0765562555

Viego ra cảm giác của mắt (2021) ⭐️ ADS ⭐️ 2021-08-11 05:28:08

Viego ra mat 2021 ADS

Tại bạn dạng biến thay đổi LMHT 11.2, vào số những những vào mỗi ít Power tin tới biết thêm Viego nối tiếp tổ chức triển khai ra cảm giác của mắt sớm sau sau Khi được test nghiệm sinh sống server PBE. Sau Khi được Riot sẽ tới ra cảm giác của mắt teaser vô nằm vào hoành tráng thế vớ cỗ kĩ năng khiến cho nhiều tranh cãi, Viego nối tiếp đầu tiên sinh ra ni vào bạn dạng biến thay đổi LMHT 11.2. Cập nhật LMHT 11.2  Tướng new mẻ Viego Máu – 560 Máu tăng từng cấp cho  – 95 Hồi huyết cơ bạn dạng – một.4 Hồi huyết từng cấp cho – 0.14 Giáp cơ bạn dạng – 34 Giáp tăng từng cấp cho – 4 Kháng phép cơ bạn dạng – 32 Kháng phép từng cấp cho – một.25 Sát thương đòn tấn công cơ bạn dạng – 55 Sát thương đòn tấn công từng cấp cho – 3.5 Tốc tấn công từng cấp cho – 2.5 Tốc chạy – 340 Tầm tấn công – 225 Thay thay đổi về Tướng Aatrox Aatrox bị nerf mạnh kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hút huyết kể từ chiêu cuối– R/Chiến Binh Tận Thế: Khả năng hút huyết kể từ chiêu cuối giới hạn kể từ 50/75/100% ⇒ 30/45/60% – E/Sở Pháp Hắc Ám: Kích hoạt kĩ năng và tay nghề nghỉ ngơi dưỡng hút huyết 26/32/38/44/50%  quy trình luyện tập Chiến Binh Tận Thế  Akali – Q.: Năng cực kì mọi người dùng chiêu tăng kể từ 120/110/100/90/80 ⇒ 120/115/110/105/100  Azir – Q.: Hồi chiêu giới hạn kể từ 15/13/11/9/7s ⇒ 14/12/10/8/6s Caitlyn – AD từng cấp cho tăng kể từ 2,88 => 3,3 Darius – Nội trên tới AD thêm vô kia giới hạn kể từ 30-230 ⇒ song mươi-205 Dr Mundo – Q.: Hiệu ứng hồi huyết tăng kể từ 40% => 50%; Hồi huyết Khi hạ gục tăng kể từ 80% => 100% – E: Sát thương tăng kể từ  3/3.5/4/4.5/5% => 4/4.5/5/5.5/6% – R: Hồi huyết tăng kể từ 50/75/100% => 60/85/110% lượng huyết cao nhất Elise – Q.: Sát thương cơ bạn dạng giới hạn kể từ 70/110/150/190/230 ⇒ 70/105/140/175/210 Ivern – E: Tỷ lệ lá chắn giới hạn kể từ 90% => 80% LeBlanc – Máu từng cấp cho tăng kể từ 92 => 97 – Q.: Năng cực kì mọi người dùng chiêu giới hạn kể từ 50/60/70/80/90 ⇒ 50/55/60/65/70  Maokai – E: Năng cực kì mọi người dùng chiêu tăng kể từ 60/65/70/75/80 ⇒ 60/70/80/90/100 ; Tỷ lệ AP giới hạn kể từ là một% tới từng 100 AP => 0,8% tới từng 100 AP. Nocturne – Q.: Hồi chiêu giới hạn kể từ 10s => 8s – R: Hồi chiêu giới hạn kể từ 150-100 => 140-90s Nunu – Tốc chạy giới hạn kể từ 345 => 340; Máu cơ bạn dạng giới hạn kể từ 580 => 540 Olaf – W: Hút huyết tăng kể từ 14/16/18/song mươi/22% ⇒ 16/18/song mươi/22/24%; Tỷ lệ hồi huyết tăng kể từ 0-50% => 0-33% nhờ lượng huyết sẽ mất Shaco – Nội trên đâm sau sinh sống lưng tăng sát thương kể từ 10-25 => song mươi-35 Senna – Tỷ lệ véc tơ vận tốc tức thời tiến công tăng kể từ 0,2 => 0,3. – Tỷ lệ rơi vong hồn (khi ko thịt phẫu thuật quái quỷ) tăng kể từ 22% => 28%; Vàng kể từ quái quỷ tăng kể từ 3 => 8 – Q.: Tỷ lệ hồi huyết tăng kể từ 25% AP => 40% AP; Tỷ lệ sát thương tăng kể từ 40% AD => 50% AD; Q. của Senna sẽn mang vào bản thân một điều cùng dồn cùng với Móc Diệt Thủy Quái Soraka – Q.: Hồi huyết cơ bạn dạng kể từ 50/60/70/80/90 ⇒ 50/65/80/95/110 – W: Hồi huyết cơ bạn dạng tăng kể từ 80/115/150/185/220 ⇒ 90/125/160/195/230; Tỷ lệ hồi huyết tăng kể từ 60% => 70% Trundle – Q.: Tỷ lệ sát thương thêm vô kia tăng kể từ 10/song mươi/30/40/50% AD ⇒ 15/25/35/45/55% AD – W: Tốc tấn công tăng kể từ song mươi/40/60/80/100% ⇒ 30/50/70/90/110% Varus – Năng lượng từng cấp cho tăng kể từ 33 => 40 – R: Hồi chiêu giới hạn kể từ 120/90/60s => 100/80/60s Thay thay đổi bảng Ngọc Thợ Săn Tham Lam: Hút huyết giới hạn kể từ (một% + 2% từng điểm cùng dồn) => một% + một,7% từng điểm cùng dồn). Thay thay đổi về Trang bị Cung Phong Linh – Thời gian hồi kích hoạt tăng kể từ 60s => 90s Móc Diệt Thủy Quái – Hiệu ứng đòn tấn công của Móc Diệt Thủy Quái nối tiếp giới hạn mức độ khỏe cùng với những mùi vị Tướng lấy cảm giác đòn tấn công (Katarina, Aphelios, Urgot)  Đai Tên Lửa Hextech – Tốc độ chạy được buff 50% vào 2s => 30% vào một trong những,5s Trát Lệnh Đế Vương – Sát thương kích nổ lốt ấn: Tăng sát thương tới toàn bộ bạn bè => Chỉ cùng với những kĩ năng/đòn tấn công lấy giới thiệu. Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng:  – Giá giới hạn kể từ 3200 => 2800 – Công thức: Tàn Tích Bami + Áo Vải + Giáp Lưới + 900 vàng => Tàn Tích Bami + Áo Lụa + Giáp Lưới + 850 vàng. – Điểm hồi kĩ năng tăng kể từ 15 => song mươi; Kháng phép giới hạn kể từ 50 => 25. – Trang bị lịch sử dân tộc 1 thời +5% kháng cảm giác và giới hạn thực hiện lâu chạp => +5% Điểm hồi kĩ năng. Găng Tay Băng Hỏa – Giá giới hạn kể từ 3200 => 2800 – Tàn Tích Bami + Áo Vải + Giáp Lưới + 950 vàng => Tàn Tích Bâm + Áo Vải + Giáp Lụa + 850 vàng. – Điểm hồi kĩ năng tăng kể từ 15 => song mươi; Giáp giới hạn kể từ 50 => 25. Thú Tượng Thạch Giáp: Tăng 3% giáp và kháng phép (Tối đa 15%) => 15% giáp và kháng phép (Tối đa 25%). Lưỡi Hái Linh Hồn: Năng lượng hồi kể từ 3% nguồn khả năng cao nhất => 40% AD cơ bạn dạng + 16% AD thêm vô kia. Khiên Thái Dương: +5% Điểm hồi kĩ năng => +5% kháng cảm giác và giới hạn thực hiện lâu chạp Ma Vũ Song Kiếm: Giá tăng kể từ 2500 => 2600; Tốc độ tấn công tăng kể từ 40% => 45% Cuồng Cung Runaan: Giá tăng kể từ 2500 => 2600; Tốc độ tấn công tăng kể từ 40% => 45% Kiếm Âm U: Giảm nấc chi phí trị thành bán kể từ 2800 => 2600; AD giới hạn kể từ 55 => 50; Công thức Búa Chiến Caufield => 2 Kiếm Dài Kiếm Mãng Xà: Giá giới hạn kể từ 2800 => 2600; AD giới hạn kể từ 60 => 55 Cưa Xích Hóa Kỹ: Giá giới hạn kể từ 2700 => 2600; Máu giới hạn kể từ 200 => 150 Vương Miện Shurelya: Giáp giới hạn kể từ 350 => 200; 5% véc tơ vận tốc tức thời chạy => 40 AP; Hồi nguồn khả năng cơ bạn dạng kể từ 50% => 100; Công thức new mẻ: Hỏa Ngọc + Gương Thần Bandle. **** LMHT 11.2 nối tiếp ra cảm giác của mắt vào trong ngày 21/một sinh sống server quốc tế và muộn thoáng mát rãi lớn một,2 ngày sinh sống server VN.

Source Viego ra cảm giác của mắt (2021) ⭐️ ADS ⭐️

2021-08-11 05:28:08 #Viego #cảm giác của mắt #ADS