0765562555

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 New 2022 được update : 2021-09-04 15:59:18

3700

Xin chàoLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, vấn đáp vướng mắc phần Luyện từ và câu Tuần 3 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng thuận tiện và đơn thuần và giản dị tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tớ.

Ngoài ra, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm bài Tập đọc Thư thăm ban, Người ăn xin của tuần 3 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 33, 34 Câu 1

Tìm những từ:

a) chứa tiếng hiền.

b) Chứa tiếng ác.

M: dịu hiền, hiền lành

M: hung tàn, ác nghiệt

Trả lời

a) Chứa tiếng hiền: hiền dịu, hiền hậu, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, hiền từ,…

b) Chứa tiếng ác: hung tàn, ác nghiệt, gian ác, gian ác, ác ôn, ác hại, ác khẩu, tàn ác, ác liệt, ác cảm, ác mộng, hung quỷ, ác ỷ, ác thủ, tội ác…

Câu 2

Tham khảo: Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch

Xếp những từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, nuôi nấng, che chở, phúc hậu, hung tàn, gian ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.

(Cột có dấu + để ghi những từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu – để ghi những từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết.)

+ – Nhân hậu M: Nhân từ,… M: Độc ác,… Đoàn kết M: Đùm bọc,… M: Chia rẽ,…

Trả lời:

Xếp những từ vào ô thích hợp trong bảng:

+ – Nhân hậu Nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ Tàn ác, hung tàn, gian ác, tàn bạo Đoàn kết Cưu mang, che chở, đùm bọc Đè nén, áp bức, chia rẽ Câu 3

Em hãy lựa chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào ô trống để hoàn hảo nhất những thành ngữ sau này?

a) Hiền như ⬜

b) Lành như ⬜

c) Dữ như ⬜

d) Thương nhau như⬜

Trả lời:

a) Hiền như bụt (đất)

Tham khảo: Hóa học 9 Bài 36: Metan

b) Lành như đất (bụt)

c) Dữ như cọp

d) Thương nhau như chị em ruột

Câu 4

Em hiểu nghĩa của những thành ngữ, tục ngữ sau này ra làm sao?

a) Môi hở răng lạnh.

b) Máu chảy ruột mềm.

c) Nhường cơm sẻ áo.

d) Lá lành đùm lá rách nát.

Trả lời:

Giải nghĩa những thành ngữ, tục ngữ:

a) Môi hở răng lạnh

Nghĩa đen: Môi và răng là hai bộ phận trong miệng người. Vì môi che cho răng nên môi hở thì răng sẽ lạnh. Nghĩa bóng: Những người thân trong gia đình mật, ruột rà phải đùm bọc, che chở nhau. Một người yếu kém thì những người dân khác cũng trở nên tác động lây.

b) Máu chảy ruột mềm

Nghĩa đen: Máu chảy thì đau đến ruột gan. Nghĩa bóng: Một người thân trong gia đình bị nạn thì những người dân thân trong gia đình khác đều đau xót.

c) Nhường cơm sẻ áo

Nghĩa đen: Chia sớt cơm áo lẫn nhau. Nghĩa bóng: Giúp đỡ san sẻ lẫn nhau lúc trở ngại vất vả, hoạn nạn.

d) Lá lành đùm lá rách nát

Nghĩa đen: Dùng lá lành bọc lá rách nát cho kín, khỏi hở. Nghĩa bóng: Người khỏe mạnh, như mong ước, giàu sang giúp sức cho những người dân đau yếu, xấu số, nghèo khổ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, vấn đáp vướng mắc phần Luyện từ và câu Tuần 3 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng thuận tiện và đơn thuần và giản dị tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tớ.

Ngoài ra, còn tồn tại thể tìm hiểu thêm bài Tập đọc Thư thăm ban, Người ăn xin của tuần 3 Tiếng Việt 4 tập một. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này của Wiki ADS:

Bạn đang xem: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 1 trang 33, 34 Câu 1

Tìm những từ:

a) chứa tiếng hiền.

b) Chứa tiếng ác.

M: dịu hiền, hiền lành

M: hung tàn, ác nghiệt

Trả lời

a) Chứa tiếng hiền: hiền dịu, hiền hậu, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, hiền từ,…

b) Chứa tiếng ác: hung tàn, ác nghiệt, gian ác, gian ác, ác ôn, ác hại, ác khẩu, tàn ác, ác liệt, ác cảm, ác mộng, hung quỷ, ác ỷ, ác thủ, tội ác…

Câu 2

Tham khảo: Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch

Xếp những từ sau vào ô thích hợp trong bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, nuôi nấng, che chở, phúc hậu, hung tàn, gian ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo.

(Cột có dấu + để ghi những từ thể hiện lòng nhân hậu hoặc tinh thần đoàn kết. Cột có dấu – để ghi những từ có nghĩa trái với nhân hậu, đoàn kết.)

+ – Nhân hậu M: Nhân từ,… M: Độc ác,… Đoàn kết M: Đùm bọc,… M: Chia rẽ,…

Trả lời:

Xếp những từ vào ô thích hợp trong bảng:

+ – Nhân hậu Nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ Tàn ác, hung tàn, gian ác, tàn bạo Đoàn kết Cưu mang, che chở, đùm bọc Đè nén, áp bức, chia rẽ Câu 3

Em hãy lựa chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào ô trống để hoàn hảo nhất những thành ngữ sau này?

a) Hiền như ⬜

b) Lành như ⬜

c) Dữ như ⬜

d) Thương nhau như⬜

Trả lời:

a) Hiền như bụt (đất)

Tham khảo: Hóa học 9 Bài 36: Metan

b) Lành như đất (bụt)

c) Dữ như cọp

d) Thương nhau như chị em ruột

Câu 4

Em hiểu nghĩa của những thành ngữ, tục ngữ sau này ra làm sao?

a) Môi hở răng lạnh.

b) Máu chảy ruột mềm.

c) Nhường cơm sẻ áo.

d) Lá lành đùm lá rách nát.

Trả lời:

Giải nghĩa những thành ngữ, tục ngữ:

a) Môi hở răng lạnh

Nghĩa đen: Môi và răng là hai bộ phận trong miệng người. Vì môi che cho răng nên môi hở thì răng sẽ lạnh. Nghĩa bóng: Những người thân trong gia đình mật, ruột rà phải đùm bọc, che chở nhau. Một người yếu kém thì những người dân khác cũng trở nên tác động lây.

b) Máu chảy ruột mềm

Nghĩa đen: Máu chảy thì đau đến ruột gan. Nghĩa bóng: Một người thân trong gia đình bị nạn thì những người dân thân trong gia đình khác đều đau xót.

c) Nhường cơm sẻ áo

Nghĩa đen: Chia sớt cơm áo lẫn nhau. Nghĩa bóng: Giúp đỡ san sẻ lẫn nhau lúc trở ngại vất vả, hoạn nạn.

d) Lá lành đùm lá rách nát

Nghĩa đen: Dùng lá lành bọc lá rách nát cho kín, khỏi hở. Nghĩa bóng: Người khỏe mạnh, như mong ước, giàu sang giúp sức cho những người dân đau yếu, xấu số, nghèo khổ

Bạn đang đọc postt Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 2022

Với việc Bạn đọc nội dung bài viết Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game HD Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Luyện #từ #và #câu #Mở #rộng #vốn #từ #Nhân #hậu #Đoàn #kết #trang