0765562555

Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX New 2022 được update : 2021-09-10 01:47:51

3135

Xin chàoLịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa Sử 9.

Soạn sử 9 Bài một là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Lịch sử 9 Bài 1 I. Liên Xô

1. Công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính sau trận chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– Khó khăn:

Chịu hậu quả nặng nề do Chiến tranh toàn thế giới thứ hai gây ra. Các nước đế quốc phát động “Chiến tranh lạnh” vây hãm kinh tế tài chính, cô lập về chính trị… chống Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết, nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại giang sơn.

=> Đảng và Nhà nước Xô viết đã đưa ra kế hoạch Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính giang sơn với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước trận chiến tranh. Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước trận chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải tổ. Năm 1949, sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ thời điểm năm 1950 đến đầu trong năm 70 của thế kỉ XX)

– Hoàn cảnh lịch sử dân tộc:

Luôn bị những nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế tài chính, chính trị, quân sự chiến lược. Phải chịu ngân sách lớn cho quốc phòng, để bảo vệ bảo mật thông tin an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Phương hướng chính của những kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) và kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

Tiếp tục ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân. Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật. Tăng cường sức mạnh quốc phòng của giang sơn.

– Những thành tựu cơ bản:

+ Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm khoảng chừng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh điểm của khoa học-kĩ thuật toàn thế giới, đặc biệt quan trọng ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cùa loài người.

Năm 1957, Liên Xô là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo lên khoảng chừng trống vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần thứ nhất bay vòng quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực thi chủ trương đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho những dân tộc bản địa. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Liên Xô sẽ là thành trì của hoà bình toàn thế giới và chỗ tựa của cách mạng toàn thế giới.

II. Đông Âu

(Sự Ra đời của những nước dân gia chủ dân Đông Âu)

– Hoàn cảnh lịch sử dân tộc và quy trình Ra đời của những nước dân gia chủ dân Đông Âu: Những năm 1944-1945, tận dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy kích quân đội phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân và những lực lượng vũ trang những nước Đông Âu đã nổi dậy phối phù thích hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, giành cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng những nước dân gia chủ dân (từ thời gian ở thời gian cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận hợp tác của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức.

– Hai nhà nước ở Đông Đức (xây dựng 10-1949) và Tây Đức (xây dựng 9-1949) chịu ràng buộc của hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

– Trong thời kì 1945-1949, những nước Đông Âu hoàn thành xong thắng lợi những trách nhiệm của cuộc cách mạng dân gia chủ dân mà ngày này thường gọi là cách mạng dân tộc bản địa dân chủ:

Xây dựng cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân. Tiến hành cải cách ruộng đất. Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn. Ban hành những quyền tự do dân chủ.

=> Lịch sử những nước Đông Âu đã sang một trang mới

III. Sự hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế tài chính giữa Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng. Đều có tiềm năng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– Với sự Ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) năm 1949 và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã tạo nên khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) Ra đời nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác, giúp sức lần nhau Một trong những nước xã hội chủ nghĩa và ghi lại sự hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất chất chất phòng thủ về quân sự chiến lược và chính trị của những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm mục đích bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp thêm phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình, bảo mật thông tin an ninh của châu Âu và toàn thế giới.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 1 trang 8 Câu 1

Hãy nêu những cơ sở hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Gợi ý đáp án:

Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành trên cơ sở:

– Cùng tiềm năng xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

– Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

– Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Câu 2

Hãy trình diễn mục tiêu Ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính trong trong năm 1951-1973.

Gợi ý đáp án:

– Mục đích: giúp sức, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước thành viên, tương hỗ nhau trong nghiên cứu và phân tích khoa học.

– Thành tựu:

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10% /năm.

+ Thu nhập quốc dân (1950 – 1973) tăng 5,7 lần.

+ Liên Xô cho những nước trong khối vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn trả 20 tỉ rúp.

Lịch sử lớp 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa Sử 9.

Soạn sử 9 Bài một là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Lịch sử 9 Bài 1 I. Liên Xô

1. Công cuộc Phục hồi kinh tế tài chính sau trận chiến tranh (1945-1950)

*Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh

– Khó khăn:

Chịu hậu quả nặng nề do Chiến tranh toàn thế giới thứ hai gây ra. Các nước đế quốc phát động “Chiến tranh lạnh” vây hãm kinh tế tài chính, cô lập về chính trị… chống Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa.

– Thuận lợi: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết, nhân dân Liên Xô đã lao động quên mình để xây dựng lại giang sơn.

=> Đảng và Nhà nước Xô viết đã đưa ra kế hoạch Phục hồi và tăng trưởng kinh tế tài chính giang sơn với kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950).

*Thành tựu:

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư, vượt mức trước thời hạn 9 tháng. Đến năm 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73% so với trước trận chiến tranh. Sản xuất nông nghiệp cũng vượt mức trước trận chiến tranh. Đời sống nhân dân được cải tổ. Năm 1949, sản xuất thành công xuất sắc bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ thời điểm năm 1950 đến đầu trong năm 70 của thế kỉ XX)

– Hoàn cảnh lịch sử dân tộc:

Luôn bị những nước tư bản phương Tây chống phá về kinh tế tài chính, chính trị, quân sự chiến lược. Phải chịu ngân sách lớn cho quốc phòng, để bảo vệ bảo mật thông tin an ninh và thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Phương hướng chính của những kế hoạch lần thứ năm (1951 – 1955), lần thứ sáu (1956 – 1960) và kế hoạch 7 năm (1959 – 1965) là:

Tiếp tục ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng – nền tảng của nền kinh tế thị trường tài chính quốc dân. Thực hiện thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuật. Tăng cường sức mạnh quốc phòng của giang sơn.

– Những thành tựu cơ bản:

+ Kinh tế: Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới (sau Mĩ). Giữa thập niên 70 chiếm khoảng chừng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

+ Khoa học-kĩ thuật: Chiếm lĩnh nhiều đỉnh điểm của khoa học-kĩ thuật toàn thế giới, đặc biệt quan trọng ngành khoa học vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ cùa loài người.

Năm 1957, Liên Xô là nước thứ nhất phóng thành công xuất sắc vệ tinh tự tạo lên khoảng chừng trống vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần thứ nhất bay vòng quanh Trái Đất.

+ Đối ngoại: Liên Xô thực thi chủ trương đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do cho những dân tộc bản địa. Là nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh nhất sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Liên Xô sẽ là thành trì của hoà bình toàn thế giới và chỗ tựa của cách mạng toàn thế giới.

II. Đông Âu

(Sự Ra đời của những nước dân gia chủ dân Đông Âu)

– Hoàn cảnh lịch sử dân tộc và quy trình Ra đời của những nước dân gia chủ dân Đông Âu: Những năm 1944-1945, tận dụng thời cơ Hồng quân Liên Xô tiến quân truy kích quân đội phát xít Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân và những lực lượng vũ trang những nước Đông Âu đã nổi dậy phối phù thích hợp với Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít, giành cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng những nước dân gia chủ dân (từ thời gian ở thời gian cuối năm 1944 đến năm 1946).

Theo thỏa thuận hợp tác của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh:

– Liên Xô chiếm đóng khu vực phía đông nước Đức.

– Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng khu vực phía tây nước Đức.

– Hai nhà nước ở Đông Đức (xây dựng 10-1949) và Tây Đức (xây dựng 9-1949) chịu ràng buộc của hai cường quốc Mĩ và Liên Xô.

– Trong thời kì 1945-1949, những nước Đông Âu hoàn thành xong thắng lợi những trách nhiệm của cuộc cách mạng dân gia chủ dân mà ngày này thường gọi là cách mạng dân tộc bản địa dân chủ:

Xây dựng cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân. Tiến hành cải cách ruộng đất. Quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn của chủ tư bàn. Ban hành những quyền tự do dân chủ.

=> Lịch sử những nước Đông Âu đã sang một trang mới

III. Sự hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa

– Những cơ sở để hình thành sự hợp tác về chính trị và kinh tế tài chính giữa Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác- Lê-nin làm nền tảng tư tưởng. Đều có tiềm năng xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– Với sự Ra đời của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) năm 1949 và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955) đã tạo nên khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) Ra đời nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác, giúp sức lần nhau Một trong những nước xã hội chủ nghĩa và ghi lại sự hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

– Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va: là liên minh mang tính chất chất chất phòng thủ về quân sự chiến lược và chính trị của những nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, nhằm mục đích bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp thêm phần to lớn trong việc duy trì nền hòa bình, bảo mật thông tin an ninh của châu Âu và toàn thế giới.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 1 trang 8 Câu 1

Hãy nêu những cơ sở hình thành khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Gợi ý đáp án:

Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành trên cơ sở:

– Cùng tiềm năng xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

– Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

– Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Câu 2

Hãy trình diễn mục tiêu Ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính trong trong năm 1951-1973.

Gợi ý đáp án:

– Mục đích: giúp sức, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước thành viên, tương hỗ nhau trong nghiên cứu và phân tích khoa học.

– Thành tựu:

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp 10% /năm.

+ Thu nhập quốc dân (1950 – 1973) tăng 5,7 lần.

+ Liên Xô cho những nước trong khối vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn trả 20 tỉ rúp.


Bạn đang xem post Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 1: Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or Join Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Liên #Xô #và #những #nước #Đông #Âu #từ #năm #đến #giữa #những #năm #của #thế #kỉ