0765562555

Ủy Ban Giám Sát oversightboard Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram

Mời ban tìm hiểu thêm nội dung bài viết Ủy Ban Giám Sát oversightboard Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram Mới được update : 2021-09-03 13:08:09

3186

Ủy Ban Giám Sát Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram , Ủy Ban Giám Sát oversightboard facebook là gì ? Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram , Điều kiện để kiến nghị và gửi đơn kháng nghị facebook với ủy ban gồm có ? Các bước trong quy trình kháng nghị facebook tư vấn

Ủy Ban Giám Sát oversightboard facebook là gì ?
Với hiệp hội trên 2 tỷ người thì rõ ràng, một mình công ty Facebook tránh việc đưa ra quá nhiều quyết định hành động về yếu tố ngôn luận và sự bảo vệ an toàn và uy tín trên mạng. Vì lẽ đó, Ủy ban Giám sát đã được xây dựng để tương hỗ Facebook giải đáp một số trong những vướng mắc hóc búa nhất xoay quanh quyền tự do diễn đạt trên mạng, đó là: cần gỡ bỏ nội dung nào, nên để lại nội dung nào và vì sao. Thông qua việc nhìn nhận độc lập, ủy ban ủng hộ quyền tự do diễn đạt của mọi người và đảm bảo những quyền này được tôn trọng một cách thỏa đáng. Ủy ban trọn vẹn có thể tán thành hay hủy bỏ quyết định hành động của Facebook về nội dung. Quyết định của ủy ban mang tính chất chất ràng buộc và Facebook sẽ phải thực thi, trừ khi việc đó trọn vẹn có thể vi phạm pháp lý.
Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram
Với quy trình kháng nghị qua Ủy ban Giám sát, mọi người dân có thời cơ phỏng vấn những quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram. Bạn trọn vẹn có thể kiến nghị và gửi đơn kháng nghị với ủy ban nếu vẫn khước từ với quyết định hành động ở đầu cuối dù đã yêu cầu Facebook hoặc Instagram xem xét lại một trong những quyết định hành động của tớ về nội dung.
Nhân viên của Ủy ban Giám sát sẽ nhìn nhận những trường hợp được gửi đến. Từ đó, ủy ban sẽ xem xét và quyết định hành động trường hợp nào đủ Đk để xem xét kỹ lưỡng.
Ủy ban Giám sát sẽ xác lập những tiêu chuẩn để đảm bảo những trường hợp được chọn đều đủ Đk, có độ khó nhất định, quan trọng, mang tính chất chất toàn thế giới và trọn vẹn có thể khuynh hướng cho chủ trương trong tương lai.
Sau khi lựa chọn trường hợp, một vài thành viên của ủy ban sẽ tiến hành chỉ định vào ban hội thẩm và tiếp nhận thông tin để tiến hành xem xét kỹ lưỡng. Trong số đó gồm có thông tin do người kiến nghị và gửi đơn kháng nghị san sẻ, cũng như thông tin về ngữ cảnh do công ty Facebook phục vụ, tuân theo những hạn chế về quyền riêng tư và luật hiện hành.
Ban hội thẩm sẽ suy xét về trường hợp và quyết định hành động nhờ vào mọi thông tin từ người kiến nghị và gửi đơn kháng nghị, từ Facebook cũng như từ bất kỳ Chuyên Viên nào được nhờ phục vụ thêm ngữ cảnh. Ví dụ: ban hội thẩm trọn vẹn có thể hủy bỏ quyết định hành động gỡ bỏ nội dung mà Facebook đưa ra. Quyết định này sẽ mang tính chất chất ràng buộc. Điều đó nghĩa là Facebook sẽ phải thực thi quyết định hành động, trừ khi làm vậy trọn vẹn có thể vi phạm pháp lý.

Điều kiện để kiến nghị và gửi đơn kháng nghị facebook với ủy ban gồm có:
Người kiến nghị và gửi đơn phải là chủ của thông tin tài khoản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí
Khi kháng nghị quyết định hành động về nội dung, người đó phải có tài năng khoản đang hoạt động và sinh hoạt giải trí trên dịch vụ nơi đăng nội dung đó. Điều này nghĩa là thông tin tài khoản nói trên không biến thành xóa hoặc vô hiệu hóa và người kiến nghị và gửi đơn phải đăng nhập được vào thông tin tài khoản này.
Trước đó, Facebook phải xem lại quyết định hành động ban sơ của tớ
Trước khi kiến nghị và gửi đơn kháng nghị, người đó phải từng yêu cầu Facebook hoặc Instagram xem lại quyết định hành động về nội dung và đã nhận được được quyết định hành động ở đầu cuối.
Quyết định về nội dung phải đủ Đk để kháng nghị
Ủy ban cam kết đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho những người dân tiêu dùng và tuân thủ pháp lý của nước thường trực. Vì vậy, không phải quyết định hành động nào về nội dung cũng đủ Đk để kiến nghị và gửi đơn kháng nghị. Nếu đủ Đk, Facebook hoặc Instagram sẽ gửi thông tin gồm có một ID tham chiếu vốn để làm kiến nghị và gửi đơn kháng nghị.
Thời hạn để kiến nghị và gửi đơn kháng nghị là 15 ngày
Người dùng có 15 ngày để kiến nghị và gửi đơn kháng nghị với ủy ban, tính từ thời gian Facebook hoặc Instagram update về quyết định hành động ở đầu cuối của tớ tương quan đến chủ trương nội dung. Khi đã lựa chọn ra trường hợp để xem xét, thường thì ủy ban sẽ quyết định hành động của tớ trong vòng 90 ngày. Khoảng thời hạn 90 ngày này gồm có thời hạn thiết yếu để dịch thông tin mà người kháng nghị gửi, để Facebook tổng hợp và gửi thông tin tương hỗ, để những thành viên ủy ban suy xét về quyết định hành động của tớ và để Facebook thực thi bất kỳ quyết định hành động nào
Các bước trong quy trình kháng nghị facebook tư vấn
Đơn kháng nghị Người kiến nghị và gửi đơn kháng nghị với ủy ban phải nêu rõ nguyên do ủy ban nên xem xét trường hợp đó và tại sao quyết định hành động mà Facebook hoặc Instagram đưa ra về nội dung là sai.
Lựa chọn Nhân viên của Ủy ban Giám sát sẽ nhìn nhận những trường hợp được gửi đến. Từ đó, ủy ban sẽ xem xét và quyết định hành động trường hợp nào đủ Đk để xem xét kỹ lưỡng. Ủy ban sẽ ưu tiên xem xét những trường hợp nhờ vào những tiêu chuẩn đã nêu lên trong quy định. Không phải trường hợp nào thì cũng tiếp tục được ủy ban xử lý và xử lý.
Ban hội thẩmMột nhóm nhỏ trong ủy ban sẽ suy xét và quyết định hành động dự thảo.
Quyết định Toàn bộ ủy ban sẽ có được thời cơ xem xét quyết định hành động dự thảo trước lúc phê duyệt làm quyết định hành động ở đầu cuối. Ủy ban sẽ công bố một bản lý giải quyết định hành động của tớ, trong số đó trọn vẹn có thể gồm có đề xuất kiến nghị về chủ trương của Facebook.05Thực thiFacebook phải nhanh gọn thực thi quyết định hành động của ủy ban, trừ khi việc đó trọn vẹn có thể vi phạm pháp lý. Công ty này phải công khai minh bạch phản hồi quyết định hành động về nội dung lẫn những đề xuất kiến nghị về chủ trương mà ủy ban đưa ra.
Link gửi kháng nghị tư vấn facebook và instagram: https://www.oversightboard.com/submit/


Ủy Ban Giám Sát oversightboard Kháng nghị quyết định hành động về nội dung trên Facebook hoặc Instagram 2022

#Ủy #Ban #Giám #Sát #oversightboard #Kháng #nghị #quyết #định #về #nội #dung #trên #Facebook #hoặc #Instagram