0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh FULL 2022 được update : 2021-09-09 19:01:44

3451

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phát sinh giao tử, thụ tinh và ý nghĩa của giảm phân. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 36.

Giải Sinh 9 Bài 11 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Phát sinh giao tử và thụ tinh 1. Sự phát sinh giao tử

– Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quy trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) trọn vẹn có thể thụ tinh tạo ra hợp tử.

– Sự hình thành giao tử ở thực vật và động vật hoang dã rất khác nhau.

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật hoang dã:

* Sự phát sinh giao tử đực và cái có sự giống và rất khác nhau:

+ Giống nhau:

– Các tế bào mầm đều thực thi nguyên phân liên tục nhiều lần

– Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực thi giảm phân để tạo giao tử

2. Thụ tinh Thụ tinh là yếu tố phối hợp giữa giao tử đực và giao tử cái (hay giữa tinh trùng và trứng) tạo thành hợp tử (thực ra là yếu tố phối hợp 2 bộ nhân đơn bội của giao tử đực và cái tạo thành bộ lưỡng bội ở hợp tử). 3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh Giảm phân giúp tạo thành giao tử mang bộ NST đơn bội n NST. Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài. => Sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh: giúp duy trì ổn định bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ khung hình. tạo nguồn biến dị tổng hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa. Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 11 trang 36 Câu 1

Trình bày quy trình phát sinh giao tử ở động vật hoang dã.

Lời giải:

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật hoang dã trình làng như sau:

– Quá trình phát sinh giao tử đực:

Các tế bào mầm nguyên phân liên tục nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST). Các tinh nguyên bào tăng trưởng thành tinh bào bậc I (2n NST). Sự tạo tinh bắt nguồn từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo ra 2 tinh bào bậc 2 (n NST) ở lần phân bào I và 4 tế bào con ở lần phân bào II, từ đó tăng trưởng thành 4 tinh trùng (n NST). Kết quả là từ là 1 tinh nguyên bào (2n NST) qua quy trình phát sinh giao tử cho 4 tinh trùng (n NST).

– Quá trình phát sinh giao tử cái:

Các tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần liên tục tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n NST). Các noãn nguyên bào tăng trưởng thành noãn bào bậc I (2n NST). Các noãn bào bậc I tiến hành quy trình giảm phân. Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n NST) và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n NST). Ở lần phân bào II, thể cực thứ nhất phân loại tạo ra 2 thể cực thứ hai (n NST) và noãn bào bậc II tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai (n NST) và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng (n NST). Kết quả: từ là 1 noãn nguyên bào (2n NST) cho ra 3 thể cực (n NST) và 1 trứng (n NST). Câu 2

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua những thế hệ khung hình?

Lời giải:

Nhờ có quy trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quy trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ khung hình.

Câu 3

Biến dị tổng hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải trên cơ sở tế bào học nào?

Lời giải:

Biến dị tổng hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải nhờ vào cơ sở:

– Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử rất khác nhau về nguồn gốc NST và sự phối hợp ngẫu nhiên của nhiều chủng loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra những hợp tử mang những tổng hợp NST rất khác nhau.

– Do sự tổng hợp lại những gen vốn có của tổ tiên, cha mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa tồn tại ở những thế hệ trước.

Câu 4

Sự kiện quan trọng nhất trong quy trình thụ tinh là gì trong những sự kiện sau này?

a) Sự phối hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

b) Sự phối hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

c) Sự tổng hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

d) Sự tạo thành hợp tử.

Lời giải:

Đáp án: c.

Câu 5

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đương kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra những tổng hợp NST nào trong những giao tử và những hợp tử?

Lời giải:

Khi giảm phân sẽ có được sự phân loại ngẫu nhiên của những NST trong cặp NST tương đương về những tế bào con (những giao tử):

=> Các tổng hợp NST trong những giao tử: AB, Ab, ab, aB

Khi tái tổng hợp để hình thành hợp tử cũng luôn có thể có sự tái tổng hợp ngẫu nhiên Một trong những giao tử:

Kiểu gen:

1 AABB : 4 AaBb : 2 AABb : 2 AaBB : 2 Aabb : 1AAbb: 1 aaBB : 1aaBb : 1 aabb.

Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc phát sinh giao tử, thụ tinh và ý nghĩa của giảm phân. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 36.

Giải Sinh 9 Bài 11 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

– Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quy trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) trọn vẹn có thể thụ tinh tạo ra hợp tử.

– Sự hình thành giao tử ở thực vật và động vật hoang dã rất khác nhau.

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật hoang dã:

* Sự phát sinh giao tử đực và cái có sự giống và rất khác nhau:

+ Giống nhau:

– Các tế bào mầm đều thực thi nguyên phân liên tục nhiều lần

– Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực thi giảm phân để tạo giao tử

Thụ tinh là yếu tố phối hợp giữa giao tử đực và giao tử cái (hay giữa tinh trùng và trứng) tạo thành hợp tử (thực ra là yếu tố phối hợp 2 bộ nhân đơn bội của giao tử đực và cái tạo thành bộ lưỡng bội ở hợp tử). Giảm phân giúp tạo thành giao tử mang bộ NST đơn bội n NST. Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài. => Sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh: giúp duy trì ổn định bộ NST lưỡng bội đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ khung hình. tạo nguồn biến dị tổng hợp phong phú cho chọn giống và tiến hóa.

Trình bày quy trình phát sinh giao tử ở động vật hoang dã.

Lời giải:

– Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật hoang dã trình làng như sau:

– Quá trình phát sinh giao tử đực:

Các tế bào mầm nguyên phân liên tục nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào (2n NST). Các tinh nguyên bào tăng trưởng thành tinh bào bậc I (2n NST). Sự tạo tinh bắt nguồn từ tinh bào bậc 1 giảm phân tạo ra 2 tinh bào bậc 2 (n NST) ở lần phân bào I và 4 tế bào con ở lần phân bào II, từ đó tăng trưởng thành 4 tinh trùng (n NST). Kết quả là từ là 1 tinh nguyên bào (2n NST) qua quy trình phát sinh giao tử cho 4 tinh trùng (n NST).

– Quá trình phát sinh giao tử cái:

Các tế bào mầm cũng nguyên phân nhiều lần liên tục tạo ra nhiều noãn nguyên bào (2n NST). Các noãn nguyên bào tăng trưởng thành noãn bào bậc I (2n NST). Các noãn bào bậc I tiến hành quy trình giảm phân. Ở lần phân bào I, tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ nhất (n NST) và 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 (n NST). Ở lần phân bào II, thể cực thứ nhất phân loại tạo ra 2 thể cực thứ hai (n NST) và noãn bào bậc II tạo ra 1 tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai (n NST) và 1 tế bào khá lớn gọi là trứng (n NST). Kết quả: từ là 1 noãn nguyên bào (2n NST) cho ra 3 thể cực (n NST) và 1 trứng (n NST).

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua những thế hệ khung hình?

Lời giải:

Nhờ có quy trình giảm phân, giao tử được hình thành mang bộ NST đơn bội (n NST). Qua quy trình thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội (2n NST) được phục hồi. Vì vậy, sự phối hợp những quy trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua những thế hệ khung hình.

Biến dị tổng hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải trên cơ sở tế bào học nào?

Lời giải:

Biến dị tổng hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được lý giải nhờ vào cơ sở:

– Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử rất khác nhau về nguồn gốc NST và sự phối hợp ngẫu nhiên của nhiều chủng loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra những hợp tử mang những tổng hợp NST rất khác nhau.

– Do sự tổng hợp lại những gen vốn có của tổ tiên, cha mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa tồn tại ở những thế hệ trước.

Sự kiện quan trọng nhất trong quy trình thụ tinh là gì trong những sự kiện sau này?

a) Sự phối hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

b) Sự phối hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

c) Sự tổng hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

d) Sự tạo thành hợp tử.

Lời giải:

Đáp án: c.

Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, hai cặp NST tương đương kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra những tổng hợp NST nào trong những giao tử và những hợp tử?

Lời giải:

Khi giảm phân sẽ có được sự phân loại ngẫu nhiên của những NST trong cặp NST tương đương về những tế bào con (những giao tử):

=> Các tổng hợp NST trong những giao tử: AB, Ab, ab, aB

Khi tái tổng hợp để hình thành hợp tử cũng luôn có thể có sự tái tổng hợp ngẫu nhiên Một trong những giao tử:

Kiểu gen:

1 AABB : 4 AaBb : 2 AABb : 2 AaBB : 2 Aabb : 1AAbb: 1 aaBB : 1aaBb : 1 aabb.


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh 2022

Với việc Bạn xem post Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Tài Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt hoặc tham gia Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Phát #sinh #giao #tử #và #thụ #tinh