0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Án Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính New 2022 được update : 2021-09-09 22:37:36

3889

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về nhiễm sắc thể giới tính, cơ chế xác lập giới tính. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 41.

Giải Sinh 9 Bài 12 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cơ chế xác lập giới tính I. Nhiễm sắc thể giới tính

– Trong tế bào lưỡng bội của loài tồn tại 2 loại NST là: NST thường và NST giới tính.

– NST giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính và những gen khác

II. Cơ chế xác lập giới tính

– Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được xác lập trong quy trình thụ tinh, vì dụ như: ở người.

– Cơ chế xác lập giới tính là yếu tố phân li của cặp NST giới tính trong quy trình phát sinh giao tử và được tổng hợp lại qua quy trình thụ tinh.

– Cơ thể mẹ giảm phân cho ra 1 loại trứng: mang NST 22A + X và 3 thể cực → giới đồng giao tử

– Cơ thể bố giảm phân cho ra 4 tinh trùng thuộc 2 loại là: NST 22A + X và NST 22A + Y → giới dị giao tử

– Giao tử X của mẹ kết phù thích hợp với giao tử (X và Y) của bố tạo ra hợp tử: XX (con gái) và XY (con trai) với tỷ suất xấp xỉ 1 : 1 → cân đối giới tính.

→ Tỉ lệ này nghiệm đúng thời cơ số lượng thành viên đủ lớn và quy trình thụ tinh Một trong những tinh trùng và trứng trình làng trọn vẹn ngẫu nhiên.

Nghiên cứu trên người đã cho toàn bộ chúng ta biết tỉ lệ trai: gái rất khác nhau ở những quy trình: bào thai (1,14), 10 tuổi (1,01), tuổi già (0,91).

III. Các yếu tố tác động đến việc phân hóa giới tính

Sự phân hóa giới tính chịu ràng buộc của những tác nhân bên trong và tác nhân bên phía ngoài:

+ Nhân tố bên trong: hoocmon sinh dục nếu tác động sớm trọn vẹn có thể biến hóa giới tính…

+ Nhân tố bên phía ngoài: nhiệt độ, nhiệt độ, ánh sáng đều trọn vẹn có thể làm thay đổi tỉ lệ giới tính.

– Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào những nghành sản xuất, nhất là việc điều khiển và tinh chỉnh tỉ lệ đực: cái trong nghành nghề chăn nuôi.

VD: Ở loài rùa: trứng được ủ ở nhiệt độ < 280C sẽ nở thành con đực; trên 320C sẽ nở thành con cháu.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 12 trang 41 Câu 1

Nêu những điểm rất khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Gợi ý đáp án

Điểm rất khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

NST thường NST giới tính Tồn tại thành từng cặp tương đương, giống nhau ở cả hai giới. Có 1 cặp NST tương đương: XX và 1 cặp NST không tương đương: XY, rất khác nhau ở hai giới. Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào. Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào Quy định tính trạng thường của tế bào và khung hình. Quy định tính trạng tương quan tới giới tính. Câu 2

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm nhận định rằng người mẹ quyết định hành động việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Gợi ý đáp án

– Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:

Ở nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.

Ở nữ: chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

Hai loại tinh trùng phối hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

+ Nếu tinh trùng mang NST X kết phù thích hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, tăng trưởng thành con gái.

+ Nếu tinh trùng mang NST Y kết phù thích hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, tăng trưởng thành khung hình con trai.

– Vậy sinh con trai hay con gái là vì đàn ông.

Quan niệm nhận định rằng sinh con trai hay con gái là vì phụ nữ là trọn vẹn không đúng.

Câu 3

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Gợi ý đáp án

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổng hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

Câu 4

Tại sao người ta trọn vẹn có thể kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Gợi ý đáp án

– Sự phân hoá giới tính chịu ràng buộc của những tác nhân môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên trong (hoocmon sinh dục) và bên phía ngoài (nhiệt độ, ánh sáng,…).

Ví dụ: Dùng mêtyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái trọn vẹn có thể trở thành cá đực (về kiểu hình).

– Ở một số trong những loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 28oC sẽ nở thành con đực, nếu nhiệt độ trên 32oC trứng nở thành con cháu.

– Nắm được cơ chế xác lập giới tính và những yếu tố tác động tới sự phân hoá giới tính người ta trọn vẹn có thể dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù phù thích hợp với mục tiêu sản xuất.

Câu 5

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong những trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương tự.

c) Số thành viên đực và số thành viên cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) a) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương tự.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b,d.

Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về nhiễm sắc thể giới tính, cơ chế xác lập giới tính. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 41.

Giải Sinh 9 Bài 12 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cơ chế xác lập giới tính I. Nhiễm sắc thể giới tính

– Trong tế bào lưỡng bội của loài tồn tại 2 loại NST là: NST thường và NST giới tính.

– NST giới tính là loại NST có chứa gen quy định giới tính và những gen khác

II. Cơ chế xác lập giới tính

– Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được xác lập trong quy trình thụ tinh, vì dụ như: ở người.

– Cơ chế xác lập giới tính là yếu tố phân li của cặp NST giới tính trong quy trình phát sinh giao tử và được tổng hợp lại qua quy trình thụ tinh.

– Cơ thể mẹ giảm phân cho ra 1 loại trứng: mang NST 22A + X và 3 thể cực → giới đồng giao tử

– Cơ thể bố giảm phân cho ra 4 tinh trùng thuộc 2 loại là: NST 22A + X và NST 22A + Y → giới dị giao tử

– Giao tử X của mẹ kết phù thích hợp với giao tử (X và Y) của bố tạo ra hợp tử: XX (con gái) và XY (con trai) với tỷ suất xấp xỉ 1 : 1 → cân đối giới tính.

→ Tỉ lệ này nghiệm đúng thời cơ số lượng thành viên đủ lớn và quy trình thụ tinh Một trong những tinh trùng và trứng trình làng trọn vẹn ngẫu nhiên.

Nghiên cứu trên người đã cho toàn bộ chúng ta biết tỉ lệ trai: gái rất khác nhau ở những quy trình: bào thai (1,14), 10 tuổi (1,01), tuổi già (0,91).

III. Các yếu tố tác động đến việc phân hóa giới tính

Sự phân hóa giới tính chịu ràng buộc của những tác nhân bên trong và tác nhân bên phía ngoài:

+ Nhân tố bên trong: hoocmon sinh dục nếu tác động sớm trọn vẹn có thể biến hóa giới tính…

+ Nhân tố bên phía ngoài: nhiệt độ, nhiệt độ, ánh sáng đều trọn vẹn có thể làm thay đổi tỉ lệ giới tính.

– Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào những nghành sản xuất, nhất là việc điều khiển và tinh chỉnh tỉ lệ đực: cái trong nghành nghề chăn nuôi.

VD: Ở loài rùa: trứng được ủ ở nhiệt độ < 280C sẽ nở thành con đực; trên 320C sẽ nở thành con cháu.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 12 trang 41 Câu 1

Nêu những điểm rất khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Gợi ý đáp án

Điểm rất khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

NST thường NST giới tính Tồn tại thành từng cặp tương đương, giống nhau ở cả hai giới. Có 1 cặp NST tương đương: XX và 1 cặp NST không tương đương: XY, rất khác nhau ở hai giới. Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào. Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào Quy định tính trạng thường của tế bào và khung hình. Quy định tính trạng tương quan tới giới tính. Câu 2

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm nhận định rằng người mẹ quyết định hành động việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Gợi ý đáp án

– Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:

Ở nam: sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.

Ở nữ: chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.

Hai loại tinh trùng phối hợp ngẫu nhiên với một loại trứng:

+ Nếu tinh trùng mang NST X kết phù thích hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, tăng trưởng thành con gái.

+ Nếu tinh trùng mang NST Y kết phù thích hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, tăng trưởng thành khung hình con trai.

– Vậy sinh con trai hay con gái là vì đàn ông.

Quan niệm nhận định rằng sinh con trai hay con gái là vì phụ nữ là trọn vẹn không đúng.

Câu 3

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Gợi ý đáp án

Trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam, nữ xấp xỉ bằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X và Y với tỉ lệ bằng nhau và bằng 1 : 1. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổng hợp XX và XY với số lượng ngang nhau có sức sống ngang nhau do đó tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1.

Câu 4

Tại sao người ta trọn vẹn có thể kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Gợi ý đáp án

– Sự phân hoá giới tính chịu ràng buộc của những tác nhân môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên trong (hoocmon sinh dục) và bên phía ngoài (nhiệt độ, ánh sáng,…).

Ví dụ: Dùng mêtyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái trọn vẹn có thể trở thành cá đực (về kiểu hình).

– Ở một số trong những loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 28oC sẽ nở thành con đực, nếu nhiệt độ trên 32oC trứng nở thành con cháu.

– Nắm được cơ chế xác lập giới tính và những yếu tố tác động tới sự phân hoá giới tính người ta trọn vẹn có thể dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù phù thích hợp với mục tiêu sản xuất.

Câu 5

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong những trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương tự.

c) Số thành viên đực và số thành viên cái trong loài vốn đã bằng nhau.

d) a) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương tự.

Gợi ý đáp án

Đáp án: b,d.


Bạn đang đọc post Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính Miễn phí

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Soạn Sinh 9 Bài 12: Cơ chế xác lập giới tính Free mà chưa tồn tại link thì để lại comment or ThamGia Groups zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #Sinh #Bài #Cơ #chế #xác #định #giới #tính