0765562555

Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết HD Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8 New 2022 được update : 2021-09-09 07:15:50

3269

Xin chàoVào ngày Rằm tháng 8, những mái ấm gia đình thường sẵn sàng sẵn sàng hương hoa, mâm ngũ quả, bánh Trung thu hoặc mâm cúng mặn… để cúng thần linh và tổ tiên nhân ngày Rằm Trung thu. Vậy mời những ban cùng theo dõi văn khấn Rằm tháng 8 trong nội dung bài viết sau này:

Mâm cỗ cúng Rằm Trung Thu

Bên cạnh những món truyền thống cuội nguồn, thì mâm lễ cúng gia tiên ngày Tết Trung Thu lúc nào thì cũng phải có: Bánh nướng, bánh dẻo, cốm, chuối, na, hồng, bưởi,… và tất yếu phảị có hương, hoa, đèn, nến.

Mâm cỗ cúng Rằm Trung thu

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:……………………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời những cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tận nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin những ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Rằm Trung thu – Mẫu 2

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: … Tuổi: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời những cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại …, cúi xin thương xót con cháu rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tận nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin những ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Vào ngày Rằm tháng 8, những mái ấm gia đình thường sẵn sàng sẵn sàng hương hoa, mâm ngũ quả, bánh Trung thu hoặc mâm cúng mặn… để cúng thần linh và tổ tiên nhân ngày Rằm Trung thu. Vậy mời những ban cùng theo dõi văn khấn Rằm tháng 8 trong nội dung bài viết sau này:

Mâm cỗ cúng Rằm Trung Thu

Bên cạnh những món truyền thống cuội nguồn, thì mâm lễ cúng gia tiên ngày Tết Trung Thu lúc nào thì cũng phải có: Bánh nướng, bánh dẻo, cốm, chuối, na, hồng, bưởi,… và tất yếu phảị có hương, hoa, đèn, nến.

Mâm cỗ cúng Rằm Trung thu

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính tay Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại

Tín chủ (chúng) con là:……………………..

Ngụ tại:………………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung Thu tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời những cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………, cúi xin thương xót con cháu rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tận nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin những ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn Rằm Trung thu – Mẫu 2

– Con kính lạy Hoàng thiên hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: … Tuổi: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám gặp tiết Trung thu, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Cúi xin những ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời những cụ ông cụ bà Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại …, cúi xin thương xót con cháu rất linh hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời những vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tận nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin những ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!


Bạn đang mò mẩn nội dung bài viết Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm postt Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8 Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

tải Game tài liệu Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8 Free

Neu Bạn đang tìm link google drive mega để down Game tài liệu Văn khấn Rằm Trung thu tháng 8 Bài văn khấn cúng rằm tháng 8 Free mà chưa tồn tại link thì để lại cmt or tham gia Group zalo để được hướng dẫn miễn phí
#Văn #khấn #Rằm #Trung #thu #tháng #Bài #văn #khấn #cúng #rằm #tháng