm tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ những đồng chỉ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác thao tác tối thiểu là một trong/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ thời điểm tháng 8/1963, nữ sinh từ thời điểm tháng 7/1968 trở lại đây[3]. Riêng những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực thi theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn thế nữa, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư[4] do cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, quyết định hành động.

+ Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng người dùng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thế nữa theo Kết luận của Bộ Chính trị[5] và Nghị định của nhà nước[6] được xem tuổi công tác thao tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ thời điểm tháng 01/1966, tái cử sinh từ thời điểm tháng 7/1963 trở lại đây.

Tham khảo: Vì sao ban vào Đoàn?

+ Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa tới tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, sắp xếp công tác thao tác thích hợp hoặc không thay đổi một số trong những chính sách, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chính sách trước tuổi thì xử lý và xử lý theo Nghị định số 26/năm ngoái/NĐ-CP ngày 09/3/năm ngoái của nhà nước và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi tới tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác thao tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi tới tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ những chức vụ và tiếp tục làm trách nhiệm đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ[7].

– Về tiêu chuẩn sức mạnh thể chất: Được cơ quan y tế có thẩm quyền ghi nhận đủ sức mạnh thể chất trong thời hạn không thật 06 tháng tính đến tháng 5/2021, rõ ràng:

+ Đối với cán bộ ở những cty Trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khám sức mạnh thể chất.

+ Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khám sức mạnh thể chất.

3- Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026

3.1. Tiêu chuẩn chung:

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo vệ những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương, rõ ràng: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu; có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng nhân dân. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đang công tác thao tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu vượt trội; có tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng xây dựng chủ trương và kĩ năng tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát, có trình độ và kinh nghiệm tay nghề thực tiễn phù phù thích hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không trình làng và đưa vào list ứng cử người dân có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực tối cao; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; hiện giờ đang bị thanh tra, kiểm tra tín hiệu vi phạm; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty để xẩy ra vụ, việc tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mất đoàn kết; những người dân vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có yếu tố về chính trị không được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người dân không xứng danh, những người dân chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân những cấp.

3.2. Về tiêu chuẩn, Đk của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài những tiêu chuẩn chung, người được trình làng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở những cấp phải phục vụ những tiêu chuẩn, Đk sau:

– Có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên (riêng với cấp tỉnh và cấp huyện).

– Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là tỉnh ủy viên trở lên (trong số đó phải có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ), đang giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên và được quy hoạch phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở hoặc tương tự trở lên; ứng cử phó trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương tự trong những sở, ban, ngành ở cấp tỉnh trở lên.

– Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là huyện ủy viên, giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó trưởng phòng ban của Hội đồng nhân dân phải có thời hạn giữ ngạch nhân viên cấp dưới từ 05 năm trở lên và được quy hoạch vào chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên.

Đối với những đồng chí dự kiến sắp xếp làm Trưởng những ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, nên phải có khả năng, trình độ, sức mạnh thể chất và thời hạn để phục vụ yêu cầu việc làm.

– Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp ủy viên, nơi nào có Đk thì sắp xếp ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Căn cứ tình hình rõ ràng, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn, Đk riêng với cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã.

– Về độ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc tối thiểu trọn một nhiệm kỳ, nam sinh từ thời điểm tháng 02/1966, nữ sinh từ thời điểm tháng 01/1971 trở lại đây; nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác thao tác tối thiểu là một trong/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ thời điểm tháng 5/2021, nam sinh từ thời điểm tháng 8/1963, nữ sinh từ thời điểm tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi tới tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Riêng những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ Quân đội, Công an thực thi theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn thế nữa, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, quyết định hành động.

+ Cán bộ nữ thuộc đối tượng người dùng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thế nữa theo Nghị định của nhà nước[8] được xem tuổi công tác thao tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ thời điểm tháng 01/1966, tái cử sinh từ thời điểm tháng 7/1963 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi tới tuổi theo quy định.

từ khóa quan tâm: Nghị quyết 68/NQ-CP

– Về tiêu chuẩn sức mạnh thể chất: Được cơ quan y tế có thẩm quyền ghi nhận đủ sức mạnh thể chất trong thời hạn không thật 06 tháng tính đến tháng 05/2021 (tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khảm sức mạnh thể chất).

4- Về sắp xếp trưởng phi hành đoàn, phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội và nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp

4.1. Các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy đề xuất kiến nghị và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý trình làng ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức vụ trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi đồng chí thường trực cấp ủy cấp tỉnh nhìn chung không giữ quá 02 chức vụ lãnh đạo (Bí thư, phó bí thư, quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân và trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội); những đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 03 chức vụ lãnh đạo. Các đồng chí đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố phải là tỉnh ủy viên, giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên, nói chung có quy hoạch một trong những chức vụ sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc tương tự trở lên.

4.2. Việc trình làng nhân sự ứng cử những chức vụ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp phải vị trí căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy sẵn sàng sẵn sàng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác thao tác nhân sự đại hội đảng bộ những cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025); trường hợp thiết yếu nếu phải thay đổi thì văn bản báo cáo giải trình cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

4.3. Các đồng chí được trình làng ứng cử làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử giữ chức quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII trải qua, thì không phải văn bản báo cáo giải trình lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; trường hợp thiết yếu phải sắp xếp lại Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội theo đề án tổng thể, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII xem xét, quyết định hành động.

4.4. Cấp ủy những cấp lãnh đạo việc sắp xếp nhân sự ứng cử những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp về những cty bầu cử, đảm bảo sự hòa giải và hợp lý, tương quan chung trong việc sắp xếp nhân sự ứng cử tại những cty bầu cử ở địa phương.

4.5. Về số lượng cấp phó riêng với chức vụ lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp thực thi theo quy định hiện hành. Các tỉnh, thành phố được cơ cấu tổ chức triển khai 02 phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội thì phải có 01 đồng chí là ủy viên thường vụ tỉnh, thành ủy.

4.6. Trường hợp khi trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội có sự thay đổi công tác thao tác thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp nhân sự thích hợp đảm nhiệm vị trí trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội; trường hợp đặc biệt quan trọng nếu tại địa phương không còn nhân sự phục vụ yêu cầu thì trọn vẹn có thể xem xét, phân công đồng chí đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa phận là cán bộ thuộc diện Trung ương quản trị và vận hành kiêm nhiệm Trưởng đoàn.

5- Phát huy dân chủ, bảo vệ nguyên tắc triệu tập dân chủ trong trình làng nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

5.1. Việc trình làng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp thực thi theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quy trình, thủ tục, hồ sơ rõ ràng thực thi theo quy định của Hội đồng Bầu cử vương quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn quản trị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong những doanh nghiệp nhà nước, việc trình làng ứng cử phải thực thi theo như đúng những quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với những người ngoài Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao có tương quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và phụ trách về kết luận của tớ.

5.2. Đối với mỗi chức vụ lãnh đạo những cty của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng chỉ trình làng một đại biểu tham gia ứng cử theo nguyên tắc triệu tập dân chủ.

5.3. Đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp phải là người dân có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương; đồng thời phải được cấp ủy, tổ chức triển khai đảng có thẩm quyền quản trị và vận hành đảng viên đồng ý, rõ ràng như sau:

– Đối với đảng viên không giữ chức vụ trong những cty Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải văn bản báo cáo giải trình và phải được chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên sinh hoạt) đồng ý.

– Đối với đảng viên đang giữ những chức vụ trong những cty Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc đã nghỉ hưu, nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải văn bản báo cáo giải trình và phải được cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên sinh hoạt) đồng ý.

6- Tổ chức thực thi

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng nhà nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những Ban Đảng ở Trung ương và những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng trực thuộc Trung ương vị trí căn cứ Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Hướng dẫn này và những văn bản của Trung ương có tương quan để lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp; bảo vệ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp theo quy định; để ý quan tâm thanh tra rà soát kỹ lưỡng, thẩm định ngặt nghèo hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân những cấp theo quy định.

Các tỉnh ủy, thành ủy xét thấy thiết yếu, trọn vẹn có thể phát hành hướng dẫn việc thực thi rõ ràng ở địa phương mình bảo vệ theo những quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, hoặc tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ huy./.

Nơi nhận:– Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),– Hội đồng bầu cử Quốc gia,– Tiểu ban nhân sự – HĐBCQG,– Ban Thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy,– Các cơ quan, ban đảng, ban cán sự đảng đảng đoàn, đảng Ủy trực thuộc TW,– Các đồng chí Lãnh đạo Ban,– Các cục, vụ thuộc BTCTW,– Lưu VP, Vụ V.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰCNguyễn Thanh Bình

 

 

Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương phát hành Hướng dẫn 36-HD/BTCTW năm 2021 về công tác thao tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó quy định rõ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân gồm có:

Bạn đang xem: Hướng dẫn 36-HD/BTCTW

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu; có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng nhân dân. Liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————

Số: 36-HD/BTCTW

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 20 tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN 36-HD/BTCTW

CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông báo kết luận số 174- TB/TW ngày thứ 8/6/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của nhà nước quy định về tuổi nghỉ hưu khi thực thi lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số trong những nội dung về công tác thao tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1- Lãnh đạo thực thi Chỉ thị và Kết luận của Bộ Chính trị

Ban thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (sau này gọi tắt là tỉnh ủy, thành ủy) xây dựng ban chỉ huy để lãnh đạo công tác thao tác bầu cử; chỉ huy xử lý và xử lý kịp thời những yếu tố phát sinh trong quy trình sẵn sàng sẵn sàng và tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ở địa phương. Thành phần ban chỉ huy gồm: ban thường vụ cấp ủy, đại diện thay mặt thay mặt lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố. Trưởng ban chỉ huy là đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Ban thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy; những ban và cơ quan của Trung ương Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy những cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương tổ chức triển khai hội nghị cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan, cty để quán triệt thực thi Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và những quy định, hướng dẫn của Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần tham gia hội nghị do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo những cty, cty ở Trung ương xem xét, quyết định hành động.

2- Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV

2.1. Tiêu chuẩn chung

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải bảo vệ những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, rõ ràng: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, có đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu Quốc hội. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Quốc hội.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác thao tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà quốc tế đảm bảo những tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu vượt trội, xuất sắc; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có khả năng phân tích, hoạch định chủ trương, xây dựng pháp lý, có trình độ, kinh nghiệm tay nghề thực tiễn phù phù thích hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không trình làng và đưa vào list ứng cử người dân có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực tối cao; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; hiện giờ đang bị thanh tra, kiểm tra tín hiệu vi phạm; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty để xẩy ra vụ, việc tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mất đoàn kết; những người dân vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có yếu tố về chính trị không được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người dân không xứng danh, những người dân chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

2.2. Về tiêu chuẩn, Đk của đại biểu Quốc hội chuyên trách

Ngoài những tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải phục vụ những yêu cầu, Đk sau:

– Có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên.

– Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở những cty của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành xong tốt trách nhiệm ở chức vụ từ vụ trưởng và tương tự, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương tự trở lên; có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức vụ Thứ trưởng và tương tự trở lên. Nếu là cán bộ Quân đội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành xong tốt trách nhiệm ở chức vụ cục trưởng, vụ trưởng và tương tự, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh[1] và tương tự trở lên hoặc có quân hàm từ Đại tá trở lên.

– Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng phi hành đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên, đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên, nói chung có quy hoạch một trong những chức vụ sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương tự trở lên.

– Đối với một số trong những nghành thiết yếu phải cơ cấu tổ chức triển khai đại biểu Quốc hội nhưng không còn nhân sự cấp vụ trưởng và tương tự phục vụ yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối phù thích hợp với những cty có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động từng trường hợp rõ ràng, bảo vệ đúng quy định[2].

– Về độ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc tối thiểu trọn một khóa, nam sinh từ thời điểm tháng 02/1966, nữ sinh từ thời điểm tháng 01/1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ những đồng chỉ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) phải còn đủ tuổi công tác thao tác tối thiểu là một trong/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, nam sinh từ thời điểm tháng 8/1963, nữ sinh từ thời điểm tháng 7/1968 trở lại đây[3]. Riêng những người dân ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ Quân đội, Công an thực thi theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn thế nữa, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư[4] do cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, quyết định hành động.

+ Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng người dùng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thế nữa theo Kết luận của Bộ Chính trị[5] và Nghị định của nhà nước[6] được xem tuổi công tác thao tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ thời điểm tháng 01/1966, tái cử sinh từ thời điểm tháng 7/1963 trở lại đây.

Tham khảo: Vì sao ban vào Đoàn?

+ Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa tới tuổi nghỉ hưu thì cơ quan có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, sắp xếp công tác thao tác thích hợp hoặc không thay đổi một số trong những chính sách, chờ đủ tuổi nghỉ hưu; những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chính sách trước tuổi thì xử lý và xử lý theo Nghị định số 26/năm ngoái/NĐ-CP ngày 09/3/năm ngoái của nhà nước và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi tới tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác thao tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi tới tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ những chức vụ và tiếp tục làm trách nhiệm đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ[7].

– Về tiêu chuẩn sức mạnh thể chất: Được cơ quan y tế có thẩm quyền ghi nhận đủ sức mạnh thể chất trong thời hạn không thật 06 tháng tính đến tháng 5/2021, rõ ràng:

+ Đối với cán bộ ở những cty Trung ương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất cán bộ Trung ương hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khám sức mạnh thể chất.

+ Đối với cán bộ ở địa phương: do Ban Bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khám sức mạnh thể chất.

3- Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026

3.1. Tiêu chuẩn chung:

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo vệ những tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương, rõ ràng: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực thi công cuộc thay đổi, vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp lý; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền và những hành vi vi phạm pháp lý khác. Có trình độ văn hóa truyền thống, trình độ, đủ sức, sức mạnh thể chất, kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác và uy tín để thực thi trách nhiệm đại biểu; có Đk tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Hội đồng nhân dân. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp đang công tác thao tác tại cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị-xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu vượt trội; có tư tưởng chính trị vững vàng; có khả năng xây dựng chủ trương và kĩ năng tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí giám sát, có trình độ và kinh nghiệm tay nghề thực tiễn phù phù thích hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không trình làng và đưa vào list ứng cử người dân có biểu lộ thời cơ chính trị, tham vọng quyền lực tối cao; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; hiện giờ đang bị thanh tra, kiểm tra tín hiệu vi phạm; người đứng đầu những cty, tổ chức triển khai, cty để xẩy ra vụ, việc tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, mất đoàn kết; những người dân vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có yếu tố về chính trị không được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người dân không xứng danh, những người dân chạy chức, chạy quyền tham gia Hội đồng nhân dân những cấp.

3.2. Về tiêu chuẩn, Đk của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách

Ngoài những tiêu chuẩn chung, người được trình làng ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách ở những cấp phải phục vụ những tiêu chuẩn, Đk sau:

– Có trình độ đào tạo và giảng dạy ĐH trở lên (riêng với cấp tỉnh và cấp huyện).

– Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là tỉnh ủy viên trở lên (trong số đó phải có 01 đồng chí là ủy viên ban thường vụ), đang giữ chức vụ từ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên và được quy hoạch phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó giám đốc sở hoặc tương tự trở lên; ứng cử phó trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương tự trong những sở, ban, ngành ở cấp tỉnh trở lên.

– Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là huyện ủy viên, giữ chức vụ từ trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên và được quy hoạch phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử trưởng phòng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó trưởng phòng ban của Hội đồng nhân dân phải có thời hạn giữ ngạch nhân viên cấp dưới từ 05 năm trở lên và được quy hoạch vào chức vụ từ phó trưởng phòng hoặc tương tự ở cấp huyện trở lên.

Đối với những đồng chí dự kiến sắp xếp làm Trưởng những ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, nên phải có khả năng, trình độ, sức mạnh thể chất và thời hạn để phục vụ yêu cầu việc làm.

– Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách phải là cấp ủy viên, nơi nào có Đk thì sắp xếp ủy viên thường vụ đảng ủy cấp xã. Căn cứ tình hình rõ ràng, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn rõ ràng về tiêu chuẩn, Đk riêng với cán bộ ứng cử phó quản trị Hội đồng nhân dân chuyên trách cấp xã.

– Về độ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc tối thiểu trọn một nhiệm kỳ, nam sinh từ thời điểm tháng 02/1966, nữ sinh từ thời điểm tháng 01/1971 trở lại đây; nhân sự tái cử phải còn đủ tuổi công tác thao tác tối thiểu là một trong/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ thời điểm tháng 5/2021, nam sinh từ thời điểm tháng 8/1963, nữ sinh từ thời điểm tháng 7/1968 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi tới tuổi theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019. Riêng những người dân ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là cán bộ Quân đội, Công an thực thi theo độ tuổi quy định tại Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn thế nữa, như ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo những hội theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ xem xét, quyết định hành động.

+ Cán bộ nữ thuộc đối tượng người dùng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thế nữa theo Nghị định của nhà nước[8] được xem tuổi công tác thao tác như nam, người ứng cử lần đầu sinh từ thời điểm tháng 01/1966, tái cử sinh từ thời điểm tháng 7/1963 trở lại đây và sẽ nghỉ hưu khi tới tuổi theo quy định.

từ khóa quan tâm: Nghị quyết 68/NQ-CP

– Về tiêu chuẩn sức mạnh thể chất: Được cơ quan y tế có thẩm quyền ghi nhận đủ sức mạnh thể chất trong thời hạn không thật 06 tháng tính đến tháng 05/2021 (tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn, xác lập cơ sở y tế để khảm sức mạnh thể chất).

4- Về sắp xếp trưởng phi hành đoàn, phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội và nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp

4.1. Các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp ủy đề xuất kiến nghị và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý trình làng ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức vụ trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi đồng chí thường trực cấp ủy cấp tỉnh nhìn chung không giữ quá 02 chức vụ lãnh đạo (Bí thư, phó bí thư, quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân và trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội); những đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 03 chức vụ lãnh đạo. Các đồng chí đảm nhiệm chức vụ phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố phải là tỉnh ủy viên, giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương tự trở lên, nói chung có quy hoạch một trong những chức vụ sau: ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó quản trị Hội đồng nhân dân, phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc tương tự trở lên.

4.2. Việc trình làng nhân sự ứng cử những chức vụ lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp phải vị trí căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy sẵn sàng sẵn sàng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác thao tác nhân sự đại hội đảng bộ những cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025); trường hợp thiết yếu nếu phải thay đổi thì văn bản báo cáo giải trình cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

4.3. Các đồng chí được trình làng ứng cử làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử giữ chức quản trị Hội đồng nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII trải qua, thì không phải văn bản báo cáo giải trình lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; trường hợp thiết yếu phải sắp xếp lại Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội theo đề án tổng thể, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII xem xét, quyết định hành động.

4.4. Cấp ủy những cấp lãnh đạo việc sắp xếp nhân sự ứng cử những chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp về những cty bầu cử, đảm bảo sự hòa giải và hợp lý, tương quan chung trong việc sắp xếp nhân sự ứng cử tại những cty bầu cử ở địa phương.

4.5. Về số lượng cấp phó riêng với chức vụ lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp thực thi theo quy định hiện hành. Các tỉnh, thành phố được cơ cấu tổ chức triển khai 02 phó trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội thì phải có 01 đồng chí là ủy viên thường vụ tỉnh, thành ủy.

4.6. Trường hợp khi trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội có sự thay đổi công tác thao tác thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy văn bản báo cáo giải trình cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp nhân sự thích hợp đảm nhiệm vị trí trưởng phi hành đoàn đại biểu Quốc hội; trường hợp đặc biệt quan trọng nếu tại địa phương không còn nhân sự phục vụ yêu cầu thì trọn vẹn có thể xem xét, phân công đồng chí đại biểu Quốc hội ứng cử tại địa phận là cán bộ thuộc diện Trung ương quản trị và vận hành kiêm nhiệm Trưởng đoàn.

5- Phát huy dân chủ, bảo vệ nguyên tắc triệu tập dân chủ trong trình làng nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

5.1. Việc trình làng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp thực thi theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quy trình, thủ tục, hồ sơ rõ ràng thực thi theo quy định của Hội đồng Bầu cử vương quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn quản trị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đối với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong những doanh nghiệp nhà nước, việc trình làng ứng cử phải thực thi theo như đúng những quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với những người ngoài Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp phối phù thích hợp với những cty hiệu suất cao có tương quan xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và phụ trách về kết luận của tớ.

5.2. Đối với mỗi chức vụ lãnh đạo những cty của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng chỉ trình làng một đại biểu tham gia ứng cử theo nguyên tắc triệu tập dân chủ.

5.3. Đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp phải là người dân có đủ tiêu chuẩn, Đk theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương; đồng thời phải được cấp ủy, tổ chức triển khai đảng có thẩm quyền quản trị và vận hành đảng viên đồng ý, rõ ràng như sau:

– Đối với đảng viên không giữ chức vụ trong những cty Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải văn bản báo cáo giải trình và phải được chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên sinh hoạt) đồng ý.

– Đối với đảng viên đang giữ những chức vụ trong những cty Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội, cty sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc đã nghỉ hưu, nếu tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải văn bản báo cáo giải trình và phải được cấp có thẩm quyền quản trị và vận hành cán bộ và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ, đảng bộ cơ sở (nơi đảng viên sinh hoạt) đồng ý.

6- Tổ chức thực thi

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng nhà nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những Ban Đảng ở Trung ương và những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng trực thuộc Trung ương vị trí căn cứ Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Hướng dẫn này và những văn bản của Trung ương có tương quan để lãnh đạo, chỉ huy công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp; bảo vệ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu tổ chức triển khai đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp theo quy định; để ý quan tâm thanh tra rà soát kỹ lưỡng, thẩm định ngặt nghèo hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân những cấp theo quy định.

Các tỉnh ủy, thành ủy xét thấy thiết yếu, trọn vẹn có thể phát hành hướng dẫn việc thực thi rõ ràng ở địa phương mình bảo vệ theo những quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quy trình tổ chức triển khai thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, hoặc tổng hợp văn bản báo cáo giải trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ huy./.

Nơi nhận:– Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),– Hội đồng bầu cử Quốc gia,– Tiểu ban nhân sự – HĐBCQG,– Ban Thường vụ những tỉnh ủy, thành ủy,– Các cơ quan, ban đảng, ban cán sự đảng đảng đoàn, đảng Ủy trực thuộc TW,– Các đồng chí Lãnh đạo Ban,– Các cục, vụ thuộc BTCTW,– Lưu VP, Vụ V.

K/T TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰCNguyễn Thanh Bình

 

 


Bạn đang đọc post Hướng dẫn 36-HD/BTCTW 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Hướng dẫn 36-HD/BTCTW Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Hướng dẫn 36-HD/BTCTW Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Hướng dẫn 36-HD/BTCTW Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Hướng #dẫn #36HDBTCTW