0765562555

Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️ 2021-08-30 03:24:22

Thong bao bien thay doi noi dung lam DK cong

p. style=”text-align:justify”>Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty là biểu mẫu người dùng tới những công ty mong muốn thông tin tới chống làm ĐK marketing thương nghiệp về sự biến thay đổi nội dung làm ĐK của công ty bản thân, biểu mẫu cải tiến và tiến lên theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT chỉ dẫn về làm ĐK công ty do Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư cải tiến và tiến lên. Hợp đồng đặt cọc chọn mua mua sỉ cung ứng ngôi nhà khu đất khu đất Thủ tục làm ĐK sang trọng tay thay đổi công ty thoáng mát rãi lớn to oto, xe cộ máy vào nằm vào tỉnh Hướng dẫn chế độ giấy tờ thủ tục làm ĐK nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN một. Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Phụ lục II-một (Ban hành thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư) _____________ THÔNG BÁOThay thay đổi nội dung làm ĐK công ty Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp tỉnh, TP ……. Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): ……… Mã số công ty/Mã số thuế: . ………………………………… Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho Nơi cấp cho: Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty hoặc sáp nhập công ty, tấn công lốt X vào ô phù hợp): …. – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty thông tin về công ty bị sáp nhập (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty): Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế: Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho Nơi cấp cho: Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp thực hiện ni chấm ko hề tồn trên đối cùng với công ty bị sáp nhập và nhiều Trụ sở/văn chống thay mặt/khu vực marketing thương nghiệp của công ty bị sáp nhập. – Doanh nghiệp lấy Giấy giới thiệu quyền dùng khu đất trên hòn cù lao và xã, phường, thị xã biên cương; xã, phường, thị xã ven biển cả: khu vực khác lấy can dự trọn tới quốc chống, an ninh1: Có □ Không □ Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty/thông tin biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty như sau: (Doanh nghiệp lựa lựa và kê khai vào trang ứng cùng với nội dung làm ĐK/ thông tin biến thay đổi và gửi kèm) ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ Việt sau Khi biến thay đổi (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ quốc tế sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): …………………… Tên công ty viết lách tắt sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): …………………………………………… ____________________________ một Kê khai vào cảnh huống lấy ngôi nhà dự án quốc tế góp bản chất, chọn mua mua CP, phần bản chất góp vào công ty dẫn theo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính yếu ớt sau Khi biến thay đổi: Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): Website (nếu như lấy): □ Đồng thời biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế ứng cùng với khu vực trụ sở chính yếu ớt). – Doanh nghiệp sinh sống vào (Đánh lốt X vào ô vuông ứng nếu như công ty làm ĐK khu vực trụ sở chính yếu ớt sinh sống vào TT vực công nghiệp/TT vực chiết xuất/TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính/TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1): Khu công nghiệp □ Khu chiết xuất □ Khu trung tâm tài chính trung tâm tài chính □ Khu biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1 □ Doanh nghiệp/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân cam kết trụ sở công ty nằm vào quyền chiếm hữu/quyền dùng hợp lí của công ty/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân và được sử dụng người dùng mục tiêu theo quy định của luật pháp. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH Trường hợp biến thay đổi member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn: kê khai Danh sách member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn theo Phụ lục I-6 và Danh sách người thay mặt theo luật pháp/người thay mặt theo ủy quyền của member là tổ chức triển khai theo Phụ lục I-10 ban hanh ngốn thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu như lấy. Trường hợp biến thay đổi thanh viên hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: kê khai Danh sách member hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về member góp bản chất của công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh). ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP một. Đăng ký biến thay đổi bản chất điều lệ của công ty thoáng mát rãi lớn to: Vốn điều lệ sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Vốn điều lệ sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy, ghi tức thì lập tức số, loại quốc tế tệ); Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? Có □ Không □ Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất sau Khi biến thay đổi bản chất điều lệ: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất điều lệ (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Quyền dùng khu đất 5 Quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, con số và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ giấy tờ làm ĐK công ty) Tổng số thông tin về CP (chỉ kê khai đối cùng với công ty thoáng mát rãi lớn to CP): Mệnh nấc chi phí trị thành bán CP: STT Loại CP Số lượng Giá trị (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỉ lệ đối cùng với bản chất điều lệ (%) một Cổ phần phổ thông 2 Cổ phần ưu sẽ biểu quyết 3 Cổ phần ưu sẽ cổ tức 4 Cổ phần ưu đãi trả trả 5 Các CP ưu đãi khác Tổng số 2. Đăng ký biến thay đổi phần bản chất góp, tỷ suất phần bản chất góp công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: Kê khai phần bản chất góp, tỷ suất phần bản chất góp new mẻ của member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn nhì member trở lên trên/member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh theo mẫu ứng trên nhiều Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. (Đối cùng với thanh viên lấy phần bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1 một. Bổ sung ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin bổ sung biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp vào list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi Mã ngành Ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt (cảnh huống ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi là ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì tấn công lốt X nhằm lựa lựa 1 vào không ít ngành, nghề sẽ kê khai) 2. Bỏ ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp ngoài list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được vứt sương list sẽ làm ĐK Mã ngành Ghi chú 3. Sửa thay đổi còn nữa ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin biến thay đổi nội dung còn nữa của ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi còn nữa Mã ngành Ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt (Trường hợp ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi là ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì tấn công lốt X nhằm lựa lựa 1 vào không ít ngành, nghề sẽ kê khai) Lưu ý: – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp kể từ ngành này sang trọng ngành khác, công ty kê khai bên cạnh đó trên mục một, 2 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ trên mục một; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp cũ trên mục 2. – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt kể từ ngành này sang trọng ngành khác tuy rằng thế ko bao giờ biến thay đổi list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK, công ty thực hiện ni biến thay đổi, bổ sung biến thay đổi thông tin làm ĐK công ty theo quy định trên khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của chống nước về làm ĐK công ty. – Trường hợp chỉ vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt tuy rằng thế ko bổ sung biến thay đổi thêm ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ và lựa lựa 1 ngành, nghề marketing thương nghiệp khác vào số nhiều ngành, nghề marketing thương nghiệp còn còn sót lại sẽ làm ĐK thực hiện ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì bên cạnh đó kê khai trên mục 2, 3 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp bị vứt trên mục 2; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt new mẻ trên mục 3. _______________ một– Doanh nghiệp lấy quyền tự động tại marketing thương nghiệp vào mỗi ngành, nghề tuy rằng thế luật ko cấm; – Các ngành, nghề cấm dự án marketing thương nghiệp quy định trên Điều 6 Luật Đầu tư; – Đối cùng với ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại, công ty chỉ được marketing thương nghiệp Khi lấy đầy đủ điều khiếu nại theo quy định. Danh mục ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại quy định trên Phụ lục IV cải tiến và tiến lên thế vớ Luật dự án. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Vốn dự án sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Vốn dự án sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy, tức thì lập tức số, loại quốc tế tệ): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? Có □ Không □ Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất, sau Khi biến thay đổi bản chất dự án: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất dự án (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Quyền dùng khu đất 5 Quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, số dụng và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ giấy tờ làm ĐK công ty) Tổng số THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI thông tin về người thay mặt theo ủy quyền sau Khi biến thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm . THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần tiết ra (kê khai theo Phụ lục I-7 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần tiết ra CP bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần tiết ra ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần tiết ra kia). Trường hợp biến thay đổi người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế, biến thay đổi thông tin về cổ đổng là ngôi nhà dự án quốc tế (kê khai theo Phụ lục I-8 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). Gửi kèm (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần CP bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ STT Các tiêu chuẩn thông tin làm ĐK thuế một Xem thêm: Giấy giới thiệu làm ĐK công ty cá nhân – Phụ lục IV-1Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu như lấy): Họ và thương hiệu Giám đốc/Tổng giám đốc: Điện thoại: 2 thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính (nếu như lấy)một: Họ và thương hiệu Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính: Điện thoại: 3 Địa chỉ nhận thông tin thuế: Số ngôi nhà, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại (nếu như lấy): Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): 4 Ngày đầu tiên phạt động hoạt động2: / / 5 Hình thức hạch toán (Đánh lốt X vào vào số những nhì ô “Hạch toán song lập ” hoặc “Hạch toán dựa vào”. Trường hợp tích lựa lựa ô “Hạch toán song lập” tuy rằng thế nằm vào hình tượng cần tạo nên và gửi báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất tới chống ban lấy thẩm quyền theo quy định thì tích lựa lựa lựa thêm ô “Có báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất”): Hạch toán song lập □ Có báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất □ Hạch toán dựa vào □ 6 Năm trung tâm tài chính yếu ớt: Áp dụng kể từ thời điểm ngày / tới ngày / 3 (Ghi ngày, mon đầu tiên phạt động và kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính) 7 Tổng số cần lao: 8 Có phạt động và sinh hoạt giải trí theo phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, OandM ko? Có □ Không □ □ Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty tới công ty đối cùng với rất nhiều thông tin biến thay đổi nêu bên trên. (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty lấy nhu yếu ớt được cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty). Trường hợp giấy tờ làm ĐK công ty hợp thức, khuyến nghị Quý Phòng đăng công phụ vương vãi nội dung làm ĐK công ty bên trên Cổng thông tin quốc gia về làm ĐK công ty. Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn lấy trách nhiệm trước luật pháp về tính chất hợp lí, chuẩn xác và chân thực của nội dung Thông báo này. Người ký trên Thông báo này cam kết là kẻ lấy quyền và trách nhiệm và trách nhiệm thực hiện ni giấy tờ thủ tục làm ĐK công ty theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty thoáng mát rãi lớn to. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký và ghi bọn họ thương hiệu)một _________________ một Trường hợp công ty kê khai kiểu dáng hạch toán là Hạch toán song lập trên tiêu chuẩn 5 thì sẽ càng cần kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán trung tâm tài chính trên tiêu chuẩn 2. 2 Trường hợp công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty sau ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí sẽ kê khai thì ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí là ngày công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty 3 – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm dương lịch thì ghi kể từ thời điểm ngày loại nhất/01 tới ngày 31/12. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm trung tâm tài chính yếu ớt khác năm dương lịch thì ghi ngày, mon đầu tiên phạt động niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày lần đầu của quý; ngày, mon kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày sau cuối của quý. – Tổng thời hạn tồn trên kể từ thời điểm ngày đầu tiên phạt động tới ngày kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính cần đầy đủ 12 mon hoặc 4 quý liên tiếp. một Người thay mặt theo luật pháp của công ty ký thẳng vào phần này. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ thị người thực hiện ni giấy tờ thủ tục làm ĐK công ty thì người được chỉ thị ký thẳng vào phần này. 2. Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty theo Thông tư 02/2019 PHỤ LỤC II-một TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … mon… … năm … … THÔNG BÁO Thay thay đổi nội dung làm ĐK công ty Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp tỉnh, TP ……… Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa):…………………………… Mã số công ty/Mã số thuế:………………….. Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: ……/ …… / …….. Nơi cấp cho: Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty hoặc sáp nhập công ty, tấn công lốt X vào ô phù hợp): – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty □ – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty □ thông tin về công ty bị sáp nhập (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty): a) Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế: Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: …../…../…….. Nơi cấp cho: b) Tên công ty(ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế:………………………. Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: …../…../…….. Nơi cấp cho: Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp thực hiện ni chấm ko hề tồn trên đối cùng với công ty bị sáp nhập và nhiều Trụ sở, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp của công ty bị sáp nhập. Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty/thông tin biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty như sau: (Doanh nghiệp lựa lựa và kê khai vào trang ứng cùng với nội dung làm ĐK/thông tin biến thay đổi và gửi kèm) ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ Việt sau Khi biến thay đổi (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ quốc tế sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): Tên công ty viết lách tắt sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính yếu ớt sau Khi biến thay đổi: Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:……………….. Xã/Phường/Thị trấn:………………………….. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:……………….. Tỉnh/Thành phố:……………. Điện thoại: ……………Fax (nếu như lấy):………… E-Mail (nếu như lấy): …………Website (nếu như lấy):…………………….. □ Đồng thời biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế ứng cùng với khu vực trụ sở chính yếu ớt). □ Doanh nghiệp sinh sống vào TT vực công nghiệp, TT vực chiết xuất, TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính, TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1 (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty làm ĐK khu vực trụ sở chính yếu ớt sinh sống vào TT vực công nghiệp, TT vực chiết xuất, TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính, TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1). thông tin về người thay mặt luật pháp của công ty (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty giả khu vực trụ sở chính yếu ớt sang trọng tỉnh, TP khác): Họ và thương hiệu (ghi bởi vì thế văn bản in hoa):…………………….. Loại giấy má giới thiệu member: □ Chứng minh dân chúng □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): Số giấy má giới thiệu member:…………………….. Ngày cấp cho: …./…./….Nơi cấp cho: Ngày ko hề hạn sử dung (nếu như lấy): …../…../…….. Nơi làm ĐK hộ khẩu thông thường xuyên trú:…………………….. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:…………………….. Xã/Phường/Thị trấn:………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:…………………….. Tỉnh/Thành phố:…………………….. Quốc gia:…………………….. Doanh nghiệp/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân cam kết trụ sở công ty nằm vào quyền chiếm hữu/quyền dùng hợp lí của công ty/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân và được sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của luật pháp. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH Trường hợp biến thay đổi member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách member quy định trên Phụ lục I-6, I-9 (Đối cùng với member lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP một. Đăng ký biến thay đổi bản chất điều lệ của công ty thoáng mát rãi lớn to: Vốn điều lệ sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Vốn điều lệ sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? □ Có □ Không Thời điểm biến thay đổi bản chất:…………………….. Hình thức tăng, giới hạn bản chất:……………………… thông tin về CP (chỉ kê khai đối cùng với công ty thoáng mát rãi lớn to CP):…………………. Mệnh nấc chi phí trị thành bán CP:………………………………….. STT Loại CP Số lượng Giá trị (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ đối cùng với bản chất điều lệ (%) một Cổ phần phổ thông 2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết 3 Cổ phần ưu đãi cổ tức 4 Cổ phần ưu đãi trả trả 5 Các CP ưu đãi khác Tổng số 2. Đăng ký biến thay đổi tỷ suất bản chất góp công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh Kê khai tỷ suất bản chất góp new mẻ của member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn nhì member trở lên trên/member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh theo mẫu ứng quy định trên nhiều Phụ lục I-6, Phụ lục I-9. (Đối cùng với member lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1 một. Bổ sung ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin bổ sung biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp vào list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi Mã ngành Ghi chú 2. Bỏ ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp ngoài list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được vứt ngoài list sẽ làm ĐK Mã ngành Ghi chú 3. Sửa thay đổi còn nữa ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin biến thay đổi nội dung còn nữa của ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi còn nữa Mã ngành Ghi chú Lưu ý: – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp kể từ ngành này sang trọng ngành khác, công ty kê khai bên cạnh đó trên mục một, 2 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ trên mục một; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp cũ trên mục 2. – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt kể từ ngành này sang trọng ngành khác tuy rằng thế ko bao giờ biến thay đổi list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK, công ty thực hiện ni biến thay đổi, bổ sung biến thay đổi thông tin làm ĐK công ty theo quy định trên điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số song mươi/năm ngoái/TT-BKHĐT. ______________________ một – Doanh nghiệp lấy quyền tự động tại marketing thương nghiệp vào mỗi ngành, nghề tuy rằng thế luật ko cấm; – Các ngành, nghề cấm dự án marketing thương nghiệp quy định trên Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản một Điều một Luật sửa thay đổi, bổ sung biến thay đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về phạm vi ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại của Luật Đầu tư; – Đối cùng với ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại, công ty chỉ được marketing thương nghiệp Khi lấy đầy đủ điều khiếu nại theo quy định. Danh mục ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại quy định trên Phụ lục 4 cải tiến và tiến lên thế vớ Luật sửa thay đổi, bổ sung biến thay đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về phạm vi ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại của Luật Đầu tư. THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Vốn dự án sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Vốn dự án sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? □ Có □ Không Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất điều lệ (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Giá trị quyền dùng khu đất 5 Giá trị quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, con số và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ Giấy khuyến nghị làm ĐK công ty) Tổng số THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN Người thay mặt theo ủy quyền sau Khi biến thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần tiết ra: kê khai theo mẫu Danh sách người đóng góp cổ phần tiết ra quy định trên Phụ lục I-7 (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần tiết ra lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần tiết ra ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần tiết ra kia). Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế: kê khai theo mẫu Danh sách người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế quy định trên Phụ lục I-8 (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Người cai quản trị và vận hành công ty sau Khi biến thay đổi: Họ và thương hiệu (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): ……………….Giới tính:…………………….. Chức danh:……………………………….. Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………………….Quốc tịch:………………………. Loại giấy má giới thiệu member: □ Chứng minh dân chúng □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): Số giấy má giới thiệu member:………………………. Ngày cấp cho: …../…../……..Nơi cấp cho: Ngày ko hề hạn sử dung (nếu như lấy):…../…../…….. Nơi làm ĐK hộ khẩu thông thường xuyên trú:………………………. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:………………………. Xã/Phường/Thị trấn:………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:………………………. Tỉnh/Thành phố:………………………. Quốc gia:………………………. Chỗ sinh sống tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni:………………………. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:………………………. Xã/Phường/Thị trấn:………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:………………………. Tỉnh/Thành phố:………………………. Quốc gia:………………………. Điện thoại (nếu như lấy): ……………………….Fax (nếu như lấy):………………………. E-Mail (nếu như lấy): ……………………….Website (nếu như lấy):………………………. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ STT Các tiêu chuẩn thông tin làm ĐK thuế một thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai vào cảnh huống Giám đốc (Tổng giám đốc) ko cần người thay mặt theo luật pháp): Họ và thương hiệu Giám đốc (Tổng giám đốc): Điện thoại: 2 thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính (nếu như lấy)2: Họ và thương hiệu Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính: Điện thoại: 3 Địa chỉ nhận thông tin thuế: Số ngôi nhà, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): 4 Ngày đầu tiên phạt động hoạt động3: …../…../…….. 5 Hình thức hạch toán (tấn công lốt X vào ô phù hợp): Hạch toán song lập □ Hạch toán dựa vào □ 6 Năm trung tâm tài chính yếu ớt: Áp dụng kể từ thời điểm ngày ………../………….. tới ngày …………./………….. 4 (Ghi ngày, mon đầu tiên phạt động và kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính) 7 Tổng số cần lao: 8 Có phạt động và sinh hoạt giải trí theo phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, OandM ko? □ Có □ Không 9 Phương pháp tính thuế GTGT (lựa lựa 1 vào không ít 4 cách thức)5: Khấu trừ □ Trực tiếp bên trên GTGT □ Trực tiếp bên trên lệch nấc chi phí trị thành bán □ Không cần nộp thuế GTGT □ 10 thông tin về Tài khoản ngân món đồ dùng: Tên ngân món đồ dùng Số thông tin trương mục ngân món đồ dùng ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… □ Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty tới công ty đối cùng với rất nhiều thông tin biến thay đổi nêu bên trên. (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty lấy nhu yếu ớt được cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty). Trường hợp giấy tờ làm ĐK công ty hợp thức, khuyến nghị Quý Phòng đăng công phụ vương vãi nội dung làm ĐK công ty bên trên Cổng thông tin quốc gia về làm ĐK công ty. Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn lấy trách nhiệm trước luật pháp về tính chất hợp lí, chuẩn xác và chân thực của nội dung Thông báo này. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi bọn họ thương hiệu)6 ______________________ 2 Trường hợp công ty kê khai kiểu dáng hạch toán là Hạch toán song lập trên tiêu chuẩn 5 thì sẽ càng cần kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán trung tâm tài chính trên tiêu chuẩn 2. 3 Trường hợp công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty sau ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí sẽ kê khai thì ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí là ngày công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm dương lịch thì ghi kể từ thời điểm ngày loại nhất/01 tới ngày 31/12. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm trung tâm tài chính yếu ớt khác năm dương lịch thì ghi ngày, mon đầu tiên phạt động niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày lần đầu của quý; ngày, mon kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày sau cuối của quý. – Tổng thời hạn tồn trên kể từ thời điểm ngày đầu tiên phạt động tới ngày kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính cần đầy đủ 12 mon hoặc 4 quý liên tiếp. 5 Doanh nghiệp nhờ quy định của luật pháp về thuế lợi quyền càng ngày càng trở nên tăng và dự con kiến phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp của công ty nhằm xác lập 01 vào 04 cách thức tính thuế lợi quyền càng ngày càng trở nên tăng trên tiêu chuẩn này. 6 Người thay mặt theo luật pháp của công ty thoáng mát rãi lớn to ký thẳng vào phần này. Mời độc fake nằm vào mò hiểu thêm trên mục dự án marketing thương nghiệp vào mục biểu mẫu nhé. Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty là biểu mẫu người dùng tới những công ty mong muốn thông tin tới chống làm ĐK marketing thương nghiệp về sự biến thay đổi nội dung làm ĐK của công ty bản thân, biểu mẫu cải tiến và tiến lên theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT chỉ dẫn về làm ĐK công ty do Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư cải tiến và tiến lên. Hợp đồng đặt cọc chọn mua mua sỉ cung ứng ngôi nhà khu đất khu đất Thủ tục làm ĐK sang trọng tay thay đổi công ty thoáng mát rãi lớn to oto, xe cộ máy vào nằm vào tỉnh Hướng dẫn chế độ giấy tờ thủ tục làm ĐK nhập cuộc BHXH, BHYT, BHTN một. Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT Phụ lục II-một (Ban hành thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 3 năm 2021 của Sở trưởng Sở Kế hoạch và Đầu tư) _____________ THÔNG BÁOThay thay đổi nội dung làm ĐK công ty Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp tỉnh, TP ……. Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): ……… Mã số công ty/Mã số thuế: . ………………………………… Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho Nơi cấp cho: Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty hoặc sáp nhập công ty, tấn công lốt X vào ô phù hợp): …. – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty thông tin về công ty bị sáp nhập (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty): Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế: Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho Nơi cấp cho: Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp thực hiện ni chấm ko hề tồn trên đối cùng với công ty bị sáp nhập và nhiều Trụ sở/văn chống thay mặt/khu vực marketing thương nghiệp của công ty bị sáp nhập. – Doanh nghiệp lấy Giấy giới thiệu quyền dùng khu đất trên hòn cù lao và xã, phường, thị xã biên cương; xã, phường, thị xã ven biển cả: khu vực khác lấy can dự trọn tới quốc chống, an ninh1: Có □ Không □ Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty/thông tin biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty như sau: (Doanh nghiệp lựa lựa và kê khai vào trang ứng cùng với nội dung làm ĐK/ thông tin biến thay đổi và gửi kèm) ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ Việt sau Khi biến thay đổi (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ quốc tế sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): …………………… Tên công ty viết lách tắt sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): …………………………………………… ____________________________ một Kê khai vào cảnh huống lấy ngôi nhà dự án quốc tế góp bản chất, chọn mua mua CP, phần bản chất góp vào công ty dẫn theo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính yếu ớt sau Khi biến thay đổi: Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): Website (nếu như lấy): □ Đồng thời biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế ứng cùng với khu vực trụ sở chính yếu ớt). – Doanh nghiệp sinh sống vào (Đánh lốt X vào ô vuông ứng nếu như công ty làm ĐK khu vực trụ sở chính yếu ớt sinh sống vào TT vực công nghiệp/TT vực chiết xuất/TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính/TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1): Khu công nghiệp □ Khu chiết xuất □ Khu trung tâm tài chính trung tâm tài chính □ Khu biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1 □ Doanh nghiệp/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân cam kết trụ sở công ty nằm vào quyền chiếm hữu/quyền dùng hợp lí của công ty/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân và được sử dụng người dùng mục tiêu theo quy định của luật pháp. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH Trường hợp biến thay đổi member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn: kê khai Danh sách member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn theo Phụ lục I-6 và Danh sách người thay mặt theo luật pháp/người thay mặt theo ủy quyền của member là tổ chức triển khai theo Phụ lục I-10 ban hanh ngốn thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu như lấy. Trường hợp biến thay đổi thanh viên hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: kê khai Danh sách member hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về member góp bản chất của công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh). ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP một. Đăng ký biến thay đổi bản chất điều lệ của công ty thoáng mát rãi lớn to: Vốn điều lệ sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Vốn điều lệ sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy, ghi tức thì lập tức số, loại quốc tế tệ); Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? Có □ Không □ Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất sau Khi biến thay đổi bản chất điều lệ: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất điều lệ (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Quyền dùng khu đất 5 Quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, con số và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ giấy tờ làm ĐK công ty) Tổng số thông tin về CP (chỉ kê khai đối cùng với công ty thoáng mát rãi lớn to CP): Mệnh nấc chi phí trị thành bán CP: STT Loại CP Số lượng Giá trị (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỉ lệ đối cùng với bản chất điều lệ (%) một Cổ phần phổ thông 2 Cổ phần ưu sẽ biểu quyết 3 Cổ phần ưu sẽ cổ tức 4 Cổ phần ưu đãi trả trả 5 Các CP ưu đãi khác Tổng số 2. Đăng ký biến thay đổi phần bản chất góp, tỷ suất phần bản chất góp công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: Kê khai phần bản chất góp, tỷ suất phần bản chất góp new mẻ của member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn nhì member trở lên trên/member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh theo mẫu ứng trên nhiều Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT. (Đối cùng với thanh viên lấy phần bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1 một. Bổ sung ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin bổ sung biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp vào list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi Mã ngành Ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt (cảnh huống ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi là ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì tấn công lốt X nhằm lựa lựa 1 vào không ít ngành, nghề sẽ kê khai) 2. Bỏ ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp ngoài list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được vứt sương list sẽ làm ĐK Mã ngành Ghi chú 3. Sửa thay đổi còn nữa ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin biến thay đổi nội dung còn nữa của ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi còn nữa Mã ngành Ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt (Trường hợp ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi là ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì tấn công lốt X nhằm lựa lựa 1 vào không ít ngành, nghề sẽ kê khai) Lưu ý: – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp kể từ ngành này sang trọng ngành khác, công ty kê khai bên cạnh đó trên mục một, 2 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ trên mục một; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp cũ trên mục 2. – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt kể từ ngành này sang trọng ngành khác tuy rằng thế ko bao giờ biến thay đổi list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK, công ty thực hiện ni biến thay đổi, bổ sung biến thay đổi thông tin làm ĐK công ty theo quy định trên khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của chống nước về làm ĐK công ty. – Trường hợp chỉ vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt tuy rằng thế ko bổ sung biến thay đổi thêm ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ và lựa lựa 1 ngành, nghề marketing thương nghiệp khác vào số nhiều ngành, nghề marketing thương nghiệp còn còn sót lại sẽ làm ĐK thực hiện ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt thì bên cạnh đó kê khai trên mục 2, 3 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp bị vứt trên mục 2; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt new mẻ trên mục 3. _______________ một– Doanh nghiệp lấy quyền tự động tại marketing thương nghiệp vào mỗi ngành, nghề tuy rằng thế luật ko cấm; – Các ngành, nghề cấm dự án marketing thương nghiệp quy định trên Điều 6 Luật Đầu tư; – Đối cùng với ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại, công ty chỉ được marketing thương nghiệp Khi lấy đầy đủ điều khiếu nại theo quy định. Danh mục ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại quy định trên Phụ lục IV cải tiến và tiến lên thế vớ Luật dự án. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Vốn dự án sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Vốn dự án sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy, tức thì lập tức số, loại quốc tế tệ): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? Có □ Không □ Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất, sau Khi biến thay đổi bản chất dự án: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất dự án (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Quyền dùng khu đất 5 Quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, số dụng và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ giấy tờ làm ĐK công ty) Tổng số THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI thông tin về người thay mặt theo ủy quyền sau Khi biến thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm . THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần tiết ra (kê khai theo Phụ lục I-7 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần tiết ra CP bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần tiết ra ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần tiết ra kia). Trường hợp biến thay đổi người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế, biến thay đổi thông tin về cổ đổng là ngôi nhà dự án quốc tế (kê khai theo Phụ lục I-8 cải tiến và tiến lên thế vớ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). Gửi kèm (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần CP bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ STT Các tiêu chuẩn thông tin làm ĐK thuế một Xem thêm: Giấy giới thiệu làm ĐK công ty cá nhân – Phụ lục IV-1Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu như lấy): Họ và thương hiệu Giám đốc/Tổng giám đốc: Điện thoại: 2 thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính (nếu như lấy)một: Họ và thương hiệu Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính: Điện thoại: 3 Địa chỉ nhận thông tin thuế: Số ngôi nhà, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại (nếu như lấy): Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): 4 Ngày đầu tiên phạt động hoạt động2: / / 5 Hình thức hạch toán (Đánh lốt X vào vào số những nhì ô “Hạch toán song lập ” hoặc “Hạch toán dựa vào”. Trường hợp tích lựa lựa ô “Hạch toán song lập” tuy rằng thế nằm vào hình tượng cần tạo nên và gửi báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất tới chống ban lấy thẩm quyền theo quy định thì tích lựa lựa lựa thêm ô “Có báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất”): Hạch toán song lập □ Có báo tới biết thêm trung tâm tài chính yếu ớt thống nhất □ Hạch toán dựa vào □ 6 Năm trung tâm tài chính yếu ớt: Áp dụng kể từ thời điểm ngày / tới ngày / 3 (Ghi ngày, mon đầu tiên phạt động và kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính) 7 Tổng số cần lao: 8 Có phạt động và sinh hoạt giải trí theo phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, OandM ko? Có □ Không □ □ Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty tới công ty đối cùng với rất nhiều thông tin biến thay đổi nêu bên trên. (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty lấy nhu yếu ớt được cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty). Trường hợp giấy tờ làm ĐK công ty hợp thức, khuyến nghị Quý Phòng đăng công phụ vương vãi nội dung làm ĐK công ty bên trên Cổng thông tin quốc gia về làm ĐK công ty. Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn lấy trách nhiệm trước luật pháp về tính chất hợp lí, chuẩn xác và chân thực của nội dung Thông báo này. Người ký trên Thông báo này cam kết là kẻ lấy quyền và trách nhiệm và trách nhiệm thực hiện ni giấy tờ thủ tục làm ĐK công ty theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty thoáng mát rãi lớn to. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký và ghi bọn họ thương hiệu)một _________________ một Trường hợp công ty kê khai kiểu dáng hạch toán là Hạch toán song lập trên tiêu chuẩn 5 thì sẽ càng cần kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán trung tâm tài chính trên tiêu chuẩn 2. 2 Trường hợp công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty sau ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí sẽ kê khai thì ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí là ngày công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty 3 – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm dương lịch thì ghi kể từ thời điểm ngày loại nhất/01 tới ngày 31/12. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm trung tâm tài chính yếu ớt khác năm dương lịch thì ghi ngày, mon đầu tiên phạt động niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày lần đầu của quý; ngày, mon kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày sau cuối của quý. – Tổng thời hạn tồn trên kể từ thời điểm ngày đầu tiên phạt động tới ngày kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính cần đầy đủ 12 mon hoặc 4 quý liên tiếp. một Người thay mặt theo luật pháp của công ty ký thẳng vào phần này. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ thị người thực hiện ni giấy tờ thủ tục làm ĐK công ty thì người được chỉ thị ký thẳng vào phần này. 2. Phụ lục II-một: Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty theo Thông tư 02/2019 PHỤ LỤC II-một TÊN DOANH NGHIỆP——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. … …, ngày… … mon… … năm … … THÔNG BÁO Thay thay đổi nội dung làm ĐK công ty Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp tỉnh, TP ……… Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa):…………………………… Mã số công ty/Mã số thuế:………………….. Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: ……/ …… / …….. Nơi cấp cho: Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty hoặc sáp nhập công ty, tấn công lốt X vào ô phù hợp): – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng tách công ty □ – Đăng ký biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty □ thông tin về công ty bị sáp nhập (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty làm ĐK biến thay đổi bên trên hạ tầng sáp nhập công ty): a) Tên công ty (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế: Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: …../…../…….. Nơi cấp cho: b) Tên công ty(ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Mã số công ty/Mã số thuế:………………………. Số Giấy giới thiệu làm ĐK marketing thương nghiệp (chỉ kê khai nếu như ko lấy mã số công ty/mã số thuế): Ngày cấp cho: …../…../…….. Nơi cấp cho: Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp thực hiện ni chấm ko hề tồn trên đối cùng với công ty bị sáp nhập và nhiều Trụ sở, văn chống thay mặt, khu vực marketing thương nghiệp của công ty bị sáp nhập. Doanh nghiệp làm ĐK biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty/thông tin biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty như sau: (Doanh nghiệp lựa lựa và kê khai vào trang ứng cùng với nội dung làm ĐK/thông tin biến thay đổi và gửi kèm) ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ Việt sau Khi biến thay đổi (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): Tên công ty viết lách bởi vì thế giờ quốc tế sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): Tên công ty viết lách tắt sau Khi biến thay đổi (nếu như lấy): ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính yếu ớt sau Khi biến thay đổi: Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:……………….. Xã/Phường/Thị trấn:………………………….. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:……………….. Tỉnh/Thành phố:……………. Điện thoại: ……………Fax (nếu như lấy):………… E-Mail (nếu như lấy): …………Website (nếu như lấy):…………………….. □ Đồng thời biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty biến thay đổi khu vực nhận thông tin thuế ứng cùng với khu vực trụ sở chính yếu ớt). □ Doanh nghiệp sinh sống vào TT vực công nghiệp, TT vực chiết xuất, TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính, TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1 (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty làm ĐK khu vực trụ sở chính yếu ớt sinh sống vào TT vực công nghiệp, TT vực chiết xuất, TT vực trung tâm tài chính trung tâm tài chính, TT vực biện pháp hợp lý tập hiện đại thoáng mát rãi lớn to số 1). thông tin về người thay mặt luật pháp của công ty (chỉ kê khai vào cảnh huống công ty giả khu vực trụ sở chính yếu ớt sang trọng tỉnh, TP khác): Họ và thương hiệu (ghi bởi vì thế văn bản in hoa):…………………….. Loại giấy má giới thiệu member: □ Chứng minh dân chúng □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): Số giấy má giới thiệu member:…………………….. Ngày cấp cho: …./…./….Nơi cấp cho: Ngày ko hề hạn sử dung (nếu như lấy): …../…../…….. Nơi làm ĐK hộ khẩu thông thường xuyên trú:…………………….. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:…………………….. Xã/Phường/Thị trấn:………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:…………………….. Tỉnh/Thành phố:…………………….. Quốc gia:…………………….. Doanh nghiệp/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân cam kết trụ sở công ty nằm vào quyền chiếm hữu/quyền dùng hợp lí của công ty/công ty thoáng mát rãi lớn to công ty cá nhân và được sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của luật pháp. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn/ THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH Trường hợp biến thay đổi member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách member quy định trên Phụ lục I-6, I-9 (Đối cùng với member lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP một. Đăng ký biến thay đổi bản chất điều lệ của công ty thoáng mát rãi lớn to: Vốn điều lệ sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Vốn điều lệ sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số, bởi vì thế văn bản, VNĐ): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? □ Có □ Không Thời điểm biến thay đổi bản chất:…………………….. Hình thức tăng, giới hạn bản chất:……………………… thông tin về CP (chỉ kê khai đối cùng với công ty thoáng mát rãi lớn to CP):…………………. Mệnh nấc chi phí trị thành bán CP:………………………………….. STT Loại CP Số lượng Giá trị (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ đối cùng với bản chất điều lệ (%) một Cổ phần phổ thông 2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết 3 Cổ phần ưu đãi cổ tức 4 Cổ phần ưu đãi trả trả 5 Các CP ưu đãi khác Tổng số 2. Đăng ký biến thay đổi tỷ suất bản chất góp công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh Kê khai tỷ suất bản chất góp new mẻ của member công ty thoáng mát rãi lớn to Trách Nhiệm Hữu Hạn nhì member trở lên trên/member hợp danh công ty thoáng mát rãi lớn to hợp danh theo mẫu ứng quy định trên nhiều Phụ lục I-6, Phụ lục I-9. (Đối cùng với member lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list member ko càng cần lấy chữ ký của member kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1 một. Bổ sung ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin bổ sung biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp vào list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được bổ sung biến thay đổi Mã ngành Ghi chú 2. Bỏ ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin vứt ngành, nghề marketing thương nghiệp ngoài list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được vứt ngoài list sẽ làm ĐK Mã ngành Ghi chú 3. Sửa thay đổi còn nữa ngành, nghề marketing thương nghiệp sau (kê khai vào cảnh huống công ty thông tin biến thay đổi nội dung còn nữa của ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK cùng với chống ban làm ĐK marketing thương nghiệp): STT Tên ngành, nghề marketing thương nghiệp được sửa thay đổi còn nữa Mã ngành Ghi chú Lưu ý: – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp kể từ ngành này sang trọng ngành khác, công ty kê khai bên cạnh đó trên mục một, 2 nêu bên trên, rõ rệt như sau: kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp new mẻ trên mục một; kê khai ngành, nghề marketing thương nghiệp cũ trên mục 2. – Trường hợp công ty biến thay đổi ngành, nghề marketing thương nghiệp chính yếu ớt kể từ ngành này sang trọng ngành khác tuy rằng thế ko bao giờ biến thay đổi list ngành, nghề marketing thương nghiệp sẽ làm ĐK, công ty thực hiện ni biến thay đổi, bổ sung biến thay đổi thông tin làm ĐK công ty theo quy định trên điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số song mươi/năm ngoái/TT-BKHĐT. ______________________ một – Doanh nghiệp lấy quyền tự động tại marketing thương nghiệp vào mỗi ngành, nghề tuy rằng thế luật ko cấm; – Các ngành, nghề cấm dự án marketing thương nghiệp quy định trên Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản một Điều một Luật sửa thay đổi, bổ sung biến thay đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về phạm vi ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại của Luật Đầu tư; – Đối cùng với ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại, công ty chỉ được marketing thương nghiệp Khi lấy đầy đủ điều khiếu nại theo quy định. Danh mục ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại quy định trên Phụ lục 4 cải tiến và tiến lên thế vớ Luật sửa thay đổi, bổ sung biến thay đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về phạm vi ngành, nghề dự án marketing thương nghiệp lấy điều khiếu nại của Luật Đầu tư. THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Vốn dự án sẽ làm ĐK (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Vốn dự án sau Khi biến thay đổi (tức thì lập tức số; bởi vì thế văn bản; VNĐ): Giá trị tương tự động theo đơn mùi vị chi phí quốc tế (nếu như lấy): Có hiển thị thông tin về lợi quyền tương tự động theo đơn mùi vị chi phí tệ quốc tế bên trên Giấy giới thiệu làm ĐK công ty Hay là ko? □ Có □ Không Thời điểm biến thay đổi bản chất: Hình thức tăng, giới hạn bản chất: Tài sản góp bản chất: STT Tài sản góp bản chất Giá trị bản chất của từng gia sản vào bản chất điều lệ (tức thì lập tức số, VNĐ) Tỷ lệ (%) một Đồng VN 2 Ngoại tệ tự động tại biến thay đổi (ghi rõ loại quốc tế tệ, số chi phí được góp bởi vì thế từng loại quốc tế tệ) 3 Đang hot: Thông báo về sự chấm ko hề phạt động và sinh hoạt giải trí hộ marketing thương nghiệp – Phụ lục III-5Vàng 4 Giá trị quyền dùng khu đất 5 Giá trị quyền chiếm hữu trí tuệ 6 Các gia sản khác (ghi rõ loại gia sản, con số và lợi quyền còn còn sót lại của từng loại gia sản, trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lập thành phạm vi riêng biệt thế vớ Giấy khuyến nghị làm ĐK công ty) Tổng số THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN Người thay mặt theo ủy quyền sau Khi biến thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần tiết ra: kê khai theo mẫu Danh sách người đóng góp cổ phần tiết ra quy định trên Phụ lục I-7 (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần tiết ra lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần tiết ra ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần tiết ra kia). Trường hợp biến thay đổi thông tin về người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế: kê khai theo mẫu Danh sách người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế quy định trên Phụ lục I-8 (Đối cùng với những người đóng góp cổ phần lấy nấc lợi quyền bản chất góp ko bao giờ biến thay đổi, vào list người đóng góp cổ phần là ngôi nhà dự án quốc tế ko càng cần lấy chữ ký của những người dân đóng góp cổ phần kia). THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Người cai quản trị và vận hành công ty sau Khi biến thay đổi: Họ và thương hiệu (ghi bởi vì thế văn bản in hoa): ……………….Giới tính:…………………….. Chức danh:……………………………….. Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………………….Quốc tịch:………………………. Loại giấy má giới thiệu member: □ Chứng minh dân chúng □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ): Số giấy má giới thiệu member:………………………. Ngày cấp cho: …../…../……..Nơi cấp cho: Ngày ko hề hạn sử dung (nếu như lấy):…../…../…….. Nơi làm ĐK hộ khẩu thông thường xuyên trú:………………………. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:………………………. Xã/Phường/Thị trấn:………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:………………………. Tỉnh/Thành phố:………………………. Quốc gia:………………………. Chỗ sinh sống tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni:………………………. Số ngôi nhà, ngóc, hẻm, ngõ, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn:………………………. Xã/Phường/Thị trấn:………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh:………………………. Tỉnh/Thành phố:………………………. Quốc gia:………………………. Điện thoại (nếu như lấy): ……………………….Fax (nếu như lấy):………………………. E-Mail (nếu như lấy): ……………………….Website (nếu như lấy):………………………. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ STT Các tiêu chuẩn thông tin làm ĐK thuế một thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai vào cảnh huống Giám đốc (Tổng giám đốc) ko cần người thay mặt theo luật pháp): Họ và thương hiệu Giám đốc (Tổng giám đốc): Điện thoại: 2 thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính (nếu như lấy)2: Họ và thương hiệu Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trung tâm tài chính: Điện thoại: 3 Địa chỉ nhận thông tin thuế: Số ngôi nhà, mặt phố/tổ/làng/ấp/thôn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố nằm vào tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: ……………………………………Fax (nếu như lấy): E-Mail (nếu như lấy): 4 Ngày đầu tiên phạt động hoạt động3: …../…../…….. 5 Hình thức hạch toán (tấn công lốt X vào ô phù hợp): Hạch toán song lập □ Hạch toán dựa vào □ 6 Năm trung tâm tài chính yếu ớt: Áp dụng kể từ thời điểm ngày ………../………….. tới ngày …………./………….. 4 (Ghi ngày, mon đầu tiên phạt động và kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính) 7 Tổng số cần lao: 8 Có phạt động và sinh hoạt giải trí theo phát minh công trình bất Động sản Bất Động Sản BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, OandM ko? □ Có □ Không 9 Phương pháp tính thuế GTGT (lựa lựa 1 vào không ít 4 cách thức)5: Khấu trừ □ Trực tiếp bên trên GTGT □ Trực tiếp bên trên lệch nấc chi phí trị thành bán □ Không cần nộp thuế GTGT □ 10 thông tin về Tài khoản ngân món đồ dùng: Tên ngân món đồ dùng Số thông tin trương mục ngân món đồ dùng ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… □ Đề nghị Phòng Đăng ký marketing thương nghiệp cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty tới công ty đối cùng với rất nhiều thông tin biến thay đổi nêu bên trên. (Đánh lốt X vào ô vuông nếu như công ty lấy nhu yếu ớt được cấp cho Giấy xác nhận biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty). Trường hợp giấy tờ làm ĐK công ty hợp thức, khuyến nghị Quý Phòng đăng công phụ vương vãi nội dung làm ĐK công ty bên trên Cổng thông tin quốc gia về làm ĐK công ty. Doanh nghiệp cam kết trọn vẹn lấy trách nhiệm trước luật pháp về tính chất hợp lí, chuẩn xác và chân thực của nội dung Thông báo này. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi bọn họ thương hiệu)6 ______________________ 2 Trường hợp công ty kê khai kiểu dáng hạch toán là Hạch toán song lập trên tiêu chuẩn 5 thì sẽ càng cần kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán trung tâm tài chính trên tiêu chuẩn 2. 3 Trường hợp công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty sau ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí sẽ kê khai thì ngày đầu tiên phạt động phạt động và sinh hoạt giải trí là ngày công ty được cấp cho Giấy giới thiệu làm ĐK công ty. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm dương lịch thì ghi kể từ thời điểm ngày loại nhất/01 tới ngày 31/12. – Trường hợp niên độ kế toán trung tâm tài chính theo năm trung tâm tài chính yếu ớt khác năm dương lịch thì ghi ngày, mon đầu tiên phạt động niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày lần đầu của quý; ngày, mon kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính là ngày sau cuối của quý. – Tổng thời hạn tồn trên kể từ thời điểm ngày đầu tiên phạt động tới ngày kết thúc niên độ kế toán trung tâm tài chính cần đầy đủ 12 mon hoặc 4 quý liên tiếp. 5 Doanh nghiệp nhờ quy định của luật pháp về thuế lợi quyền càng ngày càng trở nên tăng và dự con kiến phạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương nghiệp của công ty nhằm xác lập 01 vào 04 cách thức tính thuế lợi quyền càng ngày càng trở nên tăng trên tiêu chuẩn này. 6 Người thay mặt theo luật pháp của công ty thoáng mát rãi lớn to ký thẳng vào phần này. Mời độc fake nằm vào mò hiểu thêm trên mục dự án marketing thương nghiệp vào mục biểu mẫu nhé.

Nguồn Thông báo biến thay đổi nội dung làm ĐK công ty (2021) ⭐️ Wiki ADS ⭐️

2021-08-30 03:24:22 #Thông #báo #thay cho #thay đổi #nội #dung #đăng #ký #doanh #nghiệp #Wiki #ADS