0765562555

Chia Sẻ Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế khá đầy đủ 2022

Pro đang Search từ khóa Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-08 21:17:44

3508

Lượt xem:
2.940

Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC được Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm năm trước đó Hướng dẫn thi hành nghị định 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất/10/năm trước đó về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại những nghị định quy định về Thuế

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15/11/năm trước đó, riêng quy định tại Chương I Thông tư này vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thời điểm năm năm trước đó.

Tải Thông tư tại đây:      Thông tư 151.năm trước đó.TT-BTC

 

    BỘ TÀI CHÍNH                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/năm trước đó/TT-BTC                                                       Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 10 tháng 10 năm năm trước đó

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 10 năm năm trước đó của nhà nước về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập thành viên số 04/2007/QH12 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên;

Căn cứ Luật Thuế giá trị ngày càng tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Thuế giá trị ngày càng tăng;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 10 năm năm trước đó của nhà nước về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi quy định tại Nghị định số 91/năm trước đó/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 10 năm năm trước đó của nhà nước về việc sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế như sau:

Chương I

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Điều 1: Sửa đổi, tương hỗ update tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của nhà nước quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC) như sau:

“e) Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ/xe riêng với xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: xe hơi dùng cho marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn; xe hơi vốn để làm làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại xe hơi); phần trích khấu hao riêng với tài sản cố định và thắt chặt là tàu bay gia dụng, du thuyền hông sử dụng marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn.

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên marketing thương mại vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch và khách sạn là những xe hơi được Đk tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại có Đk một trong những ngành nghề: vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch, marketing thương mại khách sạn và được cấp phép marketing thương mại theo quy định tại những văn bản pháp lý về marketing thương mại vận tải lối đi bộ, hành khách, du lịch, khách sạn.

Tàu bay gia dụng và du thuyền hông sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch là tàu bay gia dụng, du thuyền của những doanh nghiệp Đk và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt nhưng trong Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp của doanh nghiệp hông Đk ngành nghề vận tải lối đi bộ hàng hoá, vận tải lối đi bộ hành khách, du lịch.

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn sót lại của xe được xác lập bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định và thắt chặt trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản cố định và thắt chặt theo chính sách quản trị và vận hành sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tính đến thời gian chuyển nhượng ủy quyền, thanh lý xe.

Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe xe hơi dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ VNĐ, công ty trích khấu hao một năm tiếp Từ đó thực thi thanh lý. Số khấu hao theo chính sách quản trị và vận hành sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt là một trong tỷ VNĐ (thời hạn trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về khấu hao tài sản cố định và thắt chặt). Số trích khấu hao theo chủ trương thuế được xem vào ngân sách được trừ là một trong,6 tỷ VNĐ/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ VNĐ.

Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ VNĐ – (6 tỷ VNĐ – 1 tỷ VNĐ) = 0 đồng”

“2.31. Các khoản chi hông tương ứng với lệch giá tính thuế, trừ những khoản chi sau:

– Các khoản thực chi cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng, chống HIV/AIDS tại nơi thao tác của doanh nghiệp, gồm có: Chi tiêu đào tạo và giảng dạy cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, ngân sách tổ chức triển khai truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho những người dân lao động của doanh nghiệp, phí thực thi tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, ngân sách tương hỗ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản thực chi để thực thi trách nhiệm giáo dục quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh, huấn luyện, hoạt động và sinh hoạt giải trí của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ những trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh khác theo quy định của pháp lý.

– Khoản thực chi để tương hỗ cho tổ chức triển khai Đảng, tổ chức triển khai chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho những người dân lao động như: chi đám hiếu, hỷ của tớ mình và mái ấm gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi tương hỗ điều trị; chi tương hỗ tương hỗ update kiến thức và kỹ năng học tập tại cơ sở đào tạo và giảng dạy; chi tương hỗ mái ấm gia đình người lao động bị tác động bởi thiên tai, địch họa, tai nạn không mong muốn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi tương hỗ ngân sách đi lại ngày lễ, tết cho những người dân lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên hông quá 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác lập 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác lập bằng quỹ lương thực thi trong năm chia (:) 12 tháng. Quỹ lương thực thi trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính.

Ví dụ: Doanh nghiệp A năm năm trước đó có quỹ lương thực tiễn thực thi là 12 tỷ VNĐ thì việc xác lập 01 tháng lương trung bình thực tiễn thực thi trong năm tính thuế năm trước đó của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng : 12 tháng) = một triệu.000 đồng.

– Các khoản chi khác mang tính chất chất chất đặc trưng, thích hợp theo từng ngành nghề, nghành theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Điều 2. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 14, Điều 7, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“14. Chênh lệch do nhìn nhận lại tài sản theo quy định của pháp lý để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,quy đổi quy mô doanh nghiệp (trừ trường hợp Cp hóa, sắp xếp, thay đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), được xác lập rõ ràng như sau:

a) Chênh lệch tăng hoặc giảm do nhìn nhận lại tài sản là phần chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại với giá trị còn sót lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán và tính một lần vào thu nhập khác (riêng với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (riêng với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có tài năng sản nhìn nhận lại.

b) Chênh lệch tăng hoặc giảm do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất để: góp vốn (mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân loại dần giá trị đất vào ngân sách được trừ), điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, góp vốn vào những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán tính một lần vào thu nhập khác (riêng với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (riêng với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác lập thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có quyền sử dụng đất nhìn nhận lại.

Riêng chênh lệch tăng do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất góp vốn vào doanh nghiệp để hình thành tài sản cố định và thắt chặt thực thi sản xuất marketing thương mại mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất hông được trích khấu hao và hông được phân loại dần giá trị đất vào ngân sách được trừ thì phần chênh lệch này được xem dần vào thu nhập khác của doanh nghiệp có quyền sử dụng đất nhìn nhận lại trong thời hạn tối đa hông quá 10 năm bắt nguồn từ thời điểm năm giá trị quyền sử dụng đất được đem góp vốn. Doanh nghiệp phải có thông tin số năm doanh nghiệp phân loại vào thu nhập khác khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm khởi đầu kê khai khoản thu nhập này (năm có nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất đem góp vốn).

Trường hợp sau khoản thời hạn góp vốn, doanh nghiệp tiếp tục thực thi chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất (gồm có cả trường hợp chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trước thời hạn 10 năm) thì thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất phải tính và kê khai nộp thuế theo thu nhập chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

Chênh lệch do nhìn nhận lại giá trị quyền sử dụng đất gồm có: Đối với quyền sử dụng đất lâu dài là chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại và giá trị của quyền sử dụng đất ghi trên sổ sách kế toán; Đối với quyền sử dụng đất có thời hạn là chênh lệch giữa giá trị nhìn nhận lại và giá trị còn sót lại chưa phân loại của quyền sử dụng đất.

c) Doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp được trích khấu hao hoặc phân loại dần vào ngân sách theo giá nhìn nhận lại (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất hông được trích khấu hao hoặc phân loại vào ngân sách theo quy định).”

Điều 3. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3, Điều 8, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển theo quy định của pháp lý về khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển được miễn thuế trong thời hạn thực thi hợp đồng nhưng tối đa hông quá 03 năm Tính từ lúc ngày khởi đầu có lệch giá từ thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển;

Thu nhập từ bán thành phầm làm ra từ công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất vận dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp lý và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa hông quá 05 năm Tính từ lúc ngày có lệch giá từ bán thành phầm;

Thu nhập từ bán thành phầm sản xuất thử nghiệm trong thời hạn sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp lý.

a) Thu nhập từ việc thực thi hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển được miễn thuế phải đảm bảo những Đk sau:

– Có ghi nhận Đk hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học;

– Được cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên cứu và phân tích khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến và phát triển.

b) Thu nhập từ lệch giá cả thành phầm làm ra từ công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất được vận dụng tại Việt Nam được miễn thuế phải đảm bảo công nghệ tiên tiến và phát triển mới lần thứ nhất vận dụng tại Việt Nam được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận”.

Điều 4. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 9, Điều 8, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“9. Thu nhập từ thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán góp vốn đầu tư tăng trưởng, tín dụng thanh toán xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tín dụng thanh toán cho những người dân nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác của Ngân hàng chủ trương xã hội; thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản trị và vận hành tài sản của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Việt Nam; thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của những quỹ tài chính Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức triển khai Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ tương hỗ học nghề, Quỹ tương hỗ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ tương hỗ nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tương hỗ tăng trưởng Hợp tác xã, Quỹ tương hỗ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo lãnh công dân và pháp nhân tại quốc tế, Quỹ tăng trưởng nhà, Quỹ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, Quỹ thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển vương quốc, thu nhập từ thực thi trách nhiệm Nhà nước giao của Quỹ tăng trưởng đất và quỹ khác của Nhà nước hoạt động và sinh hoạt giải trí hông vì tiềm năng lợi nhuận do nhà nước, Thủ tướng nhà nước quy định hoặc quyết định hành động được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định của pháp lý.

Trường hợp những cty phát sinh những khoản thu nhập khác ngoài những khoản thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí có thu do thực thi trách nhiệm Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định”.

Điều 5. Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“e) Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp phép góp vốn đầu tư mà trong Hồ sơ Đk góp vốn đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép góp vốn đầu tư đã Đk số vốn góp vốn đầu tư, phân kỳ góp vốn đầu tư kèm tiến độ thực thi góp vốn đầu tư, trường hợp những quy trình tiếp theo thực tiễn có thực thi sẽ là dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực thi theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, trở ngại vất vả do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt phẳng, xử lý và xử lý thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc trở ngại vất vả, bất khả kháng khác) thì những dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời hạn còn sót lại của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu tính từ thời gian dự án công trình bất Động sản thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi.

Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư được cấp phép góp vốn đầu tư trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước này mà có thực thi phân kỳ góp vốn đầu tư như trường hợp nêu trên thì dự án công trình bất Động sản thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang vận dụng riêng với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu cho thời hạn ưu đãi còn sót lại tính từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

Thu nhập của những dự án công trình bất Động sản thành phần của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư lần đầu trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước này đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó thì hông thực thi kiểm soát và điều chỉnh lại những ưu đãi thuế đã được hưởng trước thời điểm ngày thứ nhất/01/năm trước đó.

Trong thời hạn triển khai những dự án công trình bất Động sản thành phần theo từng quy trình nêu trên nếu nhà góp vốn đầu tư được cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về góp vốn đầu tư (quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và những văn bản quy phạm pháp lý hướng dẫn thi hành) được cho phép gia hạn thực thi dự án công trình bất Động sản và doanh nghiệp thực thi theo như đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng khá được hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên.

g) Dự án góp vốn đầu tư của doanh nghiệp đang rất được hưởng ưu đãi thuế mà quy trình 2009 – 2013 có góp vốn đầu tư tương hỗ update máy móc, thiết bị thường xuyên trong quy trình sản xuất, marketing thương mại hông thuộc dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới và dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do việc góp vốn đầu tư tương hỗ update máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng khá được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án công trình bất Động sản đang vận dụng cho thời hạn còn sót lại tính từ kỳ tính thuế năm năm trước đó”.

Điều 6. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo riêng với thu nhập từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/6/năm trước đó của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa phận có Đk – kinh tế tài chính xã hội thuận tiện).

Địa bàn có Đk – kinh tế tài chính xã hội thuận tiện quy định tại khoản này là những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và những đô thị loại I trực thuộc tỉnh, hông gồm có những quận của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và những đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được xây dựng từ huyện Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa phận thuận tiện và địa phận hông thuận tiện thì việc xác lập ưu đãi thuế riêng với khu công nghiệp vị trí căn cứ vào vị trí thực tiễn của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trên thực địa.

Việc xác lập đô thị loại đặc biệt quan trọng, loại I quy định tại khoản này thực thi theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày thứ 7/5/2009 của nhà nước quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.

Điều 7. Bổ sung Khoản 8, Điều 23, Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC như sau:

“8. Doanh nghiệp còn thời hạn hưởng ưu đãi thuế theo Đk về tỷ suất xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực thi cam kết với Tổ chức thương mại toàn thế giới (WTO) riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí dệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động và sinh hoạt giải trí khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn phối hợp hông đồng thời, hông đồng điệu ưu đãi về thuế suất và thời hạn miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời hạn còn sót lại Tính từ lúc trong năm 2007 riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí dệt, may hoặc Tính từ lúc thời gian năm 2012 riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí khác, tương ứng với những Đk ưu đãi thuế mà thực tiễn doanh nghiệp phục vụ (ngoài Đk ưu đãi do phục vụ Đk về tỷ suất xuất khẩu, do sử dụng nguyên vật tư trong nước) quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành trong thời hạn từ thời điểm ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép xây dựng đến trước thời điểm ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của nhà nước quy định rõ ràng thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực hiện hành thi hành hoặc theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời gian bị kiểm soát và điều chỉnh ưu đãi thuế do thực thi cam kết WTO.

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án quy đổi theo văn bản trước kia (hông phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc không được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực thi quy đổi theo phía dẫn tại Thông tư này còn có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn quy đổi lại theo phía dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực thi khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update theo quy định tại Luật Quản lý thuế và những văn bản hướng dẫn thi hành về quản trị và vận hành thuế và hông bị xử lý vi phạm pháp lý về thuế riêng với hành vi khai sai do kiểm soát và điều chỉnh lại. Trường hợp sau khoản thời hạn khai kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp to nhiều hơn số thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả số đã nộp thừa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực thi kiểm soát và điều chỉnh theo cam kết WTO riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí dệt may theo những văn bản trước kia nếu bị xử lý vi phạm pháp lý về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực thi nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì hông thực thi kiểm soát và điều chỉnh lại”.

Chương II

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Điều 8. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị ngày càng tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều Luật Thuế giá trị ngày càng tăng (gọi chung là Thông tư số 219/2013/TT-BTC) như sau:

“a) Dịch Vụ TM cấp tín dụng thanh toán gồm những hình thức:

– Cho vay;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở có mức giá khác;

– Bảo lãnh ngân hàng nhà nước;

– Cho thuê tài chính;

– Phát hành thẻ tín dụng thanh toán.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thu nhiều chủng loại phí tương quan đến phát hành thẻ tín dụng thanh toán thì những khoản phí thu từ người tiêu dùng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng thanh toán (phí phát hành thẻ) theo quy định cho vay vốn ngân hàng của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán riêng với những người tiêu dùng như phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cơ cấu tổ chức triển khai lại nợ, quản trị và vận hành khoản vay và những khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng (GTGT).

Các khoản phí thanh toán giao dịch thanh toán thẻ thường thì hông thuộc quy trình cấp tín dụng thanh toán như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng thanh toán, phí phục vụ bản sao hoá đơn thanh toán giao dịch thanh toán, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông tin mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng thanh toán, phí huỷ thẻ tín dụng thanh toán, phí quy đổi loại thẻ tín dụng thanh toán và những khoản phí khác thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

– Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế riêng với những ngân hàng nhà nước được phép thực thi thanh toán quốc tế;

– Bán tài sản bảo vệ tiền vay do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn ngân hàng tự bán tài sản bảo vệ theo ủy quyền của bên cho vay vốn ngân hàng để trả nợ khoản vay có bảo vệ, rõ ràng:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ đã được Đk với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp lý về Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ.

+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực thi theo quy định của pháp lý về thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ.

Trường hợp hết thời hạn trả nợ, người dân có tài năng sản bảo vệ hông trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để tổ chức triển khai tín dụng thanh toán xử lý tài sản bảo vệ tiền vay theo quy định của pháp lý thì những bên thực thi thủ tục chuyển giao tài sản bảo vệ theo quy định.

Trường hợp tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhận tài sản bảo vệ để thay thế cho việc thực thi trách nhiệm và trách nhiệm trả nợ thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán thực thi hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất marketing thương mại theo quy định. Khi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán bán tài sản phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại nếu tài sản thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Ví dụ 3: Tháng 3/năm trước đó, Doanh nghiệp A là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp ngân hàng dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị để vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng B, thời hạn vay là một năm (hạn trả nợ là ngày 31/3/năm ngoái). Đến ngày 31/3/năm ngoái, Doanh nghiệp A hông trọn vẹn có thể trả nợ và phải chuyển giao tài sản cho Ngân hàng B thì khi chuyển giao tài sản, Doanh nghiệp A thực thi thủ tục chuyển giao tài sản bảo vệ theo quy định của pháp lý về việc xử lý tài sản bảo vệ. Ngân hàng B bán tài sản bảo vệ tiền vay để tịch thu nợ thì tài sản đẩy ra thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3a: Tháng 12/năm trước đó, Doanh nghiệp B là cơ sở marketing thương mại nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thế chấp ngân hàng nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng thương mại C, thời hạn vay là một năm, hạn trả nợ là ngày 15/12/năm trong năm này, Ngân hàng thương mại C và Doanh nghiệp B có Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ (thế chấp ngân hàng nhà xưởng trên đất và quyền sử dụng đất) với cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 15/12/năm trong năm này, Doanh nghiệp B hông trọn vẹn có thể trả nợ và Ngân hàng thương mại C có văn bản đồng ý không hề thế chấp ngân hàng để Doanh nghiệp B được bán nhà đất xưởng để trả nợ Ngân hàng, tháng 1/2017 Doanh nghiệp B bán nhà đất xưởng để trả nợ Ngân hàng thì nhà xưởng bán thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT.

– Dịch Vụ TM phục vụ thông tin tín dụng thanh toán do cty, tổ chức triển khai thuộc Ngân hàng nhà nước phục vụ cho những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để sử dụng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước.

Ví dụ 4: Tổ chức X là cty thuộc Ngân hàng Nhà nước được Ngân hàng Nhà nước được cho phép thực thi dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán. Năm năm trước đó, tổ chức triển khai X ký hợp đồng phục vụ thông tin tín dụng thanh toán cho một số trong những ngân hàng nhà nước thương mại phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán và phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại thì lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí cấp tín dụng thanh toán thuộc đối tượng người dùng hông chịu thuế GTGT, lệch giá từ dịch vụ phục vụ thông tin tín dụng thanh toán phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí khác của ngân hàng nhà nước thương mại hông theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

– Hình thức cấp tín dụng thanh toán khác theo quy định của pháp lý”.

Điều 9. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“3. Thuế GTGT nguồn vào của tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT nguồn vào của hoạt động và sinh hoạt giải trí đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT nguồn vào khác tương quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa thay thế trong những trường hợp sau này hông được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt hoặc ngân sách được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và những văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định và thắt chặt chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, doanh nghiệp marketing thương mại tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, marketing thương mại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo và giảng dạy; tàu bay gia dụng, du thuyền hông sử dụng cho mục tiêu marketing thương mại vận chuyển thành phầm & hàng hóa, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn.

Tài sản cố định và thắt chặt là xe hơi chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ xe hơi sử dụng vào marketing thương mại vận chuyển hàng hoá, hành khách, marketing thương mại du lịch, khách sạn; xe hơi vốn để làm làm mẫu và lái thử cho marketing thương mại xe hơi) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ (giá chưa tồn tại thuế GTGT) thì số thuế GTGT nguồn vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ VNĐ hông được khấu trừ”.

Điều 10. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có mức giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở marketing thương mại vị trí căn cứ vào hợp đồng shopping hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị ngày càng tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào. Trường hợp chưa tồn tại chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước do chưa tới thời gian thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở marketing thương mại vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào.

Trường hợp khi thanh toán, cơ sở marketing thương mại hông có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước thì cơ sở marketing thương mại phải kê khai, kiểm soát và điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ riêng với phần giá trị thành phầm & hàng hóa, dịch vụ hông có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhà nước vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và những cty hiệu suất cao đã có quyết định hành động thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ).”

Chương III

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Điều 11. Sửa đổi, tương hỗ update tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi Luật Thuế thu nhập thành viên, Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của nhà nước quy định rõ ràng một số trong những điều của Luật Thuế thu nhập thành viên và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật thuế thu nhập thành viên (gọi chung là Thông tư số 111/2013/TT-BTC) như sau:

“đ) Các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc hông bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người tiêu dùng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà tại, điện, nước và những dịch vụ kèm theo (nếu có), hông gồm có: khoản quyền lợi về nhà tại do người tiêu dùng lao động xây dựng, phục vụ Free(Miễn phí) cho những người dân lao động thao tác tại khu công nghiệp; nhà tại do người tiêu dùng lao động xây dựng tại khu kinh tế tài chính, địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội trở ngại vất vả, địa phận có Đk kinh tế tài chính xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả phục vụ Free(Miễn phí) cho những người dân lao động.

Trường hợp thành viên ở tại trụ sở thao tác thì thu nhập chịu thuế vị trí căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc ngân sách khấu hao, tiền điện, nước và những dịch vụ khác tính theo tỷ suất giữa diện tích s quy hoạnh thành viên sử dụng với diện tích s quy hoạnh trụ sở thao tác.

Khoản tiền thuê nhà do cty sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tiễn trả hộ nhưng hông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa gồm có tiền thuê nhà) tại cty.”

Điều 12. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c, khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ marketing thương mại có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề xuất kiến nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ những trường hợp sau:

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà hông có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

c.2) Cá nhân, hộ marketing thương mại có thu nhập từ marketing thương mại đã thực thi nộp thuế theo phương pháp khoán.

c.3) Cá nhân, hộ mái ấm gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực thi nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một cty mà có thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác trung bình tháng trong năm hông quá 10 triệu đồng đã được cty trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ suất 10% nếu hông có yêu cầu thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một cty mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có lệch giá trung bình tháng trong năm hông quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu hông có yêu cầu thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.

c.6) Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số kiến thiết, bán thành phầm đa cấp đã được tổ chức triển khai trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập thành viên thì hông quyết toán thuế riêng với phần thu nhập này.”

Điều 13. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“5. Đối với trường hợp người tiêu dùng bất động sản do nhận chuyển nhượng ủy quyền trong mức chừng thời hạn từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 1994 đến trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009, nếu từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn sát với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đồng ý thì chỉ nộp một (01) lần thuế thu nhập thành viên. Trường hợp người tiêu dùng bất động sản do nhận chuyển nhượng ủy quyền trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm 1994 thì hông thu thuế thu nhập thành viên.

Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2009 thực thi Luật thuế thu nhập thành viên, thành viên chuyển nhượng ủy quyền bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc hông có hợp đồng chỉ có sách vở viết tay đều phải nộp thuế thu nhập thành viên cho từng lần chuyển nhượng ủy quyền.”

Chương IV

QUẢN LÝ THUẾ

Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của nhà nước (gọi chung là Thông tư số 156/2013/TT-BTC) như sau:

“đ) Người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng marketing thương mại hông phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì hông phải nộp hồ sơ khai thuế của thời hạn tạm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng marketing thương mại hông trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

đ.1) Đối với những người nộp thuế thực thi thủ tục Đk marketing thương mại tại cơ quan Đk marketing thương mại phải thông tin bằng văn bản về việc tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trở lại với cơ quan Đk marketing thương mại nơi người nộp thuế đã Đk theo quy định.

Cơ quan Đk marketing thương mại có trách nhiệm thông tin cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng marketing thương mại hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trở lại chậm nhất hông quá 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế Đk tạm ngừng marketing thương mại, cơ quan thuế có trách nhiệm thông tin cho cơ quan Đk marketing thương mại về trách nhiệm và trách nhiệm thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất hông quá 02 (hai) ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được thông tin từ cơ quan Đk marketing thương mại.

đ.2) Đối với những người nộp thuế thuộc đối tượng người dùng Đk cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước lúc tạm ngừng marketing thương mại, người nộp thuế phải có thông tin bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước lúc tạm ngừng marketing thương mại. Nội dung thông tin gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

– Thời hạn tạm ngừng marketing thương mại, ngày khởi đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

– Lý do tạm ngừng marketing thương mại;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, đại diện thay mặt thay mặt của nhóm thành viên marketing thương mại, của chủ hộ marketing thương mại.

Hết thời hạn tạm ngừng marketing thương mại, người nộp thuế phải thực thi kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra marketing thương mại trước thời hạn theo thông tin tạm ngừng marketing thương mại thì phải có thông tin bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp đồng thời thực thi nộp hồ sơ khai thuế theo quy định”.

Điều 15. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý vận dụng riêng với những người nộp thuế giá trị ngày càng tăng có tổng lệch giá cả thành phầm hoá và phục vụ dịch vụ của năm trước đó liền kề từ 50 tỷ VNĐ trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại việc khai thuế giá trị ngày càng tăng được thực thi theo quý. Sau khi sản xuất marketing thương mại đủ 12 tháng thì từ thời điểm năm dương lịch tiếp theo sẽ vị trí căn cứ theo mức lệch giá cả thành phầm hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ 21:

– Doanh nghiệp A khởi đầu hoạt sản xuất marketing thương mại từ thời điểm tháng 01/năm ngoái thì năm năm ngoái doanh nghiệp A thực thi khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp vị trí căn cứ vào lệch giá của năm năm ngoái (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác lập năm năm trong năm này thực thi khai thuế tháng hay khai quý.

– Doanh nghiệp B khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại từ thời điểm tháng 8/năm trước đó thì năm năm trước đó, năm ngoái doanh nghiệp B thực thi khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp vị trí căn cứ vào lệch giá của năm năm ngoái để xác lập năm năm trong năm này thực thi khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác lập thuộc đối tượng người dùng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực thi khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ Đk và thuộc đối tượng người dùng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông tin (theo Mẫu số 07/GTGT phát hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng thứ nhất của năm khởi đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

– Việc thực thi khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ luân hồi 3 năm. Riêng chu kỳ luân hồi ổn định thứ nhất được xác lập tính Tính từ lúc ngày thứ nhất/10/năm trước đó đến hết ngày 31/12/năm trong năm này.

Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm trước đó đó có tổng lệch giá là 38 tỷ VNĐ nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ thời điểm ngày thứ nhất/10/năm trước đó. Doanh thu của năm năm trước đó; năm ngoái, năm trong năm này do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai tương hỗ update) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực thi khai thuế GTGT theo quý đến hết năm năm trong năm này. Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới nhờ vào lệch giá của năm năm trong năm này.

Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm trước đó đó có tổng lệch giá là 57 tỷ VNĐ nên thực thi khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm năm trước đó do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai tương hỗ update) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ VNĐ thì doanh nghiệp D vẫn thực thi khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm năm trong năm này. Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới nhờ vào lệch giá của năm năm trong năm này.

– Trong chu kỳ luân hồi khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận lệch giá của năm trước đó liền kề của chu kỳ luân hồi khai thuế ổn định này trên 50 tỷ VNĐ, người nộp thuế hông đủ Đk để khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý của chu kỳ luân hồi ổn định đó thì từ thời điểm năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho tới hết chu kỳ luân hồi ổn định, người nộp thuế phải thực thi khai thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng.

Ví dụ 24: Doanh nghiệp E năm trước đó đó có tổng lệch giá trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ VNĐ nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ thời điểm ngày thứ nhất/10/năm trước đó. Năm năm ngoái, cơ quan thuế thanh tra kết luận lệch giá tính thuế GTGT của năm trước đó đó tăng thêm 5 tỷ VNĐ so với số liệu kê khai là 52 tỷ VNĐ, thì năm năm trong năm này doanh nghiệp E thực thi khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới nhờ vào lệch giá của năm năm trong năm này.

Ví dụ 25: Doanh nghiệp G năm trước đó đó có tổng lệch giá trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ VNĐ nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ thời điểm ngày thứ nhất/10/năm trước đó. Năm năm ngoái, Doanh nghiệp G tự khai tương hỗ update lệch giá tính thuế GTGT của năm trước đó đó tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì năm năm trong năm này doanh nghiệp G thực thi khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác lập lại chu kỳ luân hồi khai thuế mới nhờ vào lệch giá của năm năm trong năm này.

– Trong chu kỳ luân hồi khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận lệch giá của năm trước đó liền kề của chu kỳ luân hồi khai thuế ổn định này từ 50 tỷ VNĐ trở xuống, người nộp thuế đủ Đk để khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý của chu kỳ luân hồi ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ thời điểm năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho tới hết chu kỳ luân hồi ổn định.

– Đối với những doanh nghiệp đã vận dụng khai thuế thuế theo quý trước thời gian Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì chu kỳ luân hồi ổn định thứ nhất được xem đến hết ngày 31/12/năm trong năm này.

b.3) Cách xác lập lệch giá cả thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ năm trước đó liền kề làm Đk xác lập đối tượng người dùng khai thuế giá trị ngày càng tăng theo quý

– Doanh thu bán thành phầm hóa, phục vụ dịch vụ được xác lập là Tổng lệch giá trên những Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng của những kỳ tính thuế trong năm dương lịch (gồm có cả lệch giá chịu thuế giá trị ngày càng tăng và lệch giá hông chịu thuế giá trị ngày càng tăng).

– Trường hợp người nộp thuế thực thi khai thuế tại trụ sở chính cho cty trực thuộc thì lệch giá cả thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ gồm có cả lệch giá của cty trực thuộc.”

Điều 16.  Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“ Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có cty trực thuộc hạch toán độc lập thì cty trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại cty trực thuộc cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp cty trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có cty trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì cty trực thuộc đó hông phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai triệu tập tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại cty trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (gồm có cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với địa phận nơi cty đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai triệu tập tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

đ) Đối với những tập đoàn lớn lớn kinh tế tài chính, những tổng công ty có cty thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được lệch giá, ngân sách, thu nhập chịu thuế thì cty thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp cty thành viên.

e) Trường hợp cty thành viên có hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác với hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chung của tập đoàn lớn lớn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác đó thì cty thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp cty thành viên.

Trường hợp cần vận dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn lớn lớn kinh tế tài chính, tổng công ty phải văn bản báo cáo giải trình với Bộ Tài chính để được bố trí theo phía dẫn riêng.

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời gian có quyết định hành động về việc doanh nghiệp thực thi chia; hợp nhất; sáp nhập; quy đổi quy mô doanh nghiệp; giải thể; chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí. Trường hợp quy đổi quy mô doanh nghiệp mà bên tiếp nhận thừa kế toàn bộ trách nhiệm và trách nhiệm về thuế của doanh nghiệp trước quy đổi (như quy đổi quy mô doanh nghiệp từ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sang Công ty Cp hoặc ngược lại; quy đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cp và những trường hợp khác theo quy định của pháp lý) thì hông phải khai quyết toán thuế đến thời gian có quyết định hành động về việc quy đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản vận dụng riêng với doanh nghiệp hông có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản và doanh nghiệp có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản nếu có nhu yếu.

– Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh vận dụng riêng với tổ chức triển khai quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu quốc tế) mà tổ chức triển khai này hông hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn.

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời gian có quyết định hành động về việc doanh nghiệp thực thi chia, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc văn bản báo cáo giải trình tài chính đến thời gian có quyết định hành động về việc doanh nghiệp thực thi chia, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

b.3) Một hoặc một số trong những phụ lục kèm theo tờ khai phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tiễn phát sinh của người nộp thuế):

– Phụ lục kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi riêng với cơ sở marketing thương mại xây mới từ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư, cơ sở marketing thương mại di tán khu vực, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư mới phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Mẫu số 03-3B/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi riêng với cơ sở marketing thương mại góp vốn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất sản xuất mới, mở rộng quy mô, thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển, cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sinh thái xanh, nâng cao khả năng sản xuất (góp vốn đầu tư mở rộng) phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Mẫu số 03-3C/TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi riêng với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc bản địa thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, xây dựng, vận tải lối đi bộ sử dụng nhiều lao động nữ phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở quốc tế được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này.

– Phụ lục văn bản báo cáo giải trình trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục thông tin về thanh toán giao dịch thanh toán link (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có những cty sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư ở quốc tế, ngoài những hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải tương hỗ update những hồ sơ, tài liệu theo phía dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản ở cùng địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản quyết định hành động.

b) Doanh nghiệp hông phát sinh thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thực thi khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. Doanh nghiệp hông phát sinh thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là doanh nghiệp hông có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản theo mẫu số 02/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này.

Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính, trong số đó phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản. Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản rõ ràng như sau: Trường hợp số thuế đã nộp thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế không đủ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp số thuế đã nộp to nhiều hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp không đủ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực thi bù trừ lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khác nếu có (vận dụng từ thời điểm ngày một/1/năm trước đó) và chuyển lỗ trong trong năm tiếp theo theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản thực thi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý theo quy định. Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản là doanh nghiệp có hiệu suất cao marketing thương mại bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

Tại trụ sở chính, việc xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản rõ ràng như sau: Trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế không đủ vào ngân sách nhà nước. Trường hợp số thuế đã tạm nộp to nhiều hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp không đủ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực thi bù trừ lỗ của hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản với lãi của hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại khác nếu có (vận dụng từ thời điểm ngày một/1/năm trước đó) và chuyển lỗ trong trong năm tiếp theo theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Doanh nghiệp thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của người tiêu dùng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì:

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của người tiêu dùng mà xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá đã ghi nhận (gồm có cả ngân sách trích trước của phần dự trù khuôn khổ khu công trình xây dựng chưa hoàn thành xong tương ứng với lệch giá đã ghi nhận) thì doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo lệch giá trừ ngân sách.

– Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của người tiêu dùng mà chưa xác lập được ngân sách tương ứng với lệch giá thì doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất 1% trên lệch giá thu được tiền và lệch giá này chưa phải tính vào lệch giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

Khi chuyển giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức số thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản.

5. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm theo mẫu số 04/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp hông phát sinh thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực thi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này, doanh nghiệp hông phải khai quyết toán năm.

6. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (gồm có cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với địa phận nơi cty đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ nửa Kho bạc và cơ quan Thuế

Doanh nghiệp tự xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp được xem nộp tại nơi có trụ sở chính và những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp để lập chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào thông tin tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính Đk kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước tương quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

Doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp được xác lập bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có những cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng khá được phân loại theo như đúng tỷ suất tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có những cơ sở sản xuất phụ thuộc.

7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn

a) Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn của doanh nghiệp sẽ là một khoản thu nhập khác, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn có trách nhiệm xác lập, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng ủy quyền vốn vào tờ khai quyết toán theo năm.

Trường hợp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức triển khai làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn có gắn với bất động sản thì nộp thuế theo từng lần phát sinh và kê khai theo mẫu số 06/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này và quyết toán năm tại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

b) Tổ chức quốc tế marketing thương mại tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu quốc tế) mà tổ chức triển khai này hông hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

Tổ chức, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn có trách nhiệm xác lập, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức triển khai quốc tế số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn cũng là tổ chức triển khai quốc tế hông hoạt động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp xây dựng theo pháp lý Việt Nam nơi những tổ chức triển khai quốc tế góp vốn đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn của tổ chức triển khai quốc tế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) Tính từ lúc ngày cơ quan có thẩm quyền chuẩn y việc chuyển nhượng ủy quyền vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) Tính từ lúc ngày những bên thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng ủy quyền vốn tại hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn riêng với trường hợp hông phải chuẩn y việc chuyển nhượng ủy quyền vốn.

Hồ sơ khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn:

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng ủy quyền vốn (theo Mẫu số 05/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC);

– Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền bằng tiếng quốc tế phải dịch ra tiếng Việt những nội dung hầu hết: Bên chuyển nhượng ủy quyền; bên nhận chuyển nhượng ủy quyền; thời hạn chuyển nhượng ủy quyền; nội dung chuyển nhượng ủy quyền; quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của từng bên; giá trị của hợp đồng; thời hạn, phương thức, đồng xu tiền thanh toán.

– Bản chụp quyết định hành động chuẩn y việc chuyển nhượng ủy quyền vốn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

– Bản chụp ghi nhận vốn góp;

– Chứng từ gốc của những khoản ngân sách.

Trường hợp cần tương hỗ update hồ sơ, cơ quan thuế phải thông tin cho tổ chức triển khai, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền vốn trong thời gian ngày nhận hồ sơ riêng với trường hợp trực tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn 03 (ba) ngày thao tác Tính từ lúc ngày tiếp nhận hồ sơ riêng với trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc trải qua thanh toán giao dịch thanh toán điện tử.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức triển khai, thành viên quốc tế chuyển nhượng ủy quyền vốn Đk nộp thuế.

8. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với doanh nghiệp thực thi chia; hợp nhất; sáp nhập; quy đổi quy mô doanh nghiệp; giải thể; chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí

8.1. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được những tài liệu, hồ sơ tương quan đến việc quyết toán trách nhiệm và trách nhiệm thuế từ người nộp thuế trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi quy mô doanh nghiệp, giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí trừ những trường hợp quy định tại điểm 8.2 Khoản này.

8.2.Các trường hợp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ quan thuế hông phải thực thi quyết toán thuế:

a) Doanh nghiệp, tổ chức triển khai thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ theo quy định của pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp thực thi giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí.

b) Doanh nghiệp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí nhưng Tính từ lúc lúc được cấp Giấy ghi nhận Đk marketing thương mại hoặc Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp đến thời gian giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, doanh nghiệp hông phát sinh lệch giá, chưa sử dụng hóa đơn.

c) Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai thực thi giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí, nếu phục vụ đủ những Đk sau:

– Có lệch giá trung bình năm (tính từ thời điểm năm không được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời gian doanh nghiệp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí) hông quá 1 tỷ VNĐ/năm .

– Kể từ thời điểm năm doanh nghiệp không được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời gian giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí doanh nghiệp hông bị xử phạt vi phạm pháp lý về hành vi trốn thuế.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tính từ thời điểm năm không được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời gian giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí cao hơn thế nữa số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính theo tỷ suất % trên lệch giá cả thành phầm hóa, dịch vụ.

Đối với những trường hợp nêu tại tiết a, b, c điểm này, chậm nhất 05 (năm) ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ do người nộp thuế gửi (gồm có quyết định hành động giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí; những tài liệu chứng tỏ người nộp thuế thuộc những trường hợp nêu trên và đã nộp đủ số thuế phải nộp nếu có) thì cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế.

8.3. Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí hông thuộc những trường hợp nêu tại điểm 8.2 Điều này, vị trí căn cứ nhu yếu thực tiễn cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế đặt hàng và sử dụng kết quả kiểm tra quyết toán thuế của những công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư này”.

Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, marketing thương mại, người nộp thuế thực thi tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào trong ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế; doanh nghiệp hông phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp phải lập văn bản báo cáo giải trình tài chính quý theo quy định của pháp lý (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và những trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào văn bản báo cáo giải trình tài chính quý và những quy định của pháp lý về thuế để xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp hông phải lập văn bản báo cáo giải trình tài chính quý thì doanh nghiệp vị trí căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước đó và dự kiến kết quả sản xuất marketing thương mại trong năm để xác lập số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp riêng với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế không đủ so với số quyết toán.

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế không đủ so với số quyết toán.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khoản thời hạn doanh nghiệp đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp riêng với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.

Ví dụ 1: Đối với kỳ tính thuế năm năm trước đó, Doanh nghiệp A đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng; như vậy chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng đó vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định. Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có năm tài chính trùng với năm dương lịch. Kỳ tính thuế năm năm ngoái, doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng, tăng 30 triệu đồng.

20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% = 22 triệu đồng.

Phần chênh lệch từ 20% trở lên có mức giá trị là: 30 triệu – 22 triệu = 8 triệu đồng.

Khi đó, doanh nghiệp B phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp riêng với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 8 triệu đồng) tính từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp (từ thời điểm ngày 31 tháng một năm năm trong năm này) đến ngày thực nộp số thuế không đủ so với số thuế phải nộp theo quyết toán. Số thuế chênh lệch còn sót lại (là 30 – 8 = 22 triệu đồng) mà doanh nghiệp chậm nộp thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp từ thời điểm ngày tiếp theo ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ thời điểm ngày một tháng bốn năm năm trong năm này) đến ngày thực nộp số thuế này.

Trường hợp trong năm 2017, cơ quan thuế thực thi thanh tra thuế tại doanh nghiệp B và phát hiện số thuế TNDN doanh nghiệp B phải nộp của kỳ tính thuế năm năm ngoái là 160 triệu đồng (tăng 50 triệu đồng so với số thuế phải nộp doanh nghiệp đã khai trong hồ sơ quyết toán), riêng với số thuế tăng thêm qua thanh tra, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm pháp lý về thuế theo quy định, trong số đó tiền thuế tăng thêm 50 triệu đồng này sẽ tính tiền chậm nộp theo quy định (Tính từ lúc ngày một tháng bốn năm năm trong năm này đến ngày thực nộp số thuế này), hông tách riêng phần chênh lệch vượt từ 20% trở lên riêng với số thuế tăng thêm này.

Ví dụ 3: Đối với kỳ tính thuế năm năm trong năm này, Doanh nghiệp C đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 80 triệu đồng, khi quyết toán năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng thì số thuế nộp thừa là 10 triệu đồng sẽ tiến hành coi như số thuế tạm nộp của năm tiếp Từ đó hoặc được hoàn thuế theo quy định.”

Điều 18. Bổ sung Điều 12b, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12b. Cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của những công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế để thực thi kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí:

1. Quyền và trách nhiệm của công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế

1.1. Khi thực thi hợp đồng dịch vụ quyết toán thuế, công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế có những quyền sau:

a) Được thực thi những việc làm và hưởng thù lao theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan thuế .

b) Yêu cầu người nộp thuế phục vụ đủ, đúng chuẩn những chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin thiết yếu tương quan tới việc quyết toán thuế theo hợp đồng đã ký kết kết với cơ quan thuế.

1.2. Trách nhiệm của công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế

a) Chịu trách nhiệm trước pháp lý về kết quả thực thi dịch vụ quyết toán thuế theo hồ sơ kê khai của người nộp thuế. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện hồ sơ quyết toán thuế có sự sai sót tác động đến số thuế người nộp thuế phải nộp hoặc được hoàn thì công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế thực thi dịch vụ quyết toán có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước số thuế không đủ, số thuế được hoàn cao hơn thế nữa và bị xử phạt vi phạm pháp lý về thuế như trường hợp người nộp thuế vi phạm.

b) Cung cấp đúng chuẩn, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản trị và vận hành thuế những tài liệu, chứng từ để chứng tỏ tính đúng chuẩn của việc thực thi dịch vụ kiểm tra quyết toán thuế.

c) Giữ bí mật thông tin cho những người dân nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế có đủ dẫn chứng về việc công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế hông thực thi đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho những người dân nộp thuế thì người nộp thuế có quyền kiến nghị cơ quan thuế chấm hết hợp đồng dịch vụ.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp người nộp thuế

a) Lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ theo năm với công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế.

b) Tiếp nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị quyết toán thuế của người nộp thuế và giao cho công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký kết hợp đồng dịch vụ.

c) Thông báo cho những người dân nộp thuế về công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế thực thi kiểm tra quyết toán thuế riêng với những người nộp thuế.

d) Sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư của cty để chi trả cho công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế theo hợp đồng dịch vụ đã kí.

đ) Có quyền đơn phương chấm hết hiệu lực hiện hành hợp đồng trong trường hợp phát hiện công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế có hành vi vi phạm hợp đồng.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát hành quy khuynh hướng dẫn cơ quan thuế những cấp thực thi thống nhất việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư và nguồn kinh phí góp vốn đầu tư chi trả cho công ty truy thuế kiểm toán độc lập, tổ chức triển khai marketing thương mại dịch vụ làm thủ tục về thuế theo những hợp đồng dịch vụ để kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí”.

Điều 19. Sửa đổi, tương hỗ update tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“a.3) Tổ chức, thành viên trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập thành viên có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập thành viên và quyết toán thuế thu nhập thành viên thay cho những thành viên có uỷ quyền hông phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay hông phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên hông phát sinh trả thu nhập thì hông phải khai quyết toán thuế thu nhập thành viên.

Trường hợp tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí có phát sinh trả thu nhập nhưng hông phát sinh khấu trừ thuế thu nhập thành viên thì tổ chức triển khai, thành viên trả thu nhập hông thực thi quyết toán thuế thu nhập thành viên, chỉ phục vụ cho cơ quan thuế list thành viên đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN phát hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) Tính từ lúc ngày có quyết định hành động về việc giải thể, chấm hết hoạt động và sinh hoạt giải trí”.

Điều 20. Sửa đổi, tương hỗ update Khoản 2, Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“2. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất thuỷ điện

Người nộp thuế có hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất thủy điện thực thi tạm nộp, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phía dẫn tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư này.

Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với những trường hợp rõ ràng như sau:

a) Công ty thuỷ điện hạch toán độc lập nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính; Công ty thuỷ điện hạch toán độc lập có những cơ sở sản xuất thuỷ điện hạch toán phụ thuộc hoạt động và sinh hoạt giải trí tại địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với địa phận nơi Công ty thuỷ điện đóng trụ sở chính thì thuế thu nhập doanh nghiệp được xem nộp ở nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp lý thuế thu nhập doanh nghiệp;

Cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc những Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là EVN) (gồm có những công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc và những nhà máy sản xuất thuỷ điện phụ thuộc) đóng ở những tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác với nơi đóng trụ sở chính của EVN, những Tổng công ty phát điện thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được xem nộp ở nơi có trụ sở chính và nơi có những cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp lý thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Trường hợp nhà máy sản xuất sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất hầu hết của nhà máy sản xuất thủy điện) nằm chung trên địa phận những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của nhà máy sản xuất thủy điện nộp ngân sách những tỉnh theo tỷ suất giá trị góp vốn đầu tư nhà máy sản xuất (gồm có: tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất hầu hết của nhà máy sản xuất thủy điện) nằm trên địa phận những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng, cơ sở sản xuất thủy điện lập Bảng phân loại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho những địa phương theo mẫu số 02-1/TĐ-TNDN phát hành kèm theo Thông tư này. Cơ sở sản xuất thủy điện thực thi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương nơi đóng trụ sở chính đồng thời sao gửi Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN phát hành kèm theo Thông tư này, Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có những cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc mẫu số 03-8/TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC (riêng với những doanh nghiệp có cty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc) và Bảng phân loại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho những địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN phát hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng thu nhập thuế TNDN.

c) Trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có nhiều nhà máy sản xuất thủy điện trong số đó có nhà máy sản xuất thủy điện nằm trên địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi cơ sở sản xuất thủy điện đóng trụ sở, nếu hông xác lập được tỷ suất ngân sách của từng nhà máy sản xuất thủy điện do thực thi hạch toán kế toán triệu tập, hông tổ chức triển khai hạch toán kế toán riêng cho từng nhà máy sản xuất thủy điện thì số thuế TNDN tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện được xác lập bằng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ suất sản lượng điện sản xuất của nhà máy sản xuất thủy điện với tổng sản lượng điện sản xuất của cơ sở sản xuất thủy điện.”

Điều 21. Sửa đổi, tương hỗ update điểm a và điểm d Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây tác động trực tiếp đến sản xuất, marketing thương mại do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn không mong muốn bất thần.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện đi lại, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở thao tác, tiền, những sách vở có mức giá trị như tiền.

Tai nạn bất thần là việc hông may xẩy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên phía ngoài gây ra làm tác động trực tiếp đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của người nộp thuế, hông phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp lý. Những trường hợp sẽ là tai nạn không mong muốn bất thần gồm có: tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ; tai nạn không mong muốn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời hạn và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; những trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực thi theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp lý”.

“d) Không trọn vẹn có thể nộp thuế đúng hạn do gặp trở ngại vất vả đặc biệt quan trọng khác.

Khó khăn đặc biệt quan trọng khác gồm có: ngành nghề marketing thương mại chính mà người nộp thuế đang hoạt động và sinh hoạt giải trí bị cấm hoặc bị ngừng, trong thời điểm tạm thời ngừng marketing thương mại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hông gồm có trường hợp bị cấm hoặc ngừng, trong thời điểm tạm thời ngừng marketing thương mại do vi phạm pháp lý); đối tác chiến lược hủy hoặc hông thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết kết làm kết quả sản xuất, marketing thương mại của người nộp thuế bị lỗ do đối tác chiến lược thuộc một trong những trường hợp sau:

– Phá sản;

– Người quản trị và vận hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ marketing thương mại bị đột tử;

– Người quản trị và vận hành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ marketing thương mại bị mất tích”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm c Khoản 2 Điều 31 như sau:

“c) Người nộp thuế nêu tại điểm c khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời gian đề xuất kiến nghị gia hạn. Số thuế được gia hạn tối đa hông vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán gồm có cả giá trị của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án công trình bất Động sản riêng với những hợp đồng của khu công trình xây dựng, khuôn khổ khu công trình xây dựng xây dựng cơ bản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ góp vốn đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phép hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa hông quá 02 (hai) năm, Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế.

Ví dụ 41: Ngày 26/12/năm trước đó, cơ quan thuế nhận được văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế của Công ty D lập ngày 23/12/năm trước đó kèm theo hồ sơ đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế, rõ ràng như sau:

Theo văn bản xác nhận của chủ góp vốn đầu tư thì số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế là 100 triệu đồng. Công ty D nợ 250 triệu đồng xu tiền thuế, trong số đó: thuế GTGT 60 triệu đồng hạn chế nộp ngày 21/7/năm trước đó; thuế TNDN 190 triệu đồng hạn chế nộp ngày 30/7/năm trước đó.

Giả sử hồ sơ gia hạn khá đầy đủ theo quy định, Công ty D được xử lý gia hạn nộp thuế với số tiền thuế là 100 triệu đồng:

Thuế GTGT 60 triệu đồng được gia hạn từ thời điểm ngày 22/7/năm trước đó và tối đa hông quá ngày 21/7/năm trong năm này.

Thuế TNDN chỉ được gia hạn 40 triệu đồng từ thời điểm ngày 31/7/năm trước đó và tối đa hông quá ngày 30/7/năm trong năm này.

Số tiền thuế TNDN 150 triệu đồng còn sót lại Công ty D phải nộp vào ngân sách nhà nước.

c.1) Đối với những khoản tiền thuế nợ đã được cơ quan thuế phát hành quyết định hành động gia hạn với thời hạn 01 (một) năm, nếu hết thời hạn gia hạn người nộp thuế không được ngân sách nhà nước thanh toán và khoản tiền thuế nợ vẫn trong thời hạn 02 (hai) năm Tính từ lúc ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày đề xuất kiến nghị gia hạn thì được xem xét gia hạn tiếp với thời hạn hông quá 01 (một) năm.

Người nộp thuế gửi văn bản đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế và văn bản xác nhận của chủ góp vốn đầu tư về số vốn chủ góp vốn đầu tư chưa thanh toán cho những người dân nộp thuế tính đến thời gian đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế để được xem xét gia hạn tiếp.

Ví dụ: Ngân sách nhà nước nợ người nộp thuế A 100 triệu đồng, người nộp thuế A nợ thuế GTGT 100 triệu đồng, khoản tiền thuế nợ này hạn chế nộp là ngày 20/5/2013.

Cơ quan thuế đã phát hành quyết định hành động gia hạn nộp thuế với số tiền là 100 triệu đồng và thời hạn được gia hạn đến ngày 20/5/năm trước đó.

Đến ngày 26/11/năm trước đó, ngân sách nhà nước chưa thanh toán 100 triệu đồng cho những người dân nộp thuế A và người nộp thuế A đề xuất kiến nghị gia hạn nộp thuế gửi đến cơ quan thuế. Khoản nợ thuế GTGT 100 triệu đồng được gia hạn tiếp và thời hạn gia hạn hông quá ngày 20/5/năm ngoái.”

c.2) Trong thời hạn đang rất được gia hạn mà ngân sách nhà nước thanh toán vốn góp vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn nợ thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau ngày được thanh toán, rõ ràng như sau:

– Nếu vốn góp vốn đầu tư được thanh toán bằng hoặc to nhiều hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế đang rất được gia hạn vào ngân sách nhà nước.

– Nếu vốn góp vốn đầu tư được thanh toán nhỏ hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế bằng số vốn được thanh toán. Người nộp thuế trọn vẹn có thể lựa chọn nộp toàn bộ hoặc một phần số tiền thuế của một loại thuế nào đó trong những khoản thuế được gia hạn.

Số tiền thuế đã được gia hạn còn sót lại và không được ngân sách nhà nước thanh toán thì tiếp tục được gia hạn cho tới hết thời hạn gia hạn hoặc đến thời gian được ngân sách nhà nước thanh toán trong thời hạn gia hạn.

c.3) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế hông nộp tiền thuế được gia hạn khi được ngân sách nhà nước thanh toán thì phải tính tiền chậm nộp riêng với số tiền thuế được gia hạn Tính từ lúc ngày tiếp theo đó ngày được thanh toán theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.”

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 11 năm năm trước đó.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này vận dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ thời điểm năm năm trước đó.

Điều 23. Thay thế cụm từ và những biểu mẫu sau:

1. Thay thế cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa phận những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và khu công nghiệp nằm trên địa phận những đô thị loại I trực thuộc tỉnh” tại Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa những quận nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và những đô thị loại I trực thuộc tỉnh, hông gồm có những quận của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I trực thuộc TW và những đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được xây dựng từ huyện Tính từ lúc ngày thứ nhất/01/2009”.

2. Thay thế bộ sưu tập biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng bộ sưu tập biểu mới tương ứng phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 24. Tạm thời chưa thực thi truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (gồm có cả trường hợp đã phát hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời hạn xử lý khiếu nại) riêng với những cơ sở thực thi xã hội hóa trong nghành nghề giáo dục đào tạo và giảng dạy, dạy nghề,y tế, văn hóa truyền thống, thể thao, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng chưa phục vụ theo Danh mục rõ ràng nhiều chủng quy mô, tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực thi xã hội hóa trong nghành nghề giáo dục đào tạo và giảng dạy, dạy nghề, y tế, văn hóa truyền thống, thể thao, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do Thủ tướng nhà nước quy định cho tới lúc được bố trí theo phía dẫn mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành

1. Uỷ ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ huy những cty hiệu suất cao tổ chức triển khai thực thi đúng theo quy định của nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Cơ quan thuế những cấp có trách nhiệm phổ cập, hướng dẫn những tổ chức triển khai, thành viên thực thi theo nội dung Thông tư này.

3. Tổ chức thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Thông tư này thực thi theo phía dẫn tại Thông tư này.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những tổ chức triển khai, thành viên phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng TW;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc nhà nước,
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước;
– Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
– Các cty thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

Các từ khóa tương quan

Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài tiên tiến và phát triển nhất
Lớp học kế toán trưởng tại An Giang chuyên nghiệp, giá rẻ
Hướng dẫn xử lý ngân sách hoa hồng môi giới
Cách tra cứu thông tin Công ty, thông tin thành viên qua mạng
Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Dịch Vụ TM thanh tra rà soát sổ sách kế toán tại Đông Anh giá rẻ, chuyên nghiệp
Cho, mượn tài sản cố định và thắt chặt, CCDC có phải xuất hóa đơn hông?
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN tiên tiến và phát triển nhất
Thông tư 29/năm ngoái/TT-BLĐTBXH về thương lượng, thoả ước lao động tập thể
Thủ tục Đk cấp mã số thuế cho nhà thầu quốc tế


Pro đang đọc bài Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế 2022

Với việc Pro tìm hiểu thêm post Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế FULL sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

Tài hướng dẫn Thông tư 151/năm trước đó/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Nêu Quý khách đang tìm link google drive mega để down HD Free mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại comment or ThamGia Nhóm zalo để được đặt vướng mắc hướng dẫn không lấy phí.
#Thông #tư #1512014TTBTC #Hướng #dẫn #về #Thuế #TTDN #GTGT #TNCN #Quản #lý #Thuế