0765562555

Vân Mộng Tứ Thời Ca 2021-08-07 14:17:27

1628347415 966 Van Mong Tu Thoi Ca

Bài viết lách còn nữa về kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng dùng Hậu Thổ vào Vân Mộng Tứ Thời Ca Truyền Thuyết của Hậu Thổ – Vân Mộng Tứ Thời Ca Trên lấy Thiên Hoàng, bên dưới lấy Hậu Thổ. Thân lấy trọng kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng cai trị cõi U Đô tăm tối,nường thẳng thẳng cần nhằm trách nhiệm lên thoáng mát rãi lớn to số 1. Bảo vệ khu vực này là vào số những những bảo hộ oai nghiêm của nường. Bỏ ngoài tăm giờ oán thù thán, ko quan lại hoài tới nghĩa tình, âm khí sinh sống U Đô này nối tiếp nuốt trọn những vong hồn lạc lối. Tại phía trên nường là vào số những những luật. “U Đô này là vào số những những tay ta chở che. Nữ Oa ủy thác tới ta trông coi lối vào của 2 cõi âm binh dương, kể từ khi tới ni ta đều thực hiện mướn tác này. Số mệnh loại người, lâu số, trừng phạt quỷ hồn, giả thế đầu bầu đều do một bản thân U Minh Chi Chủ ta cai trị, xét xử. Ta là vào số những những kẻ hàng đầu U Đô, gia công ty thoáng mát rãi lớn to của vùng khu đất U Minh. Mỗi lần ta đi vào màn tối đều nghe thấy giờ gào khóc, chẳng qua ta là vào số những những gia công ty thoáng mát rãi lớn to của U Đô nên chẳng thể chao cù lao, chẳng thể tùy tiện quy định,cũng chẳng thể đáp lại sự kêu gào của bọn bọn nó.” – Đánh nấc chi phí trị thành bán công cùng: Tấn Công . Tuy nhiên nhằm đùa được yêu thương linh này mong muốn thiết dự án new mẻ trọn vẹn tuy rằng thế cho dù đùa được, chỉ số cơ bạn dạng của kĩ năng khá thấp tuy rằng thế sau Khi độ kiếp qua Thiên Kiếp Hậu Thổ thực sự ” lột xác”. Đồng nhóm bị tiêu khử lan rộng S.Thương sinh ra của ông công càng chất lượng, yêu thương linh này được gọi là chiêu cuối của team cùng với kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng lật kèo cao. Nên build theo phía tăng công và kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng sinh sống sót (HP, thủ). Hậu Thổ phù hợp lý cùng với rất nhiều cuộc chiến pvp thoáng mát rãi lớn là pve tuy rằng thế mong muốn thiết khỏe mạnh được kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng sinh sống sót của yêu thương linh này, kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng sinh sống sót tới cuối cuộc chiến new mẻ là mục tiêu của yêu thương linh này. – Đội hình đề cử: Rất trọn vẹn tuy rằng thế cho dù lựa lựa lựa 1 số yêu thương linh trọn vẹn tuy rằng thế cho dù bảo kê uy thế và uy thế và thoải mái tự động tín kết hợp lý cùng với Hậu Thổ. Đội hình : Nhai Xế, Mạnh Bà, Hậu Thổ, Đào Dao, Tranh Nhi    +Đào Dao – Hồi sinh cộng đồng mất đuối    +Hậu Thổ vẫn cảm nhận ra cực chất lượng tăng công Khi cộng đồng mất đuối.    +Tranh Nhi – Buff cường công hoặc Giảm giáp của địch    +Mạnh Bà – bổ sung buff HP    +Nhai Xế – Khi tử trận nối tiếp khiến cho kẻ ra đòn chí mạng Chịu ST bởi vì thế 30% HP cao nhất. – Khắc chế: Với kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng tăng ST sinh ra Khi cộng đồng mất đuối thì lựa lựa lựa nhóm hình tự động khắc chế và dừng trệ hợp lý này là nhóm hình trọn vẹn tuy rằng thế cho dù tiến công uy thế và uy thế và thoải mái tự động tín tấn công sớm chóng thắng sớm chóng.

Bài viết lách Vân Mộng Tứ Thời Ca

2021-08-07 14:17:27 #Vân #Mộng #Tứ #Thời