0765562555

Mẹo Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn Mới nhất 2022

Pro đang Search từ khóa Thủ thuật Hướng dẫn HD Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn Mới nhất trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 13:38:07

3934

Lượt xem:
13.193

Bài viết Ngày 31/03/năm trước đó Bộ tài chính phát hành Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/năm trước đó/NĐ-CP. Có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày một/6/năm trước đó và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC:

 

>>  Hướng dẫn thông tin phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng
>> Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký hông?

                  
 Những vấn đề cần để ý quan tâm như sau:

 1. Được phép viết tắt tên, địa chỉ người tiêu dùng (Trước đây có công văn hướng dẫn, nay thể chế thành quy phạm) (Điểm b khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/năm trước đó/TT-BTC)

“Trường hợp tên, địa chỉ người tiêu dùng quá dài, trên hóa đơn người bán tốt viết ngắn gọn một số trong những danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q.”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “Trách Nhiệm Hữu Hạn”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo khá đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác lập được đúng chuẩn tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù phù thích hợp với Đk marketing thương mại, Đk thuế của doanh nghiệp”.
 
2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27):

– Báo cáo theo quý kể cả trường hợp trong kỳ hông sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng hông (=0). Doanh Nghiệp mới xây dựng, Doanh Nghiệp hông thuộc đối tượng người dùng tự in, đặt in hoặc thuộc loại rủi ro không mong muốn cao về thuế … văn bản báo cáo giải trình theo tháng (Hạn nộp: Ngày 20 của tháng tiếp theo), nộp trong 12 tháng từ thời điểm ngày xây dựng, tiếp theo đó CQT có thông tin chuyển sang khai quý mới được chuyển sang văn bản báo cáo giải trình theo Quý.
 
3. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)
 
4. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6)

a. Trường hợp 1: Vốn điều lệ từ 15(mười lăm) tỷ VNĐ – Trước đấy là 01 (một) tỷ VNĐ.
b. Trường hợp 2: Vốn điều lệ dưới 15 tỷ: là “doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực thi góp vốn đầu tư shopping tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị có mức giá trị từ là 1 tỷ VNĐ trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định và thắt chặt, máy móc, thiết bị tại thời gian thông tin phát hành hóa đơn”và có đủ những Đk:
 
– Đã được cấp mã số thuế;
– Có lệch giá cả thành phầm hoá, dịch vụ;
– Có khối mạng lưới hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán thành phầm hoá, phục vụ dịch vụ;
– Là cty kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có ứng dụng tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng tài liệu từ ứng dụng tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán lệch giá và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.
– Không bị xử phạt vi phạm pháp lý về thuế hoặc đã biết thành xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp lý về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp lý về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ thời điểm ngày thông tin phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
– Có văn bản đề xuất kiến nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp xác nhận đủ Đk. Trong thời hạn 5 ngày thao tác Tính từ lúc lúc nhận được văn bản đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp phải có ý kiến về Đk sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

c. Doanh nghiệp có rủi ro không mong muốn cao về thuế: nếu hông mua hóa đơn đặt in của CQT thì trọn vẹn có thể sử dụng hóa đơn tự in bằng ứng dụng tự in hóa đơn của CQT phát hành nhằm mục đích đảm bảo trấn áp của CQT về hóa đơn do doanh nghiệp phát hành.

 
5. Hóa đơn đặt in: Phải gửi đề xuất kiến nghị sử dụng hóa đơn đặt in tới CQT, và CQT có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in mới được đặt in (Điều 8). Hợp đồng đặt in phải kèm theo thông tin nêu trên.
 
6. Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì hông phải gạch chéo (Điểm c khoản 2 điều 16)
 
7. Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai marketing thương mại đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành nếu hông thuộc đối tượng người dùng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành thì vẫn thuộc đối tượng người dùng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.
 
8. Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức triển khai marketing thương mại đã thực thi Thông báo phát hành theo phía dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.

 
9. Trường hợp những doanh nghiệp, tổ chức triển khai marketing thương mại chưa sử dụng hết những số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực thi Thông báo phát hành theo phía dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010,

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn vẫn đang còn nhu yếu tiếp tục sử dụng thì Đk số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/năm trước đó (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này).

Từ ngày thứ nhất/8/năm trước đó, những số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã Đk theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa Đk hoặc Đk sau ngày 31/7/năm trước đó hông có mức giá trị sử dụng.

Doanh nghiệp thực thi huỷ hoá đơn xuất khẩu theo phía dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán thành phầm cho hoạt động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ ra quốc tế theo phía dẫn tại Thông tư này.

 

>  Hướng dẫn thông tin phát hành hóa đơn lần đầu qua mạng
>> Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký hông?

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

Các từ khóa tương quan

Địa chỉ học kế toán tại Long Biên tốt nhất, uy tín
Dịch Vụ TM kế toán trọn gói Uy tín Giá rẻ tại Gia Bình Bắc Ninh
Dịch Vụ TM hoàn thiện sổ sách kế toán tại Tây Hồ – Quyết toán thuế
Mẫu Sổ rõ ràng thuế giá trị ngày càng tăng được miễn giảm theo Thông tư 200
Công ty dịch vụ kế toán thuế tại Vũ Ninh Bắc Ninh
Lớp học kế toán trưởng tại Cg cầu giấy Tp Hà Nội Thủ Đô rất chất lượng
Dịch Vụ TM hoàn thiện sổ sách kế toán tại Nam Từ Liêm – Quyết toán thuế
Cách tính điểm thi công chức thuế và Đk thi đỗ
Hóa đơn điện tử xuất lùi ngày được hông?
Học phí kế toán trưởng trực tuyến có mức giá bao nhiêu ?


Bạn đang tìm hiểu thêm bài Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn 2022

Với việc Bạn xem nội dung bài viết Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

down HD Thông tư 39/năm trước đó/TT-BTC quy định về hóa đơn phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Free

Neu Quý khách đang tìm link google drive mega để down tài liệu Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại phản hồi or Join Nhóm zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp Free(Miễn phí).
#Thông #tư #392014TTBTC #quy #định #về #hóa #đơn