0765562555

Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Mới 2022 được update : 2021-09-09 03:27:26

3125

Xin chàoLịch sử 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc Ra đời của mặt trận Việt Minh và cao trào kháng Nhật cứu nước. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 91.

Soạn sử 9 Bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 I. Mặt trận Việt Minh Ra đời (19-5-1941)

1. Bối cảnh lịch sử dân tộc:

*Thế giới:

– Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bước sau năm thứ ba. Tháng 6-1941, phát xít Đức mở cuộc tiến công Liên xô.

– Trong toàn thế giới hình thành hai trận tuyến, một bên là những lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng vị trí số 1, một bên là khối phát xít Đức – Ý – Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một phần trong cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ.

*Trong nước:

– Nhật vào Đông Dương, Pháp – Nhật câu kết với nhau để gây áp bức, thống trị nhân dân Đông Dương, vận mệnh của dân tộc bản địa nguy vong hơn lúc nào hết.

– Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (từ thời điểm ngày 10 đến ngày 19-5-1941) đã chủ trương:

Đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên trên hết. Chủ trương xây dựng “Việt Nam độc lập liên minh” gọi tắt là Việt Minh.

* Hoạt động của Mặt trận Việt Minh

– Xây dựng lực lượng cách mạng:

Ở vị trí căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai: Các đội du kích đã thống nhất thành đội Cứu quốc quân và phát động trận chiến tranh du kích, sau phân tán nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng, Ở những nơi khác: Đảng tranh thủ tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân như học viên, sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc bản địa vào Mặt trận cứu quốc.

– Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản một số trong những tờ báo để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng.

– Tiến lên đấu tranh vũ trang:

Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra thông tư sửa soạn khởi nghĩa. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng. Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị tăng trưởng mạnh, tương hỗ lẫn nhau, góp thêm phần mở rộng vị trí căn cứ cách mạng trong toàn nước. II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

1. Nhật thay máu chính quyền Pháp (9-3-1945)

– Cuối 1944 đầu 1945, trận chiến tranh toàn thế giới nhảy vào quy trình kết thúc. Trên mặt trận châu Âu, phát xít Đức bị quét khỏi lãnh thổ Liên Xô, nhiều nước Đông Âu được giải phóng. Berlin sắp thất thủ, nước Pháp được giải phóng.

– Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn vì những đòn tiến công của Anh, Mĩ.

– Ở Đông Dương: Thực dân Pháp ráo riết sẵn sàng sẵn sàng chờ quân liên minh vào.

– Đêm 9-3-1945, khi tình thế thất bại của phát xít Nhật gần kề, buộc Nhật thay máu chính quyền Pháp để độc chiếm Đông Dương.

2. Tiến tới khởi nghĩa tháng Tám 1945

– Ngay khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã họp:

Ra bản chi thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”. Xác định quân địch rõ ràng thời gian hiện nay là: Phát xít Nhật. Thay khẩu hiệu “đánh đổ phát xít Pháp-Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đổ phát xít Nhật”, đưa ra khẩu hiệu “xây dựng chính phủ nước nhà cách mạng” để chống lại cơ quan ban ngành thường trực bù nhìn Nhật. Hội nghị Ban thường vụ quyết định hành động phát động một cao trào “kháng Nhật cứu nước” mạnh mẽ và tự tin làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tiếp đó Mặt trận Việt Minh ra “hịch” lôi kéo đồng bào toàn quốc tăng cường cao trào kháng Nhật cứu nước.

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Phong trào đấu tranh, khởi nghĩa từng phần tăng trưởng mạnh ở thượng du và trung du miền Bắc. Ngày 15-4-1945, Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kì quyết định hành động thống nhất những lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Khu giải phóng Việt Bắc Ra đời (4-6-1945). Phong trào “phá kho thóc, xử lý và xử lý nạn đói”.

Một bầu không khí tiền khởi nghĩa phủ rộng rộng tự do ra khắp toàn nước, báo trước giờ hành vi quyết định hành động sắp tới đây.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 22 trang 91 Câu 1

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy trào lưu cách mạng tiến tới?

Gợi ý đáp án

– Chủ trương:

Xác định quân địch chính, rõ ràng, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương thời gian hiện nay là phát xít Nhật. Ra thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”. Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

– Khẩu hiệu:

Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”. Đưa ra khẩu hiệu “xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng” và khẩu hiệu “ Phá kho thóc, xử lý và xử lý nạn đói”. Câu 2

Mặt trận Việt Minh Ra đời đã có tác dụng ra làm sao đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Gợi ý đáp án

Mặt trận Việt Minh Ra đời ngày 19-5-1941. Chỉ sau thuở nào gian ngắn, tổ chức triển khai này đã có uy tín và tác động sâu rộng trong nhân dân.

– Lực lượng chính trị:

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp toàn nước, mạnh nhất là ở Cao Bằng. Đến năm 1942 khắp chín châu của Cao Bằng đều phải có Hội cứu quốc. Các ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng được xây dựng. Năm 1943, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với Căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai và tăng trưởng lực lượng cách mạng xuống những tỉnh miền xuôi.

+ Tập hợp những tầng lớp nhân dân khác ví như sinh viên, học viên, trí thức, tư sản dân tộc bản địa vào mặt trận cứu nước.

– Lực lượng vũ trang:

+ Đội du kích Bắc Sơn tăng trưởng lên thành Cứu quốc quân tiến hành công tác thao tác vũ trang tuyên truyền thiết kế xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng ở những tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

+ Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng. Vừa xây dựng, đội đã đánh thắng liên tục hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

=> Tất cả những thay đổi trên đã cho toàn bộ chúng ta biết Mặt trận Việt Minh đời đã tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.

Lịch sử 9 Bài 22 giúp những em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức và kỹ năng về sự việc Ra đời của mặt trận Việt Minh và cao trào kháng Nhật cứu nước. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Sử trang 91.

Soạn sử 9 Bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Lý thuyết Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 I. Mặt trận Việt Minh Ra đời (19-5-1941)

1. Bối cảnh lịch sử dân tộc:

*Thế giới:

– Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bước sau năm thứ ba. Tháng 6-1941, phát xít Đức mở cuộc tiến công Liên xô.

– Trong toàn thế giới hình thành hai trận tuyến, một bên là những lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng vị trí số 1, một bên là khối phát xít Đức – Ý – Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một phần trong cuộc đấu tranh của lực lượng dân chủ.

*Trong nước:

– Nhật vào Đông Dương, Pháp – Nhật câu kết với nhau để gây áp bức, thống trị nhân dân Đông Dương, vận mệnh của dân tộc bản địa nguy vong hơn lúc nào hết.

– Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Nguyễn Ái Quốc chủ trì (từ thời điểm ngày 10 đến ngày 19-5-1941) đã chủ trương:

Đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên trên hết. Chủ trương xây dựng “Việt Nam độc lập liên minh” gọi tắt là Việt Minh.

* Hoạt động của Mặt trận Việt Minh

– Xây dựng lực lượng cách mạng:

Ở vị trí căn cứ Bắc Sơn – Võ Nhai: Các đội du kích đã thống nhất thành đội Cứu quốc quân và phát động trận chiến tranh du kích, sau phân tán nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng, Ở những nơi khác: Đảng tranh thủ tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân như học viên, sinh viên, trí thức, tư sản dân tộc bản địa vào Mặt trận cứu quốc.

– Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản một số trong những tờ báo để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng.

– Tiến lên đấu tranh vũ trang:

Tháng 5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra thông tư sửa soạn khởi nghĩa. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng. Lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị tăng trưởng mạnh, tương hỗ lẫn nhau, góp thêm phần mở rộng vị trí căn cứ cách mạng trong toàn nước. II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

1. Nhật thay máu chính quyền Pháp (9-3-1945)

– Cuối 1944 đầu 1945, trận chiến tranh toàn thế giới nhảy vào quy trình kết thúc. Trên mặt trận châu Âu, phát xít Đức bị quét khỏi lãnh thổ Liên Xô, nhiều nước Đông Âu được giải phóng. Berlin sắp thất thủ, nước Pháp được giải phóng.

– Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn vì những đòn tiến công của Anh, Mĩ.

– Ở Đông Dương: Thực dân Pháp ráo riết sẵn sàng sẵn sàng chờ quân liên minh vào.

– Đêm 9-3-1945, khi tình thế thất bại của phát xít Nhật gần kề, buộc Nhật thay máu chính quyền Pháp để độc chiếm Đông Dương.

2. Tiến tới khởi nghĩa tháng Tám 1945

– Ngay khi Nhật thay máu chính quyền Pháp, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã họp:

Ra bản chi thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”. Xác định quân địch rõ ràng thời gian hiện nay là: Phát xít Nhật. Thay khẩu hiệu “đánh đổ phát xít Pháp-Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đổ phát xít Nhật”, đưa ra khẩu hiệu “xây dựng chính phủ nước nhà cách mạng” để chống lại cơ quan ban ngành thường trực bù nhìn Nhật. Hội nghị Ban thường vụ quyết định hành động phát động một cao trào “kháng Nhật cứu nước” mạnh mẽ và tự tin làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tiếp đó Mặt trận Việt Minh ra “hịch” lôi kéo đồng bào toàn quốc tăng cường cao trào kháng Nhật cứu nước.

– Những hoạt động và sinh hoạt giải trí tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Phong trào đấu tranh, khởi nghĩa từng phần tăng trưởng mạnh ở thượng du và trung du miền Bắc. Ngày 15-4-1945, Hội nghị quân sự chiến lược cách mạng Bắc Kì quyết định hành động thống nhất những lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Khu giải phóng Việt Bắc Ra đời (4-6-1945). Phong trào “phá kho thóc, xử lý và xử lý nạn đói”.

Một bầu không khí tiền khởi nghĩa phủ rộng rộng tự do ra khắp toàn nước, báo trước giờ hành vi quyết định hành động sắp tới đây.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 22 trang 91 Câu 1

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy trào lưu cách mạng tiến tới?

Gợi ý đáp án

– Chủ trương:

Xác định quân địch chính, rõ ràng, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương thời gian hiện nay là phát xít Nhật. Ra thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”. Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.

– Khẩu hiệu:

Thay khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật – Pháp” bầng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”. Đưa ra khẩu hiệu “xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng” và khẩu hiệu “ Phá kho thóc, xử lý và xử lý nạn đói”. Câu 2

Mặt trận Việt Minh Ra đời đã có tác dụng ra làm sao đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Gợi ý đáp án

Mặt trận Việt Minh Ra đời ngày 19-5-1941. Chỉ sau thuở nào gian ngắn, tổ chức triển khai này đã có uy tín và tác động sâu rộng trong nhân dân.

– Lực lượng chính trị:

+ Các đoàn thể cứu quốc được xây dựng khắp toàn nước, mạnh nhất là ở Cao Bằng. Đến năm 1942 khắp chín châu của Cao Bằng đều phải có Hội cứu quốc. Các ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng được xây dựng. Năm 1943, Ủy ban Việt Minh liên tỉnh Cao – Bắc – Lạng lập 19 ban xung phong “Nam tiến” để liên lạc với Căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai và tăng trưởng lực lượng cách mạng xuống những tỉnh miền xuôi.

+ Tập hợp những tầng lớp nhân dân khác ví như sinh viên, học viên, trí thức, tư sản dân tộc bản địa vào mặt trận cứu nước.

– Lực lượng vũ trang:

+ Đội du kích Bắc Sơn tăng trưởng lên thành Cứu quốc quân tiến hành công tác thao tác vũ trang tuyên truyền thiết kế xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng ở những tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

+ Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng. Vừa xây dựng, đội đã đánh thắng liên tục hai trận ở Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

=> Tất cả những thay đổi trên đã cho toàn bộ chúng ta biết Mặt trận Việt Minh đời đã tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.


Bạn đang mò mẩn post Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2022

Với việc Bạn mò mẩn bài Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game HD Soạn Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại phản hồi hoặc ThamGia Nhóm zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Soạn #Sử #Bài #Cao #trào #cách #mạng #tiến #tới #tổng #khởi #nghĩa #tháng #Tám #năm