0765562555

Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Giáo Trình Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa Mới nhất 2022 được update : 2021-09-09 23:32:32

3691

Xin chàoSoạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa Sử 9 trang 14.

Soạn sử 9 Bài 3 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sử 9 Bài 3

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa đã trình làng sôi sục ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh làm cho khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ trọn vẹn. Có thể phân phân thành ba quy trình lớn:

I. Giai đoạn từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 60 của thế kỉ XX

– Cuộc đấu tranh giải phóng của những dân tộc bản địa nhằm mục đích đập tan khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, nhấn mạnh yếu tố nơi, khởi đầu là Khu vực Đông Nam Á, tiêu biểu vượt trội là những nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, tuyên bố độc lập trong năm 1945.

– Phong trào đã phủ rộng rộng tự do ra sang Nam Á và Bắc Phi, nhiều nước đã giành được độc lập.

– Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi”: 17 nước tuyên bố độc lập, tiếp theo đó nhiều nước được trao trả độc lập.

– Ở Mĩ Latinh, ngày một-1-1959, cách mạng Cu Ba thành công xuất sắc, chính sách độc tài thân Mĩ bị lật đổ.

– Tới Một trong trong năm 60, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã biết thành sụp đổ. Lúc này, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc chỉ từ tồn tại ở những nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và ở miền Nam Châu Phi.

II. Giai đoạn từ trong năm 60 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX

– Tiêu biểu là trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao đấu tranh nhằm mục đích lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha.

– Sự tan rã những thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi.

III. Giai đoạn từ Một trong trong năm 70 đến Một trong trong năm 90 của thế kỉ XX

– Nội dung hầu hết của quy trình này là đấu tranh nhằm mục đích xóa khỏi chính sách phân biệt chủng tộc (hay còn gọi là chính sách A-pác-thai). Cộng hoà Nam Phi, Dim-ba-bu-ê và Na-mi-bi-a là những nơi mà chính sách phân biệt chủng tộc đã từng tồn tại, nhân dân những nước Nam Phi đã đứng lên đấu tranh chống chính sách phân biệt chủng tộc.

– Sau nhiều năm đấu tranh bền chắc và gian truân, người da đen đã giành được thắng lợi trải qua những cuộc bầu cử với việc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực của người da đen. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử dân tộc.

– Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ trọn vẹn. Lịch sử những dân tộc bản địa Á, Phi, Mĩ Latinh đã bước sang chương mới với trách nhiệm to lớn là củng cố nền độc lập, xây dựng và tăng trưởng giang sơn nhằm mục đích khắc phục tình trạng nghèo nàn, lỗi thời kéo dãn từ bao đời nay.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 3 trang 14

Hãy nêu những quy trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa từ sau năm 1945 và một số trong những sự kiện lịch sử dân tộc tiêu biểu vượt trội của mỗi quy trình.

Gợi ý đáp án

* Giai đoạn từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 60 của thế kỉ XX:

– Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng nổi bật là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

– Phong trào lan nhanh ra những nước Nam Á và Bắc Phi nổi bật là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

– Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi). Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công xuất sắc.

=> Tóm lại đến Một trong trong năm 60, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã biết thành sụp đổ. Đến năm 1967, khối mạng lưới hệ thống thuộc điạ triệu tập ở miền Nam và Châu Phi.

* Giai đoạn từ Một trong trong năm 60 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX:

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của những nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) và Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm mục đích lật đổ chính sách thống trị của Bồ Đào Nha.

– Đến đầu trong năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

– Tháng 4/1974, cơ quan ban ngành thường trực mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

=> Như vậy sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả trào lưu giải phóng dân tộc bản địa.

* Giữa trong năm 70 đến Một trong trong năm 90 của thế kỉ XX:

– Cuối trong năm 70, chủ nghĩathực dân tồn tại dưới “hình thức chính sách phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, cơ quan ban ngành thường trực thực dân đã phải xoá bỏ chính sách phân biệt chủng tộc của những người dân da đen.

– Điển hình là:

Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập. Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập. Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.

=> Như vậy khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã biết thành sụp đổ trọn vẹn.

Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa tóm tắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng lý thuyết và hướng dẫn giải rõ ràng những bài tập trong sách giáo khoa Sử 9 trang 14.

Soạn sử 9 Bài 3 là tài liệu vô cùng hữu ích dành riêng cho giáo viên và những em học viên tìm hiểu thêm, so sánh với lời giải hay, đúng chuẩn nhằm mục đích nâng cao kết quả học tập của những em. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những ban cùng theo dõi và tải tại đây.

Tóm tắt lý thuyết Sử 9 Bài 3

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa đã trình làng sôi sục ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh làm cho khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ trọn vẹn. Có thể phân phân thành ba quy trình lớn:

I. Giai đoạn từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 60 của thế kỉ XX

– Cuộc đấu tranh giải phóng của những dân tộc bản địa nhằm mục đích đập tan khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, nhấn mạnh yếu tố nơi, khởi đầu là Khu vực Đông Nam Á, tiêu biểu vượt trội là những nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, tuyên bố độc lập trong năm 1945.

– Phong trào đã phủ rộng rộng tự do ra sang Nam Á và Bắc Phi, nhiều nước đã giành được độc lập.

– Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi”: 17 nước tuyên bố độc lập, tiếp theo đó nhiều nước được trao trả độc lập.

– Ở Mĩ Latinh, ngày một-1-1959, cách mạng Cu Ba thành công xuất sắc, chính sách độc tài thân Mĩ bị lật đổ.

– Tới Một trong trong năm 60, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thực dân về cơ bản đã biết thành sụp đổ. Lúc này, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc chỉ từ tồn tại ở những nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và ở miền Nam Châu Phi.

II. Giai đoạn từ trong năm 60 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX

– Tiêu biểu là trào lưu đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao đấu tranh nhằm mục đích lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha.

– Sự tan rã những thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi.

III. Giai đoạn từ Một trong trong năm 70 đến Một trong trong năm 90 của thế kỉ XX

– Nội dung hầu hết của quy trình này là đấu tranh nhằm mục đích xóa khỏi chính sách phân biệt chủng tộc (hay còn gọi là chính sách A-pác-thai). Cộng hoà Nam Phi, Dim-ba-bu-ê và Na-mi-bi-a là những nơi mà chính sách phân biệt chủng tộc đã từng tồn tại, nhân dân những nước Nam Phi đã đứng lên đấu tranh chống chính sách phân biệt chủng tộc.

– Sau nhiều năm đấu tranh bền chắc và gian truân, người da đen đã giành được thắng lợi trải qua những cuộc bầu cử với việc xây dựng cơ quan ban ngành thường trực của người da đen. Đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử dân tộc.

– Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ trọn vẹn. Lịch sử những dân tộc bản địa Á, Phi, Mĩ Latinh đã bước sang chương mới với trách nhiệm to lớn là củng cố nền độc lập, xây dựng và tăng trưởng giang sơn nhằm mục đích khắc phục tình trạng nghèo nàn, lỗi thời kéo dãn từ bao đời nay.

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 Bài 3 trang 14

Hãy nêu những quy trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa từ sau năm 1945 và một số trong những sự kiện lịch sử dân tộc tiêu biểu vượt trội của mỗi quy trình.

Gợi ý đáp án

* Giai đoạn từ thời điểm năm 1945 đến Một trong trong năm 60 của thế kỉ XX:

– Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng nổi bật là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

– Phong trào lan nhanh ra những nước Nam Á và Bắc Phi nổi bật là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

– Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi). Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công xuất sắc.

=> Tóm lại đến Một trong trong năm 60, khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã biết thành sụp đổ. Đến năm 1967, khối mạng lưới hệ thống thuộc điạ triệu tập ở miền Nam và Châu Phi.

* Giai đoạn từ Một trong trong năm 60 đến Một trong trong năm 70 của thế kỉ XX:

– Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của những nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) và Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm mục đích lật đổ chính sách thống trị của Bồ Đào Nha.

– Đến đầu trong năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

– Tháng 4/1974, cơ quan ban ngành thường trực mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

=> Như vậy sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả trào lưu giải phóng dân tộc bản địa.

* Giữa trong năm 70 đến Một trong trong năm 90 của thế kỉ XX:

– Cuối trong năm 70, chủ nghĩathực dân tồn tại dưới “hình thức chính sách phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, cơ quan ban ngành thường trực thực dân đã phải xoá bỏ chính sách phân biệt chủng tộc của những người dân da đen.

– Điển hình là:

Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập. Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập. Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.

=> Như vậy khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã biết thành sụp đổ trọn vẹn.


Bạn đang xem postt Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa 2022

Với việc Bạn mò mẩn nội dung bài viết Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game tài liệu Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa Free

Nêu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game HD Soạn Sử 9 Bài 3: Quá trình tăng trưởng của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or ThamGia Nhóm zalo để được trợ giúp miễn phí
#Soạn #Sử #Bài #Quá #trình #phát #triển #của #phong #trào #giải #phóng #dân #tộc #và #sự #tan #rã #của #hệ #thống #thuộc #địa