0765562555

Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 Mới 2022 được update : 2021-09-03 20:47:58

3209

Xin chàoMẫu kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 giúp những ban tìm hiểu thêm, lập kế hoạch phân công lịch trực Tết Tân Sửu 2021 cho nhân viên cấp dưới một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Mẫu kế hoạch trực Tết phân công rõ ràng những cán bộ nhân viên cấp dưới cũng như những ngày trực và quy định trực Tết… Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu thông tin nghỉ Tết 2021. Vậy mời những ban cùng theo dõi nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 1 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày ….tháng ….năm 2021 PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU 2021 Trực Lãnh đạo: – Đ/c ………….– Phó Hiệu Trưởng (ĐT: ………….) – Đ/c …………. – Phó Hiệu Trưởng (ĐT: …………) – Đ/c …………… – Trưởng phòng HC-QT (ĐT: …………) Ngày Thời gian Họ và tên Đơn vị Số Điện thoại 30 Tết (Thứ Năm 11/02/2021) 07h30-11h00 Khoa CNNL 14h00-17h00 Khoa CNNL Mùng 1 Tết (Thứ Sáu 12/02/2021) 07h30-11h00 Phòng HC-QT 13h00-16h00 Phòng Đào tạo Mùng 2 Tết (Thứ Bảy 13/02/2021) 07h30-11h00 Khoa Điện-Điện tử 13h00-16h00 Khoa Điện-Điện tử Xem thêm: Thông tư 71/2021/TT-BQPMùng 3 Tết (Chủ Nhật 14/02/2021) 07h30-11h00 Khoa CNTT 13h00-16h00 Khoa CNTT Lưu ý: Phòng Hành chính – Quản trị phân công trực bảo vệ an toàn và uy tín điện. ………, ngày ….tháng …..năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Kế hoạch Trực Tết  2021 – Mẫu 2 Kính gửi:……………………………………………….. Căn cứ thông tin…………………của Bộ Lao động Thương phát hành ngày ……….. về nghỉ lễ, Tết năm 2021 riêng với cán bộ, công, viên chức và người lao động của những cty hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội. Trường………………………………..xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán Tân Sửu như sau: 1. Thời gian nghỉ tết 1.1 Đối với học viên Thời gian nghỉ tết từ thời điểm ngày …………. (tức ngày …….. Âm lịch) đến ngày …………. (tức ngày ………… Âm lịch) 1.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới khối hành chính: Thời gian nghỉ Tết từ ……….. (tức ngày ……….. Âm lịch) đến hết ngày ……….. (tức ngày ………… Âm lịch) 2. Lịch trực nghỉ Tết 2.1 Thành phần ban trực Tết STT Họ tên Chức vụ Điện thoại 2.2 Phân công ca trực Ngày trực Người trực Trực lãnh đạo Âm lịch Dương lịch Ban ngày Ban đêm Đ/c * Thời gian trực: Nghiêm chỉnh chấp hành thời hạn trực cơ quan, đảm bảo trực cơ quan 24/24 giờ. + Ban ngày: từ 7h30 sáng đến 18h00 + Ban đêm: từ 18h00 ngày ngày hôm trước đến 7h30 sáng sau. * Nhiệm vụ của người trực – Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan thật sạch; dữ gìn và bảo vệ vật tư, thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xẩy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải phụ trách trước pháp lý. – Người trực có trách nhiệm bảo vệ bảo mật thông tin an ninh trật tự cơ quan, xử lý và xử lý những trách nhiệm tương quan đến việc làm cơ quan trong thời hạn trực. Trường hợp vượt quá kĩ năng trách nhiệm quy định thì văn bản báo cáo giải trình với đồng chí trực lãnh đạo. Tham khảo: Văn khấn Rằm tháng 7 tại cơ quan– Yêu câu trong thời hạn trực Tết, chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo nhiều chủng loại, không để xẩy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của cty. – Khi thay đổi ca trực phải chuyển giao rõ ràng tình hình cơ sở vật chất. – Trực lãnh đạo có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí những việc làm tương quan đến tình hình của cơ quan trong thời hạn trực. – Trong thời hạn được phân công trực cơ quan, nêu đồng chỉ nào bỏ trực phải chịu trọn vẹn trách nhiệm khi có yếu tố xẩy ra. – Cán bộ tham gia trục Tết được hưởng chính sách theo quy định của nhà trường. 2.3 Bồi dưỡng trực tết Thực hiện theo Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021 3. Các phòng khoa đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín trong lần nghỉ Tết Yêu cầu Cán bộ, nhân viên cấp dưới, giáo viên, học viên, sinh viên trong thời hạn nghỉ Tết chấp hành nghiêm những quy định của pháp lý, cơ quan ban ngành thường trực địa phương vệ công tác thao tác đảm bảo bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội những ngày nghỉ Tết; chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo nhiều chủng loại, không để xẩy ra cháy và nổ, hỏa hoạn. Nơi nhận: – Như trên; – Các Phòng, Khoa (thực thi); – Lưu: VT, TCHC. Hiệu Trưởng Bảng phân công trực Tết 2021 Thời gian Họ và tên Lãnh đạo Họ và tên Giáo viên , nhân viên cấp dưới tham gia trực Số điện thoại cảm ứng Họ và tên Bảo vệ Ghi chú Ngày……… Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày…….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……… Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Trưa Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày …….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Trưa Trực từ 12h30′đến17h Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Mùng 6 tết phân công hai nhân viên cấp dưới phục vụ và 2 bảo vệ trực một ngày dài 1. Thời gian ca trực Ca trực sáng : bắt dầu từ 7 giờ đến 12giờ 30 phút Ca trực chiều : bắt dầu từ 12 giờ 30 phút đến 17giờ Ca trực tối : bắt nguồn từ 17 giờ đến 7h 2. Điện thoại liên lạc BGH: ……………………………. Công An: ………………………. 3. Nhiệm vụ ca trực – Kiểm tra và đảm bảo tình hình bảo mật thông tin an ninh, trật tự trong khuôn viên cty. – Tiếp nhận và xử lý thông tin từ cơ quan , cty và quần chúng nhân dân theo qui định; trong trường hợp đặc biệt quan trọng thì văn bản báo cáo giải trình kịp thời cho thủ trưởng cơ quan để chỉ huy xử lý ; – Ghi sổ nhận xét ca trực và ghi rõ họ tên đồng thời, khi có sự cố xẩy ra, kịp thời văn bản báo cáo giải trình nhanh cho đ/c Hiệu trưởng để biết xử lý chỉ huy . Nơi nhận: -Phòng GDvàamp;ĐT …………… ; – CA huyện ……………………; – CA, xã ………………………. ; – Các thành viên tham gia trực – BGH; – Lưu VP; …, ngày….tháng…năm 2021 Hiệu Trưởng Mẫu kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 giúp những ban tìm hiểu thêm, lập kế hoạch phân công lịch trực Tết Tân Sửu 2021 cho nhân viên cấp dưới một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Mẫu kế hoạch trực Tết phân công rõ ràng những cán bộ nhân viên cấp dưới cũng như những ngày trực và quy định trực Tết… Bên cạnh đó, trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu thông tin nghỉ Tết 2021. Vậy mời những ban cùng theo dõi nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:Bạn đang xem: Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 1 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ………., ngày ….tháng ….năm 2021 PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU 2021 Trực Lãnh đạo: – Đ/c ………….– Phó Hiệu Trưởng (ĐT: ………….) – Đ/c …………. – Phó Hiệu Trưởng (ĐT: …………) – Đ/c …………… – Trưởng phòng HC-QT (ĐT: …………) Ngày Thời gian Họ và tên Đơn vị Số Điện thoại 30 Tết (Thứ Năm 11/02/2021) 07h30-11h00 Khoa CNNL 14h00-17h00 Khoa CNNL Mùng 1 Tết (Thứ Sáu 12/02/2021) 07h30-11h00 Phòng HC-QT 13h00-16h00 Phòng Đào tạo Mùng 2 Tết (Thứ Bảy 13/02/2021) 07h30-11h00 Khoa Điện-Điện tử 13h00-16h00 Khoa Điện-Điện tử Xem thêm: Thông tư 71/2021/TT-BQPMùng 3 Tết (Chủ Nhật 14/02/2021) 07h30-11h00 Khoa CNTT 13h00-16h00 Khoa CNTT Lưu ý: Phòng Hành chính – Quản trị phân công trực bảo vệ an toàn và uy tín điện. ………, ngày ….tháng …..năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Kế hoạch Trực Tết  2021 – Mẫu 2 Kính gửi:……………………………………………….. Căn cứ thông tin…………………của Bộ Lao động Thương phát hành ngày ……….. về nghỉ lễ, Tết năm 2021 riêng với cán bộ, công, viên chức và người lao động của những cty hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội. Trường………………………………..xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán Tân Sửu như sau: 1. Thời gian nghỉ tết 1.1 Đối với học viên Thời gian nghỉ tết từ thời điểm ngày …………. (tức ngày …….. Âm lịch) đến ngày …………. (tức ngày ………… Âm lịch) 1.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới khối hành chính: Thời gian nghỉ Tết từ ……….. (tức ngày ……….. Âm lịch) đến hết ngày ……….. (tức ngày ………… Âm lịch) 2. Lịch trực nghỉ Tết 2.1 Thành phần ban trực Tết STT Họ tên Chức vụ Điện thoại 2.2 Phân công ca trực Ngày trực Người trực Trực lãnh đạo Âm lịch Dương lịch Ban ngày Ban đêm Đ/c * Thời gian trực: Nghiêm chỉnh chấp hành thời hạn trực cơ quan, đảm bảo trực cơ quan 24/24 giờ. + Ban ngày: từ 7h30 sáng đến 18h00 + Ban đêm: từ 18h00 ngày ngày hôm trước đến 7h30 sáng sau. * Nhiệm vụ của người trực – Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan thật sạch; dữ gìn và bảo vệ vật tư, thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xẩy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải phụ trách trước pháp lý. – Người trực có trách nhiệm bảo vệ bảo mật thông tin an ninh trật tự cơ quan, xử lý và xử lý những trách nhiệm tương quan đến việc làm cơ quan trong thời hạn trực. Trường hợp vượt quá kĩ năng trách nhiệm quy định thì văn bản báo cáo giải trình với đồng chí trực lãnh đạo. Tham khảo: Văn khấn Rằm tháng 7 tại cơ quan– Yêu câu trong thời hạn trực Tết, chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo nhiều chủng loại, không để xẩy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của cty. – Khi thay đổi ca trực phải chuyển giao rõ ràng tình hình cơ sở vật chất. – Trực lãnh đạo có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí những việc làm tương quan đến tình hình của cơ quan trong thời hạn trực. – Trong thời hạn được phân công trực cơ quan, nêu đồng chỉ nào bỏ trực phải chịu trọn vẹn trách nhiệm khi có yếu tố xẩy ra. – Cán bộ tham gia trục Tết được hưởng chính sách theo quy định của nhà trường. 2.3 Bồi dưỡng trực tết Thực hiện theo Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021 3. Các phòng khoa đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín trong lần nghỉ Tết Yêu cầu Cán bộ, nhân viên cấp dưới, giáo viên, học viên, sinh viên trong thời hạn nghỉ Tết chấp hành nghiêm những quy định của pháp lý, cơ quan ban ngành thường trực địa phương vệ công tác thao tác đảm bảo bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội những ngày nghỉ Tết; chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo nhiều chủng loại, không để xẩy ra cháy và nổ, hỏa hoạn. Nơi nhận: – Như trên; – Các Phòng, Khoa (thực thi); – Lưu: VT, TCHC. Hiệu Trưởng Bảng phân công trực Tết 2021 Thời gian Họ và tên Lãnh đạo Họ và tên Giáo viên , nhân viên cấp dưới tham gia trực Số điện thoại cảm ứng Họ và tên Bảo vệ Ghi chú Ngày……… Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày…….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……… Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Trưa Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày …….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày……….. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Trưa Trực từ 12h30′đến17h Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 10h30′ Trưa Trực từ 10h30′đến 14h Chiều Trực từ 14hđến 17h Tối Trực từ 17hđến 7h Ngày………. Sáng Trực từ 7hđến 12h30′ Chiều Trực từ 12h30′đến17h Tối Trực từ 17hđến 7h Mùng 6 tết phân công hai nhân viên cấp dưới phục vụ và 2 bảo vệ trực một ngày dài 1. Thời gian ca trực Ca trực sáng : bắt dầu từ 7 giờ đến 12giờ 30 phút Ca trực chiều : bắt dầu từ 12 giờ 30 phút đến 17giờ Ca trực tối : bắt nguồn từ 17 giờ đến 7h 2. Điện thoại liên lạc BGH: ……………………………. Công An: ………………………. 3. Nhiệm vụ ca trực – Kiểm tra và đảm bảo tình hình bảo mật thông tin an ninh, trật tự trong khuôn viên cty. – Tiếp nhận và xử lý thông tin từ cơ quan , cty và quần chúng nhân dân theo qui định; trong trường hợp đặc biệt quan trọng thì văn bản báo cáo giải trình kịp thời cho thủ trưởng cơ quan để chỉ huy xử lý ; – Ghi sổ nhận xét ca trực và ghi rõ họ tên đồng thời, khi có sự cố xẩy ra, kịp thời văn bản báo cáo giải trình nhanh cho đ/c Hiệu trưởng để biết xử lý chỉ huy . Nơi nhận: -Phòng GDvàamp;ĐT …………… ; – CA huyện ……………………; – CA, xã ………………………. ; – Các thành viên tham gia trực – BGH; – Lưu VP; …, ngày….tháng…năm 2021 Hiệu Trưởng

Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 2022

Với việc Bạn mò mẩn post Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Kế #hoạch #trực #Tết #Nguyên #đán