0765562555

Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Cách chơi Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG Mới được update : 2021-09-10 01:50:53

3127

Sự thiếu vắng của SwordArt đã khiến Suning trải qua quá nhiều sóng gió trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, SofM và những đồng đội vẫn đang ngày một tiến bộ và đang hướng tới những vị trí tốt nhất tại LPL Mùa Hè 2021 để đã có được tấm vé tham gia CKTG  lần thứ hai liên tục. Trước những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đang ngày một vững mạnh như RNG, FPX hay EDG, liệu SN trọn vẹn có thể một lần để một lần nữa đến với giải đấu lớn số 1 trong năm của Liên Minh Huyền Thoại?

Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất

Lịch tranh tài Playoffs LPL Mùa Hè 2021

Kết quả và lịch tranh tài vòng Playoffs LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất

Vòng Playoffs thứ nhất

12/8 16h00: SN vs LNG: 2-3 => LINK XEM TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

13/8 16h00: WE vs OMG: 3-0

Vòng Playoffs thứ hai

14/8 16h00: TES vs LNG:1-3

13/8 16h00: BLG vs WE: 0-3

Tứ kết

19/8 16h00: RNG vs LNG: 1-3

20/8 16h00: RA vs WE: 2-3

Bán kết

21/8 16h00: FPX vs LNG: 3-0 (Bán kết 1)

22/8 16h00: EDG vs WE: 1-3 (Bán kết 2)

26/8 16h00: LNG vs EDG: 1-3 (Bán kết nhánh thua)

27/8 16h00: FPX vs WE: 3-0 (Bán kết nhánh thắng)

29/8 16h00: EDG vs WE: 3-0 (Chung kết nhánh thua)

Chung kết

2/9 16h00: Chung kết tổng – FPX vs EDG

Chung kết LPL Mùa Hè 2021: FPX vs EDG
Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 vòng bảng

LPL Mùa Hè 2021 sẽ khởi tranh vào trong ngày 7/6 tới với việc tham gia của 17 đội Liên Minh Huyền Thoại số 1 của LPL. Ở vòng bảng, những đội sẽ thay nhau tranh tài liên tục từ thứ hai đến chủ nhật trong vòng 2 tháng trước lúc tìm ra 10 đội mạnh nhất tham gia Playoffs và tìm kiếm đại diện thay mặt thay mặt tham gia CKTG 2021. 

SN sẽ phải đối đầu đối đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh cạnh tranh mạnh cho tấm vé tham gia CKTG

Tuần 1

16h00 7/6: IG vs SN: 2-1

18h00 7/6: FPX vs RW: 2-0

16h00 8/6: OMG vs RA: 0-2

18h00 8/6: EDG vs BLG: 2-1

16h00 9/6: FPX vs UP: 2-1

18h00 9/6: LNG vs V5: 2-0

16h00 10/6: TT vs JDG: 0-2

18h00 10/6: RA vs LGD: 2-1

16h00 11/6: BLG vs LNG: 1-2

18h00 11/6: WE vs SN: 2-1

16h00 12/6: JDG vs TES: 2-0

18h00 12/6: EDG vs IG: 2-1

16h00 13/6: LGD vs UP: 2-0

18h00 13/6: WE vs TT: 2-0

Tuần 2

16h00 14/6: OMG vs IG: 2-1

18h00 14/6: EDG vs RA: 2-0

16h00 15/6: UP vs RW: 2-1

18h00 15/6: JDG vs LNG: 1-2

16h00 16/6: V5 vs WE: 0-2

18h00 16/6: BLG vs LGD: 2-1

16h00 17/6: TT vs TES: 0-2

18h00 17/6: LNG vs FPX: 2-1

16h00 18/6: RNG vs OMG: 1-2

18h00 18/6: SN vs UP: 2-0

14h00 19/6: V5 vs RA: 0-2

16h00 19/6: EDG vs RW: 2-0

18h00 19/6: TT vs FPX: 0-2

14h00 20/6: LGD vs JDG: 2-1

16h00 20/6: BLG vs SN: 0-2

18h00 20/6: LNG vs RNG: 2-0

Tuần 3

16h00 21/6: OMG vs RW: 2-0

18h00 21/6: UP vs IG: 0-2

16h00 22/6: TT vs LNG: 1-2

18h00 22/6: RA vs TES: 2-1

16h00 23/6: JDG vs V5: 2-1

18h00 23/6: WE vs FPX: 0-2

16h00 24/6: RNG vs RW: 2-0

18h00 24/6: SN vs EDG: 0-2

16h00 25/6: V5 vs TT: 0-2

18h00 25/6: LGD vs TES: 0-2

14h00 26/6: WE vs RA: 1-2

16h00 26/6: OMG vs BLG: 0-2

18h00 26/6: FPX vs RNG: 2-1

14h00 27/6: LGD vs SN: 2-1

16h00 27/6: IG vs LNG: 0-2

18h00 27/6: JDG vs EDG: 0-2

Tuần 4

16h00 28/6: V5 vs RW: 0-2

18h00 28/6: OMG vs TT: 2-0

16h00 29/6: UP vs EDG: 0-2

18h00 29/6: IG vs LGD: 0-2

16h00 30/6: BLG vs WE: 1-2

18h00 30/6: TES vs RNG: 2-1

16h00 2/7: RW vs LGD: 0-2

18h00 2/7: JDG vs UP: 2-0

14h00 3/7: OMG vs WE: 2-1

16h00 3/7: RA vs LNG: 2-0

18h00 3/7: FPX vs IG: 0-2

14h00 4/7: V5 vs BLG: 0-2

16h00 4/7: TES vs EDG: 2-0

18h00 4/7: SN vs RNG: 2-1

Tuần 5

16h00 5/7: RW vs IG: 2-1

18h00 5/7: RA vs JDG: 1-2

16h00 6/7: UP vs V5: 2-0

18h00 6/7: EDG vs OMG: 2-0

16h00 7/7: RNG vs LGD: 2-0

18h00 7/7: FPX vs BLG: 1-2

16h00 8/7: RA vs TT: 2-0

18h00 8/7: TES vs V5: 2-0

16h00 9/7: SN vs OMG: 2-0

18h00 9/7: LGD vs FPX: 0-2

14h00 10/7: LNG vs UP: 1-2

16h00 10/7: TT vs EDG: 0-2

18h00 10/7: RNG vs IG: 2-0

14h00 11/7: RW vs BLG: 0-2

16h00 11/7: SN vs TES: 2-1

18h00 11/7: WE vs JDG: 0-2

Tuần 6

16h00 12/7: LGD vs EDG: 0-2

18h00 12/7: RA vs FPX: 1-2

16h00 13/7: BLG vs TT: 2-0

18h00 13/7: WE vs LNG: 2-1

16h00 14/7: RW vs SN: 2-1

18h00 14/7: UP vs OMG: 2-0

16h00 15/7: BLG vs TES: 0-2

18h00 15/7: V5 vs RNG: 0-2

16h00 16/7: TT vs LGD: 0-2

18h00 16/7: IG vs JDG: 0-2

14h00 17/7: UP vs WE: 0-2

16h00 17/7: RW vs RA: 2-1

18h00 17/7: TES vs FPX: 1-2

14h00 18/7: LNG vs OMG: 2-1

16h00 18/7: JDG vs SN: 0-2

18h00 18/7: EDG vs RNG: 0-2

Tuần 7

16h00 19/7: RW vs TT: 0-2

18h00 19/7: V5 vs IG: 0-2

16h00 20/7: WE vs LGD: 2-0

18h00 20/7: BLG vs JDG: 2-0

16h00 21/7: SN vs LNG: 2-1

18h00 21/7: FPX vs OMG: 2-0

16h00 22/7: UP vs RNG: 0-2

18h00 22/7: BLG vs RA: 1-2

16h00 23/7: TES vs RW: 2-1

18h00 23/7: SN vs FPX: 1-2

14h00 24/7: RA vs UP: 2-0

16h00 24/7: JDG vs RNG: 1-2

18h00 24/7: EDG vs WE: 0-2

14h00 25/7: LGD vs LNG: -12

16h00 25/7: V5 vs OMG: 0-2

Tuần 8

16h00 27/7: TES vs IG: 0-2

16h00 27/7: SN vs V5: 2-1

18h00 27/7: LNG vs RW: 2-1

16h00 28/7: OMG vs JDG: 2-0

18h00 28/7: IG vs BLG: 0-2

16h00 29/7: RNG vs TT: 2-0

18h00 29/7: LNG vs TES: 1-2

16h00 30/7: EDG vs V5: 2-0

18h00 30/7: RW vs WE: 1-2

14h00 31/7: RNG vs RA: 2-0

16h00 31/7: TES vs UP: 1-2

18h00 31/7: JDG vs FPX: 0-2

16h00 1/8: OMG vs LGD: 2-0

18h00 1/8: IG vs WE: 0-2

Tuần 9

16h00 2/8: UP vs BLG: 1-2

18h00 2/8: RA vs SN: 2-1

16h00 3/8: TES vs OMG: 2-0

18h00 3/8: RNG vs WE: 2-1

16h00 4/8: TT vs SN: 0-2

18h00 4/8: FPX vs V5: 2-0

14h00 5/8: TT vs UP: 1-2

16h00 5/8: LNG vs EDG: 1-2

18h00 5/8: IG vs RA: 1-2

16h00 6/8: RW vs JDG: 2-0

18h00 6/8: LGD vs V5: 2-0

16h00 7/8: IG vs TT: 2-1

18h00 7/8: RNG vs BLG: 1-2

16h00 8/8: WE vs TES: 2-0

18h00 8/8: FPX vs EDG: 2-1

Thể thức tranh tài

1. Vòng bảng

–  17 đội cùng đấu vòng tròn 1 lượt duy nhất. Các trận đấu sẽ phân định bằng Bo3

– 10 đội đứng đầu sẽ tham gia vòng Playoffs. 

2. Vòng Playoffs

Playoffs LPL Mùa Hè 2021 dự kiến sẽ vận dụng thể thức của giải Mùa Xuân trong năm này, sẽ tiến hành phân thành 2 quy trình, gồm có:

Giai đoạn 1: Thể thức King of The Hill (Vòng 1 -> Vòng 3). Hạng 4/5/8/9 ở một nhánh và hạng 3/6/7/10 một nhánh

– Vòng 1: Hạng 8 vs Hạng 9, Hạng 7 vs Hạng 10

– Hạng 3 và hạng 4 được vào thằng vòng Playoffs thứ 3, hạng 5 và hạng 6 sẽ tranh tài từ vòng Playoffs 2

Giai đoạn 2: Thể thức Nhánh thắng nhánh thua (Tứ kết -> Chung kết). Hạng 1 sẽ đối đầu với một trong những đội hạng 4/5/8/9. Hạng 2 sẽ đánh với nhánh còn sót lại.

– Ở vòng tứ kết, 2 đội thua sẽ đánh tứ kết nhánh thua. Đội thắng đánh bán kết nhánh thua.

– Ở vòng đấu bán kết, đội thua ở bán kết nhánh thắng sẽ đấu trận bán kết nhánh thua với đội thắng ở tứ kết nhánh thua.

Tất cả những trận đấu sẽ tiến hành phân định bằng Bo5. Các đội từ hạng 1 đến hạng 8 sẽ nhận được Championship Points. Đội vô địch LPL Mùa Hè 2021 sẽ giành quyền tham gia CKTG 2021.

Đội có tổng điểm Championship Points tốt nhất cũng tiếp tục giành quyền tham gia CKTG 2021. 4 đội xếp sau về số điểm Championship Points sẽ tham gia vòng sơ loại khu vực để tìm ra 2 đại diện thay mặt thay mặt sau cùng của LPL tham gia CKTG.

Danh sách đội tham gia LPL Mùa Hè 2021

1. Bilibili Gaming        

2. ⁠EDward Gaming     

3. ⁠FunPlus Phoenix⁠

4. ⁠Invictus Gaming

5. ⁠JD Gaming⁠

6. LGD Gaming        

7. LNG Esports⁠

8. Oh My God⁠   

9. ⁠Rare Atom   

10. ⁠Rogue Warriors⁠

11. ⁠Royal Never Give Up⁠

12. ⁠Suning⁠       

13. Team WE        

14. ⁠ThunderTalk Gaming⁠

15. Top Esports⁠

16. Ultra Prime (Estar thay tên)⁠

17. ⁠Victory Five⁠


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG 2022

Với việc Bạn đọc post Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Lịch tranh tài LPL Mùa Hè 2021 tiên tiến và phát triển nhất: FPX vs EDG Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or Join Nhóm zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Lịch #thi #đấu #LPL #Mùa #Hè #mới #nhất #FPX #EDG