0765562555

Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tài liệu Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925) Mới 2022 được update : 2021-09-09 12:09:44

3591

Xin chàoSoạn Sử 9 Bài 15 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tác động của cách mạng tháng mười nga và trào lưu cách mạng toàn thế giới, trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ công khai minh bạch. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 61.

Sư 9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và trào lưu cách mạng toàn thế giới

– Dưới tác động của Cách mạng tháng Mười Nga, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở phương Đông và trào lưu công nhân ở những nước tư bản phương Tây gắn bó ngặt nghèo trong cuộc đấu tranh chống quân địch chung là chủ nghĩa đế quốc.

– Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn toàn thế giới.

– Tháng 3 – 1919, Quốc tế Cộng Sản được xây dựng, ghi lại một quy trình mới trong quy trình tăng trưởng của cách mạng toàn thế giới.

– Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc,.. tạo Đk thuận tiện cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

II. Phong trào dân tộc bản địa, dân chủ công khai minh bạch

– Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, trào lưu dân tộc bản địa dân chủ việt nam tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, thu hút nhiều tầng lớp tham gia với hình thức phong phú.

– Các trào lưu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc bản địa:

+ Năm 1919, trào lưu chấn hưng nội hóa, diệt trừ ngoại hóa.

+ Năm 1923, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của Pháp.

+ Thành lập Đảng Lập hiến.

Bùi Quang Chiêu – Người xây dựng Đảng Lập Hiến

– Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức:

+ Thành lập những tổ chức triển khai chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,..

+ Xuất bản sách báo, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.

+ Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh.

III. Phong trào công nhân (1919 – 1925)

a. Hoàn cảnh:

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn xây dựng Công hội (bí mật).

Tôn Đức Thắng (1888 – 1980)

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải đã cổ vũ mạnh mẽ và tự tin trào lưu công nhân Việt Nam.

b. Các cuộc đấu tranh:

– Năm 1922, công nhân viên cấp dưới chức những sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

– Năm 1924, trình làng nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Tỉnh Nam Định, Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp Hải Dương,…

+ 8 – 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn nhằm mục đích ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân, thủy thủ Trung Quốc.

=> Đánh dấu bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân đi vào đấu tranh có tổ chức triển khai và mục tiêu rõ ràng.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 15 trang 61 Câu 1

Căn cứ vào đâu để xác lập trào lưu công nhân việt nam tăng trưởng lên một bước cao hơn thế nữa sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Qua những cuộc đấu tranh rõ ràng nổ ra từ Bắc chí Nam và mục tiêu đấu tranh, đã cho toàn bộ chúng ta biết ý thức giai cấp của trào lưu công nhân đang tăng trưởng nhanh gọn. Điều đó chứng tỏ bước tăng trưởng cao hơn thế nữa của trào lưu công nhân sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

Câu 2

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong trào lưu công nhân việt nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có nhiều điểm mới trong trào lưu công nhân việt nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất:

– Là cuộc đấu tranh thứ nhất có tổ chức triển khai và lãnh đạo, gắn sát với việc tổ chức triển khai và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng xây dựng.

– Cuộc đấu tranh không riêng gì có nhằm mục đích tiềm năng kinh tế tài chính mà còn nhằm mục đích vào mục tiêu chính trị thể hiện tình đoàn kết vô sản quốc tế của công nhân Việt Nam.

⟹ Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong trào lưu công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân Việt Nam khởi đầu đi vào đấu tranh có tổ chức triển khai và mục tiêu chính trị rõ ràng (chuyển từ tự phát sang tự giác).

Soạn Sử 9 Bài 15 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về tác động của cách mạng tháng mười nga và trào lưu cách mạng toàn thế giới, trào lưu dân tộc bản địa, dân chủ công khai minh bạch. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử 9 trang 61.

Sư 9 Bài 15 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất I. Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười nga và trào lưu cách mạng toàn thế giới

– Dưới tác động của Cách mạng tháng Mười Nga, trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở phương Đông và trào lưu công nhân ở những nước tư bản phương Tây gắn bó ngặt nghèo trong cuộc đấu tranh chống quân địch chung là chủ nghĩa đế quốc.

– Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn toàn thế giới.

– Tháng 3 – 1919, Quốc tế Cộng Sản được xây dựng, ghi lại một quy trình mới trong quy trình tăng trưởng của cách mạng toàn thế giới.

– Sự Ra đời của Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc,.. tạo Đk thuận tiện cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.

II. Phong trào dân tộc bản địa, dân chủ công khai minh bạch

– Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, trào lưu dân tộc bản địa dân chủ việt nam tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin, thu hút nhiều tầng lớp tham gia với hình thức phong phú.

– Các trào lưu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc bản địa:

+ Năm 1919, trào lưu chấn hưng nội hóa, diệt trừ ngoại hóa.

+ Năm 1923, đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của Pháp.

+ Thành lập Đảng Lập hiến.

Bùi Quang Chiêu – Người xây dựng Đảng Lập Hiến

– Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức:

+ Thành lập những tổ chức triển khai chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,..

+ Xuất bản sách báo, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.

+ Đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh.

III. Phong trào công nhân (1919 – 1925)

a. Hoàn cảnh:

– Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn xây dựng Công hội (bí mật).

Tôn Đức Thắng (1888 – 1980)

– Các cuộc đấu tranh của công nhân, thủy thủ Pháp và Trung Quốc ở Hương Cảng, Áo Môn, Thượng Hải đã cổ vũ mạnh mẽ và tự tin trào lưu công nhân Việt Nam.

b. Các cuộc đấu tranh:

– Năm 1922, công nhân viên cấp dưới chức những sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương.

– Năm 1924, trình làng nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Tỉnh Nam Định, Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp Hải Dương,…

+ 8 – 1925, cuộc bãi công của công nhân Ba Son ở cảng Sài Gòn nhằm mục đích ngăn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân, thủy thủ Trung Quốc.

=> Đánh dấu bước tiến mới của trào lưu công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân đi vào đấu tranh có tổ chức triển khai và mục tiêu rõ ràng.

Giải bài tập SGK Sử 9 Bài 15 trang 61 Câu 1

Căn cứ vào đâu để xác lập trào lưu công nhân việt nam tăng trưởng lên một bước cao hơn thế nữa sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Qua những cuộc đấu tranh rõ ràng nổ ra từ Bắc chí Nam và mục tiêu đấu tranh, đã cho toàn bộ chúng ta biết ý thức giai cấp của trào lưu công nhân đang tăng trưởng nhanh gọn. Điều đó chứng tỏ bước tăng trưởng cao hơn thế nữa của trào lưu công nhân sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất.

Câu 2

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có điểm gì mới trong trào lưu công nhân việt nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

Gợi ý đáp án

Cuộc bãi công Ba Son (8-1925) có nhiều điểm mới trong trào lưu công nhân việt nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất:

– Là cuộc đấu tranh thứ nhất có tổ chức triển khai và lãnh đạo, gắn sát với việc tổ chức triển khai và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng xây dựng.

– Cuộc đấu tranh không riêng gì có nhằm mục đích tiềm năng kinh tế tài chính mà còn nhằm mục đích vào mục tiêu chính trị thể hiện tình đoàn kết vô sản quốc tế của công nhân Việt Nam.

⟹ Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong trào lưu công nhân Việt Nam – giai cấp công nhân Việt Nam khởi đầu đi vào đấu tranh có tổ chức triển khai và mục tiêu chính trị rõ ràng (chuyển từ tự phát sang tự giác).


Bạn đang tìm hiểu thêm post Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925) 2022

Với việc Bạn đọc bài Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925) Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925) Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất (1919 – 1925) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or ThamGia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Phong #trào #cách #mạng #Việt #Nam #sau #Chiến #tranh #thế #giới #thứ #nhất