0765562555

Chia Sẻ kinh nghiệm tay nghề Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020 New 2022

Người dùng đang Search từ khóa Bí quyết Hướng dẫn HD Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020 New trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-10 08:17:07

3462

Lượt xem:
5.054

Bài viết Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020. Đây là điểm mới của luật quản trị và vận hành thuế 2019.

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội trải qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như:

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền người nộp thuế, làm rõ, quản trị và vận hành chặt hơn riêng với thanh toán giao dịch thanh toán link,…

Bài viết sau này Bài viết sẽ tổng hợp cho những ban về những luật thuế mới.

1. Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 Tính từ lúc ngày kết thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính riêng với hồ sơ quyết toán năm.

Tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 được cho phép thành viên được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập thành viên chậm nhất là ngày ở đầu cuối của tháng thứ 4 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch (kéo dãn thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006).

Lưu ý: Áp dụng với thành viên trực tiếp quyết toán thuế.

2. Mở rộng quyền của người nộp thuế

Điều 16 của Luật Quản lý thuế sửa đổi quy đinh rõ những quyền của người nộp thuế:

1. Được tương hỗ, hướng dẫn thực thi việc nộp thuế; phục vụ thông tin, tài liệu để thực thi trách nhiệm và trách nhiệm, quyền lợi về thuế.

2. Được nhận văn bản tương quan đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế của những cty hiệu suất cao khi tiến hành thanh tra, truy thuế kiểm toán, kiểm tra.

3. Yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành thuế lý giải về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai giám định số lượng, chất lượng, chủng loại thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Được giữ bí mật thông tin, trừ những thông tin phải phục vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông tin công khai minh bạch về thuế theo quy định của pháp lý.

5. Hưởng những ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp lý về thuế; được biết thời hạn xử lý và xử lý hoàn thuế, số thuế hông được hoàn và vị trí căn cứ pháp lý riêng với số thuế hông được hoàn.

6. Ký hợp đồng với tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý làm thủ tục hải quan để thực thi dịch vụ đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan.

7. Được nhận quyết định hành động xử lý về thuế, biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế, được yêu cầu lý giải nội dung quyết định hành động xử lý về thuế; được bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế, thanh tra thuế; được trao văn bản kết luận kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quyết định hành động xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản trị và vận hành thuế.

8. Được bồi thường thiệt hại do cơ quan quản trị và vận hành thuế, công chức quản trị và vận hành thuế gây ra theo quy định của pháp lý.

9. Yêu cầu cơ quan quản trị và vận hành thuế xác nhận việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế của tớ.

10. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính tương quan đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ.

11. Không bị xử lý vi phạm về thuế, hông tính tiền chậm nộp riêng với trường hợp do người nộp thuế thực thi theo văn bản hướng dẫn và quyết định hành động xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tương quan đến nội dung xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế của người nộp thuế.

12. Tố cáo hành vi vi phạm pháp lý của công chức quản trị và vận hành thuế và tổ chức triển khai, thành viên khác theo quy định của pháp lý về tố cáo.

13. Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà tôi đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản trị và vận hành thuế theo quy định của Luật này và của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

14. Được sử dụng chứng từ điện tử trong những thanh toán giao dịch thanh toán với cơ quan quản trị và vận hành thuế và những cty, tổ chức triển khai có tương quan.

3. Làm rõ, quản trị và vận hành chặt hơn riêng với thanh toán giao dịch thanh toán link

Theo khoản 5 Điều 42 Luật số 38/2019/QH14 quy định nguyên tắc kê khai, xác lập giá tính thuế riêng với thanh toán giao dịch thanh toán link như sau:

– Kê khai, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo nguyên tắc phân tích, so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và nguyên tắc thực ra hoạt động và sinh hoạt giải trí, thanh toán giao dịch thanh toán quyết định hành động trách nhiệm và trách nhiệm thuế để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp như trong Đk thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên độc lập;

– Giá thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo thanh toán giao dịch thanh toán độc lập để kê khai, xác lập số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc hông làm giảm thu nhập chịu thuế;

Lưu ý: Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro không mong muốn về thuế thấp được miễn thực thi quy định kê khai, xác lập giá tính thuế theo nội dung trên và được vận dụng cơ chế đơn thuần và giản dị hóa trong kê khai, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link.

4. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập thành viên được tăng thêm một tháng

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ một trăm hai mươi (120), Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch riêng với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập thành viên của thành viên trực tiếp quyết toán thuế.

Như vậy, Luật Quản lý thuế sửa đổi được cho phép thành viên trực tiếp quyết toán thuế được nộp hồ sơ quyết toán thuế trong thời hạn là 120 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch, kéo dãn thêm một tháng so với thời quy định hiện hành.

Luật số 38/2019/QH14 có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất/07/2020

5. Bổ sung những trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp

Theo Điều 85 Luật Quản lý thuế 2019, từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2020 sẽ có được 04 trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp, rõ ràng:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực thi những khoản thanh toán theo quy định của pháp lý về phá sản mà hông còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. (Bổ sung thêm đối tượng người dùng là hợp tác xã so với quy định hiện hành).

– Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất khả năng hành vi dân sự mà hông có tài năng sản, gồm có cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

– Các số tiền nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế mà cơ quan quản trị và vận hành thuế đã vận dụng giải pháp cưỡng chế tịch thu giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, giấy ghi nhận Đk marketing thương mại và những số tiền nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng hông còn kĩ năng tịch thu. (Đây là quy định được tương hỗ update mới so với hiện hành).

– Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt riêng với những trường hợp bị tác động do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn đấy thiệt hại, hông trọn vẹn có thể phục hồi được sản xuất, marketing thương mại và hông trọn vẹn có thể nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. (Đây là quy định được tương hỗ update mới so với hiện hành).

6. Từ 01/7/2022, chính thức bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Luật quản trị và vận hành thuế 2019. Cụ thể, những quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này sẽ chính thức có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2022; tuy nhiên, Luật cũng khuyến khích những cty, tổ chức triển khai, thành viên vận dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước thời điểm ngày thứ nhất/7/2022.

Theo đó, khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho những người dân tiêu dùng theo định dạng chuẩn tài liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi khá đầy đủ nội dung theo quy định của pháp lý về thuế, pháp lý về kế toán, hông phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ hông phân biệt giá trị từng lần bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

Hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán và những trường hợp xác lập được lệch giá khi bán thành phầm hoá, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ.

Lưu ý: Trường hợp hộ marketing thương mại, thành viên marketing thương mại hông phục vụ Đk phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng nên phải có hóa đơn để giao cho người tiêu dùng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được cơ quan thuế đồng ý cấp hóa đơn điện tử để giao cho người tiêu dùng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước lúc cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

7. Quy định về quản trị và vận hành thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí thương mại điện tử

Cụ thể, theo Khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế 2019, việc khai thuế, tính thuế riêng với riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử như sau:

“Đối với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử, marketing thương mại nhờ vào nền tảng số và những dịch vụ khác được thực thi bởi nhà phục vụ ở quốc tế hông có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì nhà phục vụ ở quốc tế có trách nhiệm và trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền thực thi Đk thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

Đây là nội dung trọn vẹn mới và lần thứ nhất được quy định trong pháp lý quản trị và vận hành thuế.

8. Bổ sung hiệu suất cao phục vụ dịch vụ kế toán cho đại lý thuế

Cụ thể, theo Điểm c Khoản 1 Điều 104 Luật Quản lý thuế 2019, từ thời điểm ngày thứ nhất/7/2019, cạnh bên việc phục vụ dịch vụ đại lý thuế đang thực thi, những tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế còn tồn tại thêm hiệu suất cao phục vụ dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo đó, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế được phục vụ dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có tối thiểu một người dân có chứng từ kế toán viên.

Lưu ý: Doanh nghiệp siêu nhỏ được xác lập theo quy định của pháp lý về tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

9. Bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm trong quản trị và vận hành thuế

Bên cạnh những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định hiện hành, Luật Quản lý thuế 2019 tương hỗ update thêm một số trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành thuế, rõ ràng:

– Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản trị và vận hành thuế, cơ quan quản trị và vận hành thuế để chuyển giá, trốn thuế.

– Bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ hông xuất hóa đơn theo quy định của pháp lý, sử dụng hóa đơn hông hợp pháp và sử dụng hông hợp pháp hóa đơn.

– Cản trở công chức quản trị và vận hành thuế thi hành công vụ.

– Cố tình hông kê khai hoặc kê khai thuế hông khá đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn về số tiền thuế phải nộp.

10. Siết chặt quản trị và vận hành hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển giá

Hiện nay, hành vi trốn thuế trải qua chuyển giá ngày càng phổ cập. Để ngăn ngừa tình trạng trên, Luật Quản lý thuế 2019 nghiêm cấm hành vi: Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản trị và vận hành thuế, cơ quan quản trị và vận hành thuế để chuyển giá, trốn thuế.

Để quản trị và vận hành ngặt nghèo hành vi trốn thuế, khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc kê khai, xác lập giá tính thuế riêng với thanh toán giao dịch thanh toán link như sau:

– Kê khai, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link theo nguyên tắc phân tích, so sánh với những thanh toán giao dịch thanh toán độc lập và nguyên tắc thực ra hoạt động và sinh hoạt giải trí, thanh toán giao dịch thanh toán quyết định hành động trách nhiệm và trách nhiệm thuế để xác lập trách nhiệm và trách nhiệm thuế phải nộp như trong Đk thanh toán giao dịch thanh toán Một trong những bên độc lập;

– Giá thanh toán giao dịch thanh toán link được kiểm soát và điều chỉnh theo thanh toán giao dịch thanh toán độc lập để kê khai, xác lập số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc hông làm giảm thu nhập chịu thuế;

Lưu ý: Người nộp thuế có quy mô nhỏ, rủi ro không mong muốn về thuế thấp được miễn thực thi quy định kê khai, xác lập giá tính thuế theo nội dung trên và được vận dụng cơ chế đơn thuần và giản dị hóa trong kê khai, xác lập giá thanh toán giao dịch thanh toán link.

Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực hiện hành từ 01/7/2020.

Các từ khóa tương quan

Khóa học kế toán thuế tại TX Thanh Xuân Tp Hà Nội Thủ Đô
Lớp học kế toán trưởng tại Quốc Oai Tp Hà Nội Thủ Đô tốt nhất lúc bấy giờ
Dịch Vụ TM thanh tra rà soát sổ sách kế toán tại Bắc Giang Chuyên nhiệp, Uy tín
Hạch toán Tài khoản 511 – Doanh thu bán thành phầm và phục vụ dịch vụ TT 133
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình thuế uy tín, chất lượng, giá tốt
Sơ đồ TK211 xử lý TSCĐ hữu hình khi XĐ giá trị Doanh Nghiệp để Cp hóa TT200
15 sai sót về hóa đơn nhưng hông bị phạt tiền
Lớp học kế toán thuế tại Thuận Thành CHẤT LƯỢNG CAO
Dịch Vụ TM quyết toán thuế thời gian ở thời gian cuối năm tại Q. Đống Đa Tp Hà Nội Thủ Đô Chuyên nghiệp Uy tín
Cách hạch toán Tài khoản 353–Quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Thông tư 200


Pro đang xem post Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020 2022

Với việc Người dùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020 New sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài hướng dẫn Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ thay đổi từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 07 năm 2020 phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Nếu Bạn đang tìm link google drive mega để Download HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt or ThamGia Group zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn Free(Miễn phí).
#Thời #hạn #nộp #hồ #sơ #quyết #toán #thuế #sẽ #thay #đổi #từ #ngày #tháng #năm