0765562555

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 15:53:41

3486

Xin chàoWiki ADS sẽ phục vụ tài liệu Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo), vô cùng hữu ích.

Hy vọng trọn vẹn có thể tương hỗ cho những ban học viên lớp 12 khi tìm hiểu sẵn sàng sẵn sàng bài của tớ. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng sau này.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) I. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước hết yên cầu phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt.

2. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng yên cầu từng người nên phải có những hiểu biết thiết yếu về tiếng Việt.

3. Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt yên cầu trách nhiệm cao của từng người trong chính hoạt động và sinh hoạt giải trí sử dụng tiếng Việt khi tiếp xúc (nói hoặc viết).

Tổng kết: Muốn đạt được sự trong sáng khi sử dụng tiếng Việt, mỗi thành viên nên phải có tình cảm quý trọng, có hiểu biết về tiếng Việt, có ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt theo những chuẩn mực, những quy tắc chung, sao cho lời nói vừa đúng, vừa hay, vừa có văn hóa truyền thống.

II. Luyện tập

Câu 1. Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a. Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

b. Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

c. Việc xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

d. Chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng để xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Gợi ý: 

Câu văn trong sáng: b và c. Phân tích sự trong sáng: Hai câu văn b và c đều diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; không lạm dụng từ ngữ quốc tế và có khá đầy đủ những thành phần chính của câu.

Câu 2. Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết thêm thêm từ quốc tế nào không thiết yếu sử dụng vì đã có từ tiếng Việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.

Từ quốc tế không thiết yếu là từ Valentine, bởi trong tiếng Việt đã có từ: Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.

Wiki ADS sẽ phục vụ tài liệu Soạn văn 12: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo), vô cùng hữu ích.

Hy vọng trọn vẹn có thể tương hỗ cho những ban học viên lớp 12 khi tìm hiểu sẵn sàng sẵn sàng bài của tớ. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng sau này.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) I. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước hết yên cầu phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng tiếng Việt.

2. Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng yên cầu từng người nên phải có những hiểu biết thiết yếu về tiếng Việt.

3. Công cuộc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt yên cầu trách nhiệm cao của từng người trong chính hoạt động và sinh hoạt giải trí sử dụng tiếng Việt khi tiếp xúc (nói hoặc viết).

Tổng kết: Muốn đạt được sự trong sáng khi sử dụng tiếng Việt, mỗi thành viên nên phải có tình cảm quý trọng, có hiểu biết về tiếng Việt, có ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt theo những chuẩn mực, những quy tắc chung, sao cho lời nói vừa đúng, vừa hay, vừa có văn hóa truyền thống.

II. Luyện tập

Câu 1. Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a. Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

b. Muốn xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

c. Việc xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn yên cầu toàn bộ chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng.

d. Chúng ta phải có những kế hoạch rõ ràng để xóa khỏi sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Gợi ý: 

Câu văn trong sáng: b và c. Phân tích sự trong sáng: Hai câu văn b và c đều diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; không lạm dụng từ ngữ quốc tế và có khá đầy đủ những thành phần chính của câu.

Câu 2. Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết thêm thêm từ quốc tế nào không thiết yếu sử dụng vì đã có từ tiếng Việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.

Từ quốc tế không thiết yếu là từ Valentine, bởi trong tiếng Việt đã có từ: Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân phù phù thích hợp với nội dung cần diễn đạt.


Bạn đang tìm hiểu thêm nội dung bài viết Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Soạn #bài #Giữ #gìn #sự #trong #sáng #của #tiếng #Việt #tiếp #theo