0765562555

Bí quyết Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu Mới nhất 2022

Pro đang Search từ khóa Kinh nghiệm Hướng dẫn HD Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu Free trên máy tính điện thoại cảm ứng máy tính năm 2022: 2021-09-09 02:35:22

3240

Lượt xem:
2.859

Ngày 25 tháng 03 năm năm ngoái Bộ Tài chính phát hành Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC  nhằm mục đích quy định về trị giá hải quan riêng với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin tiên tiến và phát triển nhất

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/4/năm ngoái và bãi bỏ những Thông tư, Quyết định:

   +   Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 trong năm 2007 của nhà nước quy định về việc xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

   +   Thông tư số 29/năm trước đó/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 trong năm 2007 của nhà nước quy định về việc xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

   +   Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc phát hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

   +   Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 thời gian năm 2012 sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 mục I Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc phát hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

   +   Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc xây dựng, quản trị và vận hành, sử dụng cơ sở tài liệu giá.

Tải thông tư tại đây: Thông tư 39.năm ngoái.TT-BTC

 

      BỘ TÀI CHÍNH                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 39/năm ngoái/TT-BTC                                                 Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 25 tháng 03 năm năm ngoái

 

THÔNG TƯ

Quy định về trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/năm trước đó/QH13 ngày 23 tháng 6 năm năm trước đó;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 thời gian năm 2012;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi tương hỗ update một số trong những điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định thực thi điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại;

Căn cứ Nghị định số 08/năm ngoái/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và giải pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, trấn áp hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó đó của nhà nước quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó đó của nhà nước quy định hiệu suất cao; trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư quy định về trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh: Thông tư này quy định về trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Đối tượng vận dụng: Tổ chức, thành viên xuất khẩu, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa, cơ quan hải quan, công chức hải quan và những tổ chức triển khai, thành viên khác có tương quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. Hợp đồng mua và bán thành phầm hóa là thỏa thuận hợp tác mua và bán thành phầm hóa được xác lập bằng văn bản hoặc những hình thức có mức giá trị tương tự văn bản gồm có: điện báo, telex, fax, thông điệp tài liệu. Trong số đó, người bán có trách nhiệm và trách nhiệm Giao hàng, chuyển quyền sở hữu thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng và nhận thanh toán; người tiêu dùng có trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán cho những người dân bán, nhận hàng và quyền sở hữu thành phầm & hàng hóa theo thỏa thuận hợp tác; thành phầm & hàng hóa được chuyển từ người bán sang người tiêu dùng, qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước hoặc từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan.

Người bán gồm có người bán thành phầm hóa, người phục vụ dịch vụ.

2. Hoa hồng shopping là khoản tiền mà người tiêu dùng trả cho đại lý đại diện thay mặt thay mặt của tớ để sở hữ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu với mức giá hợp lý nhất.

3. Hoa hồng bán thành phầm là khoản tiền được trả cho đại lý đại diện thay mặt thay mặt cho những người dân bán để bán thành phầm hóa xuất khẩu cho những người dân tiêu dùng.

4. Phí môi giới là khoản tiền người tiêu dùng hoặc người bán hoặc khắp cơ thể mua và người bán phải trả cho những người dân môi giới để đảm nhiệm vai trò trung gian trong thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu.

5. Phần mềm là những tài liệu, chương trình hoặc hướng dẫn được thể hiện dưới dạng những lệnh, những mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác khi chuyển tải vào một trong những thiết bị xử lý tài liệu thì trọn vẹn có thể làm thiết bị đó thực thi được một việc làm hoặc đạt được một kết quả rõ ràng. Các thành phầm âm thanh, phim hoặc hình ảnh ko sẽ là ứng dụng theo quy định này.

6. Phương tiện trung gian là đĩa mềm, đĩa CD, đĩa DVD, băng từ, thẻ từ, ổ cứng ngoài hoặc bất kỳ vật thể nào lưu giữ được thông tin, được sử dụng như một phương tiện đi lại lưu giữ trong thời điểm tạm thời hoặc để chuyển tải ứng dụng. Để sử dụng, ứng dụng được chuyển, setup hoặc tích hợp vào thiết bị xử lý tài liệu. Phương tiện trung gian ko gồm có những mạch tích hợp, vi mạch, bán dẫn và những thiết bị tương tự hoặc những bộ phận gắn vào những bảng mạch hoặc thiết bị đó.

7. Hàng hóa có trị giá sẽ là “xấp xỉ” với nhau nếu sự chênh lệch giữa chúng do những yếu tố khách quan sau này tác động đến:

a) Bản chất của thành phầm & hàng hóa, tính chất của ngành sản xuất ra thành phầm & hàng hóa;

b) Tính thời vụ của thành phầm & hàng hóa;

c) Sự khác lạ ko đáng kể về mặt thương mại.

Trong khi xem xét tính xấp xỉ của hai trị giá phải đưa chúng về cùng Đk mua và bán.

8. Hàng hóa xuất khẩu giống hệt là những thành phầm & hàng hóa xuất khẩu giống nhau về mọi phương diện, gồm có:

a) Đặc điểm vật chất gồm mặt phẳng thành phầm, vật tư cấu thành, phương pháp sản xuất, hiệu suất cao, mục tiêu sử dụng, tính chất cơ, lý, hóa;

b) Chất lượng thành phầm;

c) Nhãn hiệu thành phầm;

d) Được sản xuất tại Việt Nam, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất được ủy quyền, nhượng quyền.

9. Hàng hóa nhập khẩu giống hệt là những thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống nhau về mọi phương diện, gồm có:

a) Đặc điểm vật chất gồm mặt phẳng thành phầm, vật tư cấu thành, phương pháp sản xuất, hiệu suất cao, mục tiêu sử dụng, tính chất cơ, lý, hóa, có cùng mã số thành phầm & hàng hóa theo Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

b) Chất lượng thành phầm;

c) Nhãn hiệu thành phầm;

d) Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất được ủy quyền, nhượng quyền.

Hàng hóa nhập khẩu về cơ bản giống nhau mọi phương diện nhưng có những khác lạ ko đáng kể về hình thức bề ngoài như sắc tố, kích cỡ, mẫu mã mà ko làm tác động đến trị giá của thành phầm & hàng hóa thì vẫn sẽ là thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

Hàng hóa nhập khẩu ko sẽ là giống hệt nếu như trong quy trình sản xuất ra thành phầm & hàng hóa đó có sử dụng những thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, kế hoạch triển khai, thiết kế mỹ thuật, bản vẽ thiết kế, những sơ đồ, phác đồ hay những thành phầm dịch vụ tương tự được làm ra ở Việt Nam do người tiêu dùng phục vụ Free(Miễn phí) cho những người dân bán.

10. Hàng hóa xuất khẩu tương tự là những thành phầm & hàng hóa tuy nhiên ko giống nhau về mọi phương diện nhưng có những đặc trưng cơ bản giống nhau, gồm có:

a) Được làm từ những nguyên vật tư, vật tư tương tự, có cùng phương pháp sản xuất;

b) Có cùng hiệu suất cao, mục tiêu sử dụng;

c) Chất lượng thành phầm tương tự nhau;

d) Có thể hoán đổi lẫn nhau trong thanh toán giao dịch thanh toán thương mại, tức là người tiêu dùng đồng ý thay thế thành phầm & hàng hóa này cho thành phầm & hàng hóa kia;

đ) Được sản xuất tại Việt Nam, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất khác được ủy quyền, nhượng quyền.

11. Hàng hóa nhập khẩu tương tự là những thành phầm & hàng hóa tuy nhiên ko giống nhau về mọi phương diện nhưng có những đặc trưng cơ bản giống nhau, gồm có:

a) Được làm từ những nguyên vật tư, vật tư tương tự, có cùng phương pháp sản xuất;

b) Có cùng hiệu suất cao, mục tiêu sử dụng;

c) Chất lượng thành phầm tương tự nhau;

d) Có thể hoán đổi lẫn nhau trong thanh toán giao dịch thanh toán thương mại, tức là người tiêu dùng đồng ý thay thế thành phầm & hàng hóa này cho thành phầm & hàng hóa kia;

đ) Được sản xuất ở cùng một nước, bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất khác được ủy quyền, nhượng quyền, được nhập khẩu vào Việt Nam.

Những thành phầm & hàng hóa nhập khẩu ko sẽ là tương tự, nếu như trong quy trình sản xuất ra một trong những thành phầm & hàng hóa đó có sử dụng những thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển khai, bản vẽ thiết kế, những sơ đồ, phác đồ hay những thành phầm dịch vụ tương tự được làm ra ở Việt Nam do người tiêu dùng phục vụ Free(Miễn phí) hoặc giảm giá cho những người dân bán.

12. Ngày xuất khẩu là ngày phát hành vận đơn. Trường hợp ko có vận đơn, ngày xuất khẩu là ngày Đk tờ khai hải quan nhập khẩu thành phầm & hàng hóa.

13. Hàng hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại là những thành phầm & hàng hóa có cùng nguồn gốc, nằm trong cùng một nhóm hoặc một tập hợp nhóm thành phầm & hàng hóa do cùng một ngành hay một nghành rõ ràng sản xuất ra. Hàng hóa nhập khẩu giống hệt, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự là những thành phầm & hàng hóa cùng chủng loại.

Ví dụ: Chủng loại thép xây dựng như thép trơn tròn, thép xoắn, thép hình (chữ U, I, V) do ngành sản xuất thép sản xuất ra, là những thành phầm & hàng hóa cùng chủng loại.

a) Trong phương pháp xác lập trị giá hải quan theo trị giá khấu trừ “thành phầm & hàng hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại” là thành phầm & hàng hóa nhập khẩu từ toàn bộ những nước vào Việt Nam, ko phân biệt nguồn gốc;

b) Trong phương pháp xác lập trị giá hải quan theo trị giá tính toán “thành phầm & hàng hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại” phải là những thành phầm & hàng hóa nhập khẩu có cùng nguồn gốc với thành phầm & hàng hóa đang xác lập trị giá hải quan.

14. Số liệu khách quan, định lượng được là số liệu rõ ràng của những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng, khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang xác lập trị giá hải quan được thể hiện trong thỏa thuận hợp tác hoặc chứng từ, tài liệu của những bên tham gia thanh toán giao dịch thanh toán.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của người khai hải quan; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan

1. Người khai hải quan tự kê khai, tự xác lập trị giá hải quan theo những nguyên tắc và phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/năm trước đó/QH13 ngày 23 tháng 6 năm năm trước đó, Nghị định số 08/năm ngoái/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm năm ngoái của nhà nước quy định rõ ràng và giải pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, trấn áp hải quan và Thông tư này; phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn, tính trung thực của những nội dung kê khai và kết quả tự xác lập trị giá hải quan; nộp, xuất trình những chứng từ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan hải quan, việc nộp những chứng từ, tài liệu thực thi theo quy định tại Điều 3 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi vấn của cơ quan hải quan tương quan đến trị giá khai báo; yêu cầu cơ quan hải quan thông tin bằng văn bản về trị giá tính thuế, cơ sở, phương pháp được sử dụng để xác lập trị giá hải quan trong trường hợp trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác lập.

2. Khi kiểm tra việc khai báo và xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người khai hải quan, cơ quan hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình những chứng từ, tài liệu có tương quan đến phương pháp xác lập trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư này để chứng tỏ tính đúng chuẩn, tính trung thực của trị giá khai báo;

3. Cơ quan hải quan xác lập trị giá hải quan vị trí căn cứ nguyên tắc, những phương pháp xác lập trị giá hải quan, cơ sở tài liệu trị giá, những tài liệu, chứng từ có tương quan quy định tại Thông tư này trong những trường hợp sau:

a) Người khai hải quan ko xác lập được trị giá hải quan theo những phương pháp quy định tại Thông tư này;

b) Trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 17 Thông tư này.

Chương II

XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Mục I

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá cả của thành phầm & hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất ko gồm có phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải lối đi bộ quốc tế (F), được xác lập theo những phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phương pháp xác lập:

a) Giá bán của thành phầm & hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác lập trên cơ sở giá cả ghi trên hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc những hình thức có mức giá trị pháp lý tương tự hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, hóa đơn thương mại và những chứng từ tương quan phù phù thích hợp với thành phầm & hàng hóa thực xuất khẩu;

b) Trường hợp ko xác lập được trị giá hải quan theo quy định tại điểm a khoản này, trị giá hải quan là trị giá của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trong cơ sở tài liệu trị giá tại thời gian sớm nhất so với ngày Đk tờ khai xuất khẩu của thành phầm & hàng hóa đang xác lập trị giá, sau khoản thời hạn quy đổi về giá cả tính đến cửa khẩu xuất. Trường hợp tại cùng thời gian xác lập được từ hai trị giá của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự trở lên thì trị giá hải quan là trị giá của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu giống hệt, tương tự thấp nhất.

Điều 5. Nguyên tắc và phương pháp xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập thứ nhất, được xác lập theo những phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phương pháp xác lập: Giá thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập thứ nhất được xác lập bằng phương pháp vận dụng tuần tự sáu phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác lập được trị giá hải quan. Các phương pháp xác lập trị giá hải quan gồm có:

a) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán;

b) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt;

c) Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự;

d) Phương pháp trị giá khấu trừ;

đ) Phương pháp trị giá tính toán;

e) Phương pháp suy luận.

Trường hợp người khai hải quan đề xuất kiến nghị bằng văn bản thì trình tự vận dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán trọn vẹn có thể hoán đổi lẫn nhau.

Điều 6. Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán

1. Trị giá thanh toán giao dịch thanh toán là giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu sau khoản thời hạn đã được kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

2. Giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là tổng số tiền mà người tiêu dùng đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp cho những người dân bán để sở hữ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu. Bao gồm những khoản sau này:

a) Giá mua ghi trên hóa đơn thương mại;

b) Các khoản kiểm soát và điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này;

c) Các khoản tiền người tiêu dùng phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại, gồm có:

c.1) Tiền trả trước, tiền ứng trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua và bán, vận tải lối đi bộ, bảo hiểm thành phầm & hàng hóa;

c.2) Các khoản thanh toán gián tiếp cho những người dân bán (ví như: khoản tiền mà người tiêu dùng trả cho những người dân thứ ba theo yêu cầu của người bán; khoản tiền được thanh toán bằng phương pháp cấn trừ nợ).

3. Trị giá thanh toán giao dịch thanh toán được vận dụng nếu thỏa mãn nhu cầu đủ những Đk sau:

a) Người mua ko bị hạn chế quyền định đoạt hoặc sử dụng thành phầm & hàng hóa sau khoản thời hạn nhập khẩu, trừ những hạn chế sau này:

a.1) Hạn chế do pháp lý Việt Nam quy định như: Các quy định về việc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu phải dán nhãn mác bằng tiếng Việt, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu có Đk, hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu phải chịu một hình thức kiểm tra trước lúc được thông quan;

a.2) Hạn chế về nơi tiêu thụ thành phầm & hàng hóa;

a.3) Hạn chế khác ko tác động đến trị giá của thành phầm & hàng hóa. Những hạn chế này là một hoặc nhiều yếu tố có tương quan trực tiếp hay gián tiếp đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, nhưng ko làm tăng hoặc giảm giá thực thanh toán cho thành phầm & hàng hóa đó.

Ví dụ: Người bán xe hơi yêu cầu người tiêu dùng xe hơi ko được bán hoặc trưng bày xe hơi nhập khẩu trước thời gian trình làng mẫu xe hơi này ra thị trường.

b) Giá cả hoặc việc bán thành phầm ko tùy từng những Đk hay những khoản thanh toán mà vì chúng ko xác lập được trị giá của thành phầm & hàng hóa cần xác lập trị giá hải quan.

Ví dụ: Người bán định giá cả thành phầm hóa nhập khẩu với Đk là người tiêu dùng cũng tiếp tục mua một số trong những lượng nhất định những thành phầm & hàng hóa khác nữa; Giá cả của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tùy từng giá của thành phầm & hàng hóa khác mà người nhập khẩu sẽ bán lại cho những người dân xuất khẩu.

Trường hợp việc mua và bán thành phầm hóa hay giá cả của thành phầm & hàng hóa tùy từng một hay một số trong những Đk, nhưng người tiêu dùng có tài năng liệu khách quan để xác lập mức độ tác động bằng tiền của yếu tố phụ thuộc đó thì vẫn sẽ là đã phục vụ Đk này; khi xác lập trị giá hải quan phải cộng khoản tiền được giảm do tác động của yếu tố phụ thuộc đó vào trị giá thanh toán giao dịch thanh toán.

c) Sau khi bán lại, chuyển nhượng ủy quyền hoặc sử dụng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, trừ khoản phải cộng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 13 Thông tư này, người tiêu dùng ko phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt thành phầm & hàng hóa nhập khẩu mang lại;

d) Người mua và người bán ko có quan hệ đặc biệt quan trọng hoặc nếu có thì quan hệ đặc biệt quan trọng đó ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

4. Xác định trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu có chứa ứng dụng

a) Trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là phương tiện đi lại trung gian có chứa ứng dụng là trị giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, ko gồm có trị giá của ứng dụng dùng cho những thiết bị xử lý tài liệu mà nó tiềm ẩn nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của ứng dụng được tách riêng với trị giá của phương tiện đi lại trung gian;

b) Trị giá hải quan là trị giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu gồm có cả trị giá ứng dụng và ngân sách để ghi hoặc setup ứng dụng vào thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

b.1) Trên hóa đơn thương mại, trị giá của ứng dụng ko được tách riêng với trị giá của phương tiện đi lại trung gian;

b.2) Trị giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho ứng dụng có tương quan đến những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

b.3) Phần mềm được ghi, setup hoặc tích hợp trong những thành phầm & hàng hóa nhập khẩu ko phải là phương tiện đi lại trung gian.

5. Chứng từ, tài liệu để xác lập trị giá theo phương pháp này gồm có:

a) Hợp đồng mua và bán thành phầm hóa;

b) Chứng từ, tài liệu chứng tỏ quan hệ đặc biệt quan trọng ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán (nếu khai có quan hệ đặc biệt quan trọng nhưng quan hệ đặc biệt quan trọng ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán);

c) Chứng từ, tài liệu chứng tỏ những khoản tiền người tiêu dùng phải trả nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hóa đơn thương mại (nếu có khoản tiền này);

d) Chứng từ, tài liệu chứng tỏ những khoản, kiểm soát và điều chỉnh cộng (nếu có khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng);

đ) Chứng từ, tài liệu chứng tỏ những khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ (nếu có khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ);

e) Chứng từ, tài liệu khác chứng tỏ việc xác lập trị giá hải quan theo trị giá thanh toán giao dịch thanh toán do người khai hải quan khai báo.

Điều 7. Mối quan hệ đặc biệt quan trọng

1. Người mua và người bán có quan hệ đặc biệt quan trọng nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Cùng là nhân viên cấp dưới hoặc một người là nhân viên cấp dưới, người kia là giám đốc trong doanh nghiệp khác;

b) Cùng là những thành viên hợp danh góp vốn trong marketing thương mại được pháp lý công nhận;

c) Là chủ và người làm thuê;

d) Người bán có quyền trấn áp người tiêu dùng hoặc ngược lại;

đ) Cùng bị một bên thứ ba trấn áp;

e) Cùng trấn áp một bên thứ ba;

Một người dân có quyền trấn áp người khác quy định tại những điểm d, đ, e khoản này là người trọn vẹn có thể hạn chế được hay chỉ huy được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp riêng với những người kia.

g) Có một trong những quan hệ mái ấm gia đình: Vợ chồng, cha mẹ và con cháu được pháp lý công nhận, ông bà và cháu có quan hệ huyết thống với nhau, cô chú bác và cháu ruột, anh chị em ruột, anh chị em dâu, rể;

h) Một người thứ ba sở hữu, trấn áp hoặc sở hữu từ 5% trở lên số Cp có quyền biểu quyết của toàn bộ hai bên;

i) Các bên link với nhau trong marketing thương mại, trong số đó một bên là đại lý độc quyền, nhà phân phối độc quyền hoặc nhà chuyển nhượng ủy quyền độc quyền của bên kia sẽ là có quan hệ đặc biệt quan trọng nếu như quan hệ đó phù phù thích hợp với quy định một trong những điểm từ điểm a tới điểm h trên đây.

2. Mối quan hệ đặc biệt quan trọng giữa người tiêu dùng và người bán ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán nếu thỏa mãn nhu cầu một trong hai Đk sau:

a) Giao dịch mua và bán giữa người tiêu dùng và người bán tốt tiến hành như thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán với những người dân tiêu dùng ko có quan hệ đặc biệt quan trọng với những người bán cùng nhập khẩu thành phầm & hàng hóa đó về Việt Nam. Cơ quan hải quan phải tiến hành kiểm tra phương pháp mà người tiêu dùng và người bán thiết lập quan hệ mua và bán và phương pháp đàm phán để đạt được mức giá khai báo, từ đó đưa ra kết luận là trị giá khai báo có bị tác động bởi quan hệ đặc biệt quan trọng hay ko;

Ví dụ:

– Giá mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu được đàm phán và thống nhất trong hợp đồng thương mại theo phương pháp phù phù thích hợp với thông lệ đàm phán, thỏa thuận hợp tác giá cả thường thì của ngành hàng đó hoặc Theo phong cách mà người bán đưa ra giá mua và bán thành phầm hóa cho những người dân tiêu dùng ko có quan hệ đặc biệt quan trọng khác.

– Giá mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu gồm có cả ngân sách và lợi nhuận chung, tương ứng với ngân sách và lợi nhuận chung của việc bán thành phầm hóa cùng phẩm cấp hay cùng chủng loại.

b) Trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu xấp xỉ với một trong những trị giá sau này của lô hàng được xuất khẩu đến Việt Nam trong cùng trong thời gian ngày hoặc trong mức chừng thời hạn 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu lô hàng đang chứng tỏ:

b.1) Trị giá hải quan được xác lập theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hay tương tự được đẩy ra cho những người dân nhập khẩu khác ko có quan hệ đặc biệt quan trọng với những người xuất khẩu (người bán);

b.2) Trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hay tương tự được xác lập theo phương pháp trị giá khấu trừ quy định tại Điều 10 Thông tư này;

b.3) Trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hay tương tự được xác lập theo phương pháp trị giá tính toán quy định tại Điều 11 Thông tư này.

3. Những trị giá hải quan quy định tại điểm b khoản 2 Điều này chỉ nhằm mục đích mục tiêu so sánh và phải kiểm soát và điều chỉnh trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự về cùng Đk mua và bán với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang chứng tỏ:

a) Điều chỉnh về cùng Đk mua và bán: Việc kiểm soát và điều chỉnh trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt, tương tự về cùng Đk mua và bán với lô hàng đang chứng tỏ được thực thi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này hoặc;

b) Điều chỉnh những khoản phải cộng, những khoản phải trừ theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

4. Thủ tục khai báo, kiểm tra:

a) Tại thời gian Đk tờ khai, trường hợp người tiêu dùng và người bán có quan hệ đặc biệt quan trọng nhưng ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán thì người khai hải quan phải khai trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và tờ khai trị giá hải quan riêng với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan;

b) Trên cơ sở những thông tin có sẵn, trường hợp nghi vấn quan hệ đặc biệt quan trọng có tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán, cơ quan hải quan thông tin và tổ chức triển khai đối thoại để người khai hải quan giải trình và phục vụ thêm thông tin có tương quan đến quan hệ đặc biệt quan trọng đó, nhằm mục đích làm rõ quan hệ đặc biệt quan trọng giữa người tiêu dùng và người bán ko tác động đến trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 8. Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt

1. Trường hợp vận dụng: Nếu ko xác lập được trị giá hải quan theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán quy định tại Điều 6 Thông tư này thì trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

2. Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt được thực thi như quy định tại Điều 9 Thông tư này, trong số đó cụm từ “thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự” được thay thế bằng cụm từ “thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt”.

Điều 9. Phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự

1. Trường hợp vận dụng: Nếu ko xác lập được trị giá hải quan theo những phương pháp quy định tại Điều 6 và Điều 8 Thông tư này thì trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự, với Đk thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự đã được cơ quan hải quan đồng ý xác lập trị giá hải quan theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán và có cùng những Đk mua và bán, Đk về thời hạn xuất khẩu với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang xác lập trị giá hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp ko tìm kiếm được lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng Đk mua và bán với lô hàng nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự khác về Đk mua và bán, nhưng phải được kiểm soát và điều chỉnh về cùng Đk mua và bán.

2. Điều kiện lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự: Lô hàng nhập khẩu tương tự được lựa chọn nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Điều kiện về thời hạn xuất khẩu:

Lô hàng nhập khẩu tương tự phải được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng trong thời gian ngày hoặc trong mức chừng thời hạn 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan.

b) Điều kiện mua và bán:

b.1) Điều kiện về Lever thương mại và số lượng:

b.1.1) Lô hàng nhập khẩu tương tự phải có cùng Đk về Lever thương mại và số lượng với lô hàng nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan;

b.1.2) Nếu ko tìm kiếm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1 khoản này thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu có cùng Lever thương mại nhưng rất khác nhau về số lượng, tiếp theo đó kiểm soát và điều chỉnh trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự về cùng số lượng với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan;

b.1.3) Nếu ko tìm kiếm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1 và b.1.2 khoản này thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu rất khác nhau về Lever thương mại nhưng cùng số lượng, tiếp theo đó kiểm soát và điều chỉnh trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của lô hàng nhập khẩu tương tự về cùng Lever thương mại với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan;

b.1.4) Nếu ko tìm kiếm được lô hàng nhập khẩu nêu tại điểm b.1.1, b.1.2 và b.1.3 khoản này thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu rất khác nhau cả về Lever thương mại và số lượng, tiếp theo đó kiểm soát và điều chỉnh trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của lô hàng nhập khẩu tương tự về cùng Lever thương mại và số lượng với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan.

b.2) Điều kiện về quãng đường và phương thức vận tải lối đi bộ, bảo hiểm:

Lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng quãng đường và phương thức vận tải lối đi bộ, hoặc đã được kiểm soát và điều chỉnh về cùng quãng đường và phương thức vận tải lối đi bộ với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan.

Nếu có sự chênh lệch đáng kể về phí bảo hiểm thì kiểm soát và điều chỉnh về cùng Đk bảo hiểm với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan.

c) Khi vận dụng phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự, nếu ko tìm kiếm được thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự được sản xuất bởi cùng một người sản xuất hoặc người sản xuất khác được ủy quyền thì mới có thể xét đến thành phầm & hàng hóa được sản xuất bởi người sản xuất khác và phải có cùng nguồn gốc.

d) Khi xác lập trị giá hải quan theo phương pháp này mà xác lập được từ hai trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự trở lên thì sau khoản thời hạn đã kiểm soát và điều chỉnh về cùng Đk mua và bán với lô hàng đang xác lập trị giá hải quan, trị giá hải quan là trị giá thanh toán giao dịch thanh toán thấp nhất.

Nếu trong thời hạn làm thủ tục hải quan ko đủ thông tin lựa chọn hàng nhập khẩu giống hệt hoặc tương tự với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang xác lập trị giá hải quan thì ko xác lập trị giá hải quan cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 9 Thông tư này phải chuyển sang phương pháp tiếp theo.

3. Chứng từ, tài liệu để xác lập trị giá hải quan theo phương pháp này, mỗi chứng từ 01 bản chụp, gồm có:

a) Tờ khai hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự;

b) Tờ khai trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự riêng với trường hợp phải khai báo tờ khai trị giá hải quan;

c) Hợp đồng vận tải lối đi bộ của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự (nếu có sự kiểm soát và điều chỉnh ngân sách này);

d) Hợp đồng bảo hiểm của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự (nếu có sự kiểm soát và điều chỉnh ngân sách này);

đ) Bảng giá cả thành phầm xuất khẩu của nhà sản xuất hoặc người bán thành phầm ở quốc tế (nếu có sự kiểm soát và điều chỉnh về số lượng, Lever thương mại);

e) Các hồ sơ, chứng từ khác tương quan đến việc xác lập trị giá hải quan.

Điều 10. Phương pháp trị giá khấu trừ

1. Trường hợp vận dụng: Nếu ko xác lập được trị giá hải quan theo những phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư này thì trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập theo phương pháp trị giá khấu trừ, vị trí căn cứ vào đơn giá cả thành phầm hóa nhập khẩu, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự trên thị trường trong nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều này và trừ (-) những ngân sách hợp lý, lợi nhuận thu được sau khoản thời hạn bán thành phầm hóa nhập khẩu.

Không vận dụng phương pháp này nếu thành phầm & hàng hóa được lựa chọn để xác lập đơn giá cả thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Chưa được bán trên thị trường trong nước Việt Nam hoặc việc bán thành phầm hóa không được hạch toán trên giấy tờ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp lý về kế toán Việt Nam;

b) Có tương quan đến khoản trợ giúp do bất kỳ người nào phục vụ theo quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

2. Giá bán thành phầm hóa nhập khẩu trên thị trường Việt Nam được xác lập theo những nguyên tắc sau:

a) Giá bán thành phầm hóa nhập khẩu là giá cả thực tiễn của thành phầm & hàng hóa đó tại thị trường Việt Nam. Trường hợp ko có mức giá cả thực tiễn của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu cần xác lập trị giá hải quan thì lấy giá cả thực tiễn của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hay thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự còn nguyên trạng như khi nhập khẩu được bán trên thị trường Việt Nam để xác lập giá cả thực tiễn.

Hàng hóa nhập khẩu còn nguyên trạng như khi nhập khẩu là thành phầm & hàng hóa sau khoản thời hạn nhập khẩu ko bị bất kể một tác động nào làm thay đổi hình dạng, điểm lưu ý, tính chất, hiệu suất cao của thành phầm & hàng hóa hoặc làm tăng, giảm trị giá của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

b) Người nhập khẩu và người shopping trong nước ko có quan hệ đặc biệt quan trọng theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

c) Mức giá cả tính trên số lượng đẩy ra lớn số 1 và đủ để hình thành đơn giá. Mức giá đẩy ra tính trên số lượng đẩy ra lớn số 1 là mức giá mà thành phầm & hàng hóa đã được bán với số lượng tổng số lớn số 1 trong những thanh toán giao dịch thanh toán bán thành phầm hóa ở Lever thương mại thứ nhất ngay sau khoản thời hạn nhập khẩu;

d) Hàng hóa được đẩy ra (bán sỉ hoặc marketing thương mại nhỏ lẻ) vào trong ngày sớm nhất ngay sau khoản thời hạn nhập khẩu, nhưng ko chậm quá 90 ngày (ngày theo lịch) sau ngày nhập khẩu lô hàng đó. Ngày sớm nhất ngay sau khoản thời hạn nhập khẩu là ngày thành phầm & hàng hóa được bán với số lượng thành phầm & hàng hóa đủ để hình thành đơn giá (tối thiểu bằng 10% lượng thành phầm & hàng hóa của món đồ đó trong lô hàng nhập khẩu).

3. Điều kiện lựa chọn đơn giá cả trên thị trường Việt Nam:

a) Đơn giá cả trên thị trường Việt Nam phải là đơn giá cả của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan, thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự, được bán nguyên trạng như khi nhập khẩu;

b) Đơn giá cả tốt lựa chọn là đơn giá tương ứng với lượng thành phầm & hàng hóa được đẩy ra với số lượng lũy kế lớn số 1 ở tại mức đủ để hình thành đơn giá; thành phầm & hàng hóa được đẩy ra ngay sau khoản thời hạn nhập khẩu, nhưng ko quá 90 ngày sau ngày nhập khẩu của thành phầm & hàng hóa đang rất được xác lập trị giá hải quan; người shopping trong nước và người bán ko có quan hệ đặc biệt quan trọng.

Ví dụ: Lô hàng A gồm nhiều món đồ trong số đó món đồ B phải xác lập trị giá hải quan theo phương pháp khấu trừ. Lô hàng A được nhập khẩu vào trong ngày một/1/năm trước đó. Một lô hàng trong số đó xuất hiện hàng giống hệt với món đồ B nhập khẩu trước đó và được đẩy ra cho nhiều người tiêu dùng trong nước theo những mức giá và thời gian rất khác nhau như sau:

Số lượng/lần bán​

Đơn giá
 Số lượng/lần bán
Thời gian bán 
 Số lũy kế

900 đồng/chiếc
50 chiếc
28/3/năm trước đó
100 chiếc

30 chiếc
15/1/năm trước đó

20 chiếc
3/3/năm trước đó

800 đồng/chiếc
200 chiếc
20/1/năm trước đó
450 chiếc

250 chiếc
12/2/năm trước đó

Tổng cộng:

550 chiếc

Trong ví dụ trên, đơn giá cả tốt lựa chọn để khấu trừ là 800 đồng/chiếc, tương ứng với số lượng đẩy ra lớn số 1 (450 chiếc), ở tại mức đủ để hình thành đơn giá. Đơn giá này thỏa mãn nhu cầu những Đk về lựa chọn đơn giá cả, đó là:

– Có số lượng lũy kế lớn số 1 (450 chiếc) trong số thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được đẩy ra ngay sau khoản thời hạn nhập khẩu.

– Thời gian bán là trong vòng 90 ngày Tính từ lúc ngày nhập khẩu.

4. Nguyên tắc khấu trừ:

Việc xác lập những khoản khấu trừ phải nhờ vào cơ sở những số liệu kế toán, chứng từ hợp pháp, có sẵn và được ghi chép, phản ánh theo những quy định, chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Các khoản được khấu trừ phải là những khoản được phép hạch toán vào ngân sách hợp lý của doanh nghiệp theo Luật kế toán Việt Nam.

5. Các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá cả thành phầm:

Các khoản được khấu trừ khỏi đơn giá cả thành phầm là những ngân sách hợp lý và lợi nhuận thu được sau khoản thời hạn bán thành phầm trên thị trường Việt Nam, gồm có:

a) Chi tiêu vận tải lối đi bộ, phí bảo hiểm và ngân sách cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí khác tương quan đến việc vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa sau khoản thời hạn nhập khẩu, rõ ràng:

a.1) Chi tiêu vận tải lối đi bộ, phí bảo hiểm và những ngân sách khác tương quan đến việc vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa phát sinh từ cửa khẩu nhập thứ nhất đến kho hàng của người nhập khẩu hoặc khu vực Giao hàng trong trong nước Việt Nam;

a.2) Chi tiêu vận tải lối đi bộ, phí bảo hiểm và những ngân sách khác tương quan đến việc vận tải lối đi bộ từ kho hàng của người nhập khẩu trong trong nước Việt Nam đến khu vực bán thành phầm, nếu người nhập khẩu phải chịu những khoản này.

b) Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp tại Việt Nam khi nhập khẩu và bán thành phầm hóa nhập khẩu trên thị trường trong nước Việt Nam;

c) Hoa hồng hoặc ngân sách chung và lợi nhuận tương quan đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt bán thành phầm hóa nhập khẩu tại Việt Nam:

c.1) Trường hợp người nhập khẩu là đại lý bán thành phầm cho thương nhân quốc tế thì khấu trừ khoản hoa hồng. Nếu trong khoản hoa hồng đã gồm có những ngân sách nêu tại điểm a và b khoản này thì ko được khấu trừ thêm những khoản này;

c.2) Trường hợp nhập khẩu theo phương thức mua đứt bán đoạn thì khấu trừ những khoản ngân sách chung và lợi nhuận: Chi tiêu chung và lợi nhuận phải được xem xét một cách tổng thể khi xác lập trị giá khấu trừ. Việc xác lập và phân loại ngân sách chung và lợi nhuận cho lô hàng nhập khẩu phải được thực thi theo những quy định và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chi tiêu chung gồm có những ngân sách trực tiếp, ngân sách gián tiếp phục vụ cho việc nhập khẩu và bán thành phầm hóa trên thị trường trong nước, như: Chi tiêu về tiếp thị thành phầm & hàng hóa, ngân sách về lưu giữ và dữ gìn và bảo vệ thành phầm & hàng hóa trước lúc bán thành phầm, ngân sách về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quản trị và vận hành phục vụ cho việc nhập khẩu và bán thành phầm.

Căn cứ để xác lập những khoản khấu trừ là số liệu được ghi chép và phản ánh trên giấy tờ, sổ sách kế toán của người nhập khẩu, phù phù thích hợp với quy định, chuẩn mực của kế toán Việt Nam. Số liệu này phải tương ứng với những số liệu thu được từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại tại Việt Nam.

6. Hàng hóa nhập khẩu qua quy trình gia công, chế biến thêm ở trong nước được xác lập trị giá hải quan theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này và trừ đi những ngân sách gia công, chế biến làm tăng thêm trị giá của thành phầm & hàng hóa. Không vận dụng phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định tại Điều này riêng với những trường hợp:

a) Hàng hóa nhập khẩu sau khoản thời hạn gia công, chế biến ko còn nguyên trạng như khi nhập khẩu và ko xác lập được đúng chuẩn giá trị tăng thêm do quy trình gia công, chế biến;

b) Hàng hóa nhập khẩu sau khoản thời hạn gia công, chế biến vẫn không thay đổi điểm lưu ý, tính chất, hiệu suất cao như khi nhập khẩu nhưng chỉ từ là một bộ phận của thành phầm & hàng hóa được đẩy ra trên thị trường Việt Nam.

7. Chứng từ, tài liệu để xác lập trị giá hải quan theo phương pháp này gồm có:

a) Hóa đơn bán thành phầm hoặc hóa đơn giá trị ngày càng tăng theo quy định;

b) Hợp đồng đại lý bán thành phầm nếu người nhập khẩu là đại lý bán thành phầm của người xuất khẩu. Hợp đồng này phải quy định rõ ràng khoản phí hoa hồng mà người đại lý được hưởng, nhiều chủng loại ngân sách mà người đại lý phải trả;

c) Bản giải trình về lệch giá cả thành phầm và những chứng từ, sổ sách kế toán phản ánh những khoản ngân sách nêu tại khoản 5 Điều này;

d) Tờ khai hải quan và tờ khai trị giá hải quan của lô hàng được lựa chọn để khấu trừ;

đ) Các tài liệu thiết yếu khác để kiểm tra, xác lập trị giá hải quan.

Điều 11. Phương pháp trị giá tính toán

1. Trường hợp vận dụng: Nếu ko xác lập được trị giá hải quan theo những phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này thì trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập theo phương pháp trị giá tính toán. Trị giá tính toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu gồm có:

a) Chi tiêu trực tiếp để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa nhập khẩu: Giá thành hoặc trị giá của nguyên vật tư, ngân sách của quy trình sản xuất hoặc quy trình gia công khác được sử dụng vào sản xuất hàng nhập khẩu. Chi tiêu này bao hàm cả những khoản ngân sách sau:

a.1) Chi tiêu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

a.2) Trị giá của những khoản trợ giúp theo quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông tư này;

a.3) Chỉ tính vào trị giá hải quan trị giá của những khoản trợ giúp quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 13 Thông tư này được thực thi ở Việt Nam nếu người sản xuất chịu ngân sách cho những thành phầm trợ giúp đó.

b) Chi tiêu chung và lợi nhuận phát sinh trong hoạt động và sinh hoạt giải trí bán thành phầm hóa cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang xác lập trị giá, được sản xuất ở nước xuất khẩu để bán thành phầm đến Việt Nam. Khoản lợi nhuận và ngân sách chung phải được xem xét một cách tổng thể khi xác lập trị giá tính toán.

Chi tiêu chung gồm có toàn bộ những ngân sách trực tiếp hay gián tiếp của quy trình sản xuất và bán để xuất khẩu thành phầm & hàng hóa, nhưng không được xem toán theo quy định nêu tại điểm a khoản này.

c) Các ngân sách vận tải lối đi bộ, bảo hiểm và những ngân sách có tương quan đến việc vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm g, điểm h khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

2. Căn cứ để xác lập trị giá tính toán:

Là số liệu được ghi chép và phản ánh trên giấy tờ, sổ sách kế toán của người sản xuất trừ khi những số liệu này ko thích hợp những số liệu tích lũy được tại Việt Nam. Số liệu này phải tương ứng với những số liệu thu được từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu cùng phẩm cấp hoặc cùng chủng loại do người sản xuất tại nước xuất khẩu sản xuất ra để xuất khẩu đến Việt Nam.

3. Không được tiến hành việc kiểm tra hoặc yêu cầu xuất trình để kiểm tra sổ sách kế toán hay bất kỳ hồ sơ nào khác của những đối tượng người dùng ko cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, nhằm mục đích mục tiêu xác lập trị giá tính toán quy định tại Điều này.

Việc thẩm tra những thông tin do người sản xuất thành phầm & hàng hóa phục vụ phục vụ xác lập trị giá hải quan quy định tại Điều này trọn vẹn có thể được thực thi ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu được sự đồng ý của nhà sản xuất và phải được thông tin trước bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền của nước có tương quan và được cơ quan này chấp thuận đồng ý được cho phép tiến hành việc thẩm tra.

4. Chứng từ, tài liệu để xác lập trị giá hải quan theo phương pháp này gồm có:

a) Bản giải trình của người sản xuất về những ngân sách nêu tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này còn có xác nhận của người sản xuất về những chứng từ, số liệu kế toán phù phù thích hợp với bản giải trình này;

b) Hóa đơn bán thành phầm của người sản xuất;

c) Chứng từ về những ngân sách nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 12. Phương pháp suy luận

1. Trường hợp vận dụng: Nếu ko xác lập được trị giá hải quan theo những phương pháp quy định tại Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này thì trị giá hải quan được xác lập theo phương pháp suy luận, vị trí căn cứ vào những tài liệu, số liệu khách quan, có sẵn tại thời gian xác lập trị giá hải quan.

Trị giá hải quan theo phương pháp suy luận được xác lập bằng phương pháp vận dụng tuần tự và linh hoạt những phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này và dừng ngay tại phương pháp xác lập được trị giá hải quan, với Đk việc vận dụng như vậy phù phù thích hợp với những quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Khi xác lập trị giá hải quan theo phương pháp này, người khai hải quan và cơ quan hải quan ko được sử dụng những trị giá sau này để xác lập trị giá hải quan:

a) Giá bán trên thị trường trong nước của món đồ cùng loại được sản xuất tại Việt Nam;

b) Giá bán thành phầm hóa ở thị trường trong nước nước xuất khẩu;

c) Giá bán thành phầm hóa để xuất khẩu đến nước khác;

d) Chi tiêu sản xuất thành phầm & hàng hóa, trừ những ngân sách sản xuất thành phầm & hàng hóa được sử dụng trong phương pháp tính toán;

đ) Trị giá tính thuế tối thiểu;

e) Trị giá do cơ quan hải quan xác lập ko tuân theo nguyên tắc và những phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định tại Thông tư này hoặc trị giá do người khai hải quan khai báo khi chưa tồn tại hoạt động và sinh hoạt giải trí mua và bán thành phầm hóa để nhập khẩu thành phầm & hàng hóa vào Việt Nam;

g) Sử dụng trị giá cao hơn thế nữa trong hai trị giá thay thế để làm trị giá hải quan.

3. Một số trường hợp vận dụng linh hoạt những phương pháp xác lập trị giá hải quan:

a) Vận dụng phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự.

Nếu ko có thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng trong thời gian ngày hoặc trong mức chừng thời hạn 60 ngày trước hoặc 60 ngày sau ngày xuất khẩu của lô hàng nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan thì lựa chọn những thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự được xuất khẩu trong mức chừng thời hạn dài hơn thế nữa, nhưng ko quá 90 ngày trước hoặc 90 ngày sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang rất được xác lập trị giá hải quan.

b) Vận dụng phương pháp xác lập trị giá hải quan theo phương pháp trị giá khấu trừ bằng một trong những phương pháp sau này:

b.1) Trong vòng 90 ngày Tính từ lúc ngày nhập khẩu mà ko xác lập được đơn giá vốn để làm khấu trừ thì lựa chọn đơn giá được đẩy ra với số lượng lũy kế lớn số 1 trong vòng 120 ngày Tính từ lúc ngày nhập khẩu của lô hàng được lựa chọn để khấu trừ;

b.2) Nếu ko có đơn giá cả lại của chính thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt hay thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự cho những người dân ko có quan hệ đặc biệt quan trọng với những người nhập khẩu thì lựa chọn đơn giá cả lại thành phầm & hàng hóa cho những người dân tiêu dùng có quan hệ đặc biệt quan trọng, với Đk quan hệ đặc biệt quan trọng ko tác động đến giá cả trong thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán.

c) Trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập bằng trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt đã được xác lập theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

d) Trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được xác lập bằng trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu tương tự đã được xác lập theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán.

4. Ngoài những trường hợp nêu tại khoản 3 Điều này, việc vận dụng linh hoạt những phương pháp xác lập trị giá hải quan được thực thi nhờ vào cơ sở tài liệu giá, nhưng ko được vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Chứng từ, tài liệu: những chứng từ, tài liệu có tương quan đến việc xác lập trị giá hải quan theo phương pháp đã được vận dụng linh hoạt để xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư này.

Điều 13. Các khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng

1. Chỉ kiểm soát và điều chỉnh cộng nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Do người tiêu dùng thanh toán và không được xem trong trị giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

b) Phải tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù phù thích hợp với những chứng từ có tương quan.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu có những khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng nhưng ko có những số liệu khách quan, định lượng được để xác lập trị giá hải quan thì ko xác lập theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán và phải chuyển sang phương pháp tiếp theo.

2. Các khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng:

a) Chi tiêu hoa hồng bán thành phầm, phí môi giới. Trường hợp những ngân sách này gồm có những khoản thuế phải nộp ở Việt Nam thì ko phải cộng những khoản thuế đó vào trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

b) Chi tiêu vỏ hộp gắn sát với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, gồm có: Giá mua vỏ hộp, những ngân sách khác tương quan đến việc mua và bán và vận chuyển vỏ hộp đến khu vực đóng gói, dữ gìn và bảo vệ thành phầm & hàng hóa.

Các loại container, thùng chứa, giá đỡ được sử dụng như một phương tiện đi lại để đóng gói phục vụ chuyên chở thành phầm & hàng hóa và sử dụng nhiều lần thì ko sẽ là vỏ hộp gắn sát với thành phầm & hàng hóa nên ko phải là khoản phải cộng về ngân sách vỏ hộp gắn sát với thành phầm & hàng hóa.

c) Chi tiêu đóng gói thành phầm & hàng hóa, gồm có:

c.1) Chi tiêu về vật tư đóng gói gồm có mức giá mua vật tư đóng gói và những ngân sách khác tương quan đến việc mua và bán và vận chuyển vật tư đóng gói đến khu vực thực thi việc đóng gói;

c.2) Chi tiêu về nhân công đóng gói, gồm có tiền thuê nhân công và những ngân sách tương quan đến việc thuê nhân công đóng gói thành phầm & hàng hóa đang rất được xác lập trị giá hải quan.

Trường hợp người tiêu dùng phải chịu những ngân sách về ăn ở, đi lại cho công nhân trong thời hạn thực thi việc đóng gói thì những ngân sách này cũng thuộc về ngân sách nhân công đóng gói.

d) Khoản trợ giúp: Trị giá của thành phầm & hàng hóa, dịch vụ do người tiêu dùng phục vụ Free(Miễn phí) hoặc giảm giá, được chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho những người dân sản xuất hoặc người bán thành phầm, để sản xuất và bán thành phầm hóa xuất khẩu đến Việt Nam.

d.1) Các khoản trợ giúp gồm có:

d.1.1) Nguyên liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng và những thành phầm tương tự hợp thành, được đưa vào thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

d.1.2) Nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu tiêu tốn trong quy trình sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

d.1.3) Công cụ, dụng cụ, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu và những thành phầm tương tự được sử dụng để sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

d.1.4) Bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật, kế hoạch triển khai, thiết kế thi công, thiết kế mẫu, sơ đồ, phác thảo và những thành phầm dịch vụ tương tự được làm ra ở quốc tế và thiết yếu cho quy trình sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

d.2) Xác định trị giá của khoản trợ giúp:

d.2.1) Nếu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp được mua của một người ko có quan hệ đặc biệt quan trọng để phục vụ cho những người dân bán thì trị giá của khoản trợ giúp là giá mua thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp đó;

d.2.2) Nếu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp do người nhập khẩu hoặc người dân có quan hệ đặc biệt quan trọng với những người nhập khẩu sản xuất ra để phục vụ cho những người dân bán thì trị giá của khoản trợ giúp là giá tiền sản xuất thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp đó;

d.2.3) Nếu thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp được làm ra bởi cơ sở sản xuất của người tiêu dùng đặt tại quốc tế nhưng ko có tài năng liệu, chứng từ để hạch toán riêng cho thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp đó thì trị giá của khoản trợ giúp được xác lập bằng phương pháp phân loại tổng ngân sách sản xuất trong cùng thời gian của cơ sở đó cho lượng thành phầm & hàng hóa, dịch vụ trợ giúp được sản xuất ra;

d.2.4) Khoản trợ giúp do người tiêu dùng thuê thì trị giá của khoản trợ giúp là ngân sách thuê;

d.2.5) Khoản trợ giúp là thành phầm & hàng hóa Like New 99% thì trị giá của khoản trợ giúp là trị giá còn sót lại của thành phầm & hàng hóa đó;

d.2.6) Hàng hóa trợ giúp được người tiêu dùng gia công, chế biến trước lúc chuyển cho những người dân bán để sử dụng vào sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thì phải thêm vào đó phần giá trị tăng thêm do gia công, chế biến vào trị giá của khoản trợ giúp;

d.2.7) Khoản trợ giúp được người tiêu dùng, bán giảm giá cho những người dân xuất khẩu thì phải thêm vào đó phần trị giá được giảm vào trị giá hải quan;

d.2.8) Trường hợp sau khoản thời hạn sản xuất ra thành phầm & hàng hóa nhập khẩu còn thu được nguyên, vật tư thừa, phế liệu từ những thành phầm & hàng hóa trợ giúp thì phần trị giá tịch thu được từ nguyên vật tư thừa và phế liệu này được trừ thoát khỏi trị giá của khoản trợ giúp, nếu có số liệu thể hiện trị giá của phế liệu hoặc nguyên, vật tư thừa.

Trị giá những khoản trợ giúp được xác lập gồm có cả những ngân sách tương quan đến việc mua và bán, vận chuyển, bảo hiểm đến nơi sản xuất ra thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

d.3) Phân bổ trị giá khoản trợ tương hỗ cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

d.3.1) Nguyên tắc phân loại trị giá khoản trợ giúp:

d.3.1.1) Trị giá những khoản trợ giúp phải được phân loại hết cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

d.3.1.2) Việc phân loại phải lập thành những chứng từ hợp pháp;

d.3.1.3) Việc phân loại phải tuân thủ những quy định, chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

d.3.2) Phương pháp phân loại trị giá khoản trợ giúp:

Người khai hải quan tự phân loại những khoản trợ tương hỗ cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu theo một trong những phương pháp sau:

d.3.2.1) Phân bổ cho số thành phầm & hàng hóa nhập khẩu trong chuyến hàng nhập khẩu thứ nhất;

d.3.2.2) Phân bổ theo số lượng cty thành phầm & hàng hóa đã được sản xuất tính đến thời gian nhập khẩu chuyến số 1 tiên;

d.3.2.3) Phân bổ cho toàn bộ thành phầm dự kiến được sản xuất ra theo thỏa thuận hợp tác mua và bán giữa người tiêu dùng và người bán (hoặc người sản xuất);

d.3.2.4) Phân bổ theo nguyên tắc giảm dần hoặc tăng dần;

d.3.2.5) Ngoài những phương pháp trên, người tiêu dùng trọn vẹn có thể sử dụng những phương pháp phân loại khác (ví như: phân loại theo tháng, quý, năm), với Đk phải tuân thủ những quy định của pháp lý về chính sách kế toán và phải được lập thành chứng từ.

đ) Phí bản quyền, phí giấy phép theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

e) Các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khoản thời hạn bán lại, định đoạt, sử dụng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho những người dân bán dưới mọi hình thức. Thủ tục khai báo, kiểm tra như sau:

e.1) Trường hợp khoản tiền này xác lập được tại thời gian Đk tờ khai:

e.1.1) Người khai hải quan tự khai báo tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan riêng với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan;

e.1.2) Cơ quan hải quan kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

e.2) Trường hợp chưa xác lập được khoản tiền này tại thời gian Đk tờ khai do tùy từng lệch giá cả thành phầm sau nhập khẩu hay nguyên do khác được quy định rõ ràng tại hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác riêng:

e.2.1) Tại thời gian Đk tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ nguyên do chưa khai báo được khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khoản thời hạn bán lại, định đoạt, sử dụng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan riêng với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày thực trả, người khai hải quan thực thi khai báo, tính số thuế phải nộp riêng với khoản tiền thực tiễn đã trả trên tờ khai tương hỗ update sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định;

e.2.2) Cơ quan hải quan kiểm tra những chứng từ có tương quan đến khoản tiền này và khai báo của người khai hải quan theo quy định nêu tại điểm e.2.1 khoản này và xử lý như sau:

e.2.2.1) Trường hợp người khai hải quan ko khai báo hoặc khai báo ko đúng khoản tiền thực tiễn phải trả, ra quyết định hành động xử phạt theo quy định, đồng thời yêu cầu người khai hải quan khai báo hoặc khai báo tương hỗ update. Trường hợp người khai hải quan ko khai báo hoặc ko khai báo tương hỗ update theo yêu cầu, cơ quan hải quan thực thi xác lập trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định;

e.2.2.2) Trường hợp người khai hải quan khai báo ko đúng thời hạn theo quy định tại điểm e.2.1 khoản này, cơ quan hải quan thực thi xử phạt theo quy định.

g) Chi tiêu vận tải lối đi bộ và ngân sách có tương quan đến việc vận chuyển thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập thứ nhất, ko gồm có ngân sách bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ xuống cửa khẩu nhập thứ nhất.

Trường hợp những ngân sách bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ xuống cửa khẩu nhập thứ nhất đã gồm có trong ngân sách vận tải lối đi bộ quốc tế hoặc đã gồm có trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ thoát khỏi trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ những Đk quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.

g.1) Trị giá của khoản kiểm soát và điều chỉnh này được xác lập trên cơ sở hợp đồng vận tải lối đi bộ, những chứng từ, tài liệu tương quan đến vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa;

g.2) Trường hợp giá mua chưa gồm có ngân sách vận tải lối đi bộ nhưng người tiêu dùng ko có hợp đồng vận tải lối đi bộ, những chứng từ tài liệu tương quan đến vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa, hoặc có nhưng ko hợp pháp, thì ko được vận dụng phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán;

g.3) Trường hợp lô hàng có nhiều loại thành phầm & hàng hóa rất khác nhau nhưng hợp đồng vận tải lối đi bộ hoặc những chứng từ, tài liệu tương quan đến vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa ko ghi rõ ràng cho từng loại thành phầm & hàng hóa thì người khai hải quan lựa chọn một trong những phương pháp phân loại sau:

g.3.1) Phân bổ trên cơ sở biểu giá vận tải lối đi bộ của người vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa;

g.3.2) Phân bổ theo trọng lượng hoặc thể tích của thành phầm & hàng hóa;

g.3.3) Phân bổ theo tỷ suất trị giá mua của từng loại thành phầm & hàng hóa trên tổng trị giá lô hàng.

h) Chi tiêu bảo hiểm thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập thứ nhất.

h.1) Trường hợp người nhập khẩu ko mua bảo hiểm cho thành phầm & hàng hóa thì ko phải thêm vào đó ngân sách này vào trị giá hải quan;

h.2) Phí bảo hiểm mua cho toàn bộ lô hàng gồm nhiều loại thành phầm & hàng hóa rất khác nhau, nhưng không được ghi rõ ràng cho từng loại thành phầm & hàng hóa, thì phân loại theo trị giá của từng loại thành phầm & hàng hóa.

i) Các ngân sách nêu tại điểm g và điểm h khoản này ko gồm có thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp ở Việt Nam. Trường hợp khoản thuế này đã gồm có trong ngân sách vận tải lối đi bộ, phí bảo hiểm quốc tế hoặc đã gồm có trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì được trừ thoát khỏi trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu nếu đáp đủ những Đk quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư này.

Điều 14. Phí bản quyền, phí giấy phép

1. Phí bản quyền là khoản tiền mà người tiêu dùng phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, để được chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng những quyền sở hữu trí tuệ.

a) Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức triển khai, thành viên riêng với tài sản trí tuệ, gồm có quyền tác giả, quyền tương quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền riêng với giống cây trồng.

a.1) Quyền tác giả là quyền của tổ chức triển khai, thành viên riêng với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu;

a.2) Quyền tương quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức triển khai, thành viên riêng với cuộc màn biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;

a.3) Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức triển khai, thành viên riêng với sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, thiết kế sắp xếp mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, tên thương mại, hướng dẫn địa lý, bí mật marketing thương mại do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống đối đầu đối đầu ko lành mạnh;

a.4) Quyền riêng với giống cây trồng là quyền của tổ chức triển khai, thành viên riêng với giống cây trồng mới do mình tạo hoặc phát hiện và tăng trưởng hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Nội dung những quyền thực thi theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

b) Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ: Là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức triển khai, thành viên được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

2. Phí giấy phép là khoản tiền mà người tiêu dùng phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để được thực thi một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí nằm trong những quyền thuộc quyền sở hữu công nghiệp.

3. Chỉ kiểm soát và điều chỉnh cộng phí bản quyền, phí giấy phép vào thành phầm & hàng hóa nhập khẩu nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Người mua phải trả phí bản quyền, phí giấy phép cho việc sử dụng, chuyển giao những quyền sở hữu trí tuệ tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều này đang rất được xác lập trị giá hải quan;

b) Phí bản quyền, phí giấy phép do người tiêu dùng phải trả trực tiếp hoặc gián tiếp như một Đk cho thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa theo quy định tại khoản 6 Điều này đang rất được xác lập trị giá hải quan thể hiện trên hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, hợp đồng cấp phép hoặc những thỏa thuận hợp tác khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

c) Chưa được xem trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đang rất được xác lập trị giá hải quan.

4. Phí bản quyền, phí giấy phép tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu khi:

a) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng thương hiệu thành phầm & hàng hóa phù phù thích hợp với bộ chứng từ, tài liệu tương quan đến việc thỏa thuận hợp tác và thanh toán phí bản quyền, phí giấy phép, nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a.1) Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam hoặc được làm chế biến đơn thuần và giản dị sau nhập khẩu theo quy định tại khoản 5 Điều này;

a.2) Hàng hóa nhập khẩu có gắn thương hiệu thành phầm & hàng hóa khi bán tại thị trường Việt Nam.

b) Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng sáng tạo, tuyệt kỹ kỹ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác thể hiện trên hợp đồng mua và bán, hợp đồng cấp phép hoặc những thỏa thuận hợp tác khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

b.1) Sáng chế, tuyệt kỹ kỹ thuật hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng để sản xuất ra thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

b.2) Hàng hóa nhập khẩu mang sáng tạo, mẫu mã công nghiệp hoặc những quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác;

b.3) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc hoặc thiết bị được sản xuất hoặc sản xuất để ứng dụng apps sáng tạo, tuyệt kỹ kỹ thuật hoặc quyền thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Ví dụ về phí bản quyền, phí giấy phép thỏa mãn nhu cầu Đk “tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu” nêu tại Phụ lục I Thông tư này.

5. Gia công chế biến đơn thuần và giản dị sau nhập khẩu gồm có:

a) Các việc làm dữ gìn và bảo vệ thành phầm & hàng hóa trong quy trình vận chuyển và lưu kho (thông gió, trải ra, sấy khô, làm lạnh hoặc rã đông, ngâm trong muối, xông lưu huỳnh hoặc thêm những phụ gia khác, vô hiệu những bộ phận bị hư hỏng và những việc làm tương tự);

b) Các việc làm như lau bụi, sàng lọc, lựa chọn, phân loại (gồm có cả việc xếp thành bộ) vệ sinh, sơn, chia cắt ra từng phần;

c) Thay đổi vỏ hộp đóng gói và tháo dỡ hay lắp ghép những lô hàng; đóng chai, lọ, đóng gói, bao, hộp và những việc làm đóng gói vỏ hộp đơn thuần và giản dị khác; những việc làm đơn thuần và giản dị như xay, xát, nghiền, cắt, xé, uốn cong, cuộn, bóc vỏ;

d) Dán lên thành phầm hoặc bao gói của thành phầm nhãn, mác hay những tín hiệu phân biệt tương tự;

đ) Việc trộn đơn thuần và giản dị thành phầm & hàng hóa nhập khẩu với những thành phần khác gồm có cả việc pha loãng với nước hoặc những chất khác, nhưng ko làm thay đổi đặc tính cơ bản của thành phầm;

g) Việc lắp, ráp đơn thuần và giản dị những bộ phận của thành phầm để tạo ra một thành phầm hoàn hảo nhất;

Lắp ráp đơn thuần và giản dị là việc lắp ráp những cụ ông cụ bà thể, linh phụ kiện, bộ phận lại với nhau bằng những dụng cụ lắp ráp (vít, bulông, đai ốc, êcu), hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng phương pháp hàn lại, với Đk những hoạt động và sinh hoạt giải trí này chỉ đơn thuần là lắp ráp. Không tính đến việc phức tạp của phương pháp lắp ráp, những bộ phận cấu thành ko phải trải qua bất kể quy trình gia công nào khác để thành phầm trở thành dạng hoàn thiện.

h) Kết hợp của hai hay nhiều việc làm đã liệt kê từ điểm a tới điểm g khoản này;

i) Giết, mổ động vật hoang dã nhưng ko qua chế biến.

6. Phí bản quyền, phí giấy phép được xem một Đk cho thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Người mua chỉ mua được thành phầm & hàng hóa nhập khẩu từ nhà phục vụ do chủ sở hữu trí tuệ chỉ định hoặc nhà phục vụ có tương quan đến chủ sở hữu trí tuệ; hoặc thành phầm & hàng hóa nhập khẩu phải phục vụ những tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của chủ sở hữu trí tuệ;

b) Người mua chỉ được mua thành phầm & hàng hóa nhập khẩu khi trả phí bản quyền, phí giấy phép cho những người dân bán hoặc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

Một số ví dụ về thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn nhu cầu Đk “như một Đk cho thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu” nêu tại Phụ lục I Thông tư này.

7. Không phải cộng vào trị giá hải quan nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

a) Các khoản tiền người tiêu dùng phải trả cho quyền tái sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc sao chép những tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam (ví dụ: một mẫu hàng được nhập khẩu, tiếp theo này được sử dụng để sản xuất ra bản sao đúng chuẩn như nguyên bản mẫu hàng được nhập khẩu thì khoản tiền phải trả để được sản xuất thành phầm & hàng hóa theo mẫu hàng nhập khẩu được hiểu là quyền tái sản xuất thành phầm & hàng hóa nhập khẩu);

b) Các khoản tiền người tiêu dùng phải trả cho quyền phân phối hoặc bán lại thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, nếu khoản tiền này ko được xem một Đk cho thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa nhập khẩu.

Trường hợp những khoản tiền người tiêu dùng trả cho quyền tái sản xuất, quyền phân phối hoặc bán lại thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đã được xem trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì ko được trừ thoát khỏi trị giá hải quan khi xác lập trị giá của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu đó.

8. Thủ tục khai báo, kiểm tra:

a) Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép xác lập được tại thời gian Đk tờ khai:

a.1) Người khai hải quan tự khai báo khoản phí bản quyền, phí giấy phép trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan riêng với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan;

a.2) Cơ quan hải quan kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép ko xác lập được tại thời gian Đk tờ khai do tùy từng lệch giá cả thành phầm sau nhập khẩu hay nguyên do khác được quy định rõ ràng tại hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc văn bản thỏa thuận hợp tác riêng về việc trả phí bản quyền, phí giấy phép, thủ tục khai báo, kiểm tra thực thi như sau:

b.1) Tại thời gian Đk tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ nguyên do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trị giá hải quan riêng với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thời hạn 05 ngày Tính từ lúc ngày thực trả, người khai hải quan thực thi khai báo, tính số thuế phải nộp riêng với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tiễn đã trả trên tờ khai tương hỗ update sau thông quan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định;

b.2) Cơ quan hải quan kiểm tra những chứng từ có tương quan đến khoản phí bản quyền, phí giấy phép và khai báo của người khai hải quan theo quy định nêu tại điểm b.1 khoản này và xử lý như sau:

b.2.1) Trường hợp người khai hải quan ko khai báo hoặc khai báo ko đúng khoản phí bản quyền, phí giấy phép, ra quyết định hành động xử phạt theo quy định, đồng thời yêu cầu người khai hải quan khai báo hoặc khai báo tương hỗ update. Trường hợp người khai hải quan ko khai báo hoặc ko khai báo tương hỗ update theo yêu cầu, cơ quan hải quan thực thi xác lập trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định;

b.2.2) Trường hợp người khai hải quan khai báo ko đúng thời hạn theo quy định tại điểm b.1 khoản này, cơ quan hải quan thực thi xử phạt theo quy định.

9. Trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép được xem một phần vị trí căn cứ vào thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, một phần vị trí căn cứ vào những yếu tố khác ko tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu:

a) Trường hợp có số liệu phân định, tách biệt được phần phí bản quyền, phí giấy phép tương quan đến thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thì cộng vào trị giá thanh toán giao dịch thanh toán;

b) Trường hợp ko phân định, tách biệt được phần phí bản quyền, phí giấy phép tương quan đến thành phầm & hàng hóa phập khẩu thì ko xác lập trị giá hải quan theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán, chuyển sang phương pháp tiếp theo.

Điều 15. Các khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ

1. Chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trừ nếu phục vụ đủ những Đk sau:

a) Có số liệu khách quan, định lượng được phù phù thích hợp với những chứng từ hợp pháp tương quan và có sẵn tại thời gian xác lập trị giá;

b) Đã được xem trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

c) Phù phù thích hợp với quy định của pháp lý về kế toán Việt Nam.

2. Các khoản kiểm soát và điều chỉnh trừ:

a) Chi tiêu cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí phát sinh sau khoản thời hạn nhập khẩu thành phầm & hàng hóa gồm có những ngân sách về xây dựng, kiến trúc, lắp ráp, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, ngân sách giám sát và những ngân sách tương tự;

b) Chi tiêu vận tải lối đi bộ, bảo hiểm phát sinh sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu nhập thứ nhất. Trường hợp những ngân sách này tương quan đến nhiều loại thành phầm & hàng hóa rất khác nhau nhưng không được ghi rõ ràng cho từng loại thành phầm & hàng hóa thì phải phân loại những ngân sách theo nguyên tắc nêu tại điểm g và điểm h Điều 13 Thông tư này;

c) Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong giá shopping nhập khẩu. Trường hợp những khoản phí, lệ phí tương quan đến nhiều loại thành phầm & hàng hóa rất khác nhau mà ko tách riêng cho từng loại thành phầm & hàng hóa thì phân loại theo tỷ suất trị giá mua của từng loại thành phầm & hàng hóa.

d) Khoản giảm giá:

d.1) Chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trừ khi có đủ những Đk sau:

d.1.1) Khoản giảm giá thuộc một trong nhiều chủng loại giảm giá sau này:

d.1.1.1) Giảm giá theo Lever thương mại của thanh toán giao dịch thanh toán mua và bán thành phầm hóa;

d.1.1.2) Giảm giá theo số lượng thành phầm & hàng hóa mua và bán;

d.1.1.3) Giảm giá theo như hình thức và thời hạn thanh toán.

d.1.2) Khoản giảm giá được lập thành văn bản trước lúc xếp hàng lên phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ ở nước xuất khẩu thành phầm & hàng hóa;

d.1.3) Có số liệu khách quan, định lượng được phù phù thích hợp với những chứng từ để tách khoản giảm giá này thoát khỏi trị giá thanh toán giao dịch thanh toán. Các chứng từ này được nộp cùng với tờ khai hải quan;

d.1.4) Thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhà nước bằng phương thức L/C hoặc TTR cho toàn bộ thành phầm & hàng hóa nhập khẩu thuộc hợp đồng mua và bán.

d.1.5) Trị giá khai báo và thực tiễn về số lượng thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, Lever thương mại, hình thức và thời hạn thanh toán phải phù phù thích hợp với Bảng công bố giảm giá của người bán.

d.2) Hồ sơ đề xuất kiến nghị xét khoản giảm giá:

d.2.1) Văn bản đề xuất kiến nghị trừ khoản giảm giá sau khoản thời hạn hoàn thành xong việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ thành phầm & hàng hóa thuộc hợp đồng: 01 bản chính;

d.2.2) Hợp đồng mua và bán thành phầm hóa: 01 bản chụp;

d.2.3) Bảng kê theo dõi thực tiễn việc nhập khẩu thành phầm & hàng hóa theo mẫu số 01/GG/năm ngoái Phụ lục II Thông tư này riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa trong cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo nhiều chuyến (nhiều tờ khai) rất khác nhau: 01 bản chính;

d.2.4) Bảng công bố giảm giá của người bán: 01 bản chụp;

d.2.5) Chứng từ thanh toán của toàn bộ thành phầm & hàng hóa thuộc hợp đồng mua và bán: 01 bản chụp;

d.3) Thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá, thẩm quyền xử lý:

d.3.1) Trách nhiệm của người khai hải quan:

d.3.1.1) Khai báo có khoản giảm giá tại tiêu chuẩn “rõ ràng khai trị giá” trên tờ khai nhập khẩu hoặc tại tiêu chuẩn tương ứng trên tờ khai trị giá hải quan, nhưng chưa thực thi kiểm soát và điều chỉnh trừ khoản giảm giá trên tờ khai trị giá hải quan.

d.3.1.2) Tính, nộp thuế theo trị giá không được trừ khoản giảm giá;

d.3.1.3) Nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị xét khoản giảm giá theo quy định tại điểm d.2 khoản này sau khoản thời hạn hoàn thành xong việc nhập khẩu và thanh toán cho toàn bộ thành phầm & hàng hóa thuộc hợp đồng mua và bán.

d.3.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

Cơ quan hải quan nơi người khai hải quan nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị xem xét kiểm soát và điều chỉnh trừ khoản giảm giá thực thi:

d.3.2.1) Kiểm tra hồ sơ, chứng từ và những tài liệu có tương quan kèm theo văn bản đề xuất kiến nghị của người khai hải quan;

d.3.2.2) Kiểm tra, so sánh trị giá khai báo và thực tiễn về số lượng; Lever thương mại; hình thức và thời hạn thanh toán với Bảng công bố giảm giá của người bán;

d.3.2.3) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xem xét, quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh trừ khoản giảm giá nếu có khá đầy đủ những Đk quy định tại điểm d.1 khoản này với trị giá của khoản giảm giá dưới 5% tổng trị giá lô hàng và trị giá khai báo ko thấp hơn mức giá tham chiếu của thành phầm & hàng hóa giống hệt tại Danh mục thành phầm & hàng hóa nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá. Các trường hợp giảm giá khác, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định hành động;

d.3.2.4) Xử lý tiền thuế chênh lệch do khoản giảm giá được trừ thực thi theo quy định.

đ) Các ngân sách do người tiêu dùng chịu tương quan đến tiếp thị thành phầm & hàng hóa nhập khẩu, gồm có:

đ.1) Chi tiêu nghiên cứu và phân tích, khảo sát thị trường về thành phầm sắp nhập khẩu;

đ.2) Chi tiêu quảng cáo thương hiệu, thương hiệu hàng nhập khẩu;

đ.3) Chi tiêu tương quan đến việc trưng bày, trình làng thành phầm mới nhập khẩu;

đ.4) Chi tiêu tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về thành phầm mới;

e) Chi tiêu kiểm tra số lượng, chất lượng hàng trước lúc nhập khẩu. Trường hợp những ngân sách này là thỏa thuận hợp tác giữa người tiêu dùng, người bán và là một phần trong giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán do người tiêu dùng trả cho những người dân bán, sẽ ko được trừ thoát khỏi trị giá thanh toán giao dịch thanh toán;

g) Chi tiêu mở L/C, phí chuyển tiền để thanh toán cho lô hàng nhập khẩu, nếu ngân sách này do người tiêu dùng trả cho ngân hàng nhà nước đại diện thay mặt thay mặt cho những người dân tiêu dùng thực thi việc thanh toán tiền hàng.

h) Khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác tài chính của người tiêu dùng và có tương quan đến việc mua thành phầm & hàng hóa nhập khẩu: Chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trừ khoản tiền lãi thoát khỏi trị giá thanh toán giao dịch thanh toán khi có khá đầy đủ những Đk sau:

h.1) Thỏa thuận tài chính được lập thành văn bản;

h.2) Người khai hải quan chứng tỏ được rằng tại thời gian thỏa thuận hợp tác tài chính được thực thi, mức lãi suất vay khai báo ko to nhiều hơn mức lãi suất vay tín dụng thanh toán thường thì tại nước xuất khẩu, nhưng ko vượt quá mức cần thiết lãi suất vay trần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Điều 16. Phân bổ những khoản kiểm soát và điều chỉnh

1. Trường hợp khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng hoặc kiểm soát và điều chỉnh trừ đủ Đk để cộng vào hoặc trừ thoát khỏi trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu nhưng hợp đồng mua và bán hoặc những chứng từ, tài liệu tương quan đến khoản kiểm soát và điều chỉnh cộng hoặc kiểm soát và điều chỉnh trừ đó ko ghi rõ ràng cho từng loại thành phầm & hàng hóa, thì người khai hải quan lựa chọn phương pháp phân loại quy định tại khoản 2 Điều này (trừ những khoản kiểm soát và điều chỉnh có quy định phân loại riêng quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này), để phân loại những khoản kiểm soát và điều chỉnh đó cho từng loại thành phầm & hàng hóa theo nguyên tắc trị giá khoản kiểm soát và điều chỉnh phải được phân loại hết cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu chịu khoản kiểm soát và điều chỉnh đó.

2. Phương pháp phân loại: Người khai hải quan lựa chọn một trong những phương pháp phân loại sau:

a) Phân bổ theo số lượng;

b) Phân bổ theo trọng lượng;

c) Phân bổ theo thể tích;

d) Phân bổ theo trị giá hóa đơn.

Điều 17. Trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa tồn tại giá chính thức tại thời gian Đk tờ khai hải quan, trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở những chứng từ, tài liệu tương quan và có sẵn tại thời gian xác lập trị giá. Khi có mức giá chính thức, trị giá hải quan được xác lập theo phương pháp xác lập trị giá quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư này. Thủ tục xác lập như sau:

a) Giá tạm tính:

a.1) Người khai hải quan: Khai giá tạm tính tại tiêu chuẩn tương ứng trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu khi Đk tờ khai, đồng thời khai báo thời gian có mức giá chính thức tại tiêu chuẩn “phần ghi chú”.

a.2) Cơ quan hải quan: Kiểm tra giá tạm tính và thời gian có mức giá chính thức theo quy định tại Điều 25 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo dõi, đôn đốc người khai hải quan khai giá chính thức đúng thời gian có mức giá chính thức.

b) Giá chính thức:

b.1) Người khai hải quan: Khai giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, tương hỗ update sau thông quan và nộp thuế chênh lệch (nếu có) trong thời hạn 05 ngày thao tác Tính từ lúc thời gian có mức giá chính thức.

b.2) Cơ quan hải quan: Kiểm tra khai báo của người khai hải quan, thời gian có mức giá chính thức, Đk đồng ý thời gian có mức giá chính thức theo quy định tại điểm c khoản này và xử lý như sau:

b.2.1) Xác định trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp (nếu có), ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính riêng với trường hợp người khai hải quan ko khai báo, khai báo ko đúng quy định về giá chính thức; ra quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính riêng với trường hợp người khai hải quan khai báo ko đúng thời hạn theo quy định tại điểm b.1 khoản này;

b.2.2) Xử lý tiền thuế chênh lệch theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại Luật Quản lý Thuế và những văn bản hướng dẫn riêng với trường hợp số thuế tính theo giá chính thức thấp hơn số thuế đã nộp theo giá tạm tính;

c) Trường hợp thời gian có mức giá chính thức vượt quá 90 ngày Tính từ lúc ngày Đk tờ khai, người khai hải quan kê khai và nộp hợp đồng mua và bán thành phầm hóa, hóa đơn thương mại (01 bản chụp) chứng tỏ thời gian có mức giá chính thức, phụ trách trước pháp lý về tính chất đúng chuẩn của thời gian có mức giá chính thức; giao Cục trưởng Cục Hải quan những tỉnh, thành phố vị trí căn cứ hồ sơ, chứng từ, thực tiễn lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra, xem xét, quyết định hành động và phụ trách về quyết định hành động đồng ý thời gian có mức giá chính thức.

d) Điều kiện đồng ý thời gian có mức giá chính thức: Thời điểm có mức giá chính thức được đồng ý nếu phục vụ đủ những Đk sau này:

d.1) Hợp đồng mua và bán thành phầm hóa có thỏa thuận hợp tác về thời gian có mức giá chính thức phù phù thích hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế;

d.2) Thời điểm có mức giá thực tiễn phù phù thích hợp với thời gian có mức giá chính thức theo thỏa thuận hợp tác ghi trên hợp đồng;

d.3) Giá chính thức phù phù thích hợp với giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán.

Trường hợp ko đủ Đk để được đồng ý thời gian có mức giá chính thức, đồng thời số thuế tính theo giá chính thức cao hơn thế nữa số thuế đã nộp theo giá tạm tính thì người khai hải quan phải nộp tiền chậm nộp riêng với số thuế chênh lệch.

2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục tiêu sử dụng so với mục tiêu đã được xác lập thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:

a) Hàng hóa nhập khẩu là xe hơi, mô tô: Trị giá hải quan được xác lập trên cơ sở giá trị sử dụng còn sót lại của thành phầm & hàng hóa, tính theo thời hạn sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời gian nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời gian tính thuế) và được xác lập rõ ràng như sau:

 

Thời gian sử dụng tại Việt Nam
Trị giá hải quan = (%) trị giá khai báo tại thời gian nhập khẩu

Từ 6 tháng trở xuống (được xem tròn là 183 ngày)
90%

Từ trên 6 tháng đến một năm (được xem tròn là 365 ngày)
80%

Từ trên một năm đến hai năm
70%

Từ trên hai năm đến 3 năm
60%

Từ trên 3 năm đến 5 năm
50%

Từ trên 5 năm đến 7 năm
40%

Từ trên 7 năm đến 9 năm
30%

Từ trên 9 năm đến 10 năm
15%

Trên 10 năm
0%

Nếu mức giá khai báo tại thời gian nhập khẩu của thành phầm & hàng hóa thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế, hoặc được miễn thuế, xét miễn thuế thấp hơn mức giá trong cơ sở tài liệu giá cùng thời gian, thì lấy mức giá trong cơ sở tài liệu giá và tỷ suất quy định trên đây để xác lập trị giá hải quan.

b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời gian quy đổi mục tiêu sử dụng, được xác lập theo nguyên tắc, phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

3. Trị giá hải quan của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau khoản thời hạn thuê phía quốc tế gia công là tiền thuê gia công và trị giá của nguyên vật tư sử dụng trong quy trình gia công do phía quốc tế phục vụ thể hiện trên hợp đồng gia công và những khoản kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này. Không tính vào trị giá hải quan thành phầm sau gia công trị giá của vật tư, nguyên vật tư đã xuất khẩu từ Việt Nam đưa theo gia công theo hợp đồng gia công.

4. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu là thành phầm & hàng hóa đưa ra quốc tế sửa chữa thay thế, khi nhập khẩu về Việt Nam thuộc đối tượng người dùng chịu thuế thì trị giá hải quan là ngân sách thực trả để sửa chữa thay thế thành phầm & hàng hóa nhập khẩu phù phù thích hợp với những chứng từ tương quan đến việc sửa chữa thay thế thành phầm & hàng hóa.

5. Hàng hóa nhập khẩu ko có hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc ko có hóa đơn thương mại, trị giá hải quan là trị giá khai báo. Trường hợp có vị trí căn cứ xác lập trị giá khai báo ko thích hợp thì cơ quan hải quan xác lập trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.

6. Hàng hóa nhập khẩu thừa so với hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc hóa đơn thương mại:

a) Hàng hóa nhập khẩu thừa là thành phầm & hàng hóa giống hệt hoặc tương tự với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu ghi trên hợp đồng mua và bán hoặc hóa đơn thương mại: Trị giá hải quan của hàng nhập khẩu thừa theo phương pháp xác lập trị giá hải quan của số thành phầm & hàng hóa nhập khẩu ghi trên hợp đồng mua và bán thành phầm hóa;

b) Hàng hóa nhập khẩu thừa là thành phầm & hàng hóa khác với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu ghi trên hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc hóa đơn thương mại: Trị giá hải quan theo phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.

7. Hàng hóa nhập khẩu ko phù phù thích hợp với hợp đồng mua và bán thành phầm hóa hoặc ko phù phù thích hợp với hóa đơn thương mại:

a) Hàng hóa nhập khẩu ko thích hợp về quy cách: Trị giá hải quan theo trị giá thực thanh toán cho thành phầm & hàng hóa nhập khẩu. Hàng hóa ko thích hợp về quy cách được hiểu là hàng thực nhập có những khác lạ về sắc tố, kích cỡ, mẫu mã so với mô tả trong hợp đồng mua và bán và những khác lạ đó ko làm tác động đến giá thực tiễn phải trả.

b) Hàng hóa nhập khẩu ko phù phù thích hợp với hợp đồng mua và bán hoặc hóa đơn thương mại ngoài trường hợp quy định tại điểm a khoản này: Trị giá hải quan theo phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.

8. Hàng hóa nhập khẩu thực tiễn có sự chênh lệch về số lượng so với hóa đơn thương mại do tính chất của thành phầm & hàng hóa, phù phù thích hợp với Đk Giao hàng và Đk thanh toán trong hợp đồng mua và bán hoặc hóa đơn thương mại: Xác định trị giá hải quan phải vị trí căn cứ vào hóa đơn thương mại và hợp đồng mua và bán (Đk Giao hàng, tỷ suất dung sai, đặc tính tự nhiên của thành phầm & hàng hóa và Đk thanh toán). Trị giá hải quan ko được thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và những chứng từ có tương quan.

9. Hàng hóa nhập khẩu là hàng đi thuê thì trị giá hải quan là giá thực tiễn đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán để thuê thành phầm & hàng hóa, phù phù thích hợp với những chứng từ có tương quan đến việc đi thuê thành phầm & hàng hóa.

10. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt quan trọng khác: Cục Hải quan những tỉnh, thành phố văn bản báo cáo giải trình Tổng cục Hải quan để văn bản báo cáo giải trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định hành động riêng với từng trường hợp rõ ràng phù phù thích hợp với nguyên tắc xác lập trị giá hải quan thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục II

TỜ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Điều 18. Đối tượng khai tờ khai trị giá hải quan

Hàng hóa nhập khẩu phải khai trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan, trừ những trường hợp sau:

1. Hàng hóa thuộc đối tượng người dùng ko chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

2. Hàng hóa nhập khẩu theo quy mô nhập nguyên vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu;

3. Hàng hóa đủ Đk vận dụng phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này, đồng thời đã khai đủ thông tin trị giá hải quan trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu của Hệ thống thông quan điện tử VNACCS và Hệ thống này tự động hóa tính trị giá hải quan;

4. Hàng hóa nhập khẩu ko có hợp đồng mua và bán hoặc ko có hóa đơn thương mại.

Điều 19. Mẫu tờ khai trị giá hải quan

1. Tờ khai trị giá hải quan để khai báo trị giá hải quan theo phương pháp trị giá thanh toán giao dịch thanh toán của thành phầm & hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 6 Thông tư này: Mẫu tờ khai HQ/năm ngoái-TG1 và hướng dẫn khai báo theo Phụ lục III Thông tư này.

2. Tờ khai trị giá hải quan để khai báo trị giá hải quan theo những phương pháp xác lập trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này: Mẫu tờ khai HQ/năm ngoái-TG2 và hướng dẫn khai báo theo Phụ lục III Thông tư này.

Điều 20. Nguyên tắc khai, nộp tờ khai trị giá hải quan

1. Khai báo rõ ràng trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan cho từng món đồ tương ứng có trong tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu. Các món đồ khai báo trên tờ khai trị giá hải quan phải được đánh số thứ tự liên tục, thống nhất với số thứ tự của món đồ đó trên tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu.

2. Tờ khai trị giá hải quan là bộ phận ko tách rời của tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và được nộp kèm theo tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan. Tờ khai trị giá hải quan phải lập thành 02 bản, một bản lưu cơ quan hải quan, một bản lưu chủ hàng và được tàng trữ cùng với tờ khai thành phầm & hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp lý.

Mục III

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỊ GIÁ

Điều 21. Cơ sở tài liệu trị giá

1. Cơ sở tài liệu trị giá là thông tin tương quan đến xác lập trị giá hải quan của những thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan tích lũy, tổng hợp, phân loại. Cơ sở tài liệu trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan xây dựng triệu tập thống nhất và thường xuyên update. Bao gồm:

a) Hệ thống quản trị và vận hành tài liệu giá hải quan;

b) Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

2. trích dẫn thông tin hình thành cơ sở tài liệu trị giá:

a) trích dẫn thông tin từ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu: Là những nguồn thông tin có sẵn thể hiện trên hồ sơ xuất khẩu nhập khẩu do người khai hải quan khai báo hoặc do cơ quan Hải quan thực thi trong quy trình làm thủ tục hải quan và sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa đã thông quan.

b) trích dẫn thông tin từ Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá theo quy định tại Thông tư này;

c) trích dẫn thông tin về tình hình chấp hành pháp lý của doanh nghiệp: Các nguồn thông tin tương quan đến tình hình chấp hành chủ trương pháp lý của doanh nghiệp trong khai báo và xác lập trị giá, số lần vi phạm và mức độ vi phạm do cơ quan Hải quan tổng hợp phân tích trên khối mạng lưới hệ thống quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn;

d) trích dẫn thông tin từ nguồn khác: Là những nguồn thông tin do cơ quan Hải quan tích lũy hoặc do những cty có tương quan khác phục vụ đã được kiểm chứng mức độ tin cậy.

3. Cơ sở tài liệu trị giá được sử dụng để:

a) Xây dựng Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá;

b) Kiểm tra trị giá hải quan thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu thành phầm & hàng hóa và những nghành khác.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định rõ ràng quy định xây dựng, quản trị và vận hành, sử dụng cơ sở tài liệu trị giá.

Điều 22. Thẩm quyền xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi; nguyên tắc sử dụng Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi:

a) Mặt hàng trong Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá trên cơ sở kết quả nhìn nhận rủi ro không mong muốn theo những tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 Thông tư này, thông tin trách nhiệm, thông tin và tài liệu hiện có trên khối mạng lưới hệ thống thông tin của ngành Hải quan tại thời gian nhìn nhận. Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá phải phản ánh được thông tin về thành phầm & hàng hóa như: Mã số, tên thành phầm & hàng hóa.

b) Mức giá tham chiếu của món đồ trong Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá trên cơ sở những nguồn thông tin được tích lũy theo quy định tại Điều 25 Thông tư này.

2. Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, so sánh, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quy trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa đã thông quan theo quy định, ko sử dụng để áp đặt trị giá hải quan, được lưu hành nội bộ và sử dụng thống nhất trong ngành Hải quan.

Điều 23. Thời hạn, trách nhiệm xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi món đồ trong Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo

1. Thời hạn xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo: Định kỳ tối thiểu sáu tháng một lần hoặc trong trường hợp thiết yếu trên cơ sở xem xét:

a) Các kiến nghị của tổ chức triển khai, thành viên;

b) Đề xuất của Cục Hải quan tỉnh, thành phố và những cty thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi:

a) Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa, kết quả tham vấn, xác lập trị giá, kết quả kiểm tra sau thông quan, thanh tra, khảo sát chống buôn lậu vào khối mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu tương ứng.

b) Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa, kết chống buôn lậu, tình hình kim ngạch, mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đề xuất kiến nghị, văn bản báo cáo giải trình Tổng cục Hải quan:

b.1) Bổ sung mức giá tham chiếu riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá nhưng chưa tồn tại mức giá tham chiếu theo Báo cáo đề xuất kiến nghị tương hỗ update Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá (mẫu số 02/DMBX/năm ngoái Phụ lục II Thông tư này) trên cơ sở tích lũy những nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 (trừ điểm h khoản 1) Thông tư này;

b.2) Sửa đổi mức giá tham chiếu riêng với trường hợp mức giá khai báo và những thông tin tích lũy được có dịch chuyển tăng hoặc giảm từ trên 10% so với mức giá tham chiếu tại Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá theo Báo cáo đề xuất kiến nghị sửa đổi khuôn khổ thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá (mẫu số 03/DMSĐ/năm ngoái Phụ lục II Thông tư này), trên cơ sở tích lũy những nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 (trừ điểm h khoản 1) Thông tư này;

b.3) Bổ sung món đồ vào Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu này riêng với trường hợp thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ một trong những tiêu chuẩn quy định tại Điều 24 Thông tư này nhưng không được đưa vào Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá theo Báo cáo đề xuất kiến nghị tương hỗ update Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá, trên cơ sở tích lũy những nguồn thông tin theo quy định tại Điều 25 (trừ điểm h khoản 1) Thông tư này.

3. Các cty thuộc cơ quan Tổng cục hải quan vị trí căn cứ hiệu suất cao, trách nhiệm quản trị và vận hành những nguồn thông tin quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư này thực thi update vào khối mạng lưới hệ thống tài liệu tương ứng của Tổng cục hải quan.

4. Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) theo dõi, đôn đốc, chỉ huy Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực thi việc update thông tin, Báo cáo đề xuất kiến nghị tương hỗ update, sửa đổi Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 24. Tiêu chí xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi món đồ trong Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá

1. Đối với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu:

a) Hàng hóa có thuế xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu lớn;

b) Hàng hóa có tần suất vi phạm cao về trị giá hải quan trong mức chừng thời hạn nhìn nhận;

c) Hàng hóa có rủi ro không mong muốn khai ko đúng trị giá thanh toán giao dịch thanh toán nhằm mục đích mục tiêu gian lận thuế, trốn thuế xuất khẩu, hoặc để hưởng hoàn thuế giá trị ngày càng tăng riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu.

2. Đối với thành phầm & hàng hóa nhập khẩu:

a) Hàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu cao;

b) Hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch thành phầm & hàng hóa nhập khẩu;

c) Hàng hóa có tần suất vi phạm cao về trị giá hải quan trong mức chừng thời hạn nhìn nhận;

d) Hàng hóa có rủi ro không mong muốn khai ko đúng trị giá thanh toán giao dịch thanh toán nhằm mục đích mục tiêu gian lận thuế, trốn thuế nhập khẩu;

đ) Hàng hóa có rủi ro không mong muốn khai giảm trị giá nhập khẩu để bán phá giá thành phầm & hàng hóa vào thị trường trong nước Việt Nam.

Điều 25. trích dẫn thông tin, xây dựng, tương hỗ update, sửa đổi mức giá tham chiếu kèm theo Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá

1. trích dẫn thông tin của cơ quan hải quan:

a) trích dẫn thông tin về giá xuất khẩu, nhập khẩu của thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giống hệt, tương tự và được cơ quan hải quan đồng ý trị giá hải quan do doanh nghiệp khai báo tại Hệ thống thông tin quản trị và vận hành tài liệu giá hải quan;

b) trích dẫn thông tin về kết quả kiểm tra hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tiễn thành phầm & hàng hóa, kết quả tham vấn, kết quả kiểm soát và điều chỉnh giá do Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực thi trong quy trình làm thủ tục hải quan và được update tại Hệ thống thông tin quản trị và vận hành tài liệu giá hải quan hằng ngày;

c) trích dẫn thông tin về kết quả xử lý và xử lý khiếu nại về trị giá hải quan do Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan thực thi, được update tại Hệ thống thông tin quản trị và vận hành tài liệu giá hải quan;

d) trích dẫn thông tin về kết quả kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan do lực lượng kiểm tra sau thông quan thực thi trong quy trình kiểm tra sau thông quan và được update tại Hệ thống thông tin quản trị và vận hành doanh nghiệp phục vụ kiểm tra sau thông quan và quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn;

đ) trích dẫn thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý riêng với hành vi gian lận về trị giá hải quan do lực lượng chống buôn lậu thực thi trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trấn áp, khảo sát chống buôn lậu được update tại Hệ thống cơ sở tài liệu tích lũy thông tin;

e) trích dẫn thông tin về tình hình gian lận thương mại, về kết quả xử lý những hành vi vi phạm trong quy trình thực thi phân luồng tại Hệ thống thông tin quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn;

g) trích dẫn thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra do Thanh tra hoặc những lực lượng khác của ngành hải quan thực thi trước, trong, sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa được thông quan;

h) trích dẫn thông tin từ văn bản báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị tương hỗ update, sửa đổi của Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư này.

2. trích dẫn thông tin từ ngoài cơ quan hải quan:

a) trích dẫn thông tin về giá thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường toàn thế giới (riêng với món đồ có mức giá thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường toàn thế giới) được thể hiện trên trang tin điện tử của thị trường thanh toán giao dịch thanh toán món đồ đó;

b) trích dẫn thông tin về giá kê khai do những cty trình độ thuộc Bộ quản trị và vận hành theo pháp lý chuyên ngành đăng tải công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của những Bộ quản trị và vận hành theo pháp lý chuyên ngành;

c) trích dẫn thông tin từ báo, tạp chí, tài liệu chuyên ngành riêng với ngành hàng như ôtô, xe máy, hàng điện tử, sắt thép do cơ quan hải quan tích lũy định kỳ hàng tháng;

d) trích dẫn thông tin giá rao bán trên mạng Internet từ những trang thông tin điện tử chính hãng hoặc có link với trang thông tin điện tử chính hãng, giá thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường toàn thế giới (riêng với món đồ có mức giá thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường toàn thế giới) được thể hiện trên trang tin điện tử của thị trường thanh toán giao dịch thanh toán món đồ đó;

đ) trích dẫn thông tin về tín hiệu gian lận thương mại trong khai báo trị giá do những cty có tương quan như: cơ quan quản trị và vận hành thị trường, cơ quan công an, ngân hàng nhà nước thương mại hoặc do những Bộ, ngành, cơ quan thuế, Thương Hội, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, thành viên phục vụ cho cơ quan hải quan;

g) trích dẫn thông tin từ giá cả tại thị trường trong nước của thành phầm & hàng hóa giống hệt, thành phầm & hàng hóa tương tự với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, mối liên hệ giữa giá cả thị trường và giá cả thành phầm hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan tích lũy định kỳ hoặc cơ quan thuế phục vụ (nếu có);

h) trích dẫn thông tin về giá cả thành phầm hóa để xuất khẩu đến Việt Nam do cơ quan hải quan những nước phục vụ theo thỏa thuận hợp tác hợp tác hải quan tuy nhiên phương hoặc đa phương.

3. Các nguồn thông tin nêu trên được tích lũy trong mức chừng thời hạn tối thiểu sáu tháng Tính từ lúc ngày ký phát hành Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá đang sẵn có hiệu lực hiện hành vận dụng. Sau khi tích lũy được, Cục Thuế xuất nhập khẩu thực thi phân tích, quy đổi những nguồn thông tin trên về cùng Đk mua và bán để trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát hành Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/4/năm ngoái.

Bãi bỏ những Thông tư, Quyết định:

a) Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 trong năm 2007 của nhà nước quy định về việc xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thông tư số 29/năm trước đó/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm năm trước đó sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 trong năm 2007 của nhà nước quy định về việc xác lập trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc phát hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

d) Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 10 thời gian năm 2012 sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 mục I Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc phát hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế thành phầm & hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo;

đ) Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc xây dựng, quản trị và vận hành, sử dụng cơ sở tài liệu giá.

2. Việc xác lập, kiểm tra trị giá hải quan riêng với những tờ khai hải quan Đk từ thời điểm ngày thứ nhất/01/năm ngoái đến trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành được thực thi theo phía dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 29/năm trước đó/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm năm trước đó của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Quá trình thực thi, nếu những văn bản tương quan đề cập tại Thông tư này và những phụ lục kèm theo Thông tư này được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì thực thi theo văn bản mới được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế đó.

4. Xác định trước trị giá hải quan riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra trị giá hải quan trong quy trình làm thủ tục thông quan; kiểm tra trị giá sau khoản thời hạn thành phầm & hàng hóa đã thông quan được thực thi theo quy định Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản trị và vận hành thuế riêng với thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 27. Trách nhiệm thực thi

1. Tổng cục Hải quan phối phù thích hợp với những Bộ, những hiệp hội ngành hàng, những cty thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính để tổ chức triển khai tích lũy, trao đổi thông tin giá phục vụ kiểm tra, xác lập trị giá hải quan theo quy định tại Điều 25 Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai tích lũy, xử lý thông tin và văn bản báo cáo giải trình Tổng cục Hải quan xây dựng, sửa đổi Danh mục thành phầm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro không mong muốn về trị giá theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư này.

3. Cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và những tổ chức triển khai, thành viên có tương quan có trách nhiệm thực thi việc xác lập trị giá hải quan theo như đúng quy định tại Thông tư này; Trường hợp phát sinh vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để được xem xét, hướng dẫn xử lý và xử lý./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng nhà nước; những Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng quản trị nước;
– Văn phòng nhà nước; Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng TƯ và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Ban chỉ huy TƯ về phòng chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố;
– Kiểm toán Nhà nước; Công báo;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website nhà nước; Website Bộ Tài chính;
– Các cty thuộc Bộ và trực thuộc Bộ; Website Hải quan;
– Các cty thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;
– Lưu VT; TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

? Website:    www.vualike.com

? Fanpage: Mẹo kế toán:    https://www.facebook.com/vualike

? Kế Toán Tp Hà Nội Thủ Đô 

▶ Quảng cáo:

Sau khi tìm hiểu thêm Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu, quý khách cần click more về  và những Dịch Vụ TM kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩   

⏩  

⏩  

⏩  

⏩  

 

 

 

Các từ khóa tương quan

Sơ đồ kế toán thông tin tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty link kinh doanh, link TT200
Dịch Vụ TM làm văn bản báo cáo giải trình tài chính tại Võ Cường Bắc Ninh Chuyên nghiệp Uy tín
Khóa học kế toán cấp tốc tại Cần Thơ Giá rẻ Uy tín
Mẫu sổ rõ ràng những thông tin tài khoản và cách lập theo Thông tư 133/năm trong năm này/TT-BTC
Sơ đồ hạch toán thông tin tài khoản 112 (1121)-Tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí (VNĐ) thông tư 133
Trung tâm đào tạo và giảng dạy kế toán tổng hợp tại Biên Hòa TỐT NHẤT
Khóa học kế toán trực tuyến chất lượng tốt, giá ưu đãi
Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 tiên tiến và phát triển nhất
Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên cho Doanh Nghiệp khai thác tài nguyên
Hoa hồng môi giới đã có được ghi nhận vào ngân sách hợp lý?


Quý khách đang đọc post Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu 2022

Với việc Quý khách tìm hiểu thêm post Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu Mới sẽ hỗ trợ ban làm rõ hơn về kế toán thuế pháp lý giúp sức cho việc làm của tớ.

tải HD Thông tư 39/năm ngoái/TT-BTC về trị giá hải quan riêng với HH xuất khẩu, nhập khẩu phiên bản tiên tiến và phát triển nhất Miễn phí

Neu Pro đang tìm link google drive mega để Download HD Miễn phí mà chưa tồn tại link hoặc lời giải đáp vẫn còn đấy vướng mắc chưa làm rõ thì để lại cmt hoặc Join Group zalo để được đặt vướng mắc trợ giúp không lấy phí.
#Thông #tư #392015TTBTC #về #trị #giá #hải #quan #đối #với #xuất #khẩu #nhập #khẩu