0765562555

Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) New 2022 được update : 2021-09-09 22:50:54

3337

Xin chàoSoạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Menđen và ý nghĩa của quy luật phân li độc lập. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 19.

Giải Sinh 9 Bài 5 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) I. Menđen lý giải kết quả thí nghiệm

– Ta có tỷ suất phân li của từng cặp tính trạng ở F2 là:

+ Vàng : Xanh ≈ 3 : 1

+ Xanh : Nhăn ≈ 3 : 1

– Từ kết quả thí nghiệm trên Menden nhận định rằng mỗi cặp tính trạng do một tác nhân di truyền quy định.

– Ông quy ước:

+ A: hạt vàng; a: hạt xanh

+ B: vỏ trơn; b: vỏ nhăn

KG vàng trơn thuần chủng là AABB, kiểu gen xanh nhăn thuần chủng là aabb.

– Kết quả thí nghiệm được lý giải bằng sơ đồ:

– F1 × F1 : AaBb x AaBb

+ AaBb mỗi bên cho 4 giao tử: AB, ab, Ab, aB

F2 có 4 × 4 = 16 hợp tử.

– Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng:

→ Quy luật phân li độc lập: những cặp tác nhân di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quy trình phát sinh giao tử.

II. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

– Trên thí nghiệm của Menđen đã xuất hiện những biến dị tổng hợp đó là xanh, trơn và vàng, nhăn. Do sự phân li và tổng hợp tự do những cặp tác nhân di truyền của P tạo ra những KG khác P như AAbb, aaBB, Aabb, aaBb.

– Các loài sinh sản hữu tính trong tự nhiên trọn vẹn có thể tạo ra nhiều biến dị tổng hợp hơn thế vì: những loài sinh vật trong tự nhiên có thật nhiều gen và thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử → sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của chúng sẽ tạo ra vô số KG và KH ở đời con cháu.

– Ý nghĩa quan trọng của quy luật phân li độc lập: lý giải được một trong những những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổng hợp do sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen.

-Biến dị tổng hợp có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 5 trang 19 Câu 1

Menđen đã lý giải kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của tớ ra làm sao?

Gợi ý đáp án

– Ta thấy, khung hình có kiểu gen AABB cho một loại giao tử AB, tương tự kiểu gen aabb cho một loại giao tử ab. Sự phối hợp của hai loại giao tử này tạo ra khung hình lai F1 có kiểu gen AaBb.

– Khi khung hình F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen tương ứng đã tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab với tỉ lệ ngang nhau.

– Như vậy, Menđen đã lý giải kết quả thí nghiệm của tớ bằng sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen quy định những cặp tính trạng đó trong quy trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Câu 2

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập

Gợi ý đáp án

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: “Các cặp tác nhân di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quy trình phát sinh giao tử”.

Câu 3

Biến dị tổng hợp có ý nghĩa gì riêng với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Gợi ý đáp án

Biến dị tổng hợp có ý nghĩa rất quan trọng riêng với chọn giống và tiến hoá. Là nguồn phục vụ nguồn nguyên vật tư phong phú cho quy trình chọn giống và tiến hóa.

Ở những loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là vì biến dị được nhanh gọn nhân lên qua quy trình giao phối và ở những loài sinh vật bậc cao có thật nhiều gen và thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số lo

Câu 4

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen thích hợp trong những trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

Gợi ý đáp án

Bố có tóc thẳng, mắt xanh => Kiểu gen của bố: aabb => Bố cho giao tử: ab

Con có tóc xoăn, mắt đen

=> Con có KG: AaBb => nhận giao tử AB từ mẹ

=> Để con sinh ra đều mắt đen, tóc xoăn thì mẹ chỉ cho một loại giao tử AB.

=> KG của mẹ: AABB

=> Đáp án: d

Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về thí nghiệm của Menđen và ý nghĩa của quy luật phân li độc lập. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sinh 9 trang 19.

Giải Sinh 9 Bài 5 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) I. Menđen lý giải kết quả thí nghiệm

– Ta có tỷ suất phân li của từng cặp tính trạng ở F2 là:

+ Vàng : Xanh ≈ 3 : 1

+ Xanh : Nhăn ≈ 3 : 1

– Từ kết quả thí nghiệm trên Menden nhận định rằng mỗi cặp tính trạng do một tác nhân di truyền quy định.

– Ông quy ước:

+ A: hạt vàng; a: hạt xanh

+ B: vỏ trơn; b: vỏ nhăn

KG vàng trơn thuần chủng là AABB, kiểu gen xanh nhăn thuần chủng là aabb.

– Kết quả thí nghiệm được lý giải bằng sơ đồ:

– F1 × F1 : AaBb x AaBb

+ AaBb mỗi bên cho 4 giao tử: AB, ab, Ab, aB

F2 có 4 × 4 = 16 hợp tử.

– Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng:

→ Quy luật phân li độc lập: những cặp tác nhân di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quy trình phát sinh giao tử.

II. Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

– Trên thí nghiệm của Menđen đã xuất hiện những biến dị tổng hợp đó là xanh, trơn và vàng, nhăn. Do sự phân li và tổng hợp tự do những cặp tác nhân di truyền của P tạo ra những KG khác P như AAbb, aaBB, Aabb, aaBb.

– Các loài sinh sản hữu tính trong tự nhiên trọn vẹn có thể tạo ra nhiều biến dị tổng hợp hơn thế vì: những loài sinh vật trong tự nhiên có thật nhiều gen và thường tồn tại ở trạng thái dị hợp tử → sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của chúng sẽ tạo ra vô số KG và KH ở đời con cháu.

– Ý nghĩa quan trọng của quy luật phân li độc lập: lý giải được một trong những những nguyên nhân làm xuất hiện biến dị tổng hợp do sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen.

-Biến dị tổng hợp có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 5 trang 19 Câu 1

Menđen đã lý giải kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của tớ ra làm sao?

Gợi ý đáp án

– Ta thấy, khung hình có kiểu gen AABB cho một loại giao tử AB, tương tự kiểu gen aabb cho một loại giao tử ab. Sự phối hợp của hai loại giao tử này tạo ra khung hình lai F1 có kiểu gen AaBb.

– Khi khung hình F1 hình thành giao tử, do sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen tương ứng đã tạo ra 4 loại giao tử AB, Ab, aB, ab với tỉ lệ ngang nhau.

– Như vậy, Menđen đã lý giải kết quả thí nghiệm của tớ bằng sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của những cặp gen quy định những cặp tính trạng đó trong quy trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Câu 2

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập

Gợi ý đáp án

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: “Các cặp tác nhân di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quy trình phát sinh giao tử”.

Câu 3

Biến dị tổng hợp có ý nghĩa gì riêng với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở những loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Gợi ý đáp án

Biến dị tổng hợp có ý nghĩa rất quan trọng riêng với chọn giống và tiến hoá. Là nguồn phục vụ nguồn nguyên vật tư phong phú cho quy trình chọn giống và tiến hóa.

Ở những loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính là vì biến dị được nhanh gọn nhân lên qua quy trình giao phối và ở những loài sinh vật bậc cao có thật nhiều gen và thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó sự phân li độc lập và tổng hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số lo

Câu 4

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen thích hợp trong những trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

Gợi ý đáp án

Bố có tóc thẳng, mắt xanh => Kiểu gen của bố: aabb => Bố cho giao tử: ab

Con có tóc xoăn, mắt đen

=> Con có KG: AaBb => nhận giao tử AB từ mẹ

=> Để con sinh ra đều mắt đen, tóc xoăn thì mẹ chỉ cho một loại giao tử AB.

=> KG của mẹ: AABB

=> Đáp án: d


Bạn đang tìm hiểu thêm postt Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Mới nhất sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để Tài Game HD Soạn Sinh 9 Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (Tiếp theo) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan hoặc tham gia Group zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sinh #Bài #Lai #hai #cặp #tính #trạng #Tiếp #theo