0765562555

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020 New 2022 được update : 2021-09-08 22:18:16

3168

Xin chàoCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” bắt nguồn từ 7h00 ngày thứ nhất/10 đến 17h00 ngày 30/10/2020, nhằm mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (9/11). Thí sinh tham gia vấn đáp 24 vướng mắc trắc nghiệm và Dự kiến số người vấn đáp đúng. Chi tiết mời những ban tìm hiểu thêm thể lệ cuộc thi trong nội dung bài viết sau này:

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020

UBND TP CẦN THƠBAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Số: 2621 /TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THỂ LỆCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” (sau này gọi tắt là Cuộc thi); vị trí căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xây dựng ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”;

Ban Tổ chức Cuộc thi phát hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc, học tập và thao tác trên địa phận thành phố Cần Thơ; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật ứng dụng và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quy trình tổ chức triển khai cuộc thi.

II. NỘI DUNG THI

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2019 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức Đk tham gia cuộc thi

– Cuộc thi được tổ chức triển khai bằng hình thức trực tuyến; người tham gia cuộc thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc những thiết bị điện tử khác có link mạng internet (Tablet, điện thoại cảm ứng thông minh…) vấn đáp những vướng mắc trắc nghiệm trực tiếp theo ứng dụng bộ vướng mắc được thiết kế sẵn.

– Thí sinh Đk tham gia thi trực tiếp trên website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn hoặc trọn vẹn có thể thực thi quét mã QR bằng điện thoại cảm ứng thông minh để nhận diện vào website tham gia cuộc thi.

– Để được tham gia cuộc thi, thí sinh cần hoàn thành xong việc phục vụ đủ, đúng chuẩn những thông tin theo phía dẫn. tin tức người tham gia cuộc thi Đk sẽ là vị trí căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.

– Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không còn công nhận kết quả riêng với những người tham gia cuộc thi khi có bất kỳ thông tin Đk nào sai lệch với thực tiễn.

2. Cách thức thi, phương pháp tính điểm

2.1. Cách thức thi

a) Cá nhân tham tham gia cuộc thi (sau này gọi tắt là thí sinh) vấn đáp những vướng mắc của đề thi gồm: 24 vướng mắc trắc nghiệm và 01 câu Dự kiến tỷ suất Phần Trăm (%) người tham gia thi vấn đáp đúng những vướng mắc trắc nghiệm. Thí sinh vấn đáp vướng mắc bằng phương pháp lựa chọn 01 phương án đúng trong 03 phương án ở mỗi vướng mắc.

b) Thời gian của mỗi lượt thi tối đa là 30 phút, hết thời hạn quy định, khối mạng lưới hệ thống sẽ tự kết thúc bài thi; thí sinh trọn vẹn có thể kết thúc bài thi sớm hơn thời hạn quy định.

c) Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi và lượt thi ở đầu cuối là vị trí căn cứ để tính điểm và xếp giải.

d) Bài thi chỉ sẽ là hợp lệ khi thí sinh vấn đáp khá đầy đủ 24 vướng mắc trắc nghiệm và 01 vướng mắc Dự kiến của đề thi.

2.2. Cách xếp giải

a) Người giành giải là người dân có nhiều nhất số câu vấn đáp đúng 24 vướng mắc trắc nghiệm.

b) Trường hợp thí sinh có số câu vấn đáp đúng những vướng mắc trắc nghiệm ngang nhau thì thí sinh nào có số Dự kiến tỉ lệ % (câu số 25) sớm nhất với tỉ lệ đúng sẽ xem xét trao giải theo thứ tự cơ cấu tổ chức triển khai phần thưởng.

c) Trường hợp thí sinh có số câu vấn đáp đúng 24 vướng mắc trắc nghiệm và có số Dự kiến tỉ lệ % ngang nhau, thì thí sinh tham gia tham gia cuộc thi có lượt thi ở đầu cuối sớm hơn (thời hạn được xem: ngày, giờ, phút, giây) sẽ tiến hành xem xét trao giải theo thứ tự cơ cấu tổ chức triển khai phần thưởng.

IV. THỜI GIAN THI

Thời gian thi

Cuộc thi phát động từ 07 giờ ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020 đến 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Tổng kết cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp lý Việt Nam năm 2020 (Ngày 09 tháng 11).

V. GIẢI THƯỞNG

Trao Giải cuộc thi gồm 29 giải, rõ ràng:

– 01 giải quán quân: Tặng Bằng khen của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố, kèm tiền thưởng trị giá: 4.200.000 đồng.

– 03 giải nhì: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.100.000 đồng.

– 05 giải ba: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.400.000 đồng.

– 20 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp lý), địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Hỗ trợ vướng mắc tương quan cuộc thi: Ông Trần Tấn Em, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp lý, Sở Tư pháp; điện thoại cảm ứng: 091.117.7775. email: [email protected]

– Hỗ trợ về kỹ thuật: Ông Lê Hoàng Minh; Điện thoại: 0939.190019; E-Mail: [email protected]

Trên đấy là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”. Ban Tổ chức trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update Thể lệ để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn. Các thông tin có tương quan được update trên website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn.

Nơi nhận:

– Bộ Tư pháp – Vụ PBGDPL;– UBND TP;– Ông Nguyễn Thanh Dũng, PCT UBND TP (để văn bản báo cáo giải trình);– UBMTTQVN TP và những Đoàn thể;– Sở, ban ngành TP;– UBND quận, huyện;– Báo Cần Thơ;– Đài PTvàamp;TH TPCT;– Phòng Tư pháp quận, huyện;– Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;– Lưu: VT, PBGDPL.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THITRƯỞNG BANGIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” bắt nguồn từ 7h00 ngày thứ nhất/10 đến 17h00 ngày 30/10/2020, nhằm mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (9/11). Thí sinh tham gia vấn đáp 24 vướng mắc trắc nghiệm và Dự kiến số người vấn đáp đúng. Chi tiết mời những ban tìm hiểu thêm thể lệ cuộc thi trong nội dung bài viết sau này:

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020

UBND TP CẦN THƠBAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Số: 2621 /TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THỂ LỆCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” (sau này gọi tắt là Cuộc thi); vị trí căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xây dựng ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”;

Ban Tổ chức Cuộc thi phát hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc, học tập và thao tác trên địa phận thành phố Cần Thơ; trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, cán bộ phụ trách kỹ thuật ứng dụng và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quy trình tổ chức triển khai cuộc thi.

II. NỘI DUNG THI

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 7 năm 2019 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức Đk tham gia cuộc thi

– Cuộc thi được tổ chức triển khai bằng hình thức trực tuyến; người tham gia cuộc thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc những thiết bị điện tử khác có link mạng internet (Tablet, điện thoại cảm ứng thông minh…) vấn đáp những vướng mắc trắc nghiệm trực tiếp theo ứng dụng bộ vướng mắc được thiết kế sẵn.

– Thí sinh Đk tham gia thi trực tiếp trên website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn hoặc trọn vẹn có thể thực thi quét mã QR bằng điện thoại cảm ứng thông minh để nhận diện vào website tham gia cuộc thi.

– Để được tham gia cuộc thi, thí sinh cần hoàn thành xong việc phục vụ đủ, đúng chuẩn những thông tin theo phía dẫn. tin tức người tham gia cuộc thi Đk sẽ là vị trí căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.

– Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không còn công nhận kết quả riêng với những người tham gia cuộc thi khi có bất kỳ thông tin Đk nào sai lệch với thực tiễn.

2. Cách thức thi, phương pháp tính điểm

2.1. Cách thức thi

a) Cá nhân tham tham gia cuộc thi (sau này gọi tắt là thí sinh) vấn đáp những vướng mắc của đề thi gồm: 24 vướng mắc trắc nghiệm và 01 câu Dự kiến tỷ suất Phần Trăm (%) người tham gia thi vấn đáp đúng những vướng mắc trắc nghiệm. Thí sinh vấn đáp vướng mắc bằng phương pháp lựa chọn 01 phương án đúng trong 03 phương án ở mỗi vướng mắc.

b) Thời gian của mỗi lượt thi tối đa là 30 phút, hết thời hạn quy định, khối mạng lưới hệ thống sẽ tự kết thúc bài thi; thí sinh trọn vẹn có thể kết thúc bài thi sớm hơn thời hạn quy định.

c) Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi và lượt thi ở đầu cuối là vị trí căn cứ để tính điểm và xếp giải.

d) Bài thi chỉ sẽ là hợp lệ khi thí sinh vấn đáp khá đầy đủ 24 vướng mắc trắc nghiệm và 01 vướng mắc Dự kiến của đề thi.

2.2. Cách xếp giải

a) Người giành giải là người dân có nhiều nhất số câu vấn đáp đúng 24 vướng mắc trắc nghiệm.

b) Trường hợp thí sinh có số câu vấn đáp đúng những vướng mắc trắc nghiệm ngang nhau thì thí sinh nào có số Dự kiến tỉ lệ % (câu số 25) sớm nhất với tỉ lệ đúng sẽ xem xét trao giải theo thứ tự cơ cấu tổ chức triển khai phần thưởng.

c) Trường hợp thí sinh có số câu vấn đáp đúng 24 vướng mắc trắc nghiệm và có số Dự kiến tỉ lệ % ngang nhau, thì thí sinh tham gia tham gia cuộc thi có lượt thi ở đầu cuối sớm hơn (thời hạn được xem: ngày, giờ, phút, giây) sẽ tiến hành xem xét trao giải theo thứ tự cơ cấu tổ chức triển khai phần thưởng.

IV. THỜI GIAN THI

Thời gian thi

Cuộc thi phát động từ 07 giờ ngày thứ nhất tháng 10 năm 2020 đến 17 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2020.

Tổng kết cuộc thi

Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến tổng kết, trao giải cuộc thi tại Lễ hưởng ứng Ngày pháp lý Việt Nam năm 2020 (Ngày 09 tháng 11).

V. GIẢI THƯỞNG

Trao Giải cuộc thi gồm 29 giải, rõ ràng:

– 01 giải quán quân: Tặng Bằng khen của quản trị Ủy ban nhân dân thành phố, kèm tiền thưởng trị giá: 4.200.000 đồng.

– 03 giải nhì: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.100.000 đồng.

– 05 giải ba: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.400.000 đồng.

– 20 giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi, kèm tiền thưởng mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp lý), địa chỉ: số 286 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

– Hỗ trợ vướng mắc tương quan cuộc thi: Ông Trần Tấn Em, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp lý, Sở Tư pháp; điện thoại cảm ứng: 091.117.7775. email: [email protected]

– Hỗ trợ về kỹ thuật: Ông Lê Hoàng Minh; Điện thoại: 0939.190019; E-Mail: [email protected]

Trên đấy là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”. Ban Tổ chức trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update Thể lệ để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn. Các thông tin có tương quan được update trên website: timhieuphapluatpctn.cantho.gov.vn.

Nơi nhận:

– Bộ Tư pháp – Vụ PBGDPL;– UBND TP;– Ông Nguyễn Thanh Dũng, PCT UBND TP (để văn bản báo cáo giải trình);– UBMTTQVN TP và những Đoàn thể;– Sở, ban ngành TP;– UBND quận, huyện;– Báo Cần Thơ;– Đài PTvàamp;TH TPCT;– Phòng Tư pháp quận, huyện;– Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi;– Lưu: VT, PBGDPL.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THITRƯỞNG BANGIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Bạn đang đọc nội dung bài viết Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020 Chi tiết sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020 Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download Game tài liệu Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020 Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Group zalo để được trợ giúp không lấy phí
#Thể #lệ #cuộc #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #về #phòng #chống #tham #nhũng #năm