0765562555

Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu) Mới nhất 2022 được update : 2021-09-04 17:01:19

3154

Xin chàoĐơn xin chuyển lớp được thành viên học viên, sinh viên lập ra để xin được chuyển lớp. Đơn xin chuyển lớp cần ghi rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và nguyên do muốn chuyển lớp học…

Sau khi ghi khá đầy đủ thông tin, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Trong nội dung bài viết sau này, có cả mẫu đơn xin chuyển lớp dành riêng cho học viên Tiểu học, THCS, THPT và dành riêng cho sinh viên những trường Đại học, Cao đẳng. Còn những em do mái ấm gia đình chuyển khu vực sinh sống, thì trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu)

Đơn xin chuyển lớp Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của học viên:…………………………………………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………Trường: ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….được cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ hỗ trợ con nhanh gọn hòa nhập với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

ngày…….tháng…….năm

Đơn xin chuyển lớp cho học viên Tiểu học, THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Em tên là:…………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………….

Trường:……………………………………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………

Lý do:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học viên viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ………………….

Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….

Số điện thoại cảm ứng liên hệ:………………………………………………………………………

Tham khảo: Bản tự nhận xét nhìn nhận xếp loại của giáo viên THCS (5 mẫu)

Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Ban Giám hiệu đồng ý.

Ý kiến Ban giám hiệu

………………………………………………

………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm

Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp Dành cho sinh viên

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường…………..

– Phòng công tác thao tác sinh viên

– Phòng ban hiệu suất cao

Em tên là:…………………………………………………

Mã số sinh viên:………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………….

Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:

Hệ đào tạo và giảng dạy: ………………… Khoa: ……………… Ngành:

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do:……………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——o0o——-

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: – BGH Trường…………………………………

từ khóa quan tâm: Mẫu giấy hoa viết chữ đẹp

– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.

Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:………..

Mã số học viên: ……….… Lớp:………..…Khoa:………

Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành

Từ lớp:………………………………ngành…………….

Sang lớp……………………………..ngành……………..

Lý do:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần quy đổi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày….tháng… năm 20… NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐTvàamp;CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp học

Việc hoàn thành xong đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học viên cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ những nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học viên, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt quan trọng, là nguyên do muốn chuyển lớp học.

Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy nguyên do chuyển lớp của những ban phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Đơn xin chuyển lóp học nên trình diễn đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình diễn nguyên do phải trung thực. Tốt nhất nên trình diễn toàn bộ nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.

Sau khi trình diễn xong nguyên do muốn chuyển trường, học viên không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong ước được bgH nhà trường sẽ chấp thuận đồng ý đơn xin chuyển lớp.

Cuối đơn xin chuyển lớp, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu những thông tin trong đơn xin chuyển lớp đúng chuẩn, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học viên theo như đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học viên yên tâm học tập.

Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mọi nhà trường vì thế, học viên cần lưu ý thực thi và tìm hiểu trước những thông tin một cách khá đầy đủ nhất.

Đơn xin chuyển lớp được thành viên học viên, sinh viên lập ra để xin được chuyển lớp. Đơn xin chuyển lớp cần ghi rõ thông tin người làm đơn, lớp học muốn chuyển đến và nguyên do muốn chuyển lớp học…

Sau khi ghi khá đầy đủ thông tin, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Trong nội dung bài viết sau này, có cả mẫu đơn xin chuyển lớp dành riêng cho học viên Tiểu học, THCS, THPT và dành riêng cho sinh viên những trường Đại học, Cao đẳng. Còn những em do mái ấm gia đình chuyển khu vực sinh sống, thì trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm mẫu đơn xin chuyển trường. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung bài viết sau này:

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu)

Đơn xin chuyển lớp Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường …………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…….

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của học viên:…………………………………………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………Trường: ……………………………………….

Nay tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ………….Trường ……………………….được cho phép em……………… được chuyển từ lớp …….. sang lớp ………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tôi xin hứa sẽ hỗ trợ con nhanh gọn hòa nhập với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mới để học tập thật tốt và tuân thủ đúng nội quy của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

ngày…….tháng…….năm

Đơn xin chuyển lớp cho học viên Tiểu học, THCS, THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………….

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Em tên là:…………………………………………

Hiện là học viên lớp ………………………….

Trường:……………………………………………

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ……….. Trường …… cho em xin được chuyển từ lớp……….. sang lớp ……………………………

Lý do:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển lớp do cha mẹ học viên viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ………………….

Tôi tên là:……………………………………..CMND/CCCD số:……………………….

Số điện thoại cảm ứng liên hệ:………………………………………………………………………

Tham khảo: Bản tự nhận xét nhìn nhận xếp loại của giáo viên THCS (5 mẫu)

Là Phụ huynh em:………………………………..Lớp…………Năm học:…………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu cho con tôi được chuyển lớp.

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Ban Giám hiệu đồng ý.

Ý kiến Ban giám hiệu

………………………………………………

………………………………………………

………, ngày …. tháng…. năm

Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu đơn xin chuyển lớp Dành cho sinh viên

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

– Ban giám hiệu trường…………..

– Phòng công tác thao tác sinh viên

– Phòng ban hiệu suất cao

Em tên là:…………………………………………………

Mã số sinh viên:………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………….

Hiện đang học lớp: …………………………………. Khóa:

Hệ đào tạo và giảng dạy: ………………… Khoa: ……………… Ngành:

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do:……………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc——o0o——-

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP/CHUYỂN NGÀNH

Kính gửi: – BGH Trường…………………………………

từ khóa quan tâm: Mẫu giấy hoa viết chữ đẹp

– Phòng Đào tạo và Công tác HSSV.

Tên tôi (chữ in hoa):……………… Sinh ngày:………..

Mã số học viên: ……….… Lớp:………..…Khoa:………

Nay tôi làm đơn này xin được: Chuyển lớp Chuyển ngành

Từ lớp:………………………………ngành…………….

Sang lớp……………………………..ngành……………..

Lý do:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Kèm theo đơn này là biên lai học phí học kỳ cần quy đổi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày….tháng… năm 20… NGƯỜI VIẾT ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐTvàamp;CTHSSV XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

TRƯỞNG PHÒNG

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

ngày….tháng… năm 20….

HIỆU TRƯỞNG

Hướng dẫn cách viết đơn xin chuyển lớp học

Việc hoàn thành xong đơn xin chuyển lớp (hoặc chuyển trường), học viên cần soạn đơn xin chuyển lớp ghi rõ những nội dung sau: Ban giám hiệu trường và tên giáo viên chủ nhiệm, họ tên học viên, lớp đang học, lớp học muốn chuyển đến…đặc biệt quan trọng, là nguyên do muốn chuyển lớp học.

Việc chuyển lớp sẽ phải có sự đồng ý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm, vì vậy nguyên do chuyển lớp của những ban phải trung thực, rõ ràng và có sức thuyết phục.

Đơn xin chuyển lóp học nên trình diễn đơn nên gắn gọn, rõ ràng. Nội dung mạch lạc, trình diễn nguyên do phải trung thực. Tốt nhất nên trình diễn toàn bộ nội dung chỉ trong một mặt giấy A4.

Sau khi trình diễn xong nguyên do muốn chuyển trường, học viên không quên gửi lời cảm ơn và bày tỏ mong ước được bgH nhà trường sẽ chấp thuận đồng ý đơn xin chuyển lớp.

Cuối đơn xin chuyển lớp, học viên ký tên và xin chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và nộp đơn cho giáo viên chủ nhiệm. Nếu những thông tin trong đơn xin chuyển lớp đúng chuẩn, thích đáng thì nhà trường sẽ xem xét sắp xếp lớp học cho học viên theo như đúng đề bạt, nguyện vọng trong đơn để học viên yên tâm học tập.

Đây là một trong những thủ tục hành chính cơ bản trong mọi nhà trường vì thế, học viên cần lưu ý thực thi và tìm hiểu trước những thông tin một cách khá đầy đủ nhất.


Bạn đang tìm hiểu thêm post Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm post Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu) FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu) Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Mẫu đơn xin chuyển lớp (5 mẫu) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment hoặc tham gia Nhóm zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Mẫu #đơn #xin #chuyển #lớp #mẫu