0765562555

Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Tải Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước Chi tiết được update : 2021-09-09 10:27:09

3805

Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald

I. Hướng dẫn cách nhập mã cheat Pokemon Emarald

Bước 1: Bạn chọn CheatCheat list

Chọn Cheat list

Bước 2: Chọn Gameshark

Chọn Gameshark

Bước 3: Nhập tên mã cheat (ô Description) và code cheat bằng những mã phía dưới > Ok

Nhập mã cheat

II. Các nhập mã cheat Pokemon Emerald 1. Mã cheat Pokemon Emerald để sở hữ RS Key Items/ Key Item/ Item

Các ban nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong số đó xxx là những mã số phía dưới:

00D – Potion 00E – Antidote 00F – Burn Heal 010 – Ice Heal 011 – Awakening 012 – Paralyz heal 013 – Full Restore 014 – Max Potion 015 – Hyper Potion 016 – Super Potion 017 – Full Heal 018 – Revive 019 – Max Revive 01A – Fresh Water 01B – Soda Pop 01C – Lemonade 01D – MooMoo Milk 01E – Energy Powder 01F – Energy Root 020 – Heal Powder 021 – Revival Herb 022 – Ether 023 – Max Ether

Một cảnh trong trò chơi Pokemon Emerald

024 – Elixir 025 – Max Elixir 026 – Lava Cookie 027 – Blue Flute 028 – Yellow Flute 029 – Red Flute 02A – Black Flute 02B – White Flute 02C – Berry Juice 02D – Sacred Ash 02E – Shoal Salt 02F – Shoal Shell 030 – Red Shard 031 – Blue Shard 032 – Yellow Shard 033 – Green Shard 03F – HR Up 040 – Protein 041 – Iron 042 – Carbos 043 – Calcium 044 – Rare Candy 045 – PP Up 046 – Zinc 047 – PP Max 049 – Guard Spec 04A – Dire Hit 04B – X Attack 04C – X Defend 04D – X Speed 04E – X Accuracy 04F – X Special 050 – Poke Doll 051 – Fluffy Tail 053 – Fire Stone 054 – Max Repel 055 – Escape Rope 056 – Repel 05D – Sun Stone 05E – Moon Stone 05F – Fire Stone 060 – Thunder Stone 061 – Water Stone 062 – Leaf Stone 067 – Tiny Mushroom 068 – Big Mushroom

1 cảnh khác trong Pokemon Emerald

06A – Pearl 06B – Big Pearl 06C – Stardust 06D – Star Piece 06E – Nugget 06F – Heart Scale 103 – Mach Bike 104 – Coin Case 105 – ItemFinder 106 – Old Rod 107 – Good Rod 108 – Super Rod 109 – SS Ticket 10A – Contest Pass 10B – ? 10C – Wailmer Pail 10D – Devon Goods 10E – Soot Sack 10F – Basement Key 110 – Acro Bike 111 – Pokeblock Case 112 – Letter 113 – Eon Ticket 114 – Red Orb 115 – Blue Orb 116 – Scanner 117 – Go-Goggles 118 – Meteorite 119 – Rm 1 Key 11A – Rm 2 Key 11B – Rm 4 Key 11C – Rm 6 Key 11D – Storage Key 11E – Root Fossil 11F – Claw Fossil 120 – Devon Scope 2. Mã cheat Pokemon Emerald mua TMs & HMs

Các ban nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong số đó xxx là những mã số phía dưới:

121 – TM01 122 – TM02 123 – TM03 124 – TM04 125 – TM05 126 – TM06 127 – TM07 128 – TM08 129 – TM09 12A – TM10 12B – TM11 12C – TM12 12D – TM13 12E – TM14 12F – TM15 130 – TM16 131 – TM17 132 – TM18 133 – TM19 134 – TM20 135 – TM21 136 – TM22 137 – TM23 138 – TM24 139 – TM25

Các Pokemon trong trò chơi

13A – TM26 13B – TM27 13C – TM28 13D – TM29 13E – TM30 13F – TM31 140 – TM32 141 – TM33 142 – TM34 143 – TM35 144 – TM36 145 – TM37 146 – TM38 147 – TM39 148 – TM40 149 – TM41 14A – TM42 14B – TM43 14C – TM44 14D – TM45 14E – TM46 14F – TM47 150 – TM48 151 – TM49 152 – TM50 153 – HM01 154 – HM02 155 – HM03 156 – HM04 157 – HM05 158 – HM06 159 – HM07 15A – HM08 3. Mã cheat Pokemon Emerald mua Berries

Các ban nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong số đó xxx là những mã số phía dưới:

085 – Cheri Berry 086 – Chesto Berry 087 – Pecha Berry 088 – Rawst Berry 089 – Aspear Berry 08A – Leppa Berry 08B – Oran Berry 08C – Persim Berry 08D – Lum Berry 08E – Sitrus Berry 08F – Figy Berry 090 – Wiki Berry 091 – Mago Berry 092 – Aguav Berry 093 – Iapapa Berry 094 – Razz Berry 095 – Bluk Berry 096 – Nanab Berry 097 – Wepear Berry 098 – Pi*** Berry 099 – Pomeg Berry 09A – Kelpsy Berry

Các chính sách chơi Emerald

09B – Qualot Berry 09C – Hondew Berry 09D – Grepa Berry 09E – Tamato Berry 09F – Cornn Berry 0A0 – Magost Berry 0A1 – Rabuta Berry 0A2 – Nomel Berry 0A3 – Spelon Berry 0A4 – Pamtre Berry 0A5 – Watmel Berry 0A6 – Durin Berry 0A7 – Belue Berry 0A8 – Liechi Berry 0A9 – Ganlon Berry 0AA – Salac Berry 0AB – Petaya Berry 0AC – Apicot Berry 0AD – Lansat Berry 0AE – Starf Berry 0AF – Enigma Berry 4. Mã cheat Pokemon Emerald để sở hữ Hold Item

Các ban nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong số đó xxx là những mã số phía dưới:

0B3 – Brightpowder 0B4 – White Herb 0B5 – Macho Brace 0B6 – Exp Share 0B7 – Quick Claw 0B8 – Soothe Bell 0B9 – Mental Herb 0BA – Choice Band 0BB – Kings Rock 0BC – Silverpowder 0BD – Amulet Coin 0BE – Cleanse Tag 0BF – Soul Dew 0C0 – Deep Sea Tooth 0C1 – Deep Sea Scale 0C2 – Smoke Ball 0C3 – Everstone 0C4 – Focus Band 0C5 – Lucky Egg 0C6 – Scope Lens 0C7 – Metal Coat 0C8 – Leftovers 0C9 – Dragon Scale 0CA – Light Ball 0CB – Soft Sand 0CC – Hard Stone 0CD – Miracle Seed 0CE – Black Glasses 0CF – Black Belt

Một vài item của Emerald

0D0 – Magnet 0D1 – Mystic Water 0D2 – Sharp Beak 0D3 – Poison Barb 0D4 – Nevermeltice 0D5 – Spell Tag 0D6 – Twistedspoon 0D7 – Charcoal 0D8 – Dragon Fang 0D9 – Silk Scarf 0DA – Up-Grade 0DB – Shell Bell 0DC – Sea Incense 0DD – Lax Incense 0DE – Lucky Punch 0DF – Metal Powder 0E0 – Thick Club 0E1 – Stick 0FE – Red Scarf 0FF – Blue Scarf 100 – Pink Scarf 101 – Green Scarf 102 – Yellow Scarf 5. Mã cheat Pokemon Emerald để sở hữ Pokeball

Các ban nhập 82005274 0xxx + tên mã. Trong số đó xxx là những mã số phía dưới:

001 – Master Ball 002 – Ultra Ball 003 – Great Ball 004 – Poke Ball 005 – Safari Ball 006 – Net Ball 007 – Dive Ball 008 – Nest Ball 009 – Repeat Ball 00A – Timer Ball 00B – Luxury Ball 00C – Premier Ball 6. Một số mã cheat  Pokemon Emerald khác

Cheat Daycare miễn phí:

1DA9FE17 7458

Cheat trứng Pokemon nở nhanh:

7FB3E3CF 5926 F6708213 C64C 1FAA2974 F601 2752D611 F8C2 A0EEABBF 887E DF53B34D 6C1B 02C8F7EB B07E 58171E87 4C1E 29E5A9DF 366F

Trên đấy là nội dung bài viết tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất. Mong rằng nội dung bài viết này sẽ phục vụ cho ban những thông tin hữu ích. Hãy san sẻ nội dung bài viết cho ban hữu cùng biết nhé!


Bạn đang xem bài Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước 2022

Với việc Bạn tìm hiểu thêm bài Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kiểu cách trò chơi play

down Game HD Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước Miễn phí

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để tải Game tài liệu Tổng hợp mã cheat Pokemon Emerald khá đầy đủ nhất Vũ Dương Thành Luân 1 ngày trước Free mà chưa tồn tại link thì để lại binhfluan or Join Group zalo để được trợ giúp miễn phí
#Tổng #hợp #mã #cheat #Pokemon #Emerald #đầy #đủ #nhất #Vũ #Dương #Thành #Luân #ngày #trước