0765562555

Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Nghị định 144/2020/NĐ-CP Mới nhất 2022 được update : 2021-09-06 13:29:32

3434

Xin chàoNgày 14/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn. Nghị định có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/02/2021.

Theo đó, Nghị định vận dụng riêng với những đối tượng người dùng sau:

Bạn đang xem: Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Tổ chức, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế; Tổ chức, thành viên quốc tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam;

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 144/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 144/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế.

2. Nghị định này vận dụng riêng với những đối tượng người dùng sau:

a) Tổ chức, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế;

b) Tổ chức, thành viên quốc tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam;

c) Tổ chức, thành viên khác có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Hoạt động nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn là hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo ra những thành phầm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua những phương tiện đi lại kỹ thuật tới công chúng dưới những hình thức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là hoạt động và sinh hoạt giải trí thể hiện nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn, thi người mẫu, người mẫu hoặc phối hợp giữa quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn với trình diễn thời trang, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hoá, thể thao.

3. Loại hình nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn gồm có sân khấu, âm nhạc, múa và những hình thức diễn xướng dân gian từ truyền thống cuội nguồn đến tân tiến của Việt Nam và toàn thế giới.

4. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là đưa thành phầm âm thanh, hình ảnh có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được định dạng trên băng, đĩa, ứng dụng và vật tư khác để marketing thương mại, khai thác, sử dụng trong xã hội.

Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xuyên tạc lịch sử dân tộc, độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, thành viên.

3. Kích động đấm đá bạo lực, tuyên truyền trận chiến tranh xâm lược, gây hận thù Một trong những dân tộc bản địa và nhân dân những nước, tác động xấu đến quan hệ đối ngoại.

4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại diễn đạt, hình thức màn biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa, tác động xấu đến đạo đức, sức mạnh thể chất hiệp hội và tâm ý xã hội.

Điều 4. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Thực hiện đúng với nội dung đã thông tin; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đồng ý theo quy định tại Nghị định này;

c) Bảo đảm hoạt động và sinh hoạt giải trí có nội dung phù phù thích hợp với văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn; phù phù thích hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp lý; trường hợp tổ chức triển khai cho trẻ con phải tuân thủ quy định của pháp lý về bảo vệ trẻ con;

d) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan;

đ) Thu hồi thương hiệu, phần thưởng đã trao cho tổ chức triển khai, thành viên giành giải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;

e) Không được sử dụng người màn biểu diễn trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

g) Không được sử dụng thương hiệu, phần thưởng đã biết thành tịch thu, bị hủy hoặc thương hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này trong hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

h) Dừng hoặc thay đổi thời hạn, khu vực, kế hoạch tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp lý.

2. Tổ chức, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Không tận dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp để thực thi hành vi vi phạm pháp lý;

c) Không sử dụng thương hiệu, phần thưởng đã biết thành tịch thu, bị hủy hoặc thương hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này;

d) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan.

Điều 6. Quyền, trách nhiệm của chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Khai thác, sử dụng khu vực theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc khai thác, sử dụng khu vực.

2. Chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Đk bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, phòng, chống cháy và nổ, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những quy định khác của pháp lý tương quan;

b) Dừng hoặc thay đổi thời hạn, quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Tổ chức, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Không lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan;

c) Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Mục 1. TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Điều 8. Hình thức tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ trách nhiệm chính trị; màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ tại những cơ sở marketing thương mại dịch vụ du lịch, vui chơi, vui chơi, nhà hàng quán ăn không bán vé xem màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khác không thuộc hình thức quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này, thực thi quy định tại Điều 10 Nghị định này.

4. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 9. Thông báo tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Cơ sở marketing thương mại thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trước lúc tổ chức triển khai.

3. Cơ quan tiếp nhận thông tin:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn tiếp nhận thông tin của cơ quan, cty trực thuộc những bộ, ban, ngành TW, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn tiếp nhận thông tin của những tổ chức triển khai, thành viên khác.

4. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

Điều 10. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này

1. Điều kiện tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của những hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được tổ chức triển khai trên địa phận quản trị và vận hành không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Kịch bản, khuôn khổ tác phẩm gắn với tác giả, người phụ trách chính về nội dung chương trình (riêng với tác phẩm quốc tế phải kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận chữ ký người dịch).

4. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 07 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tối thiểu 02 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai.

5. Hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương thực thi thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn sau khoản thời hạn có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mục 2. TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Điều 11. Hình thức tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Cuộc thi, liên hoan phục vụ trách nhiệm chính trị; cuộc thi, liên hoan dành riêng cho đối tượng người dùng thuộc phạm vi quản trị và vận hành nội bộ của cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Cuộc thi, liên hoan khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực thi quy định tại Điều 13 Nghị định này.

3. Cuộc thi, liên hoan không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 12. Thông báo tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Cơ quan tiếp nhận thông tin:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông tin của cơ quan, cty trực thuộc những bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông tin của những tổ chức triển khai, thành viên khác.

3. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 10 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan.

Điều 13. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này

1. Điều kiện tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của những hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan được tổ chức triển khai trên địa phận quản trị và vận hành không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Đề án tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này).

4. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 30 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan.

5. Hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương thực thi thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan sau khoản thời hạn có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mục 3. TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU

Điều 14. Hình thức tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cuộc thi dành riêng cho tổ chức triển khai, thành viên thuộc phạm vi quản trị và vận hành nội bộ của cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Cuộc thi khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực thi quy định tại Điều 16 Nghị định này.

3. Cuộc thi không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 15. Thông báo tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này thông tin tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai cuộc thi trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 10 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi.

Điều 16. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu quy định tại khoản 2 Điều 14

1. Điều kiện tổ chức triển khai cuộc thi:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy những cty trực thuộc thực thi những giải pháp quản trị và vận hành nhà nước và phụ trách bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai cuộc thi trên địa phận đúng quy định của pháp lý.

4. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Đề án tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này).

5. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 30 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai cuộc thi đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai cuộc thi tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi.

Mục 4. DỪNG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THU HỒI DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG, HỦY KẾT QUẢ CỦA CUỘC THI, LIÊN HOAN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

Điều 17. Dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp bằng văn bản riêng với một trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này;

b) Không thông tin hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý theo quy định tại Nghị định này;

c) Vì nguyên do quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là cơ quan tiếp nhận thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý quy định tại Nghị định này.

3. Văn bản yêu cầu dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải nêu rõ nguyên do, thời gian dừng.

4. Tổ chức, thành viên phải dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kịp thời khắc phục hậu quả. Trường hợp tiếp tục thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, tổ chức triển khai, thành viên có văn bản đề xuất kiến nghị phương án tiếp tục tổ chức triển khai gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

từ khóa quan tâm: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 30/4 (3 mẫu)

5. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên tương quan biết, thực thi.

6. Tổ chức, thành viên bị dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải công bố công khai minh bạch trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về việc dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và phụ trách bảo vệ quyền lợi của tổ chức triển khai, thành viên tương quan theo quy định của pháp lý.

Điều 18. Thu hồi thương hiệu, phần thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn, cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này yêu cầu tịch thu thương hiệu, phần thưởng bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan khi phát hiện một trong những trường hợp sau:

a) Cá nhân đạt thương hiệu, phần thưởng vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này;

b) Danh hiệu, phần thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp văn bản chấp thuận đồng ý hoặc nội dung thông tin.

2. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tịch thu thương hiệu, phần thưởng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố công khai minh bạch trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng và phụ trách bảo vệ quyền lợi của tổ chức triển khai, thành viên tương quan theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp việc tịch thu không được thực thi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định quyết định hành động hủy kết quả cuộc thi, liên hoan sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có văn bản yêu cầu tịch thu và đăng tải thông tin hủy kết quả cuộc thi, liên hoan trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mục 5. DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 19. Điều kiện riêng với thành viên Việt Nam ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Có giấy mời của tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi.

2. Không trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính; không còn án tích hoặc không phải là người hiện giờ đang bị buộc tội theo quy định của pháp lý về tố tụng hình sự.

3. Không trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 20. Ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cá nhân Việt Nam ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu phải thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cơ quan trình độ về văn hóa truyền thống thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thành viên cư trú cấp văn bản xác nhận tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế.

2. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Tờ khai về việc ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

c) Bản sao giấy mời tham gia cuộc thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có xác nhận chữ ký người dịch.

3. Thủ tục cấp văn bản xác nhận:

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, thành viên có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới thành viên đề xuất kiến nghị.

4. Cá nhân không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này sẽ không còn sử dụng thương hiệu đạt được tại cuộc thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn ở Việt Nam.

Chương III

LƯU HÀNH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ NỘI DUNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Điều 21. Hình thức lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không nhằm mục đích mục tiêu thương mại do tổ chức triển khai, thành viên sản xuất, nhập khẩu phụ trách.

2. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại, thực thi lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.

3. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 22. Điều kiện lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp lý.

2. Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.

Điều 23. Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Tổ chức, thành viên nộp lưu chiểu tối thiểu 10 ngày trước lúc lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức triển khai thuộc cơ quan Trung ương quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này nộp đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức triển khai, thành viên thuộc địa phương quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này nộp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình:

Tổ chức, thành viên gửi tờ khai nộp lưu chiểu (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) kèm theo 02 bản ghi âm, ghi hình bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình là thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Kiểm tra, so sánh và quyết định hành động việc đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình khi phát hiện vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tổ chức kho lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 24 tháng và thực thi thanh lọc hoặc thanh lý sau khoản thời hạn hết thời hạn lưu giữ.

Điều 25. Phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế tại Việt Nam

1. Tổ chức, thành viên quốc tế được phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên lãnh thổ Việt Nam thực thi theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan không trái với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức, thành viên quốc tế không được trực tiếp phân phối bản ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 26. Xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình

1. Tổ chức, thành viên Việt Nam và tổ chức triển khai quốc tế đang hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam marketing thương mại xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thực thi theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không nhằm mục đích mục tiêu marketing thương mại thực thi theo quy định của pháp lý hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn được quy định tại Nghị định này:

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành cơ chế, chủ trương, văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ cập, giáo dục và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy vi phạm về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

3. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành có tương quan quản trị và vận hành, chỉ huy công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng nhân lực về trình độ, trách nhiệm, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty nhà nước có thẩm quyền tương quan thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

5. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp lý.

Điều 28. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Bộ tin tức và Truyền thông có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được truyền tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng; chỉ huy, hướng dẫn cơ quan thông tin báo chí truyền thông và khối mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở trong công tác thao tác tổ chức triển khai, thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi những giải pháp nhằm mục đích đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin an ninh, phòng chống cháy, nổ, trật tự xã hội cho hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; phối hợp quản trị và vận hành về bảo mật thông tin an ninh, xuất, nhập cư với tổ chức triển khai, thành viên quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam và tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp ở quốc tế; phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn phục vụ công tác thao tác đối ngoại chính trị và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong khuôn khổ hợp tác quốc tế; chỉ huy những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao Việt Nam ở quốc tế quản trị và vận hành, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp ở quốc tế.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận. Chỉ đạo cơ quan trình độ về văn hóa truyền thống, những cty trực thuộc và Ủy ban nhân dân những cấp theo phân cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành cơ chế, chủ trương, văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ cập, giáo dục và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy vi phạm về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

4. Chỉ đạo công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng nhân lực về trình độ, trách nhiệm, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

6. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Quy định chuyển tiếp

1. Giấy phép màn biểu diễn, tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, trình diễn thời trang; giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; giấy phép tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi theo quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và Nghị định số 15/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Các cuộc thi người mẫu, người mẫu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW cấp văn bản chấp thuận đồng ý khu vực tổ chức triển khai dược triển khai thực thi theo giấy phép và văn bản chấp thuận đồng ý đã được cấp.

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 02 năm 2021.

2. Quy định tại những Nghị định sau này hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành:

a) Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

b) Nghị định số 15/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

c) Điều 6 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của nhà nước sửa đổi một số trong những quy định về Đk góp vốn đầu tư marketing thương mại thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của nhà nước quy định về marketing thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng Chù tịch nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

………………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Ngày 14/12/2020, nhà nước phát hành Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn. Nghị định có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/02/2021.

Theo đó, Nghị định vận dụng riêng với những đối tượng người dùng sau:

Bạn đang xem: Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Tổ chức, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế; Tổ chức, thành viên quốc tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam;

CHÍNH PHỦ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 144/2020/NĐ-CP

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 144/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Căn cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 19 tháng 6 năm năm ngoái; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức nhà nước và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

nhà nước phát hành Nghị định quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Nghị định này quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế.

2. Nghị định này vận dụng riêng với những đối tượng người dùng sau:

a) Tổ chức, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam và từ Việt Nam ra quốc tế;

b) Tổ chức, thành viên quốc tế tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên lãnh thổ Việt Nam;

c) Tổ chức, thành viên khác có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ sau này được hiểu như sau:

1. Hoạt động nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn là hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo ra những thành phầm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được định hình dưới dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh để truyền đạt trực tiếp hoặc gián tiếp trải qua những phương tiện đi lại kỹ thuật tới công chúng dưới những hình thức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là hoạt động và sinh hoạt giải trí thể hiện nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn, thi người mẫu, người mẫu hoặc phối hợp giữa quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn với trình diễn thời trang, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt văn hoá, thể thao.

3. Loại hình nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn gồm có sân khấu, âm nhạc, múa và những hình thức diễn xướng dân gian từ truyền thống cuội nguồn đến tân tiến của Việt Nam và toàn thế giới.

4. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là đưa thành phầm âm thanh, hình ảnh có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được định dạng trên băng, đĩa, ứng dụng và vật tư khác để marketing thương mại, khai thác, sử dụng trong xã hội.

Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Xuyên tạc lịch sử dân tộc, độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm bảo mật thông tin an ninh vương quốc; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc bản địa, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, thành viên.

3. Kích động đấm đá bạo lực, tuyên truyền trận chiến tranh xâm lược, gây hận thù Một trong những dân tộc bản địa và nhân dân những nước, tác động xấu đến quan hệ đối ngoại.

4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện đi lại diễn đạt, hình thức màn biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa, tác động xấu đến đạo đức, sức mạnh thể chất hiệp hội và tâm ý xã hội.

Điều 4. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Thực hiện đúng với nội dung đã thông tin; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đồng ý theo quy định tại Nghị định này;

c) Bảo đảm hoạt động và sinh hoạt giải trí có nội dung phù phù thích hợp với văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn; phù phù thích hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp lý; trường hợp tổ chức triển khai cho trẻ con phải tuân thủ quy định của pháp lý về bảo vệ trẻ con;

d) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan;

đ) Thu hồi thương hiệu, phần thưởng đã trao cho tổ chức triển khai, thành viên giành giải theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;

e) Không được sử dụng người màn biểu diễn trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

g) Không được sử dụng thương hiệu, phần thưởng đã biết thành tịch thu, bị hủy hoặc thương hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này trong hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

h) Dừng hoặc thay đổi thời hạn, khu vực, kế hoạch tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp lý.

2. Tổ chức, thành viên tham gia màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Không tận dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp để thực thi hành vi vi phạm pháp lý;

c) Không sử dụng thương hiệu, phần thưởng đã biết thành tịch thu, bị hủy hoặc thương hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này;

d) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan.

Điều 6. Quyền, trách nhiệm của chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Khai thác, sử dụng khu vực theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc khai thác, sử dụng khu vực.

2. Chủ khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Tuân thủ quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, Đk bảo mật thông tin an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, phòng, chống cháy và nổ, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những quy định khác của pháp lý tương quan;

b) Dừng hoặc thay đổi thời hạn, quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Quyền, trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có quyền:

a) Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

b) Thụ hưởng những quyền lợi hợp pháp từ việc lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Tổ chức, thành viên lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phụ trách:

a) Không lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan;

b) Thực hiện những quy định của pháp lý về quyền tác giả, quyền tương quan;

c) Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Mục 1. TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Điều 8. Hình thức tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ trách nhiệm chính trị; màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

2. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phục vụ tại những cơ sở marketing thương mại dịch vụ du lịch, vui chơi, vui chơi, nhà hàng quán ăn không bán vé xem màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp khác không thuộc hình thức quy định tại những khoản 1 và 2 Điều này, thực thi quy định tại Điều 10 Nghị định này.

4. Tổ chức màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 9. Thông báo tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Cơ sở marketing thương mại thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trước lúc tổ chức triển khai.

3. Cơ quan tiếp nhận thông tin:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn tiếp nhận thông tin của cơ quan, cty trực thuộc những bộ, ban, ngành TW, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn tiếp nhận thông tin của những tổ chức triển khai, thành viên khác.

4. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai, thành viên gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

Điều 10. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này

1. Điều kiện tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của những hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được tổ chức triển khai trên địa phận quản trị và vận hành không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Kịch bản, khuôn khổ tác phẩm gắn với tác giả, người phụ trách chính về nội dung chương trình (riêng với tác phẩm quốc tế phải kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận chữ ký người dịch).

4. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 07 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tối thiểu 02 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai.

5. Hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương thực thi thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai màn biểu diễn sau khoản thời hạn có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mục 2. TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Điều 11. Hình thức tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Cuộc thi, liên hoan phục vụ trách nhiệm chính trị; cuộc thi, liên hoan dành riêng cho đối tượng người dùng thuộc phạm vi quản trị và vận hành nội bộ của cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Cuộc thi, liên hoan khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực thi quy định tại Điều 13 Nghị định này.

3. Cuộc thi, liên hoan không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 12. Thông báo tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này thông tin tới cơ quan nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Cơ quan tiếp nhận thông tin:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông tin của cơ quan, cty trực thuộc những bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tiếp nhận thông tin của những tổ chức triển khai, thành viên khác.

3. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 10 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan.

Điều 13. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này

1. Điều kiện tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của những hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan được tổ chức triển khai trên địa phận quản trị và vận hành không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

3. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Đề án tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này).

4. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 30 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan.

5. Hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn thuộc Trung ương, cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thuộc Trung ương thực thi thông tin theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan sau khoản thời hạn có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Mục 3. TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU

Điều 14. Hình thức tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cuộc thi dành riêng cho tổ chức triển khai, thành viên thuộc phạm vi quản trị và vận hành nội bộ của cơ quan và tổ chức triển khai, thực thi thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Cuộc thi khác không thuộc hình thức quy định tại khoản 1 Điều này, thực thi quy định tại Điều 16 Nghị định này.

3. Cuộc thi không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 15. Thông báo tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này thông tin tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức triển khai cuộc thi trước lúc tổ chức triển khai. Người đứng đầu phụ trách thực thi theo kế hoạch đã phê duyệt.

2. Trình tự tiếp nhận thông tin:

Cơ quan, tổ chức triển khai gửi thông tin bằng văn bản (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông tin tối thiểu 10 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi.

Điều 16. Điều kiện, thủ tục tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu quy định tại khoản 2 Điều 14

1. Điều kiện tổ chức triển khai cuộc thi:

a) Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; hội chuyên ngành về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quy định của pháp lý;

Tham khảo: Phân biệt hồ sơ học tập và thành phầm học tập

b) Phải phục vụ Đk về bảo mật thông tin an ninh, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, y tế và phòng, chống cháy và nổ theo quy định của pháp lý;

c) Có văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi người mẫu, người mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức triển khai cuộc thi.

3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy những cty trực thuộc thực thi những giải pháp quản trị và vận hành nhà nước và phụ trách bảo vệ hoạt động và sinh hoạt giải trí tổ chức triển khai cuộc thi trên địa phận đúng quy định của pháp lý.

4. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Văn bản đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Đề án tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này).

5. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đồng ý:

a) Tổ chức, thành viên gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu 30 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận đồng ý tổ chức triển khai cuộc thi (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận đồng ý, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý. Trong thời hạn 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận đồng ý phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị;

đ) Trường hợp thay đổi thời hạn, khu vực tổ chức triển khai cuộc thi đã được chấp thuận đồng ý, tổ chức triển khai, thành viên đề xuất kiến nghị tổ chức triển khai cuộc thi có văn bản thông tin gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận đồng ý và cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi tổ chức triển khai cuộc thi tối thiểu 05 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai cuộc thi.

Mục 4. DỪNG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THU HỒI DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG, HỦY KẾT QUẢ CỦA CUỘC THI, LIÊN HOAN ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

Điều 17. Dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp bằng văn bản riêng với một trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này;

b) Không thông tin hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý theo quy định tại Nghị định này;

c) Vì nguyên do quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là cơ quan tiếp nhận thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đồng ý quy định tại Nghị định này.

3. Văn bản yêu cầu dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải nêu rõ nguyên do, thời gian dừng.

4. Tổ chức, thành viên phải dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kịp thời khắc phục hậu quả. Trường hợp tiếp tục thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, tổ chức triển khai, thành viên có văn bản đề xuất kiến nghị phương án tiếp tục tổ chức triển khai gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động.

từ khóa quan tâm: Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 30/4 (3 mẫu)

5. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên tương quan biết, thực thi.

6. Tổ chức, thành viên bị dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải công bố công khai minh bạch trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về việc dừng hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và phụ trách bảo vệ quyền lợi của tổ chức triển khai, thành viên tương quan theo quy định của pháp lý.

Điều 18. Thu hồi thương hiệu, phần thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan nhiều chủng quy mô nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn, cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này yêu cầu tịch thu thương hiệu, phần thưởng bằng văn bản tới tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan khi phát hiện một trong những trường hợp sau:

a) Cá nhân đạt thương hiệu, phần thưởng vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này;

b) Danh hiệu, phần thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp văn bản chấp thuận đồng ý hoặc nội dung thông tin.

2. Tổ chức, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi, liên hoan tịch thu thương hiệu, phần thưởng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công bố công khai minh bạch trên những phương tiện đi lại thông tin đại chúng về việc tịch thu thương hiệu, phần thưởng và phụ trách bảo vệ quyền lợi của tổ chức triển khai, thành viên tương quan theo quy định của pháp lý.

3. Trường hợp việc tịch thu không được thực thi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định quyết định hành động hủy kết quả cuộc thi, liên hoan sau 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày có văn bản yêu cầu tịch thu và đăng tải thông tin hủy kết quả cuộc thi, liên hoan trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mục 5. DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 19. Điều kiện riêng với thành viên Việt Nam ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Có giấy mời của tổ chức triển khai, thành viên tổ chức triển khai cuộc thi.

2. Không trong thời hạn bị vận dụng giải pháp xử lý hành chính; không còn án tích hoặc không phải là người hiện giờ đang bị buộc tội theo quy định của pháp lý về tố tụng hình sự.

3. Không trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp theo quyết định hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 20. Ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu

1. Cá nhân Việt Nam ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu phải thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cơ quan trình độ về văn hóa truyền thống thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thành viên cư trú cấp văn bản xác nhận tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế.

2. Thành phần hồ sơ thực thi thủ tục:

a) Tờ khai về việc ra quốc tế tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này);

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

c) Bản sao giấy mời tham gia cuộc thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có xác nhận chữ ký người dịch.

3. Thủ tục cấp văn bản xác nhận:

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Trường hợp hồ sơ chưa thích hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên khối mạng lưới hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải vấn đáp bằng văn bản nêu rõ nguyên do;

d) Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, thành viên có văn bản nêu rõ nguyên do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định hành động và thông tin kết quả bằng văn bản tới thành viên đề xuất kiến nghị.

4. Cá nhân không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này sẽ không còn sử dụng thương hiệu đạt được tại cuộc thi người mẫu, người mẫu ở quốc tế trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn ở Việt Nam.

Chương III

LƯU HÀNH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ NỘI DUNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT

Điều 21. Hình thức lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

1. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không nhằm mục đích mục tiêu thương mại do tổ chức triển khai, thành viên sản xuất, nhập khẩu phụ trách.

2. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại, thực thi lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.

3. Lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng do người đăng, phát phụ trách.

Điều 22. Điều kiện lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Là cty sự nghiệp công lập có hiệu suất cao màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; tổ chức triển khai, thành viên Đk marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình theo quy định của pháp lý.

2. Thực hiện lưu chiểu theo quy định tại Điều 23 Nghị định này.

Điều 23. Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Tổ chức, thành viên nộp lưu chiểu tối thiểu 10 ngày trước lúc lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức triển khai thuộc cơ quan Trung ương quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này nộp đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Bản ghi âm, ghi hình của tổ chức triển khai, thành viên thuộc địa phương quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này nộp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình:

Tổ chức, thành viên gửi tờ khai nộp lưu chiểu (theo Mẫu số 12 tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) kèm theo 02 bản ghi âm, ghi hình bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình là thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình.

Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nhằm mục đích mục tiêu thương mại

1. Kiểm tra, so sánh và quyết định hành động việc đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình khi phát hiện vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Tổ chức kho lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 24 tháng và thực thi thanh lọc hoặc thanh lý sau khoản thời hạn hết thời hạn lưu giữ.

Điều 25. Phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế tại Việt Nam

1. Tổ chức, thành viên quốc tế được phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên lãnh thổ Việt Nam thực thi theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan không trái với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức, thành viên quốc tế không được trực tiếp phân phối bản ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 26. Xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình

1. Tổ chức, thành viên Việt Nam và tổ chức triển khai quốc tế đang hoạt động và sinh hoạt giải trí tại Việt Nam marketing thương mại xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thực thi theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp không nhằm mục đích mục tiêu marketing thương mại thực thi theo quy định của pháp lý hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách trước nhà nước thực thi quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn được quy định tại Nghị định này:

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành cơ chế, chủ trương, văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ cập, giáo dục và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy vi phạm về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

3. Chủ trì, phối phù thích hợp với những bộ, ngành có tương quan quản trị và vận hành, chỉ huy công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng nhân lực về trình độ, trách nhiệm, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

4. Chủ trì, phối phù thích hợp với những cty nhà nước có thẩm quyền tương quan thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

5. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp lý.

Điều 28. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước

1. Bộ tin tức và Truyền thông có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp được truyền tải trên khối mạng lưới hệ thống phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mạng; chỉ huy, hướng dẫn cơ quan thông tin báo chí truyền thông và khối mạng lưới hệ thống thông tin cơ sở trong công tác thao tác tổ chức triển khai, thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi những giải pháp nhằm mục đích đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, bảo mật thông tin an ninh, phòng chống cháy, nổ, trật tự xã hội cho hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; phối hợp quản trị và vận hành về bảo mật thông tin an ninh, xuất, nhập cư với tổ chức triển khai, thành viên quốc tế hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam và tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp ở quốc tế; phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn phục vụ công tác thao tác đối ngoại chính trị và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong khuôn khổ hợp tác quốc tế; chỉ huy những cty đại diện thay mặt thay mặt ngoại giao Việt Nam ở quốc tế quản trị và vận hành, tương hỗ tổ chức triển khai, thành viên Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp ở quốc tế.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của tớ có trách nhiệm phối phù thích hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực thi công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn.

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1. Thực hiện quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận. Chỉ đạo cơ quan trình độ về văn hóa truyền thống, những cty trực thuộc và Ủy ban nhân dân những cấp theo phân cấp thực thi quản trị và vận hành nhà nước về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn theo quy định tại Nghị định này và những quy định khác của pháp lý có tương quan.

2. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phát hành cơ chế, chủ trương, văn bản quy phạm pháp lý, kế hoạch, chương trình, đề án về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phổ cập, giáo dục và tổ chức triển khai thực thi văn bản quy vi phạm về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

4. Chỉ đạo công tác thao tác nghiên cứu và phân tích khoa học, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, tăng trưởng nhân lực về trình độ, trách nhiệm, khen thưởng, hợp tác quốc tế về hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp màn biểu diễn trên địa phận.

6. Các trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Quy định chuyển tiếp

1. Giấy phép màn biểu diễn, tổ chức triển khai màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp, trình diễn thời trang; giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; giấy phép tham gia cuộc thi người mẫu, người mẫu quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước thời gian Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành, thực thi theo quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và Nghị định số 15/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

2. Các cuộc thi người mẫu, người mẫu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW cấp văn bản chấp thuận đồng ý khu vực tổ chức triển khai dược triển khai thực thi theo giấy phép và văn bản chấp thuận đồng ý đã được cấp.

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 02 năm 2021.

2. Quy định tại những Nghị định sau này hết hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành:

a) Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

b) Nghị định số 15/năm trong năm này/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm năm trong năm này của nhà nước sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 thời gian năm 2012 của nhà nước quy định về màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp; trình diễn thời trang, thi người mẫu, người mẫu; lưu hành, marketing thương mại bản ghi âm, ghi hình có nội dung màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp;

c) Điều 6 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của nhà nước sửa đổi một số trong những quy định về Đk góp vốn đầu tư marketing thương mại thuộc phạm vi quản trị và vận hành nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của nhà nước quy định về marketing thương mại dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW, những cty, tổ chức triển khai, cty và thành viên có tương quan phụ trách thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:– Ban Bí thư Trung ương Đảng;– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước;– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước;– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;– Văn phòng Tổng Bí thư;– Văn phòng Chù tịch nước;– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;– Văn phòng Quốc hội;– Tòa án nhân dân tối cao;– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;– Kiểm toán Nhà nước;– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;– Ngân hàng Chính sách xã hội;– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;– Cơ quan TW của những đoàn thể;– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;– Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

………………….

Mời những ban tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng


Bạn đang xem nội dung bài viết Nghị định 144/2020/NĐ-CP 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Nghị định 144/2020/NĐ-CP FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Nghị định 144/2020/NĐ-CP Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game HD Nghị định 144/2020/NĐ-CP Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Nghi #đinh #1442020NĐCP