0765562555

Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu)

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Biểu mẫu Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu) Chi tiết 2022 được update : 2021-09-07 07:34:17

3685

Xin chàoWiki ADS sẽ trình làng bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em, giúp học viên sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho tiết kể chuyện.

Bạn đang xem: Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu)

Tài liệu gồm có 2 bài văn mẫu còn tương hỗ học viên củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Vậy mời những em học viên lớp 3 cùng theo dõi nội dung bài viết sau này.

Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi – Mẫu 1

Trong giờ tập viết, tôi đang nắn nót viết từng chữ. Bỗng nhiên, Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi rất giận. Còn Cô-rét-ti thì mỉm cười đáp: “Mình không cố ý đâu!”

Nụ cười của cậu làm tôi thêm tức giận. Tôi thầm nghĩ cậu vừa mới được phần thưởng nên mới kiêu căng. Một lát sau, tôi liền đẩy Cô-rét-ti một chiếc. Trang tập viết của cậu bị hỏng. Câu ta hỏi tôi: “Cậu cố ý đúng không ạ?”. Tôi định vấn đáp, nhưng thầy giáo đã nhìn xuống. Cô-rét-ti nói thêm: “Lát nữa ta gặp nhau ở cổng”.

Cơn giận lắng xuống. Tôi cảm thấy hối hận. Tôi thầm nghĩ có lẽ rằng Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi lén nhìn Cô-rét-tin, thấy vai áo cậu bị sứt chỉ. Tôi muốn xin lỗi cậu nhưng lại không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

Cô-rét-tin liền nói với tôi:

Tham khảo: Lịch sử lớp 5 Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

– Ấy đừng! Ta lại thân nhau như trước đi!

Tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi hiểu ra, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô-rét-tin nói:

– Chúng ta sẽ không còn giận nhau nữa, En-ri-cô nhé ?

– Không lúc nào.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, nghĩ rằng bố sẽ cảm thấy vui. Nhưng bố lại nói với tôi: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi ban vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh ban”.

Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi – Mẫu 2

Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi rất khó chịu nhìn Cô-rét-ti Nhưng cậu lại mỉm cười đáp: “Xin lỗi, mình không cố ý đâu!”.

Nụ cười của Cô-rét-ti khiến tôi tức giận lắm. Tôi nhận định rằng chắc cậu vừa mới được trao phần thưởng nên mới tỏ ra kiêu căng. Để trả thù, tôi đã đẩy Cô-rét-ti một chiếc khiến cả trang viết của cậu bị hỏng. Câu ta đỏ mặt, giơ tay nói với tôi: “Cậu cố ý nhé!”. Thầy giáo nhìn xuống, Cô-rét-ri liền hạ tay xuống. Cậu còn nói thêm: “Lát nữa ta gặp nhau ở cổng”.

Cơn giận lắng xuống. Tôi khởi đầu cảm thấy hối hận. Tôi nghĩ có lẽ rằng Cô-rét-tin không cố ý thật. Tôi lén nhìn Cô-rét-tin, thấy vai áo cậu bị sứt chỉ. Chắc do cậu đã hỗ trợ mẹ vác củi. Tôi muốn xin lỗi cậu nhưng lại không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tham khảo: Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn lớp 7 năm 2021 – 2022

Sau khi tan học, thấy Cô-rét-ti đi theo. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm trên tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên, lo ngại:

– Đừng!

Cô-rét-ti mỉm cười với tôi rồi nói:

– Chúng ta đừng giận nhau nữa, hãy trở lại thân thiết như trước nhé?

Tôi ngạc nhiên lắm, lén nhìn Cô-rét-ti. Cậu vẫn mỉm cười hiền hậu với tôi. Tôi liền chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu hỏi lại:

– Chúng ta sẽ không còn giận nhau nữa, En-ri-cô nhé?

– Không, không lúc nào!

Về nhà, tôi đem chuyện xẩy ra kể cho bố nghe. Tôi cứ nghĩ bố sẽ vui. Nhưng bố lại nói với tôi: “Đáng lẽ chính con phải xin. Vì con mới là người dân có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh ban”.

Wiki ADS sẽ trình làng bài Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em, giúp học viên sẵn sàng sẵn sàng thật tốt cho tiết kể chuyện.

Bạn đang xem: Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu)

Tài liệu gồm có 2 bài văn mẫu còn tương hỗ học viên củng cố kỹ năng kể chuyện, cũng như tích lũy vốn từ để viết văn ngày càng hay hơn. Vậy mời những em học viên lớp 3 cùng theo dõi nội dung bài viết sau này.

Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi – Mẫu 1

Trong giờ tập viết, tôi đang nắn nót viết từng chữ. Bỗng nhiên, Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi rất giận. Còn Cô-rét-ti thì mỉm cười đáp: “Mình không cố ý đâu!”

Nụ cười của cậu làm tôi thêm tức giận. Tôi thầm nghĩ cậu vừa mới được phần thưởng nên mới kiêu căng. Một lát sau, tôi liền đẩy Cô-rét-ti một chiếc. Trang tập viết của cậu bị hỏng. Câu ta hỏi tôi: “Cậu cố ý đúng không ạ?”. Tôi định vấn đáp, nhưng thầy giáo đã nhìn xuống. Cô-rét-ti nói thêm: “Lát nữa ta gặp nhau ở cổng”.

Cơn giận lắng xuống. Tôi cảm thấy hối hận. Tôi thầm nghĩ có lẽ rằng Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi lén nhìn Cô-rét-tin, thấy vai áo cậu bị sứt chỉ. Tôi muốn xin lỗi cậu nhưng lại không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.

Cô-rét-tin liền nói với tôi:

Tham khảo: Lịch sử lớp 5 Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

– Ấy đừng! Ta lại thân nhau như trước đi!

Tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi hiểu ra, tôi liền chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô-rét-tin nói:

– Chúng ta sẽ không còn giận nhau nữa, En-ri-cô nhé ?

– Không lúc nào.

Về nhà, tôi kể chuyện cho bố nghe, nghĩ rằng bố sẽ cảm thấy vui. Nhưng bố lại nói với tôi: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi ban vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh ban”.

Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi – Mẫu 2

Tôi đang nắn nót viết từng chữ thì Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi rất khó chịu nhìn Cô-rét-ti Nhưng cậu lại mỉm cười đáp: “Xin lỗi, mình không cố ý đâu!”.

Nụ cười của Cô-rét-ti khiến tôi tức giận lắm. Tôi nhận định rằng chắc cậu vừa mới được trao phần thưởng nên mới tỏ ra kiêu căng. Để trả thù, tôi đã đẩy Cô-rét-ti một chiếc khiến cả trang viết của cậu bị hỏng. Câu ta đỏ mặt, giơ tay nói với tôi: “Cậu cố ý nhé!”. Thầy giáo nhìn xuống, Cô-rét-ri liền hạ tay xuống. Cậu còn nói thêm: “Lát nữa ta gặp nhau ở cổng”.

Cơn giận lắng xuống. Tôi khởi đầu cảm thấy hối hận. Tôi nghĩ có lẽ rằng Cô-rét-tin không cố ý thật. Tôi lén nhìn Cô-rét-tin, thấy vai áo cậu bị sứt chỉ. Chắc do cậu đã hỗ trợ mẹ vác củi. Tôi muốn xin lỗi cậu nhưng lại không đủ can đảm và mạnh mẽ và tự tin.

Tham khảo: Kế hoạch giáo dục môn Ngữ văn lớp 7 năm 2021 – 2022

Sau khi tan học, thấy Cô-rét-ti đi theo. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm trên tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên, lo ngại:

– Đừng!

Cô-rét-ti mỉm cười với tôi rồi nói:

– Chúng ta đừng giận nhau nữa, hãy trở lại thân thiết như trước nhé?

Tôi ngạc nhiên lắm, lén nhìn Cô-rét-ti. Cậu vẫn mỉm cười hiền hậu với tôi. Tôi liền chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu hỏi lại:

– Chúng ta sẽ không còn giận nhau nữa, En-ri-cô nhé?

– Không, không lúc nào!

Về nhà, tôi đem chuyện xẩy ra kể cho bố nghe. Tôi cứ nghĩ bố sẽ vui. Nhưng bố lại nói với tôi: “Đáng lẽ chính con phải xin. Vì con mới là người dân có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh ban”.


Bạn đang mò mẩn postt Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu) 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu) New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

Download Game HD Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu) Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Tập làm văn lớp 3: Kể lại từng đoạn câu truyện Ai có lỗi bằng lời của em (2 mẫu) Miễn phí mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Groups zalo để được hướng dẫn không lấy phí
#Tập #làm #văn #lớp #Kể #lại #từng #đoạn #câu #chuyện #có #lỗi #bằng #lời #của #mẫu