0765562555

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì một môn Toán lớp 2 (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-08 06:21:59

Tuyen tap 50 de thi hoc ki 1 mon Toan

Nhằm góp nhiều em HS lớp 2 lại lấy tài năng liệu ôn tập chuẩn bị sẵn sàng chất lượng tới kì thi học tập kì chuẩn bị tiếp phía trên, edu.vualike.com mời nhiều em nằm vào mò hiểu Tuyển tập 50 đề thi học tập kì một môn Toán lớp 2. Nội dung đề được trình diễn rõ rệt, hợp lý tập kèm đáp án nhiều em nối tiếp thuận tiện thoáng mát rãi lớn tới những em vào những việc ôn tập. Hình như, cùng với tư liệu này cũng góp thầy gia sư lại lấy tư liệu mò hiểu chuẩn bị sẵn sàng tới việc ra đề thi học tập kì một. Sau phía trên, mời quý thầy cô và nhiều em nằm vào chuyên chở về nhằm coi trọn cỗ tư liệu. Đề thi học tập kì một môn Toán lớp 2 ĐỀ 01 I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu trái đúng: Câu một: (0,5 điểm) Số tức thì lập tức liền trước của 69 là: A. 60 B. 68 C. 70 D. 80 Câu 2: (0,5 điểm) Số thoáng mát rãi lớn to số 1 lấy nhì chữ số là: A. 10 B. 90 C. 99 D. 100 Câu 3: (0,5 điểm) Điền lốt(<, >, =) phù hợp vào ô trống: ⬜ 23 + 45 90 – 30 A. < B. > C. = D. + Câu 4: (0,5 điểm) ⬜ – 35 = 65. Số mong muốn thiết điền vào ô trống là: A. 90 B. 35 C. 100 D. 30 Câu 5: (0,5 điểm) một ngày lấy …. giờ. Số mong muốn thiết điền vào khu vực chấm là: A. 12 B. 24 C. 14 D. 15 Câu 6: (0,5 điểm) Hình mặt lấy số hình tứ giác là: A. một B. 2 C. 3 D. 4 II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện ni nhiều vướng mắc theo hưởng thụ: Câu một: (một điều) Đặt tính rồi tính: 26 + 29 45 + 38 41 – 27 60 – 16 Câu 2: (một điều) Tìm x: x + 28 = 54 44 + x = 72 x – 38 = 62 98 – x = 19 Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô lượng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng nề thoáng mát rãi lớn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc lượng bao lăm ki – lô – gam? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: (2 điểm) Năm ni, phụ vương vãi Lan 43 tuổi. Bố nhiều thoáng mát rãi lớn Lan 35 tuổi. Hỏi năm ni Lan bao lăm tuổi? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ lấy số bị trừ tức thì lập tức số trừ và bởi vì thế 16 thì tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni hiệu bởi vì thế mấy? Bài giải: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ một I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu trái đúng: Câu một: B Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: C II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện ni nhiều vướng mắc theo hưởng thụ: Câu một: (một điều) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm 55, 83, 14, 44 Câu 2: (một điều) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm. x = 26 x = 28 x = 100 x = 79 Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô lượng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng nề thoáng mát rãi lớn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc lượng bao lăm ki – lô – gam? Bài giải Đổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm) Bao thóc lượng số ki – lô – gam là: Bao thóc lượng là: (0, 5 điểm) 50 + 5 = 55 (kilogam) (một điều) Đáp số: 55 kilogam thóc (0, 5 điểm) Câu 4: (2 điểm) Năm ni, phụ vương vãi Lan 43 tuổi. Bố nhiều thoáng mát rãi lớn Lan 35 tuổi. Hỏi năm ni Lan bao lăm tuổi? Bài giải Năm ni Lan lấy số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm) 43 – 35 = 8 (tuổi) (một điều) Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm) Câu 5: (0,5 điểm) Trong một phép tính trừ lấy số bị trừ tức thì lập tức số trừ và bởi vì thế 16 thì tức thì lập tức hoàn cảnh hiện ni hiệu bởi vì thế mấy? Bài giải Số bị trừ tức thì lập tức số trừ và bởi vì thế 16 ta lấy: 16 – 16 = 0 (0, 25 điểm) Vậy hiệu bởi vì thế 0. (0, 25 điểm) Đáp số: 0.

Dữ Liệu Tuyển tập 50 đề thi học tập kì một môn Toán lớp 2 (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-08 06:21:59 #Tuyển #tập #đề #thi #học tập #kì #môn #Toán #lớp #ADS